Příručka pro Pěstování Konopí od Royal Queen Seeds

Jak Pěstovat Konopí Během Vegetativní Fáze

Jak Pěstovat Konopí Během Vegetativní Fáze

CO JE TO VEGETATIVNÍ FÁZE?

Vegetativní fáze je perioda růstového cyklu, která začíná po vyklíčení a končí před kvetením. Jakmile vaše konopná semínka vyklíčí, vyraší z půdy jako semenáčky. Tyto malé rostlinky mají krátký stonek a dva kulaté děložní lístky. První "pravé" listy se postupně začnou tvořit. V průběhu následujících 2-3 týdnů začnou semenáčky růst a vytvářet několik hlavních listů - tyto struktury jsou nezbytné pro fotosyntézu. Tento okamžik značí počátek vegetativní fáze.

Vegetativní fáze může trvat 3-16 týdnů (ale i déle) v závislosti na genetice vaší rostliny a cílů, kterých chcete jako pěstitel dosáhnout. Explozivní růst probíhá v této fázi. V této fázi jsou také rostliny obvykle přesazeny do větších květináčů a díky tomu se může kořenový systém vašich rostlin více roztáhnout. Hlavní stonek začne stoupat a mezi jednotlivými nody bude více místa. Indiky zůstanou kratší a rostou více laterálně, kdežto sativy se vytáhnou do výšky a nebudou se tolik větvit. U světločivných odrůd je konec vegetativní fáze závislý na krácení dnů.

 • Při pěstování venku se to stane automaticky při přechodu z léta do podzimu.
 • V indooru ale musíte rostlinu k ukončení vegetativní fáze donutit a zkrátit tak dobu svícení. Rostliny se "přepnou" z vegetativní fáze do kvetení tehdy, jakmile budou vystaveny světelnému cyklu 12 hodin světla a 12 hodin tmy. Kontrastem jsou samonkavétací rostliny, které začnou kvést v závislosti na jejich stáří.

 

Fáze růstu (Týden 1)
Fáze růstu (Týden 2)
Fáze růstu (Týden 3)
Fáze růstu (Týden 4)
Fáze růstu (Týden 5)
Fáze růstu (Týden 6)
Fáze růstu (Týden 7)
Fáze růstu (Týden 8)

DŮLEŽITOST VEGETATIVNÍ FÁZE

Vegetativní fáze je nezbytná součást životního cyklu konopné rostliny. Pěstitelé musí svým rostlinám v průběhu vegetativní fáze dodat co nejlepší podmínky, jelikož pouze tak vyrostou do velkých a zdravých rostlin. Velikost rostliny často zvyšuje výnosy. Čím větší je rostlina, tím více květů může vyprodukovat a vy budete mít větší sklizeň.

Velikost ale není jediným faktorem. Někteří pěstitelé udržují své rostliny malé a i přesto mají skvělé výnosy. Tohoto lze dosáhnout díky zastřihávání a dalším pěstitelským metodám. Tyto metody lze provést v průběhu vegetativní fáze před výskytem prvních květů. Mnoho důležitých fyziologických funkcí probíhá v průběhu vegetativní fáze. Hlavní listy tvrdě pracují a přeměňují světlo a CO₂ v energii. Kořenový systém expanduje a je pevnou kotvou, která zabraňuje převrhnutí rostliny. Kořeny také přijímají nezbytné živiny a vodu z půdy.
Aby rostlina získala všechny nezbytné živiny a další zdroje, musíte jako pěstitel zaručit správné množství světla, vody a živin. Musíte si také dávat pozor na škůdce a patogeny a zabránit tak možnému poškození či úmrtí rostliny.

Vegetativní fáze ultimátně vede ke kvetení. Čím zdravější rostliny jsou v průběhu této fáze, tím více připravené budou na kvetení a tím větší sklizeň můžete očekávat.

Video id: 484383048

JAK DOSÁHNOUT IDEÁLNÍHO VEGETATIVNÍHO RŮSTU

Zmíněné faktory se dají aplikovat na každou konopnou rostlinu. Pokud se vám povede nastolit perfektní rovnováhu mezi těmito proměnnými, pak se můžete těšit na rychlý růst v průběhu vegetativní fáze. I když obecně platí, že rostliny mají stejné potřeby, existuje několik rozdílů mezi pěstováním v indooru a a outdooru. Tato dvě velice odlišná prostředí skýtají různé výzvy pro pěstitele i rostlinu.

INDOOR

Pěstování v indooru obvykle zahrnuje pěstování rostlin ve stanech či pěstírnách. Tento způsob pěstování má své výhody i nevýhody. Pěstitel v indooru má téměř kompletní kontrolu nad prostředím v průběhu celého životního cyklu rostliny. V průběhu vegetativní fáze mohou na rostlinu svítit 18 - 24 hodin denně. Čím více světla rostlina obdrží, tím více může fotosyntetizovat a tím větší bude explozivní růst v průběhu vegetativní fáze.

Větší kontrola znamená, že se musíte postarat o více věcí. Pěstitelé v indooru musí pravidelně měřit těplotu, hladinu CO₂ a vlhkosti. Tyto faktory musejí být v určitých hodnotách, které jsou ideální pro optimální růst rostlin. Pěstitelé často musejí investovat do větráků, hygrometrů či zvlhčovačů/pohlcovačů vlhkosti, jelikož pouze tak mohou zaručit ideální růst. Tyto systémy lze automatizovat pomocí časovačů a senzorů, ale to není reálné řešení pro amatéry či nadšence.

INDOOR

OUTDOOR

Venkovní pěstitelé mají daleko menší kontrolu nad svými rostlinami jak v průběhu vegetativní fáze, tak i v průběhu celého životního cyklu. Venku totiž vládnou živly, ale i to může být v některých situacích prospěšné. Nemusíte se starat o zdroj světla a častý déšť či zavlažovací systém odstraňují potřebu často zalévat.

Dosažení ideálního vegetativního růstu v outdooru z větší části závisí na podpoře obranyschopnosti vaší rostliny. Venku se to hemží škůdci, kteří si rádi smlsnou na vašich rostlinkách. Malí živočichové, jako jsou různé druhy hmyzu, si často vytvoří z kořenů vaší rostliny obydlí, kdežto živočichové jako jsou ptáci či srnky mohou vážně poškodit stonky a listy vašich rostlin. Pokud žijete ve vlhkém prostředí, tak musíte počítat i s větším rizikem plísně.

K obraně zahrady můžete použít biologickou kontrolu, jako jsou různé druhy hmyzu, které loví jiný hmyz a nebo můžete využít rostlinné společníky, což jsou druhy rostliny, které některé druhy hmyzu odhání. Sítě či ploty jsou ideální obranou vůči větším zvířatům.

Postřiky na listy mohou pomoci s plísní. Dobrou ochranou proti plísním je i vysazení rostlin v místě, které má dobrý pohyb vzduchu.

OUTDOOR

JAK ZARUČIT VAŠIMROSTLINÁM NEJLEPŠÍ START DO ŽIVOTA

Jak jsme již zmínili výše, vegetativní fázi předchází fáze semenáčku. Jedná se o klíčovou součást života konopné rostliny, která může předurčit její osud. Tak jak vegetativní růst přispívá k optimální fázi kvetení, tak zdravá fáze semenáčku přispívá k celkovému životu konopné rostliny. Pojďme se podívat na důležité faktory, které mohou ovlivnit růst vaší rostliny v průběhu této váze.

 • PĚSTEBNÍ MÉDIUM

Pěstitelé mohou pěstovat rostliny v řadě pěstebních médií jako je například půda či voda (hydroponie). Pěstební médium poskytuje místo pro kořenový systém a v případě zeminy také poskytuje organickou hmotu a půdu. Do vaší půdy můžete přidat různé mikroorganismy, jako jsou například mykorhizní druhy hub, které mohou utvořit prospěšné symbiotické vztahy s vašimi rostlinami. Mohou jim pomoci rozkládat organickou hmotu a efektivněji přijímat živiny.
V hydroponickém systému je dobrým začátkem přísun kvalitní a přefiltrované vody. Voda z kohoutku obsahuje nadbytečný chlór a další látky.

PĚSTEBNÍ MÉDIUM
 • OSVĚTLENÍ

Světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje růst konopí. Společně s vodou a CO₂ se jedná o důležité hráče v průběhu fotosyntézy. Pro pěstování budete potřebovat kvalitní světla, která umožní zdravý a silný růst vašich rostlin. Doporučujeme LED světla, jelikož mají nízkou spotřebu energie a generují méně tepla.

Jak jsme již zmínili, světločivné odrůdy během vegetativní fáze vyžadují 18-24 hodin světla za den. Čím více světla rostlina obdrží, tím rychleji bude růst. Většina pěstitelů udržuje rostliny ve vegetativní fázi po dobu 4 - 8 týdnů. Po uběhnutí této doby přepnou na režim 12 hodin světla za den, který je nezbytný k navození kvetení.

Kontrastem jsou samonakvétací rostliny, které začnou kvést sami o sobě. Pokud jim dopřejete 18-24 hodin světla v průběhu celé vegetativní i kvetoucí fáze, tak se můžete už jenom kochat.

OSVĚTLENÍ
 • VÝŽIVA

Konopné rostliny mají specifické požadavky na výživu a jejich požadavky se liší ve vegetativní fázi i ve fázi kvetení. Během vegetativní fáze vyžadují rostlinky vyšší hladinu dusíku, který je nezbytný pro růst stonků a listů. Také budou potřebovat adekvátní hladinu draslíku, který reguluje otevírání a zavírání průduchů a také přispívá k produkci energie. Rostliny ve vegetativní fázi také potřebují vhodné množství hořčíku, který je nezbytný k fotosyntéze a také vápníku, který zaručí zdravou buněčnou stěnu.

Pěstitelé si mohou zakoupit speciální výživové produkty pro vegetativní fázi. Příkladem můžou být například Easy Grow Booster Tablety, které poskytnou všechny živiny, které budou rostliny potřebovat v průběhu celé vegetativní fáze.

Pokud pěstujete hydroponicky, pak si budete muset zakoupit specifickou výživu pro vegetativní fázi a použít ji přesně podle návodu.

VÝŽIVA
 • ZALEVÁNÍ

Voda - tekutina dávající život. Konopné rostliny potřebují vodu k absorpci živin a to platí jak u pěstování na půdě, tak i u hydroponického pěstování. V průběhu transpirace se voda pohybuje skrze stonek až k listům a přepravuje živiny do míst, kde jsou potřeba.

Nicméně i příliš mnoho vody může škodit. Přelévání rostlin může vést k udušení kořenů a ke vzniku kořenové plísně. Při zalévání rostlin v průběhu vegetativní fáze vždy počkejte, až uschnou 3 cm svrchní půdy v květináči a až poté zalévejte znova.

Hydroponie dodává rostlinám veškerou vodu, kterou potřebují.

ZALEVÁNÍ
 • TEPLOTA

Pro vegetativní fázi je nejvhodnější teplota mezi 20 - 30°C. Naštěstí se jedná o docela široký interval. Vegetativní rostliny tolerují poměrně vysokou vlhkost. Nenechte ji však klesnout pod 40%. Teplotu i vlhkost lze měřit pomocí teploměru/hygrometru. Indooroví pěstitelé mohou tyto podmínky měnit pomocí klimatizace a zvlhčovačů či pohlcovačů vlhkosti. Venkovní pěstitelé mohou postavit přístřešky, které ochrání rostliny před sluncem v případě silné tepelné vlny.

TEPLOTA
 • POHYB VZDUCHU

Pohyb vzduchu je nezbytný k zaručení dobrého zdraví vašich rostlin. Při pěstování ve stanu je dobré mít několik větráků, které zaručí pohyb vzduchu. Pohyb vzduchu také zabraňuje vzniku plísně. Pokud pěstujete venku ve foliovníku, je dobré jej postavit tak, aby skrze něj foukal vítr.

POHYB VZDUCHU
 • ZASTŘIHÁVÁNÍ

Zastřihávání umožňuje pěstitelům vytvarovat rostliny podle jejich představ. Díky zastřihávání mohou rostliny dostávat více světla a také může zvýšit výnosy, pokud udržíte rostliny v rozumné výšce. Mezi metody zastřihávání patří i stresové metody, které mění tvar rostlin díky ohýbání a přivazování stonků a větví.

ZASTŘIHÁVÁNÍ

PRVNÍ DVA TÝDNY VEGETATIVNÍ FÁZE

V průběhu této doby rostou rostliny velice rychle. Budete muset na ně dávat pozor a pokud by to bylo nutné, tak budete muset upravit jednotlivé parametry. Pokud používáte Easy Booster Tablety, pak se nebudete muset starat o hnojení.

Dávejte si pozor na zalévání a pokud není půda v prvních 3 centimetrech suchá, pak ještě nezalévejte.

Jelikož rostliny rostou velice rychle, bude možná potřeba upravit pozici světel. Pokud se vršek rostliny dostane příliš blízko ke zdroji světla, tak se může spálit. Zdroj světla by vždy měl být alespoň 30 cm od vršku rostliny. Pokud si všimnete nějakého žloutnutí listů, pak byste možná měli přesunout světlo ještě výše.

V průběhu prvních dvou týdnů vegetativní fáze je důležitá vysoká vlhkost. Vlhkosti dosáhnete tak, že v indooru vypnete na chvíli větráky. Vzdušná vlhkost podpoří zdraví vašich rostlin.

DALŠÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VEGETATIVNÍ FÁZI

Kromě již výše zmíněných věcí existují i další nezbytné faktory, které musíte vzít v potaz v průběhu vegetativní fáze bez ohledu na to, co a kde se rozhodnete pěstovat.

 • SEXING

Odlišení pohlaví u konopných rostlin je velice důležité. Pouze tak můžete zabránit opylení vašich samičích rostlin. Pokud je vaším cílem produkce květů, tak musíte identifikovat samčí rostliny co nejdříve a odstranit je. Jakmile jejich pyl opylí samičí rostlinu, začne samičí rostlina produkovat semínka.

Sexing můžete provést již kolem čtvrtého týdne od vyklíčení. Samčí i samičí rostliny začnou produkovat předběžné květy - malé kousky tkáně, které označují pohlaví.

Samčí rostliny produkují předběžné květy, které jsou více sférické, kdežto samičí rostliny produkují tyto květy ve tvaru slzy. Pěstitelé mohou využít například lupu k identifikaci těchto rostlin. Pokud identifikujete samce, pak byste jej okamžitě měli odstranit. Buď jej přesaďte a využijte ke šlechtění a nebo jej kompletně zlikvidujte.

 • SPACING

Každá rostlina potřebuje své místo. Příliš mnoho rostlin na malém prostoru má za následky nedostatek světla. Genotyp rostliny rozhoduje o výšce, ale i vysoké rostliny lze zkrotit díky zastřihávání a pěstebním metodám.

Můžete si naplánovat svůj prostor na pěstování tak, že zjistíte, kolik rostlin se vám vejde na čtvereční metr.

 • Pomocí metody SOG, můžete na m² vměstnat mezi 4-16 rostlinami. To znamená, že zasadíte mnoho malých rostlin vedle sebe, aby vám vytvořily rovnoměrnou, horizontální klenbu.
 • Jak jsme již zmínili výše, stresové metody (LST) jsou další technikou, díky které můžete zkrotit vaše rostlinky. Tato metoda vám umožní vypěstovat asi 4 rostliny na m².
 • A na závěr je tu metoda ScrOG, kterou můžete využít k navýšení výnosů. Na m² se vám ale vejde pouze jedna rostlina.
 • TOPPING

Topping je zaručená metoda, díky které můžete kontrolovat výšku konopné rostliny a zlepšit její potenciální výnosy. Prořezáváním vršku hlavního stonku můžete podpořit laterální růst, který ve výsledku zlepší výnosy. Topping lze provést na rostlině, která má alespoň 3-5 pater.

Tato metoda je určená pro fázi vegetativního růstu. Pokud se do ní chcete pustit, pak pomocí sterilizovaných nůžek odstřihněte vrchol hlavního stonku. Díky tomu se začne rozcházet. Tento proces můžete opakovat, až nakonec vytvoříte více míst pro růst palic. Nicméně rostliny se po každém zastřihnutí potřebují "zotavit" a tato metoda prodlouží délku vegetativní fáze.


Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.

Grow Guide Topic Finder

Kategorie
eKomi silver seal
4.7 z 5
z 37823 recenzí