PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ - Růst neboli vegetační fáze

část 1 / Úvod

Naklíčená semínka již vykukují ze země a v mžiku se mění na drobné, čepelovité zelené rostlinky. Stále jsou v této fázi velmi křehké, a také tak vypadají. Zde se budeme zabývat růstem rostlin. Růstové období je významným faktorem, který předurčuje následný objem výnosu, který se nakonec z rostlin podaří získat.

Dobrý růst je dokonce ještě důležitější než samotná fáze květu. Když se rostliny nechají projít předrůstovou fází, znamená to jediné, totiž že se ponechají ve fázi růstu (která se označuje také jako vegetační fáze) jeden den až několik týdnů, čehož se dosáhne nastavením časovače lampy na režim 18/6. To znamená 18 hodin světla a 6 hodin tmy. Rostlina je nyní vybavena k tomu, aby dokázala světla plně využít a začít růst do šířky i do výšky.

Čím déle se rostliny nechají růst, tím více listů budou mít a v jejich místech vyženou silnější postranní výhonky, což růst opět dále zrychlí. Rostlina, která měla před týdnem pouze deset listů a teď jich má už 25, může přirozeně růst mnohem rychleji díky většímu množství světla, které je schopna zužitkovat. Proto také na začátku růstu vše trvá pomalu, dokud si rostlina nevytvoří dostatek listů, aby dosáhla určité rychlosti růstu. V tomto okamžiku vám bude vcelku zřejmé, že byť jen jediný den růst může znamenat obrovský rozdíl, a také si povšimnete, že za pouhý jediný den rostliny dosáhnou úctyhodného pokroku. Větší růst znamená ovšem také nutnost přísunu více živin, větší požadavky na kyslík...

Má-li být dosaženo dobrého růstu, je potřeba trvale držet všechny faktory pod důslednou kontrolou. Jestliže bude kdykoliv v této době v pěstírně nedostatek kyslíku kvůli nedostatečnému nebo případně nefunkčnímu odsávání, budou rostliny za svým růstovým potenciálem zaostávat.

část 2 / Co nám médium říká

Pěstování Konopí - Růst Neboli Vegetační Fáze

Různá média umožňují rostlinám dosáhnout různých rychlostí růstu. Nejběžnější je stále běžná zem, kokos a hydro (pěstování ve vodě). Každé médium má své vlastní kvality, výhody a nevýhody. Zem umožňuje rychlý růst jen tehdy, je-li dobře provzdušněná a je-li její struktura lehká. Vzhledem k tomu, že kořeny nejlépe rostou v lehké, vzdušné půdě, je žádoucí rostlinám poskytnout právě takovou. Čím rychleji mohou kořeny růst a šířit se, tím rychleji dokáže růst také část rostliny nad zemí. Kořeny potřebují kyslík; tvrdá, udusaná zem jej obsahuje méně než lehčí směs.

Výhodou země je to, že obsahuje živiny, takže s přidáváním tekutých výživových přípravků není potřeba pospíchat. Pro začínající pěstitele může být důležité to, že v tomto ohledu budou muset řešit při použití země méně potíží v raných fázích růstu. Špatný začátek může mít pro budoucí květ a sklizeň katastrofální následky. Takže pro začínající pěstitele je zem velmi vhodným médiem, neboť tímto způsobem mohou výhodně začít získávat své pěstitelské zkušenosti. Když se naučíte, jak rostliny dobře pěstovat v zemi, můžete se o své zkušenosti v budoucnu vždy opřít.

Ještě více vzdušnou látkou pro pěstování je kokos, který je i mým oblíbeným médiem. Toto médium se postará, aby rostliny měly vynikající start, právě díky kokosovým vláknům bohatým na kyslík. Rostliny, které rostou v médiu bohatším na kyslík, jsou silnější a lépe se u nich vyvíjejí postranní výhonky – které také bývají silnější. Nevýhodou kokosu je to, že neobsahuje žádné živiny. Proto je potřeba s přídavkem tekutých živin velice brzo. Což by mohl být problém, na druhé straně je ale kokos vcelku bezproblémový a je obtížné jej přehnojit.

Může být dokonce snad obtížnější přehnojit kokos než zeminu. Přehnojení vzniká, je-li v médiu nadbytek solí, což je forma veškerých živin. Postupem času, budete-li používat příliš vysoké dávky živin (jakožto začátečník), nedokáže je rostlina již dostatečně rychle vstřebávat. Na listech se objeví nevzhledné proužky, nejprve na okrajích, kde rostou, potom list uschne a odumře. Aby se tak nestalo, je potřeba médium proplachovat.

Hydroponic Medium

Propláchnutí znamená prolití média trochou vody navíc, aby se z něj nahromaděné soli vymyly. Jestliže máte rostliny s velmi tmavě zelenými listy, je to znamením, že je přítomen dostatek živin, a pokud byste přidali další, mohlo by dojít k přehnojení. Pokud nevíte a pochybujete, chvíli počkejte, aniž byste rostlinám přidávali živiny; jestliže barva listů mírně zesvětlá, znamená to, že teď už můžete živiny bez problémů přidat. Když naopak rostliny necháte delší dobu bez přísunu výživy, začnou listy žloutnout.

Pěstování v hydro systému nabízí největší růstové rychlosti, pokud ovšem víte, jak na to; důvodem je přítomnost hojného množství kyslíku, který mají kořeny k dispozici. Tato metoda je z hlediska práce mnohem náročnější než pěstování v zemině nebo v kokosu. Já osobně volím kokos, protože ten představuje poměrně dobrou střední cestu mezi zemí a hydro. Umožní vám totiž získat dobré výsledky, aniž by si vyžadoval příliš mnoho péče. Je ovšem nutno říci, že když už se vám podaří pěstování v hydro systému osvojit, jde všechno velmi hladce.

U hydro systému nicméně stoupá závislost na elektrických přístrojích; pokud by selhaly nebo pokud by došlo k výpadku proudu, máte bohužel smůlu, nemůžete-li ovšem ze zálohy vytáhnout náhradní zdroj.

část 3 / Dobrý začátek má cenu zlata

Růst Neboli Vegetační Fáze

S cílem zajistit silný růst používají téměř všichni pěstitelé látky pro stimulaci kořenů. Jak tomu bylo až doposud, vše se v našem případě odehrává nejdříve v zemi. Malý semenáček má pořád ještě velmi málo kořenů. Princip spočívá v tom, že se rostlina stimuluje tak, aby v médiu co nejrychleji vytvořila co nejvíce kořenů. Nejčastěji se používá tekutý stimulátor kořenů, což je produkt, který obvykle mívají na skladě všechny velké společnosti, které dodávají živiny.

Stimulátor kořenů umožňuje zajistit, aby se kořenům dostalo růstového impulzu. To, že tato metoda funguje, lze obvykle nejlépe pozorovat při pěstování v zemi. Kořenový stimulátor také umožní, aby v půdním mixu začaly růst i další rostliny, takže se nevyděste, jestliže na vás najednou ze země vykoukne nějaká jiná rostlinka, než jakou byste očekávali. Kořenový stimulátor se obecně ředí vodou, dá se ale použít i neředěný, typicky k namočení řízků, aby při přípravě klonů rychle zakořenily.

Kořenový stimulátor se nepoužívá spolu s tekutým hnojivem, protože to účinnost stimulátoru snižuje. Takže během prvních pár dnů rostlin je potřeba přidat dobrý kořenový stimulátor – který by se neměl míchat s žádnými živinami. Takto rostlinám dokážeme zajistit optimální start. Existují také vůči rostlinám vstřícné (symbiotické) houby, které lze použít jako podporu pro dobrý vývoj kořenů.

Nova-Star-T od společnosti BioNova je malý sáček, který obsahuje spóry takových prospěšných hub ve formě prášku mísitelného s vodou. Vzniklou směs můžete nechat nasáknout do bloků použitých k setbě semínek nebo k umístění klonů. Houba se chová symbioticky a ke svému přežití potřebuje rostlinu. Rostlina houbu naopak využívá jako „přídavný kořenový systém“. Všude, kde taková houba roste, dokáže čerpat živiny i rostlina.

V konečném důsledku tak rostlině dopřejete mnohem silnější a zdravější start, a také přístup k mnohem více živinám v médiu. Téměř všechny produkty, které mají na kořeny stimulující účinek, jsou do začátku růstového období užitečné. Pokud na ně narazíte, vaším úkolem bude kořeny hezky rozmazlovat, dokud nebudou pěkné a silné.

část 4 / Význam růstového období

Osvětlení Fází Růstu

Během růstové fáze můžete z velké části určovat rozměry, tvar a výnos rostlin. Konopí se dá pěstovat skutečně různě, přičemž všechny způsoby jeho pěstování z velké části závisejí na tom, jak roste. Můžete například do jednoho čtverečního metru nasadit mnoho rostlin; v tom případě je důležité, aby neměly příliš mnoho času na růst. Rostliny nesmějí příliš narůst jednoduše proto, že by se vzájemně utlačovaly.

Čím méně rostlin nasadíte, tím více růstu jim můžete dopřát. Rostliny ze semínek a klony přitom mají poněkud jiné preference. Klony jsou starší než rostliny ze semínek, proto jsou již dospělé a potřebují tudíž méně růstu předtím, než se přivedou do květu. Rostlina ze semínka prochází postupně různými stádii a dozrává zhruba po měsíci růstu. Čím více budete v pěstování zdatní, tím rychleji dokážete rostlinu ze semínka přivést k dospělosti. To nezávisí pouze na čase, ale také na objemu. Když se podíváte na libovolný klon, uvidíte, že jeho postranní výhonky raší postupně.

A když se podíváte na nezralou rostlinu ze semínka, budou postranní výhonky vcelku rovné. Jakmile taková rostlina dospěje, i její postranní větvičky budou růst postupně. Takže když rostlinám poté dopřejete více nebo méně růstu, můžete tím ovlivnit jejich velikost. Je ovšem třeba pamatovat na to, že když se rostlina nechá více narůst, nemusí to nezbytně znamenat, že z ní získáte větší výnos. Pro začínajícího pěstitele je důležité především si uvědomit, že po uvedení do květu rostlina prochází neuvěřitelně rychlým vývojem, a že než dosáhne své konečné velikosti, dobré tři další týdny bude stále ještě růst.

část 5 / Dokonalý růst

Perfektní Růst Rostlin Konopí

Co si máme představit pod pojmem dokonalý růst? Za dokonalý růst lze označit stav, kdy rostliny po uvedení do květu dosáhly ideální velikosti, a kdy se stále ještě mohou velmi dobře vyvíjet, aniž by si začaly překážet. Celý prostor (v našem případě metr čtvereční) bude tudíž vyplněn rostlinami, takže mezi nimi nezůstane žádný prostor, přitom ale nebude natolik přeplněný, aby rostliny začaly mezi sebou soupeřit o zdroje.

Když se rostlinám umožní přílišný růst nebo se použije příliš mnoho rostlin, budou se všechny rostliny vyvíjet méně dobře. Každá rostlina potřebuje prostor, v němž mohou růst její postranní výhonky, aby mohla nabývat do šířky. Pokud tento prostor nemá, poroste do výšky. nevýhodou je to, že nejnižší větvičky budou slabé a nenarostou na nich příliš velké palice. Má-li se získat dobrá sklizeň, je potřeba docílit dobrého vývoje palic jak na spodních, tak i na horních výhoncích.

Vypěstovat jednu velkou hlavní palici dokáže každý, má-li se ovšem získat stejně kvalitní výnos i ze spodních větviček, to už bývá jiné. Když se vám to ale podaří, získáte z pouze pár rostlin skutečně dobrou sklizeň. Existuje jedno zlaté pravidlo, které říká, že osm rostlin ze semínek by při předrůstovém období o délce tří týdnů, za použití 600W lampy, mělo vyplnit jeden metr čtvereční a dát výnos 500 gramů. To je zhruba 63 gramů na rostlinu, což není zrovna nejvyšší hodnota. Já své rostliny obvykle průběžně kontroluji a když dosáhnou výšky 25-50 cm a staly se z nich již dospělé rostliny, které mají malé, silné postranní výhonky, jsou již připravené přejít do květu.

Klony můžete uvést do květu dříve, protože ty jsou již zpočátku zralejší. Ze stejného důvodu není vhodné je nechávat dorůst více než 25 cm. Klony jsou rozvětvenější, což znamená, že ke spodním větvičkám propouštějí méně světla. Rostlina, která by byla příliš velká, by prakticky znemožňovala průchod světla do nižších pater, kde by se tudíž nevytvořily žádné palice. Necháte-li rostliny dorůst do příliš velké velikosti, je to tudíž plýtvání časem a energií. Jste omezeni výkonem lampy, která v našem případě zajistí dobrý vývoj velkých palic pouze v horních 20 cm rostlin. Čím níže, tím budou palice menší. Když ale zajistíte, aby se ke spodním výhonkům dostalo co nejvíce světla, můžete tak maximalizovat tvorbu palic i v dolních patrech.

část 6 / Výživa

Použití živin Na Konopí

Během růstového období potřebují rostliny převážně dusík a draslík. Pokud budou během růstu mít některého z těchto prvků nedostatek, začnou žloutnout. Když zvolíte pěstování v půdě a použijete dobrý mix z growshopu, bude již zemina obsahovat dostatek těchto živin navíc zhruba pro tři týdny nebo měsíc. Výhodou je, že není nutno dodávat žádné tekuté hnojící přípravky, dokud nenastane doba květu.

Vyšší cena, kterou zaplatíte za lepší zeminu, se tudíž vyplatí. Ušetříte si spoustu případných problémů. Levné půdní mixy mohou rychle vést k nedostatku živin, protože jich obsahují málo, než aby je měly rostliny snadno k dispozici. Je tedy potřeba začít přidávat tekuté hnojivo dříve, což samo o sobě problémem není, někdo má ovšem tendenci rostliny přehnojovat. Je tedy vždy lepší vyčkat s přihnojováním co nejdéle.

Teď se nejspíš při pěstování konopí nějakým chybám nevyhnete. Skoro bych řekl, že vlastně čím více jich uděláte, tím lépe. Když se ze svých chyb poučíte a budete vědět, co jste udělali špatně, neuděláte tu samou chybu znovu. Především je nutno dodržovat pokyny uvedené na láhvi se zvoleným přípravkem a množství, které se má do vody na zalévání přidat, přesně odměřit pomocí injekční stříkačky se stupnicí po milimetrech. Dostatečná výživa, se kterou to nebudete přehánět, zajistí nádherný, zdravý růst rostlin.

Čím budou rostliny větší, tím více hnojiva jim budete muset přidávat. Takže si nejspíš povšimnete, že když budete pokračovat v podávání stejné koncentrace živin, v určitém okamžiku se začnou objevovat žluté listy. Tím se vám rostliny snaží velice zřetelně naznačit, že by si přály více „potravy“. Dávku (sílu) vody s živinami je nutno zvyšovat, případně lze živiny podávat častěji.

část 7 / The first two weeks growth

Preferovaná Půda Pro Konopí

Semenáčky, které jsou uvedené na obrázku, byly vysazeny do mixu Royalty Mix od Plagronu. Tato zem s přídavkem hnojiva obsahuje dostatek živin na pár týdnů. Během těchto prvních týdnů jsem rostlinám přidával kořenový stimulátor. Postupem času začaly rostliny růst čím dál rychleji. Abych je ještě lépe podpořil, podal jsem jim během tohoto období růstu také Alga Groei, což je tekutý přípravek růstových živin od Plagronu. Tento krok není zcela nezbytný, protože v půdním mixu s přídavkem hnojiva je již živin dostatek, nicméně tím, že jsem jim přidal trochu živin navíc, jsem jim zachoval stávající nutriční hodnotu půdy.

Pokud bychom nyní nepřidávali žádné další živiny, nakonec by se po pár týdnech půda vyčerpala. Díky pravidelnému přídavku živin navíc lze zabránit tomu, že by najednou bylo nutno doplňovat nějaké silné hnojivo. Doufám, že se vyjadřuji srozumitelně; přirozeně není žádoucí podávat příliš mnoho živin, protože to by mohlo vést k riziku přehnojení.

Kromě přídavku kořenového stimulátoru a tekutého přídavku s růstovými živinami není v tomto období potřeba dělat prakticky nic dalšího. Je třeba posouvat lampu tak, aby byla vždy 30-40 cm nad rostlinami. Vhodnost jejího umístění nejlépe zkontrolujete tak, že dáte ruku do úrovně listů a ověříte si, jak moc lampa v této výši sálá. Po týdnu a půl je třeba lampu umístit co nejblíže k rostlinám, aniž by ovšem pociťovaly její horko, a aniž by byly obklopené horkým vzduchem vyhřátým od lampy. Správná výška se liší podle konkrétního pěstebního prostoru, a také podle počtu instalovaných lamp.

Máte-li zajištěnou dobrou cirkulaci vzduchu, můžete nechat lampu mnohem níže, protože velká část suchého, horkého vzduchu se odvádí z těsné blízkosti rostlin, které jsou tím pádem výkonem lampy (lamp) vystavené menšímu stresu. V našem případě udržujeme také během prvních týdnů co nejvyšší vlhkost vzduchu, protože takto mohou rostliny růst mnohem rychleji a mohou snáze tvořit listy. Vysoký obsah vlhkosti ve vzduchu dokáže zázraky, čehož lze docílit tak, že se vypne odsávání vzduchu, nebo že se nechá běžet při velmi nízkém výkonu, aby se vlhký vzduch hned neodčerpával z pěstírny. Samozřejmě může posloužit také zvlhčovač vzduchu!

Cílem je udržet teplotu v rozmezí 22-28 stupňů Celsia, v noci zhruba 18-22 stupňů. Když zajistíte, aby teplota neklesla pod 16 stupňů, nedostaví se žádné významné zpomalení růstu. Nezapomeňte také na to, že pokud vám během této části dne běží levnější tarif elektřiny, je vhodné soustředit čas, kdy jsou lampy zapnuté, do této doby. Za celé růstové období tak můžete ušetřit hezkou sumu peněz.

Takže nyní se nám podařilo vypěstovat zelené rostliny; můžete obdivně hladit jejich pevné kmínky a možná, že ve vzduchu již vnímáte chuť a vůni budoucí sklizně. Teď je potřeba trpělivě vytrvat ještě pár měsíců, než budete mít v rukách zasloužené, objemné palice, až přijde čas sklizně.

Royal Queen Seeds Genetics

Royal Queen Seeds produkuje řadu z nejlepších evropských odrůd konopí a zajišťuje tak pro své pěstitele přístup k těm nejlepším odrůdám marihuany.

Buy at RQS

Część. 1: Kielkowanie. Kompletny poradnik kiełkowania nasion konopi.

Część. 3: Faza kwitnienia. Kwitnienie marihuany.

Część. 4: Ostatnie tygodnie kwitnienia. Po vlekoucích se týdnech narůstajícího očekávání máme již konečně na dosah vytoužený okamžik sklizně.

Część. 5: PřIšel čas sklizně!. Naučte se každý krok sklízení konopí a posklizňového procesu.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.