Zásady ochrany osobních údajů

Abychom zajistili bezpečné online prostředí a garantovali ochranu dat, dodržujeme zákonné požadavky. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme přehled o způsobu a účelu shromažďování údajů, bezpečnostních opatření, doby uchovávání a kontaktních údajů.


ODDÍL 1 - OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

1.1 Účet
Nákupy lze uskutečnit pouze tehdy, pokud vlastníte osobní účet. Když si vytvoříte účet a nebo zakoupíte něco z našeho obchodu, součástí nákupního a prodejního procesu je shromažďování následujících osobních údajů, které nám poskytnete:

• Jméno a příjmení
• Domovní a fakturační adresa
• Telefoní číslo
• Vaše pohlaví
• IP adresa
• E-mail adresa
• Datum narození

Tyto údaje jsou nutné k provedení dodávky. Dále při procházení našeho obchodu automaticky přijímáme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače. Na základě těchto informací můžeme optimalizovat vaši online zkušenost a současně chránit naše online prostředí.

Účel sběru dat
Údaje o účtu shromažďujeme a ukládáme k těmto účelům:
a. K vykonání našich závazků, vyplývajících z jakýchkoli smluv mezi vámi a námi a poskytnuťí informací o produktech a službách, které si od nás objednáte;
b. K Nastavení, spravování a kontakt s Vámi o Vašem účtu a objednávce;
c. K Provedení průzkumu trhu a analýzy;
d. K Ověření věku a identity abychom mohli předejít podvodům;

1.2 Neěslettery
S vaším výslovným svolením vám můžeme zasílat bulletiny o našem obchodě, nových produktech a dalších novinkách. Posíláme informační bulletiny na základě výslovného souhlasu. Následující informace jsou shromažďovány v souvislosti s newslettery:
• Jméno a příjmení
• Vaše pohlaví
• E-mail adresa

Účel sběru dat
Shromážděné údaje slouží k:
a. Personalizaci našich e-mailů, včetně vašeho jména a vašeho pohlaví, abychom vám mohli poskytnout obsah, který je specifický pro vaše pohlaví;
Souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu uvedeného v informačním bulletinu nebo v kontaktních informacích uvedených v části 2.

1.3 Zákaznický servis
Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout vhodnou podporu, mají naši zaměstnanci přístup k informacím týkajících se vašeho účtu. V důsledku toho bude jejich podpora velmi efektivní a příjemná. Informace, které zanecháte v našem kontaktním formuláři, jsou používány naším CRM providerem SuperOffice. K odpovězení na vaši otázku použijeme pouze vaše informace.


ODDÍL 2 - SOUHLAS

Pokud nám poskytnete osobní informace k dokončení transakce, ověření vaší platební karty, zadání objednávky, zajištění dodávky nebo vrácení nákupu, předpokládáme, že souhlasíte s naším shromažďováním těchto informací, a to pouze z tohoto konkrétního důvodu.

Požádáme-li o vaše osobní údaje z druhotného důvodu, jako je marketing, budeme vás buď přímo požádat o váš výslovný souhlas, nebo vám poskytneme příležitost říci ne.

2.1 Jak zrušit souhlas?
Pokud změníte názor po vyjádření souhlasu, můžete svůj souhlas odvolat, abychom vás již nadále nemohli kdykoli kontaktovat, nemohli dále shromažďovat, používat nebo zpřístupňovat informace o vás. Svůj souhlas můžete zrušit na adrese: [email protected]


ODDÍL 3 - ZVEŘEJNĚNÍ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to zákon požaduje, nebo pokud porušujete naše smluvní podmínky.


ODDÍL 4 - JAK DALŠÍ UDRŽUJEME VAŠE DATA?

V Royal Queen Seeds je datový minimalismus velice důležitý. Proto nebudeme uchovávat vaše data déle než je nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách. Různá doba uchovávání platí pro různé typy dat, avšak nejdelší doba, po kterou obvykle uchováváme osobní údaje, je 10 let.

4.1 Informace o účtu
Údaje týkající se účtu zůstávají relevantní, pokud je spotřebitel v držení účtu. Data zůstávají proto zdokumentovány tak dlouho, dokud účet existuje. Když naši zákazníci odstraní účet, související údaje budou smazány v přiměřené lhůtě. Žádosti týkající se kontroly nebo opravy uložených osobních údajů nebo odstranění účtu lze zaslat na adresu: [email protected]

4.2 Newsletter
Souhlas s newsletterem a související údaje zůstávají relevantní, pokud jsou naši zákazníci registrováni do informačního bulletinu. Pravidelně (každý měsíc) však provádíme kontrolu relevantnosti. Registrovaní zákazníci (a jejich osobní údaje) budou smazány, kdyby zákazníci na naši žádost nereagovali. Kromě toho naše zpravodajská zpráva sestává z funkce opt-out. Spotřebitelé mohou odvolat svůj souhlas s použitím této funkce opt-out.


ODDÍL 5 - COOKIES

Cookies jsou malé bity informací, které informují počítač o předchozích interakcích s našimi webovými stránkami. Tyto soubory cookie jsou uloženy na vašem pevném disku, ne na našich webových stránkách. V zásadě, když používáte naši webovou stránku, váš počítač nám ukáže své soubory cookie a informuje naše stránky, zda jste je již dříve používali. To nám umožňuje pracovat rychleji, stejně jako pamatovat na věci, které souvisí s vašimi předchozími návštěvami (např. Uživatelské jméno), aby to bylo pro vás pohodlnější. V Royal Queen Seeds používáme dva typy souborů cookie: funkční a analytické soubory cookie.

5.1 Funkční cookies
Funkční soubory cookie se používají ke zlepšení vašeho online zážitku. Tyto soubory cookie mimo jiné zaznamenávají, co se nachází v nákupním košíku. Použití těchto souborů cookie nevyžaduje předchozí povolení.

5.2 Analytické cookies
Analytické cookies se používají k provádění průzkumu trhu a analýz. Údaje shromážděné s těmito analytickými soubory cookie jsou anonymní, čímž se stávají bezcennými pro třetí strany. Použití těchto souborů cookie nevyžaduje předchozí povolení.

ODDÍL 6 - SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Služby třetích stran jsou nutné k plnění transakcí a provádění našich služeb. Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran, které využíváme, budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše data pouze v rozsahu, který jim umožní vykonávat služby, které nám poskytují.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovávatelé platebních transakcí, však mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musí být poskytnuty pro vaše transakce související s nákupy.

U těchto poskytovatelů vám doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili způsob, jakým budou tito poskytovatelé zpracovávat vaše osobní údaje.

Zejména někteří poskytovatelé mohou být umístěni v zařízení nebo mají zařízení, které se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby třetí strany, vaše informace mohou podléhat zákonům příslušné jurisdikce
poskytovatele služeb nebo zařízení.

Jakmile opustíte webovou stránku našeho obchodu nebo jste přesměrovány na webovou stránku nebo aplikaci třetích stran, již se na vás nevztahují tyto Zásady ochrany soukromí ani smluvní podmínky našich webových stránek.


Služba analýzy webu (anonymní údaje)

Na této webové stránce jsme integrovali webovou služby pro analýzu (s funkcí anonymizace). Webová analýza může být definována jako shromažďování, shromažďování a analýza dat týkajících se chování návštěvníků na webových stránkách. Služba webových analýz shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, s níž člověk přišel do styku (tzv. Referrer), které podstránky navštívil, o tom, jak často a za jakou dobu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

kurýrní služba
K dokončení dodávek využíváme kurýrní službu. Tato kurýrní služba provádí přepravu mezi naší společností a adresou zákazníka. K dokončení této logistiky společnost vyžaduje přístup k informacím o jménu a adrese spotřebitele.

Poštovní služby
V Royal Queen Seeds používáme externího poskytovatele poštovních služeb k zasílání newsletteru. Tento poskytovatel má přístup k omezeným informacím o účtu, které se týkají souhlasu s nakládáním osobních údajů (např. E-mailové adresy).

Marketingová služba
Royal Queen Seeds je podporována společností specializovanou na marketingové aktivity a komunikační aktivity. Jejich přístup k osobním údajům je velmi omezen a většinou je anonymní.

Platební služby
V Royal Queen Seeds používáme k plnění transakcí externí platební služby (např. Platby kartou kreditní kartou).

ODDÍL 7 - BEZPEČNOST

K ochraně vašich osobních údajů, přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom jsme se ujistili, že vaše osobní údaje nejsou nevhodně ztraceny, zneužity, zpřístupněny, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny.

Pokud nám poskytnete informace o vaší kreditní kartě, informace jsou zašifrovány pomocí technologie SSL (secure socket layer technology) a uloženy v šifrování AES-256. Přestože žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronické úložiště není 100% bezpečný, dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a implementujeme další obecně uznávané průmyslové standardy. Informace týkající se účtu jsou chráněny metodou hashování. Tato metoda transformuje informace do vytvořeného hash. V důsledku toho jsou citlivé informace zajištěny a jsou pro nás dokonce neviditelné. Kromě toho jsou naše databáze výjimečně chráněny proti neoprávněným osobám. Například přístup k databázi je možný a povolený pouze schválenými adresami IP (např. V sídle Royal Queen Seeds). Jiné pokusy a adresy jsou vždy odmítnuty.

Dále byly údaje anonymizovány co nejvíce. Údaje tedy nemohou být přímo spojeny s konkrétním spotřebitelem. S těmito údaji však můžeme provádět průzkum trhu a analýzu. Dále jsou zúčastněné třetí strany (např. Poštovní služba) před naší spoluprací zkontrolovány, jsou-li kompatibilní se standardem GDPR a jsou-li jim poskytnuty dohody o procesoru. V rámci Royal Queen Seeds jsou zaměstnancům přidělena různá oprávnění k přístupu. Konkrétní oprávnění poskytuje přístup pouze k striktně potřebným informacím potřebným k provedení úkolu.

Digitální bezpečnostní opatření podléhají změnám a musí splňovat vysoké požadavky na zajištění bezpečnosti zákazníků online. Proto jsme u společnosti Royal Queen Seeds jmenovali bezpečnostního manažera. Pravidelná kontrola a zlepšování bezpečnostních opatření (v případě potřeby) je součástí této funkce.

ODDÍL 8 - ZMĚNY TÉTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, proto ji prosím často kontrolujte. Změny a vysvětlení se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme zásadní změny v těchto zásadách, upozorníme vás, že byla aktualizována, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností případně používáme a / nebo zveřejňujeme tyto informace.

ODDÍL 9 - KONTAKTNÍ DETAILY

Můžete nás kontaktovat pomocí:

• Elektronickou poštou na e-mailové adrese: [email protected]
• Telefonu: +34 937 379 846

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.