Všeobecné podmínky

Royal Queen Seeds se specializuje na prodej konopných semínek k léčivému použití. Na držení, dovoz a distribuci konopných semen se na holandském území nevztahuje místní legislativa. Obchodování s konopnými semínky je zahrnuto do národních vyhlášek platných pro opiáty.
Upozornění!

Zákony, které se týkají konopných semínek, se v různých státech liší. Proto důrazně doporučujeme, abyste se informovali o tom, jaké zákony jsou v platnosti ve Vašem státě.

V některých případech je možné získat výjimku pro semínka, která jsou určena pro léčivé, průmyslové nebo zemědělské využití. V některých státech je možný prodej konopných semen dokonce bez licence. V případě dovozu nebo vývozu konopných semen může být nutné podat oznámení. Platí-li požadavek na oznámení ve Vašem státě, informujte nás laskavě s dostatečným předstihem.

V některých státech není pěstování konopných semínek pro průmyslové nebo léčivé využití povoleno, ve skutečnosti je naopak přísně zakázáno.

Z našeho hlediska je důležité vyzdvihnout skutečnost, že dodáváním našich konopných semínek nezamýšlíme porušovat či překračovat zákony žádného státu. Konopná semínka dodáváme pouze za předpokladu, že nebudou použita v rozporu s žádnými zákony. Zdůrazňujeme ovšem skutečnost, že každý, kdo si naše konopná semínka zakoupí, nese odpovědnost za způsob, jakým je použije. Royal Queen Seeds popírá v tomto smyslu jakoukoliv odpovědnost.

Royal Queen Seeds nikdy neumožní povolení distribuce svých semen ve státech nebo do států, kde je obchodování s konopím nezákonné. Rovněž nedoporučujeme nakupování našich semen od jiných společností, které je dodávají celosvětově.

Ceny podléhají změnám.

UPOZORNĚNÍ K PRODEJI SEMÍNEK

Semínka jsou prodávána pouze pro účely zájmového shromažďování vzorků různých poddruhů genetik a jejich vzorků a jsou určena pouze pro dospělé (osoby starší 18 let). Tato semínka byla prodána pouze s podmínkou, že nebudou použita ve střetu s platnými zákony v dané zemi. Není úmyslem podporovat, propagovat či dále jinak iniciovat výrobu, držení či užívání ilegálních látek a substancí.

VAROVÁNÍ

Užití produktu způsobem směřujícím k vypěstování rostlin a zneužívání konopí může být spojeno krom trestně právních následků i se závažným zdravotním rizikem, může způsobovat psychické a sociální poruchy, a to i při tzv. rekreačním užívání.

Zdůrazňujeme, že všechny osoby kupující si semínka jsou samy zodpovědné za své nakládání s nimi!