Příručka pro Pěstování Konopí od Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter


Na úspěšném pěstování konopí se podílí mnoho faktorů. Osvětlení, živiny, proudění vzduchu a vlhkost - to vše hraje důležitou roli při optimálním růstu a životaschopnosti rostliny. Voda je však jedním z nejdůležitějších aspektů pro udržení zdravých a silných rostlin konopí.

Zalévání není vždy tak jednoduché, jak se může zdát. Mnozí pěstitelé mají dojem, že k tomu, aby rostliny dosáhly svých požadavků, stačí, aby byly každý den zcela nasyceny vodou.

Pravdou je, že proces zalévání je mnohem složitější. Zalévání rostlin je vyváženým úkonem, jehož zdokonalení vyžaduje určitý čas a experimentování. Příliš mnoho vody může vést k vážným problémům a může bránit příjmu kyslíku. Na druhou stranu příliš málo vody může vést k extrémně suchým podmínkám, které způsobí, že rostliny konopí budou žíznit a nakonec zvadnou.

Níže se podíváme na to jak rozpoznat, zda zaléváte příliš a nebo málo, a jak to napravit.

Video id: 265567364

Over and under-watering

Přílišné zalévání rostlin

Přelévání je chyba, které se při pěstování konopí snadno dopustíte a která je nejspíše způsobena obavami, že rostliny potřebují neustálý přísun vody. Je to past, do které se často dostávají začátečníci.

Rostliny konopí ve skutečnosti používají svůj kořenový systém kromě příjmu vody také k dýchání vzduchu, a pokud jsou jejich kořeny neustále zaplavovány vodou, začnou se topit.

  1. Jedním z hlavních příznaků přemokření jsou opadávající listy. Nejedná se však o stejný druh opadávání, jaký vidíte při nedostatečném zavlažování - kdy listy vypadají zvadle. Ve skutečnosti je to naopak. Listy jsou tak plné vody, že jsou nuceny se stočit do sebe. V důsledku toho jsou velmi pevné.
  2. Kromě toho se rychlost růstu přemokřených rostlin výrazně zpomalí nebo se dokonce může téměř úplně zastavit. Důvodem jsou anaerobní podmínky, které vznikají v důsledku nedostatku kyslíku v kořenovém systému.
  3. Dalším příznakem přemokření je žloutnutí listů. Jedná se o známku problému se živinami, který je vedlejším účinkem přemokření.
Overwatered

Pokud se u vašich rostlin objevuje některý z těchto příznaků a domníváte se, že hlavní příčinou je přemokření, nejlepší je zalévat méně často. Před dalším zaléváním počkejte, až vrchní vrstva půdy vyschne. Dobrým testem je vložit ukazováček do půdy až po kloub - pokud je suchý, zvažte zalévání.

Ujistěte se také, že každá rostlina má dostatečnou drenáž a že se na dně květináčů nebo nádob, ve kterých jsou umístěny, nehromadí příliš mnoho vody. Přebytečná voda musí z květináčů odtéct a půda musí být vlhká, nikoliv mokrá.

Nedostatečné zalévání

  1. Nedostatečně zalité konopné rostliny budou vypadat velmi slabě, bez života a budou vykazovat známky vadnutí. Není divu, že tak začnou vypadat, když vezmeme v úvahu zásadní roli vody ve fyziologii rostlin. Vadnutí nedostatečně zalitého konopí se liší od kyprého kroucení při přemokření - i když jen nepatrně. Listy jsou křehké, lámavé a dokonce papírovité. Budou vypadat bez života a fádně. Dalším příznakem nedostatečně zavlažovaného konopí je extrémně suché pěstební médium, například křupavá půda.
  2. K nedostatečnému zavlažování dochází, když pěstitelé jednoduše neuspokojují požadavky své rostliny. Bez dostatečného množství vody kořenový systém vysychá a může dojít ke snížení růstu a výnosu. Nezapomeňte rostlinu zalévat, když vrchní centimetr půdy vyschne. Pokud ji necháte déle suchou, tak to bude mít neblahý vliv na vaši rostlinu.
  3. Jedním z aspektů, který může způsobit sucho, je nepoužívání správné velikosti květináče v určitých fázích růstu. Například pěstování malé sazenice ve velkém květináči může snížit šance rostliny na příjem dostatečného množství vody, protože malý kořenový systém nemá šanci přijmout vodu dříve, než odteče.
Underwatered

Jak často musíte rostliny zalévat?

Na tuto otázku existuje ve skutečnosti mnoho různých odpovědí, protože ve hře je vícero faktorů. Z tohoto důvodu neexistuje přesná odpověď. Například teplota, vlhkost a další faktory prostředí mohou změnit, jak často bude potřeba zalévat.

Existují však varovné signály, které ukazují, že je čas rostliny opět zalít. Slibným způsobem, jak to zjistit, je kontrola horního centimetru půdy. Před dalším zaléváním počkejte, až tato část půdy vyschne, abyste se vyhnuli přemokření půdy. Jakmile tak učiníte vícekrát, měli byste začít zjišťovat, jaká je prodleva mezi jednotlivými zaléváními (například tři dny), a pak se můžete řídit spíše touto dobou.

Dalším způsobem, jak zjistit, zda je čas zalít, je věnovat pozornost listům vaší rostliny. Samozřejmě není optimální čekat tak dlouho, až se příznaky objeví, ale po jakýchkoli známkách vadnutí by mělo okamžitě následovat zalití vodou.

Heat Stress

Kvalita vody je nejdůležitější

Kromě četnosti zalévání je velmi důležitým faktorem také kvalita vody, kterou se konopí zalévá.

Rostliny konopí se přibližně z 90 % skládají z vody, která je potřebná při různých životně důležitých fyziologických procesech, jako je fotosyntéza a transpirace. Při použití nekvalitního zdroje vody pro zásobování rostlin konopí mohou být tyto procesy méně účinné, než by mohly být, nebo v nejhorším případě narušeny.

Pokud k těmto narušením dojde, mohou se projevit příznaky, které vypadají téměř stejně jako řada jiných stavů, jako je nadměrné nebo nedostatečné hnojení, nedostatečné zavlažování a případně i tepelný stres. To je dokonalý příklad toho, proč při řešení zdravotních problémů rostlin konopí, je důležité vždy dvakrát zkontrolovat hlavní příčinu problému.

1. Sledujte pH

Před zahájením pěstování zkontrolujte kvalitu zdroje vody. Jedním z důležitých faktorů, pokud jde o kvalitu vody, je pH. pH je číselná stupnice používaná k měření kyselosti nebo zásaditosti roztoku, přičemž střední hodnota 7 představuje neutrální hodnotu. Čísla nižší než 7 představují kyselost a čísla vyšší než 7 zásaditost.

Příliš vysoké nebo příliš nízké pH může u rostlin konopí způsobit problémy, protože pH zdroje vody může ovlivnit schopnost rostliny absorbovat živiny. Příliš nízké nebo příliš vysoké pH vody může časem ovlivnit pH pěstebního média, což má za následek příznaky, které vypadají stejně jako příznaky způsobené určitými problémy s výživou.

Rostlinám konopí se obvykle daří při pH kolem 6,5. Hodnotu pH lze velmi snadno změřit jednoduchým přiložením pH metru kolem vzorku odtokové vody. Odtoková voda je voda, která odtéká z pěstební nádoby poté, co prošla pěstebním médiem. Pokud je pH příliš vysoké nebo příliš nízké, lze k jeho navrácení na normální úroveň použít přípravky na zvýšení a snížení pH.

2. PPM

PPM je dalším důležitým faktorem, pokud jde o kvalitu vody. Ppm, neboli parts per million, je metoda měření množství minerálů, které se rozpustily v používaném zdroji vody. Hodnota 90 ppm tedy znamená, že ve zdroji vody je přítomno 90 miligramů minerálů na litr.

Znalost PPM ve vodě umožňuje pěstitelům vyhnout se tomu, aby rostlinám dodávali příliš mnoho nebo příliš málo minerálních látek. Nedostatek minerálů může vést k jejich nedostatku, zatímco jejich nadbytek může způsobit spálení. Rostliny konopí upřednostňují ve vegetační fázi obsah ppm kolem 500 a ve fázi kvetení kolem 1000 ppm.

K měření ppm ve vodním zdroji lze použít TDS metry, přístroje, které měří celkový obsah rozpuštěných pevných látek.

Sledování ppm je poměrně pokročilé, a přestože je užitečné, není pro začínající pěstitele nezbytné. Mějte jej na paměti, až budete chtít rozšířit své znalosti a dovednosti.

3. Reverzní osmóza vody

Ačkoli celkový obsah rozpuštěných pevných látek ve vašem profilu vody může být dostatečný, ne všechny látky ve vodním zdroji jsou pro vaši úrodu konopí prospěšné. Voda může být kontaminována dalšími faktory, jako jsou znečišťující látky a bakterie. Filtry s reverzní osmózou jsou skvělou možností, jak téměř úplně odstranit vše v rámci zdroje vody, což pěstitelům umožňuje přidávat zpět pouze to, s čím chtějí, aby jejich rostliny přišly do kontaktu.

Filtry s reverzní osmózou jsou schopny odstranit 95-99 % rozpuštěných solí ve vzorku vody, a proto se jedná o standardní metodu čištění vody v průmyslovém měřítku.

Použití vody s reverzní osmózou je opět pokročilou pěstitelskou technikou.

4. Testování odtoku vody

Chcete-li vypěstovat zdravé rostliny, musíte pečlivě sledovat množství živin, které vaše rostliny dostávají. Za tímto účelem používejte zásobníky, které zachycují odtok při zalévání rostlin a analyzujte jeho pH i PPM (parts per million).

Jaké pH by měl mít váš odtok?

Rostlinám konopí se obvykle daří při pH kolem 6,5. Chcete-li zkontrolovat pH, jednoduše otestujte odtok pomocí pH metru. Náš pH tester od společnosti Hanna Instruments se velmi snadno používá a nabízí rychlé a přesné údaje. Pokud je vaše pH příliš vysoké nebo příliš nízké, můžete jej pomocí regulátorů pH zvýšit nebo snížit.

S ohledem na výše uvedené byste měli být na dobré cestě k pochopení toho, jak nadměrné a nedostatečné zavlažování ovlivňuje vaše rostliny - a také celkovou kvalitu vody obecně.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 z 5
z 37823 recenzí