Příručka pro Pěstování Konopí od Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Nedostatek živin: Jak jim předejít a jak je napravit.


Stejně jako my, i konopné rostliny vyžadují různorodou a zdravou výživu k přežití a k správnému růstu. Konopí potřebuje správné množství živin k vykonání důležitých fyziologických funkcí. Pokud jim chybí jen jedna složka potravy, tak to může vést ke zpomalení růstu a to může ovlivnit výnosy.

Naštěstí dokáže konopná rostlina poměrně jasně dát najevo, že jí něco chybí. Pokud má konopná rostlina nedostatek živin, tak vám to dá najevo nějakým signálem - vadnutím, změnou barvy, zkrabacením listů - což by vám jako pěstiteli mělo říct, co vyžaduje.

Předtím, než se podíváme na to, jak zabránit a napravit nedostatek všech živin, tak si nejprve povíme nějaké důležité informace, které byste měli znát.

Video id: 207447241

MAKRO VS. MIKRONUTRIENTY

Makronutrienty jsou minerály, které konopná rostlina vyžaduje ve velkém množství. Do této skupiny řadíme dusík, fosfor a draslík. Stejně jako tuky, sacharidy a bílkoviny tvoří základ naší diety, tak konopí potřebuje tyto minerály ve velkém množství k vykonání klíčových procesů.

Mikronutrienty jsou minerály a prvky, které konopí vyžaduje v menším množství. Nicméně i přesto jsou velice důležité pro správné zdraví vaší rostliny. Do této skupiny řadíme železo, zinek, síru, bor apod. Mikronutrienty lze přirovnat k minerálům a vitaminům v lidské stravě. Nepotřebujeme je ve velkém množství, ale bez nich bychom dlouho nevydrželi.

MOBILNÍ VS. IMOBILNÍ ŽIVINY

Pokud budete znát rozdíl mezi mobilními a imobilními živinami, tak budete moci přesněji určit, co vaší rostlině chybí.

Mobilní živiny jsou minerály, které může rostlina přesouvat do částí, které je potřebují nejvíce. Například fosfor uložený ve starších listech lze přesunout v případě nedostatku do novějších listů. To znamená, že nedostatek mobilní živiny bude nejprve patrný ve starších listech.

Imobilní živiny zůstávají na jednom místě a rostliny je nemohou distribuovat. Například pokud se objeví nedostatek zinku, tak se tento nedostatek projeví nejprve na nových listech, jelikož rostlina nemůže distribuovat tento minerál ze starších listů.

MOBILNÍ VS. IMOBILNÍ ŽIVINY
PRVKY (Symboly) MOBILITA V ROSTLINĚ NEDOSTATEK ŽIVIN
Dusík
(N)
Mobilní Staré listy
Fosfor
(P)
Mobilní Staré listy
Draslík
(K)
Mobilní Staré listy
Vápník
(Ca)
Imobilní Nové listy
Síra
(S)
Imobilní Nové listy
Hořčík
(Mg)
Mobilní Staré listy
Železo
(Fe)
Imobilní Nové listy
Mangan
(Mn)
Imobilní Nové listy
Bor
(B)
Imobilní Nové listy
Molybden
(Mo)
Imobilní Nové listy
Zinek
(Zn)
Imobilní Nové listy

PH JE DŮLEŽITÉ

Vaše půda může obsahovat všechny živiny, které rostlina potřebuje, ale pokud je rostlina v půdě se špatným pH, tak se k nim nedostane. Konopným rostlinám se nejvíce daří v půdě, jejíž pH je mezi 6,0 - 6,5. Pokud bude hodnota pH mimo toto rozmezí, tak může mít vaše rostlina problém s přijímáním klíčových živin. Tento fenomén se označuje jako uzamčení živin. Rutinní proplachy mohou tomuto zabránit. Pořiďte si pH metr a pravidelně kontrolujte hodnotu. pH ve vaší půdě můžete změnit také pomocí těchto technik.

EKOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ

Pokroky ve výzkumu půdy nám ukázaly, že rhizosféra (kořenová oblast) je plná života. V této oblasti sídlí komplexní síť mikroorganismů, které spolupracují s kořenovým systémem vašich rostlin. Půda potřebuje optimální rovnováhu mezi bakteriemi a houbami, které rozkládají organickou hmotu a uvolňují tak živiny pro rostliny.

Pokud budete kompostovat a vytvářet tak živou půdu, tak byste z dlouhodobého hlediska neměli mít problém s nedostatkem živin a také podpoříte biodiverzitu v rhizosféře, díky čemuž budete mít perfektní výnosy.

Nicméně pěstitelé mohou využít i rychlejší a přímou metodu jako krátkodobé řešení. Postřik listů může snadno a rychle napravit nedostatek některých živin. Tyto živiny neprocházejí skrze kořeny a jsou přímo absorbovány skrze listy.

JAK PŘEDEJÍT A VYŘEŠIT NEDOSTATEK ŽIVIN

Níže naleznete seznam nedostatků klíčových živin, se kterými se během pěstování můžete setkat. Naleznete zde i možnost, jak jim předejít a jak je případně vyřešit.

DUSÍK

Dusík je mobilní makroživina, která hraje důležitou roli při fotosyntéze a tvorbě důležitých rostlinných proteinů. Nedostatek dusíku se projeví žloutnutím starších listů, opadem listů a eventuálním odbarvením celé rostliny a snížením výnosů.

DUSÍK
Prevence
 • Udržujte hodnotu pH v optimálním rozmezí (6,0 - 6,5).
 • Vysaďte rostliny do bohatého substrátu.
 • Používejte kompost, čímž zaručíte dostatek dusíku.
 • Mykorrhizní organismy umí fixovat dusík. Přidejte je do svého substrátu ke zvýšení množství dusíku.
Náprava
 • Většina organických hnojiv obsahuje dostatek dusíku k nápravě nedostatku. Využijte rybí moučku, hnůj, vojtěšku či moučku z peří.
 • Upravte pH.
 • Aplikujte výluh z kompostu jako postřik listů.
 • Zvyšte množství dusíku ve vašem kompostu použitím zbytků z kuchyně apod.

FOSFOR

Fosfor je další makroživinou. Jedná se o mobilní živinu, díky čemuž mohou rostliny převést fosfor do oblastí, které jej potřebují nejvíce. Fosfor má důležitou roli při fotosyntéze a syntéze proteinů a také se jedná o důležitou součást DNA. Nedostatek fosforu se projevuje rudnutím stonků, hnědými skvrnami na listech a schnutím listů.

FOSFOR
Prevence
 • Použijte vysoce kvalitní organický substrát.
 • Zvyšte rychlost absorpce použitím dobře provzdušněné půdy.
 • Přidejte do svého substrátu mykorrhizní houby, které zvyšují příjem fosforu. Tyto mikroorganismy pomáhají změnit fosfáty na molekuly, které může rostlina přijmout.
 • Přidejte více hnoje do vašeho kompostu
Náprava
 • Pozměňte pH na horní hranici spektra, jelikož to ulehčí příjem fosforu.
 • Přidejte do půdy rybí moučku či vermikulit.
 • Použijte organické hnojivo s vysokým obsahem fosfátu.
 • Dávejte pozor na zálivku, možná pouze zaléváte příliš mnoho. Zalévejte pouze tehdy, pokud jsou svrchní 3 cm půdy suché.
 • Přesuňte své rostliny na teplejší místo. Rostliny hůře absorbují fosfor při teplotách pod 15 °C.

DRASLÍK

Draslík je třetí makroživinou a pomáhá s regulací příjmu oxidu uhličitého a také je důležitý pro fotosyntézu. Tento mobilní nutrient dále pomáhá při produkci ATP (buněčný zdroj energie). Nedostatek draslíku se projeví hnědnutím a žloutnutím špiček a krajů listů, zkrabatěním listů a zvýšením růstu rostliny.

DRASLÍK
Prevence
 • Používejte hnojiva s nejvyšší opatrností. Nadměrné hnojení může způsobit krystalizaci hnojiv a to vede ke špatnému příjmu draslíku.
 • Obohaťte svůj kompost o popel z tvrdého dřeva či o moučku z mořských řas.
 • Nepřelévejte vaše rostliny.
Náprava
 • Propláchněte substrát.
 • Změřte a upravte pH na správnou hodnotu.
 • Přidejte do půdy slepičince.
 • Použijte roztok z mořských čas jako postřik listů.

VÁPNÍK

Vápník je velice důležitý pro správné zdraví vašich rostlin. Tento imobilní nutrient pomáhá s pevností buněčných stěn. Nedostatek vápníku může vést ke špatnému růstu nových struktur - nové kořeny a listy.

VÁPNÍK
Prevence
 • Přidejte dolomitický vápenec do substrátu.
 • pH na hodnotě 6,2 je nejlepší pro správný příjem vápníku.
 • Přidejte do substrátu hodně skořápek od vajíček.
 • Chovejte žížaly! Vermikulit je bohatý na mnoho živin, včetně vápníku.
Náprava
 • Použijte doplněk stravy cal-mag.
 • Upravte pH na hodnotu 6,2.
 • Přidejte jednu čajovou lžičku hydratovaného vápence na 4 l zálivky a použijte k zalití vašich rostlin.

SÍRA

I když rostlina potřebuje velice malé množství síry, tak tento imobilní nutrient je důležitý při tvorbě enzymů a proteinů. Nedostatek síry povede ke žloutnutí nových listů a k odbarvení spodní strany listů.

SÍRA
Prevence
 • Obohaťte váš kompost o hnůj.
 • Houby a bakterie jsou důležité pro uvolnění síry do půdy. Použijte různé techniky k přidání mykorrhizních organismů do substrátu.
Náprava
 • Epsomová sůl obsahuje síru. Přidejte 1 - 2 čajové lžičky epsomové soli do 4 l zálivky a zalévejte své rostliny, dokud se problém nevyřeší.
 • Upravte pH na optimální hodnotu.

HOŘČÍK

Bez tohoto mobilního mikronutrientu by nemohla probíhat fotosyntéza. Tento minerál je přímo v srdci molekuly chlorofylu, díky čemuž mohou rostliny absorbovat světlo. Nedostatek hořčíku se projeví špatným vzhledem a stavem nových listů. Listy také budou žloutnout, schnout a eventuálně hnědnout.

HOŘČÍK
Prevence
 • Přidejte do substrátu dolomitický vápenec.
 • Použijte kompost bohatý na hnůj.
 • Udržujte správné pH.
Náprava
 • Propláchněte substrát vodou s pH 6,0, pokud je pH nevyvážené.
 • Epsomová sůl obsahuje i hořčík. Přidejte 1 - 2 čajové lžičky epsomové soli do 4 l zálivky a zalévejte své rostliny, dokud se problém nevyřeší.

ŽELEZO

Železo hraje důležitou roli při tvorbě chlorofylu. Tento prvek také tvoří součást několika enzymů a důležitých pigmentů. Obecně tento imobilní mikronutrient pomáhá rostlinám s tvorbou energie a s metabolismem. Pokud má vaše rostlina nedostatek železa, tak si všimnete, že nové listy jsou jasně žluté.

ŽELEZO
Prevence
 • Pomozte svým rostlinám s absorpcí železa tím, že přidáte do substrátu mykorrhizní houby. Tyto synergistické organismy pomáhají s přenosem živin do kořene.
 • Otestujte pH vašeho substrátu.
 • Přidejte slepičince, zbytky z kuchyně či mořské řasy do vašeho kompostu.
Náprava
 • Udržujte pH na správné hodnotě.
 • Propláchněte substrát a přidejte hnojivo obsahující železo.
 • Použijte malé množství hnojiva s dusíkem ke snížení pH a ke zvýšení dostupnosti železa.

MANGAN

V konopném světě si mangan moc pěstitelů nevšímá. Nicméně tento imobilní mikronutrient hraje důležitou roli v konopné fyziologii. Napomáhá totiž fotosyntéze, respiraci, asimilaci dusíku, elongaci kořenových buněk a také chrání kořeny před mikrobiální nákazou. Nedostatek manganu se projeví změnou barvy nových listů u řapíku na velice světle zelenou. Tato změna eventuálně postihne celý list a začnou se objevovat hnědé skvrny.

MANGAN
Prevence
 • Nevyvážené pH často vede k nedostatku manganu. Kontrolujte pH vašeho substrátu a držte jej na optimální hodnotě, čímž zaručíte, že vaše rostlina bude mít dostatečný přístup k tomuto minerálu.
 • Vytvořte kompost bohatý na mangan tím, že do něj přidáte zbytky z ananasu, rajčat, brusinek a mrkví.
Náprava
 • Propláchněte květináče.
 • Odstřihněte všechny postihnuté listy, které se neobnoví.
 • Použijte na korunu postřik z mořských řas.

BOR

Bor spolupracuje s vápníkem, čímž přispívá k integritě buněčných stěn a také pomáhá s dělením buněk. Šlechtitelé mají slabost pro tento imobilní nutrient, jelikož pomáhá s procesem opylení. Nedostatek boru vede k symptomům jako je nízký turgor, snížená plodnost, špatný vegetativní růst a ukončení dělivého pletiva. Nové listy budou zkroucené, listy budou uvadat a jejich barva se změní na žlutohnědou.

BOR
Prevence
 • Nedopusťte časté vysychání rostlin.
 • Vyhněte se uzamčení živin tím, že NEBUDETE nadměrně hnojit.
 • Vyhněte se poklesu vlhkosti pod 25%.
 • Použijte dobře propustnou a prokypřenou půdu.
 • Přidejte veliké množství jablek, banánů, brokolice a cizrny do svého kompostu.
Náprava
 • Propláchněte substrát a udržujte ideální pH.
 • Přimíchejte jednu čajovou lžičku kyseliny borové do 4 l zálivky a použijte tento roztok na postihnuté rostliny.

MOLYBDEN

Další méně známý nutrient, který pomáhá s tvorbou dvou esenciálních enzymů, které přeměňují dusičnany na dusitany a poté na amoniak. Rostliny používají amoniak k tvorbě aminokyselin, z nichž jsou tvořeny proteiny. Pokud vaše rostlina nemá dostatek molybdenu, tak se na okrajích nových listů začne objevovat červené a růžové zbarvení. Listy začnou žloutnout a budou se na nich objevovat skvrny. Naštěstí je nedostatek této živiny poměrně vzácný.

MOLYBDEN
Prevence
 • Udržujte pH mezi 6,0 - 6,5.
 • Pěstujte ve vysoce kvalitním a živém kompostu.
 • Sem tam přidejte do vašeho kompostu fazole, hrášek, obilniny či ořechy.
Náprava
 • Propláchněte substrát a upravte pH.
 • Použijte na postihnuté rostliny postřik z mořských řas.
 • Zalévejte rostliny výluhem z vermikulitu či kompostu.

ZINEK

Rostliny nepotřebují moc zinku, ale pokud jej nemají vůbec k dispozici, tak začnou chřadnout. Zinek je součástí některých proteinů, membrán a růstových hormonů. Tento imobilní mikronutrient také reguluje enzymovou funkci a stabilizuje DNA a RNA. Co se stane, pokud nemá rostlina dostatek zinku? Nejprve si všimnete zpomaleného růstu nových listů a také dojde ke zmenšení vzdálenosti mezi jednotlivými patry. Poté dojde ke svraštění a žloutnutí listů. Nakonec si všimnete žloutnutí nových listů a hnědnutí špiček listů.

ZINEK
Prevence
 • Příliš vysoké pH způsobuje většinu nedostatků zinku. Udržujte správné pH.
 • Zvyšte hladinu zinku ve svém kompostu pomocí zbytků z dýně a tykve.
 • Užitečné mikroby hrají důležitou roli při příjmu zinku - přidejte prospěšné houby do svého substrátu.
Náprava
 • Udržujte pH na správné hodnotě.
 • Nepřelévejte své rostliny
 • Použijte postřik na listy z ryb či mořských řas k rychlému zvýšení množství zinku v rostlině.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 z 5
z 37823 recenzí