Příručka pro Pěstování Konopí od Royal Queen Seeds

By Steven Voser

Stejně jako každá jiná plodina, i konopí může podléhat škůdcům, plísním, virům a řadě dalších problémů, které mohou negativně ovlivnit kvalitu a velikost vaší úrody. Znalost toho, jak rozeznat například nedostatek živin od kořenové hniloby a plísně, je klíčem k včasné léčbě onemocnění konopí a minimalizaci jeho dopadu na zdraví vašich rostlin.


Problémy s konopím související s živinami

Překrmování i nedostatečná výživa vytvářejí pro rostlinu stres, který u ní může vyvolat příznaky, jako jsou zbarvené nebo deformované listy a zakrnělý růst. Mezi nejčastější problémy s konopím související s živinami patří:

Nedostatek živin

Nezkušení pěstitelé si často myslí, že konopí potřebuje pouze tři živiny: dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). A přestože jsou tyto makroživiny skutečně nezbytné pro zdravý růst, rostliny konopí potřebují komplexní směs makroživin, sekundárních živin a mikroživin, které podporují vegetativní růst i kvetení. Pokud vaše rostliny nedostávají správné množství živin, dochází u nich k jejich nedostatku, který způsobuje odumírání starých i mladých listů a změnu barvy listů.

Nedostatek živin je obvykle způsoben nedostatečnou výživou, nerovnováhou pH a zablokováním živin. Neléčený nedostatek živin může vážně zbrzdit vývoj rostliny a snížit kvalitu i velikost jejího výnosu.

Přesné příznaky nedostatku živin se liší podle toho, jaká živina rostlině chybí. Mezi běžné příznaky patří např:

 • Odumírání starých nebo mladých listů
 • Žloutnutí nebo hnědnutí listů
 • Červené nebo fialové stonky
 • Skvrnité nebo suché listy
 • Zkroucené špičky a okraje listů
 • Protáhlé stonky
 • Pokřivené listy a stonky

Některé nedostatky živin lze odstranit pouhým zvýšením množství hnojiva pro rostliny. V případech, kdy se jedná o důsledek nerovnováhy pH a/nebo blokády živin, však rostliny vyžadují jiné metody ošetření.

Popálení rostlin

Opak nedostatku - popálení - nastává, když rostliny dostávají více živin, než potřebují. Překrmování je zřejmou příčinou úbytku živin, ale i zde jsou častými příčinami nerovnováha pH nebo zablokování živin. Charakteristickými příznaky úbytku živin jsou suché, hnědé a někdy zkroucené špičky a okraje listů.

Při hnojení je důležité dodržovat nějaký plán a před každým krmením a po něm kontrolovat hodnoty pH a EC, abyste zajistili, že vaše rostliny nejen dostávají živiny, ale jsou schopny je také správně vstřebat.

Stojí za zmínku, že popálení je obvykle spojeno pouze s používáním chemických hnojiv. Organické živiny, které mají složení s pomalým uvolňováním, obvykle nezpůsobují popálení vašich rostlin, protože jejich rozklad a vstřebávání rostlinami trvá déle.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Uzamčení živin

Uzamčení živin je způsobeno chemickou reakcí mezi rostlinou, jejím médiem a hnojivem. Tato reakce v podstatě omezuje schopnost rostliny přijímat živiny z média, což nakonec vede k nedostatku živin.

K zablokování živin obvykle dochází při dlouhodobém používání koncentrovaných chemických hnojiv. Stopová množství živin a solí z hnojiva se mohou nahromadit v médiu, změnit jeho pH a narušit schopnost rostliny přijímat živiny.

Obvykle se zablokování živin řeší propláchnutím substrátu vodou s vyváženým pH a opětovným zahájením režimu hnojení. Mnozí pěstitelé se také rozhodnou začít krmit o něco méně, aby se vyhnuli opakování stejného problému.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Problémy s konopím související s pH

Na rozdíl od jiných rostlin je konopí schopno přijímat živiny pouze v rámci malého pH okna; pokud je vaše půda, voda nebo hnojivo mimo toto okno, vaše rostlina nebude schopna se správně živit. Nejenže budete plýtvat drahými živinami, ale také se můžete dále potýkat s nedostatkem živin.

Rostliny konopí rády rostou v mírně kyselé půdě, jejíž optimální pH se pohybuje mezi 6 - 7. Zjistili jsme však, že určité kolísání pH mezi 6 a 7 optimalizuje schopnost konopí přijímat různé makro-, sekundární a mikro- živiny.

V hydroponických pěstírnách roste konopí nejlépe při pH 5,5-6,5. Určité kolísání může opět pomoci rostlinám správně přijímat různé živiny.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Příznaky nadměrného a nedostatečného zalévání

Nadměrné a nedostatečné zalévání konopí narušuje mnoho biologických procesů v rostlině, což způsobuje stres a zpomalení růstu. Příliš vlhká nebo suchá půda také v závislosti na podmínkách přitahuje škůdce, jako jsou plísně, svilušky apod.

Bohužel se u přemokřených i nedostatečně zavlažovaných rostlin projevují stejné příznaky; jejich listy opadávají a časem začnou usychat a odumírat. Půda vám však často napoví, kde děláte chybu; pokud je suchá na kost, zaléváte příliš málo, a pokud je mokrá a bahnitá, pravděpodobně to se zálivkou přeháníte.

Abyste se vyhnuli přemokření nebo podmáčení substrátu, nezapomeňte:

 • Zapíchněte prst do půdy zhruba do hloubky jednoho kloubu a zalévejte pouze tehdy, když je půda úplně suchá.
 • Ujistěte se, že pěstujete v lehké, dobře provzdušněné půdě v květináčích s dostatečným počtem drenážních otvorů.
 • Rostliny zbavte přebytečných listů, aby se zlepšilo proudění vzduchu kolem půdy a ta rychleji vysychala.
 • Přečtěte si našeho komplexního průvodce, jak správně zalévat rostliny konopí.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Problémy s kořeny konopí

Kořeny nejen ukotvují rostlinu na místě, ale také přijímají kyslík, vodu a živiny z půdního prostředí a přenášejí je nahoru ke stonku, listům a květům. Kořeny rostliny také ukládají a uvolňují energii vzniklou při fotosyntéze, aby podpořily růst a podle potřeby se vypořádaly s poraněním.

Mezi nejčastější problémy související s kořeny, které postihují pěstitele konopí, patří:

Rostliny vázané na kořeny

Rostliny jsou vázány na kořeny, když zcela přerostou své nádoby. Kořeny se rozrostou po celém obvodu nádoby a vytvoří těsný uzel. Nejenže to rostlinu stresuje, ale ovlivňuje to také její schopnost přijímat vodu a živiny, což může vést k nedostatku, nerovnováze pH a zablokování živin.

Pokud jsou vaše rostliny svázané kořeny, budete je muset přesadit do větších nádob. Přitom se snažte kořeny rozplést (pokud je to možné). V závažných případech budete možná muset kořeny prořezat ostrými nůžkami nebo nožem. Po přesazení dopřejte rostlinám alespoň týden na zotavení ze stresu z přesazení.

Abyste tomuto problému zabránili, tak pravidelně přesazujte a hlavně ve správný čas, tj. těsně předtím, než kořeny vaší rostliny dosáhnou obvodu nádoby. Například sazenice můžete přesadit, jakmile narostou do výšky a vytvoří pravé listy, které pokryjí obvod jejich počátečních květináčů.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Kořenová hniloba

Jak již název napovídá, kořenová hniloba se vyznačuje hnijícími, nemocnými kořeny. V půdních nebo kokosových substrátech je obvykle způsobena problémy s odvodněním nebo přemokřením, které způsobují stagnaci vody v okolí kořenů a vytvářejí tak živnou půdu pro bakterie nebo houby.

U hydroponického systému je hniloba kořenů obvykle způsobena teplem, únikem světla, nedostatkem kyslíku ve vodě nebo rozkládajícími se látkami v nádrži. Všechny tyto příčiny přivádějí do nádrže bakterie a houby způsobující hnilobu kořenů (např. Fusarium).

Hnijící kořeny vypadají hnědě a slizce a někdy nepříjemně zapáchají. Nad zemí rostliny s hnilobou kořenů opadávají a vadnou a vytvářejí žluté nebo bílé listy. Hniloba kořenů může také způsobit nedostatek živin, protože rostlina se snaží přijímat živiny ze svého substrátu.

K léčbě kořenové hniloby je třeba dodat do kořenů rostlin prospěšné bakterie, které budou bojovat proti patogenům. Pokud rostliny pěstujete v půdě, přesaďte je do čerstvé půdy a nových nádob a zajistěte, aby byla půda dobře provzdušněná a květináče měly dostatek drenážních otvorů. Pokud pěstujete hydroponicky, budete chtít vyčistit a vydezinfikovat celou sestavu, vytvořit novou nádrž s dostatkem kyslíku a vyřešit případné úniky světla nebo problémy s teplem.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Problémy s prostředím

Ať už pěstujete v interiéru nebo venku, faktory prostředí, jako je teplota, vlhkost, světlo a proudění vzduchu, mohou při nesprávné regulaci rostliny stresovat.

Tepelný stres nebo chlad

Rostliny konopí preferují v různých fázích svého životního cyklu různé teploty. Při příliš vysokých teplotách se rostlinám vytvoří vzhůru stočené listy, které vypadají a jsou suché. Časem se u rostlin vystavených tepelnému stresu mohou také objevit hnědé skvrny nebo bílé skvrny na okrajích vějířovitých listů.

Prvním krokem k řešení tepelného stresu v interiéru je použití ventilátorů k pohybu vzduchu kolem rostlin a větracího systému k odstranění starého vzduchu a jeho nahrazení svěžím, chladnějším vzduchem zvenčí. Pokud to nestačí, možná budete muset použít klimatizaci, abyste získali větší kontrolu nad teplotami ve svém pěstebním prostoru. A konečně, pokud vaše světla vydávají příliš mnoho tepla, možná budete muset investovat do jiného řešení osvětlení (například do LED diod).

Stejně jako může extrémní teplo poškodit vaše rostliny, může je poškodit i chlad. Pokud jsou vaše rostliny vystaveny teplotám pod 15 °C, jejich růst se zpomalí (v důsledku snížené fotosyntézy) a budou také vystaveny vyššímu riziku, že se setkají s patogeny, jako jsou plísně. I když nevykazují známky stresu, rostliny pěstované při nízkých teplotách obvykle nedávají tak dobré výnosy jako rostliny pěstované při optimálních teplotách.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Abyste se těmto problémům vyhnuli, dodržujte naše pokyny týkající se teploty a vlhkosti a nezapomeňte:

 • K měření teploty a vlhkosti v pěstební místnosti používejte teploměr a vlhkoměr.
 • Používejte ventilátory k pohybu vzduchu kolem rostlin.
 • K cirkulaci vzduchu v pěstební místnosti a mimo ni používejte ventilační systém.
 • Používejte LED světla s nízkou teplotou.

Pokud pěstujete venku a potýkáte se s extrémním horkem nebo chladem, věnujte pozornost předpovědi počasí a přeneste rostliny dovnitř, když se očekává, že teploty dosáhnou nejvyšších/nejnižších hodnot. Zvažte také použití skleníku nebo polytunelu pro lepší kontrolu teploty a/nebo vlhkosti.

Spálení světlem

Spálení světlem je častým problémem nezkušených pěstitelů, kteří se potýkají s prostorovými omezeními. Dochází k němu, když se rostliny konopí dostanou příliš blízko k pěstebním světlům, což má za následek vybělení poupat (během kvetení) a žluté listy.

Naštěstí je řešení problému spálení světlem obvykle docela jednoduché; stačí posunout světla dále od rostlin. Pokud to není možné, doporučujeme použít LST, abyste podpořili růst rostlin nízko a do šířky, nikoliv do tenka a do výšky.

Pokud pěstujete venku, nemusíte se obecně spálení světlem obávat; slunce je příliš daleko na to, aby vašim rostlinám nějak výrazně uškodilo. Pokud však máte tendenci pěstovat sazenice v indooru, nezapomeňte mladé rostliny postupně aklimatizovat na sluneční světlo, abyste se vyhnuli případným problémům.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Poškození větrem

Konopí rádo roste ve větru. Bohužel prudký vítr může způsobit nenapravitelné škody na vašich rostlinách, rozdrtit zdravé listí, zlomit pučící větve nebo je úplně vyvrátit.

Naštěstí se pěstitelé v interiérech většinou nemusí obávat poškození větrem. Existuje však několik věcí, které můžete udělat, abyste své rostliny ochránili před větrem venku:

 • Sázejte je v blízkosti jiných rostlin, plotů, záhonů nebo zdí, které mohou sloužit jako ochrana proti větru.
 • Rostliny zavlažujte a pečujte o ně. Krátké, bujně rostoucí rostliny se ve větru méně převracejí.
 • Kolem kořenů rostlin pěstujte jetel a vojtěšku, abyste zabránili jejich vyvrácení.
 • Vyvarujte se přílišného zakořeňování konopí; rostliny se musí pružně pohybovat podle větru, aby se nezlomily.
Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Konopné plísně: Hniloba květů a Bílá plíseň

Plíseň je pro pěstitele konopí velkým problémem. Nejenže vysává život z vašich rostlin, ale některé plísně se také přímo zaměřují na poupata a ničí je ještě předtím, než máte možnost sklízet. Dvě nejčastější plísně, které konopí napadají, jsou bílá plíseň (WPM) a botrytida (hniloba poupat).

Jak již název napovídá, bílá moučná plíseň zanechává na povrchu listů rostliny jemný bílý prášek podobný mouce. Nakonec se plíseň rozšíří na zbytek rostliny, přeruší fotosyntézu a pomalu způsobuje žloutnutí listů, než je zcela zahubí. V pokročilých stádiích může WPM zanechat na rostlinách malé černé spory, které se mohou přenášet vzduchem a šířit. Neexistuje způsob, jak infikovanou rostlinu zcela vyléčit; místo toho budete muset s plísní bojovat a snažit se minimalizovat její šíření a zároveň nechat zdravé části rostliny růst.

Botrytida, známá také jako hniloba pupenů, se obvykle uhnízdí u báze stonku rostliny a pomalu se dostává až k jednotlivým větvím, kde likviduje všechny pupeny, s nimiž přijde do styku. Jedním z prvních příznaků infekce botrytidou jsou suché, usychající a zbarvené listy na jednotlivých pupenech nebo celých kolébkách. Když se na postižené pupeny podíváte zblízka, zjistíte, že na nich roste šedá nebo namodralá plíseň. Při dozrávání Botrytis také vytváří malé černé spory, které se mohou přímým kontaktem nebo vzduchem šířit na další rostliny.

Boj s plísní konopí je náročný. Nejprve budete muset posoudit, s jakou konkrétní infekcí se vaše rostlina potýká. Na základě toho se můžete rozhodnout, zda stojí za to pokusit se ji zachránit, nebo ne.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis
*Bud *rot *and *powdery *mildew

IDENTIFIKACE BĚŽNÝCH PLÍSNÍ U KONOPÍ

Plíseň může negativně ovlivnit velikost a kvalitu vaší úrody. Problémy s houbami jsou bohužel velmi časté jak u pěstitelů v interiérech, tak u venkovních pěstitelů. Důležitá je zkrátka prevence.

Zvlhnutí

Zvlhnutí je běžný houbový problém, který nejčastěji postihuje sazenice. Obvykle ho způsobují houby Pythium, Botrytis a Fusarium (více informací níže). Tyto houby napadají stonky mladých sazenic, ať už jsou přítomny v půdě, nebo je do vaší pěstírny/zahrady přinesla jiná rostlina, ochabují a zahubí je za méně než 24 hodin.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Septoria

Septorióza, známá také jako žlutá skvrnitost listů, je houba, která napadá listy rostlin a způsobuje na nich žluté nebo hnědavé skvrny. Obvykle napadá rostliny hned po začátku kvetení a objevuje se nejprve na nízkých listech. Pokud septorióza není ošetřena, postupuje vzhůru po rostlině; obvykle sice nenapadá poupata, ale může zničit velké množství listů. Nejenže rostliny stresuje, ale ovlivňuje také jejich schopnost fotosyntézy, čímž účinně zpomaluje jejich růst a snižuje výnos.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Fusarium

Fusarium je smrtelně nebezpečná houba schopná zničit celou úrodu konopí. Fusarium je schopno v půdě dřímat po celé roky a udeřit bez jakýchkoli zjevných příznaků, a proto je notoricky obtížné ho odhalit. Když se objeví, napadne přímo kořeny, způsobí jejich hnilobu a zároveň přeruší tok živin a vody rostlinou. Napadené rostliny opadávají, vadnou a někdy během několika dní odumírají. Na fusarium neexistuje žádný lék a pěstitelům, kteří se s touto houbou potýkají, se obvykle doporučuje, aby své plodiny vyřadili, vyhodili zeminu a květináče, vydezinfikovali pěstební prostor a začali pěstovat úplně nové rostliny.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Pythium

Pythium je druh parazitické řasy, dříve klasifikované jako houba, která napadá kořeny rostlin konopí. Je jednou z hlavních příčin kořenové hniloby. Pythium může napadat rostliny konopí v jakémkoli stádiu života, ale sazenice jsou ohroženy zejména kvůli vlhkému prostředí.

Pokud pěstujete v hydroponickém zařízení, máte další výhodu, pokud jde o rozpoznání napadení pythiem; hnědé zbarvení a kašovitá, mazlavá nebo slizovitá hmota kolem kořenů rostliny jsou poznávacími znaky kořenové hniloby. Nemluvě o tom, že Pythium je zodpovědné za téměř 90 % případů kořenové hniloby.

Bohužel, pokud pěstujete v půdě nebo v pasivních hydrosystémech (jako je kokos nebo perlit), je odhalení pythia velmi obtížné, protože způsobuje řadu nadzemních příznaků, které mohou připomínat vše od nedostatku živin až po lehké popáleniny.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Alternaria

Odhaduje se, že napadení Alternaria je zodpovědné za zkázu až 20 % všech zemědělských plodin.

Alternaria miluje teplé a vlhké podmínky. Zaměřuje se také na rostliny rostoucí v chudé půdě, na rostliny, které měly v minulosti jiné problémy s plísní, nebo na rostliny trpící špatným hospodařením s živinami. Ačkoli může napadnout jakoukoli fázi životního cyklu rostliny, má Alternaria tendenci nejvíce postihovat kvetoucí rostliny. Poznávacím znamením napadení alternariózou jsou fialově hnědé skvrny se žlutými okraji na listech. Někdy můžete také objevit malé černé spory houby pokrývající listy (tzv. konidie).

Alternaria se bohužel nedá nijak léčit. Jedná se o houbu přenášenou semeny, která se rychle šíří z jedné rostliny na druhou a zanechává plody napadené a nepoživatelné.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Verticillium

Verticillium je další ničivou houbou rostlin. Ta může v půdě dřímat i několik let, než vyklíčí a napadne kořeny rostliny. Nakonec se houba rozšíří do xylému - cévního pletiva, které přenáší vodu a živiny z kořenů do zbytku rostliny.

Jak houba roste, blokuje xylém, ovlivňuje tok vody a živin a způsobuje odumírání a vadnutí částí rostliny (včetně listů, větví a květů). Verticillium může také způsobit hnědé zbarvení kolem stonku v blízkosti půdy.

Stejně jako mnoho jiných hub se verticillium rychle šíří a způsobuje vážné škody na rostlinách, které napadne. Pokud ji na své zahradě objevíte, nejlépe uděláte, když napadené rostliny vyřadíte a sterilizujete pěstitelské vybavení, abyste zabránili šíření houby. Abyste se vyhnuli budoucím infekcím, musíte odstranit veškerou vrchní vrstvu půdy.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Viry postihující konopí

Viry lze bohužel těžko odhalit, zejména u nezkušených pěstitelů, a během krátké doby mohou napáchat vážné škody.

Virus tabákové mozaiky

Virus tabákové mozaiky (TMV), který byl poprvé identifikován na tabákových plantážích, způsobuje deformované, zakřivené listy s výraznými žlutými skvrnami připomínajícími mozaiku. U některých rostlin se mohou objevit také slabé, odbarvené stonky (obvykle červené nebo fialové), zatímco jiné mohou být nositeli viru, aniž by se u nich objevily jakékoli příznaky. Ačkoli se jedná o vzácný případ, virus tabákové mozaiky se nedá vyléčit. Pokud jej na své zahradě objevíte, je nejlepším řešením infikované rostliny odstranit, abyste zabránili šíření viru.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Jak poznat běžné škůdce konopí

Škůdci jsou pro pěstitele konopí běžným problémem, zejména ve venkovním prostředí.

Hlístice

Houboví komáři jsou malí černí brouci, kteří vypadají podobně jako ovocné mušky. Na rozdíl od jiných škůdců nenapadají listy ani květy rostlin. Jejich larvy však žijí v půdě pod rostlinami a pomalu rozežírají jejich kořeny. To může časem způsobit žloutnutí listů, vadnutí, příznaky nedostatku živin a zakrnělý růst.

Naneštěstí jsou tito škůdci pro pěstitele konopí velmi častým problémem. Jejich larvy mohou být přítomny v půdě zakoupené v obchodě, ale také přemokření a vysoká vlhkost vzduchu přitahují tyto malé, otravné broučky do vaší zahrady nebo pěstírny.

Naštěstí nejsou houboví komáři těmi nejhoršími škůdci. Neemový olej, diatomitová zemina a užitečné bakterie a hmyz (například Bacillus thuringiensis a berušky) mohou pomoci udržet houbové komáry na uzdě, pokud je zachytíte včas.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Roztoči

Roztoči jsou dalším běžným škůdcem, který může zpustošit vaši úrodu. Tito malí pavoučci mohou být černí nebo červení a milují horké a suché podmínky. Nejhorší je, že se tito drobní roztoči velmi rychle množí (samičky kladou až 20 vajíček denně po dobu 2-4 týdnů), což znamená, že musíte napadení rychle zachytit, abyste minimalizovali škody.

Mezi první příznaky výskytu roztočů patří drobné skvrny a skvrnky na listech a jemné bílé pavučiny na spodní straně listů (které se později mohou rozšířit na celou rostlinu). Pokud nejsou roztoči ošetřeni, mohou zničit listy, zpomalit růst rostliny a snížit její výnos.

Roztoči jsou obzvláště odolní vůči mnoha komerčním pesticidům. K ošetření napadení roztoči pavouků doporučujeme ořezat napadené listy, rostliny postříkat směsí neemového oleje a vody a použít berušky, které roztoče zahubí a zabrání budoucímu napadení.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Mšice

Mšice jsou jedním z nejničivějších škůdců napadajících pěstované rostliny včetně konopí. Pod mikroskopem vypadají tito brouci jako drobné zelené, černé, červené nebo bílé kobylky či cvrčci, jejichž velikost se pohybuje od 1 do 10 mm.

Samičky mšic se obvykle líhnou na začátku jara a jejich počet se během několika týdnů rychle zvyšuje. Jakmile si najdou cestu do vaší pěstírny nebo zahrady, začnou se živit rostlinami a zanechávají na listech, stoncích a květech látku podobnou šťávě (tzv. medovici). Medovice přitahuje mravence a plísně, kteří mohou poškodit vaše rostliny a bojovat proti dravému hmyzu, jako jsou berušky, což jen zhoršuje počáteční napadení mšicemi.

Mšice nejenže ničí zdravé listy, ale mohou také šířit choroby z jedné rostliny na druhou. Stejně jako v případě roztočů nebo houbových svilušek doporučujeme prořezat napadené listy, rostliny zalít směsí vody a neemového oleje a nasadit užitečný dravý hmyz, který mšice zahání a brání jejich návratu.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Červci

Červci jsou larvy různého hmyzu, které se - jak jejich název napovídá - zavrtávají do listů, aby se mohly živit a růst. Obvykle vypadají jako malí červi nebo larvy, obvykle o velikosti 1 mm a světle žluté nebo zelené barvě.

Mladí červci se obvykle během zimy ukrývají v půdě a na jaře se vynořují. Jakmile dospějí, propracují se k listům, aby nakladly vajíčka. Tato nová várka potomků se pak vylíhne a živí se listy, dokud nespadne na zem, kde se proces opakuje.

Na listech, kterými se živí, zanechávají červci charakteristické bílé nebo žluté čáry. Stejně jako v případě roztočů a mšic je třeba odstranit všechny napadené listy, rostliny postříkat směsí vody a neemového oleje a použít dravý hmyz, abyste se s nimi vypořádali.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Housenky

Existuje více než 20 000 druhů housenek a všechny mají něco společného: mohou vaše konopí zcela zničit.

Ať už se jedná o larvy můr nebo motýlů, housenky se budou živit vašimi rostlinami a po určité době je dokonce budou považovat za svůj domov (alespoň dočasně), když se zakuklí. Většina housenek se živí a klade vajíčka na listy, ale notoricky známý zavíječ konopný a kukuřičný se zavrtává do stonků.

Jediným způsobem, jak ochránit rostliny před housenkami, je pravidelně kontrolovat rostliny šperkařskou lupou nebo mikroskopem a vybíjet všechny housenky a jejich vajíčka (mohou mít černou, bílou nebo červenou barvu), které najdete. Dávejte si také pozor na díry ve stoncích a hnědé stopy, které jsou poznávacím znamením housenek zavíječe.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Další běžné problémy s konopím

V pěstírně se může vyskytnout celá řada dalších problémů, od oživení vegetace až po opylení. Zde se dozvíte, co byste měli vědět, abyste těmto problémům specifickým pro konopí předešli.

Hermafroditi a banány

Konopí je dvoudomé, což znamená, že vytváří rostliny s odlišnými samčími a samičími reprodukčními orgány. Hermafroditi však mohou produkovat oba pohlavní orgány na jedné rostlině. Může to být důsledek genetiky, manipulace se semeny nebo stresu.

Hermafroditismus je instinktem pro přežití. Produkce konopí sinsemilla má daleko k přirozenosti - samice jsou ponechávány neopylené po extrémně dlouhou dobu ve snaze vyhnat produkci pryskyřice na maximum a zlepšit tak chuť a sílu plodů. Bohužel tato dlouhá doba kvetení (a také stresové faktory prostředí, jako je nesprávná vlhkost a teplota, špatné osvětlení, nesprávné krmení a problémy s pH) mohou způsobit, že se u samiček v posledním pokusu o rozmnožení vyvinou samčí rozmnožovací orgány známé jako "banány".

Rozpoznat hermafrodity není těžké, pokud víte, co hledat. Jen se musíte ujistit, že je odhalíte rychle, abyste se vyhnuli tomu, že opylí vaše samičky a zničí vám celou úrodu.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis
*Hermaphrodites *and Bananes

Návrat a obnova vegetační fáze

Kvetoucí rostlina konopí se může vrátit zpět do své vegetativní fáze, pokud přerušíte její světelný cyklus. Zatímco nezkušení pěstitelé mohou omylem vrátit své rostliny zpět, zkušení pěstitelé někdy záměrně převegetují, aby získali více sklizní ze stejné rostliny. I když to zní skvěle, re-vegging přináší rizika; přerostlé rostliny mají tendenci dávat méně výnosů a mohou vykazovat známky hermafroditismu.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Opylení rostliny

Opylení je hlavním hříchem pěstování konopí sinsemilla. Jakmile budou vaše samice opyleny, přestanou produkovat pryskyřici a veškerou svou energii investují do vývoje semen. Výmluvným znakem opylované samice jsou naběhlé listeny. Vezměte pinzetu a otevřete listen; pokud je uvnitř semeno – máte opylovanou rostlinu.

Bohužel nemůžete udělat nic, abyste zvrátili opylování. Nejlepším řešením je vybít všechny samce, analyzovat, jak jsou opylované vaše ostatní samice, a rozhodnout se, zda je necháte naživu, nebo je vybijete a začnete od nuly.

Identificación y tratamiento de las enfermedades más comunes del cannabis

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 z 5
z 37823 recenzí