By Steven Voser

Konopí je bez debat nejčastěji užívanou ilegální látkou na světě. Odhaduje se, že až 150 milionů lidí po celém světě pravidelně užívá konopí.

Podpora pro konopí a jeho legalizaci je momentálně nejvýše za posledních 100 let (nebo alespoň od začátku prohibice v 30. letech minulého století). I přes rostoucí podporu je konopí stále v určité míře nelegální ve většině světa.


Legalizace vs. Dekriminalizace: V čem je rozdíl?

Mnoho lidí často zaměňuje termín legalizace za termín dekriminalizace. Nicméně tyto dva termíny popisují kompletně odlišné situace a je důležité pochopit rozdíly mezi těmito dvěma legálními statuty týkajícími se konopí.

Legalizace

Akt legalizace konopí zahrnuje odstranění legálních restrikcí ohledně konopné rostliny a jejího použití. Různé země a vlády se mohou rozhodnout použít jiný přístup při legalizace konopí. Některé země se mohou rozhodnout kompletně legalizovat kultivaci, prodej, zpracování a užívání konopí a jeho derivátů, zatímco jiné země se mohou rozhodnout legalizovat pouze prodej lékařského konopí a nebo pouze legalizovat produkci a prodej konopných květů, zatímco produkce a prodej konopných derivátů, jako jsou extrakty a edibles, je stále zakázaný.

Dekriminalizace

Dekriminalizace konopí zahrnuje odstranění kriminálních sankcí za užívání, kultivaci, prodej a přechovávání konopí. Opět platí, že různé země se mohou rozhodnout pro různý přístup k dekriminalizaci konopí. Některé země dekriminalizují přechovávání malého množství konopí, kultivaci limitovaného počtu rostlin či užívání konopí na soukromých lokacích, zatímco jiné země se rozhodnou pro více liberální přístup.

Proč Je Konopí Stále Ilegální? Jaké Jsou Důvody Pro Prohibici?

Názory na tuto rostlinu a její užití (ať už rekreační, medicinální a nebo někde mezi) se mění a několik vlád se rozhodlo reflektovat tyto změny i ve svých politikách.

 • Grandiózní Tvrzení Nalezneme Na Obou Stranách

Obhájci legalizace konopí mají často problém přijít s přesvědčivým argumentem, který by podpořil jejich věc. Naneštěstí lidi podporující legalizaci konopí mohou z této odrůdy udělat zázračný lék na všechny choroby, který také podporuje kreativitu, otevřenost a spiritualitu. Bez ohledu na to, jak moc konopí milujete a podporujete jeho legalizaci, je důležité se držet reality a být upřímný. 

 • Předsudky a Rasismus

Po mnoho let bylo konopí spjato s kontrakulturou. Od rebelujících hippies v 60. a 70. letech minulého století až po klasické líné huliče, které jsme mohli vidět v mnoha filmech na začátku tohoto století. Konopí často nemá podporu od mainstreamových vzorů.

I před 60. lety rasistická a xenofobní vládní propaganda často spojovala konopí s imigranty a kriminálníky. Filmy jako Reefer Madness (1936) či jiné vykreslují jasný obraz o konopí, stejně tak jako historie slova "marihuana". Termín marihuana má rasistické kořeny, které lze dohledat až k škodlivým politickým kampaním, jejichž úkolem bylo vytvořit strach a xenofobii v Americe.

 • Lékařské Konopí Je Tabu

I když nějaké výzkumy odhalují terapeutický potenciál konopí, jeho sloučenin a derivátů, stále to není dost a stále nevíme všechno o této rostlině a o jejích účincích na lidské tělo.

Nedostatek informací často plodí kombinaci skepse, nedůvěry a strachu a lidé, kteří podporují lékařské konopí se často bojí pronést nějaká zásadní tvrzení o pozitivních interakcích mezi konopím a naším tělem. I když máme důkazy, které naznačují, že konopí je relativně bezpečnou rostlinou, která není toxická a má poměrně nízké riziko vzniku závislosti, realita je taková, že všechny tyto věci nevíme s jistotou.

 • Udržování Statutu Quo

Prohibice konopí je tu s námi nějakých 90 let, ale těch 90 let stačilo k tomu, aby mnoho z nás, zvlášť politici či zastupitelé akceptovali tento status quo, zatímco jiní mají své zájmy a snaží se udržet konopí v ilegalitě za každou cenu.

Níže jsme pro vás připravili 10 argumentů, které podporují legalizaci konopí.

Udržování Statutu Quo

1. Prohibice Poškodila Naše Pochopení Konopí

Pokud si přečtete některé z nejstarších lékařských textů z celého světa, tak v nich naleznete mnoho zmínek o konopí.

Přečtení těchto starých textů nám pomáhá pochopit, jak široce užívanou bylinou konopí bylo a to v průběhu celé historie lidstva. Tyto texty nám také poskytují informace o znalostech, které naši předci o konopí měli. Naskýtá se tedy otázka, jaké znalosti o konopí bychom měli dnes, kdybychom jej mohli volně zkoumat i v posledních 100 letech.

Jeden z největších účinků prohibice jsou legislativní překážky při studiu konopí, jeho sloučenin a komplexních mechanismů účinků. Špatný přístup ke konopí přímo vedl ke zhoršení našich znalostí o interakcích mezi konopím a lidským tělem. Překonání této překážky by nám umožnilo masivně investovat do obsáhlých studií, které by odhalily potenciální prospěšné účinky a rizika konopí.

2. Legalizace Znamená Lepší Regulaci Konopí

Jak jsme již zmínili v předchozích odstavcích, existuje poměrně dost důkazů, které tvrdí, že konopí je relativně bezpečná substance. Pravdou ale je, že stále nemáme dostatečné znalosti o konopí, jeho sloučeninách a interakcích s lidským tělem. Je tedy nemožné s jistotou říci, jak bezpečné ve skutečnosti je.

Pravdou je, že většina prodaného a užitého konopí pochází z nelegální činnosti. Legalizace je však perfektním řešením pro již existující problémy, jelikož by nám umožnila lépe regulovat konopí a my bychom se mohli lépe dozvědět, jak moc bezpečné konopí je.

Legalizace konopí by nám mohla pomoci se vymanit z nedůvěryhodného a nelegálního černého trhu a přejít na transparentní a otevřený trh, který lze regulovat a případně sankcionovat za porušení těchto regulací. Pravda je taková, že lidé užívají a budou užívat konopí bez ohledu na to, zda je nelegální. Legalizace a regulace konopí by nám umožnila zaručit, že každý člověk, který chce užívat konopí, jej bude moci užívat bezpečně a odpovědně.

Legalizace Znamená Lepší Regulaci Konopí

3. Legalizace Konopí Prospívá Ekonomice

V posledních 10 letech se konopí stalo nejlépe prodávaným zemědělským produktem v USA. Každý rok legální trhy v Kalifornii, Coloradu, Aljašce, Nevadě a v dalších státech, kde je konopí legální, vydělávají na daních miliardy dolarů a celý konopný průmysl vytváří tisíce pracovních míst.

V roce 2020 čelily téměř všechny ekonomické sektory po celém světě těžkým finančním výzvám, nicméně konopnému průmyslu se dařilo. Například v USA stoupl prodej legálního konopí o 67% a hodnota celého průmyslu stoupla na nejnovější maximum a to sice 61 miliard dolarů.

Momentálně dochází i k výrobě nových produktů, z nichž mnoho není založeno na THC. Tyto nové produkty nám ukazují nové možnosti v konopném průmyslu.

4. Legalizace Je Vhodnou Odpovědí Na Neúspěšnou Válku Proti Drogám

Důkazy nám ukazují, že drtivá většina lidí, která byla potrestána kvůli prohibici konopí, nejsou kriminálníci, ale uživatelé. Odhaduje se, že například v USA až 92% zatčených lidí[1] za přechovávání konopí mělo u sebe pouze malé množství konopí, zatímco zbylých 8% bylo zatčeno za výrobu či prodej.

Statistiky nám ukazují, že na světě je příliš mnoho uživatelů konopí a policejní složky nemohou konzistentně prosazovat prohibici. Prosazování prohibice substance, která je tak široce užívaná je velice nerealistické a také se jedná o plýtvání prostředků a způsobuje zbytečné a nefér utrpení.

Máme k dispozici studie z legálních konopných trhů, které ukazují, že legalizace konopí nemá žádný zásadní vliv na kriminální statistiky[2] a může se jednat o efektivní způsob jak eliminovat (či seriózně zmenšit) černý trh a místo toho posunout produkci a prodej konopí do klasického a regulovaného sektoru. Legalizace také vede ke snížení zatčení spjatých s konopím a to vede k uvolnění zdrojů, které mohou policejní složky využít v důležitějších částech své práce.

Legalizace Je Vhodnou Odpovědí Na Neúspěšnou Válku Proti Drogám

5. Konopí Je Bezpečnější Než Alkohol a Tabák

I když je vhodné přistupovat ke všem omamným látkám opatrně a s rozumem, konopí není tak nebezpečné, jak si můžete myslet. V porovnání s alkoholem či tabákem, což jsou legální a volně dostupné substance, které podléhají regulaci, jsou zdravotní rizika spojená s pravidelným užíváním konopí méně znepokojivá.

Studie ukazují, že alkohol je každý rok zodpovědný za smrt více než 85 000 lidí[3] v Americe. Kouření tabáku je zase důvodem úmrtí až 500 000 lidí v USA[4]. Užívání samotného konopí není spjato s žádným úmrtím a vědci po celém světě souhlasí s tvrzením, že konopí není toxické[5].

Upozorňujeme však, že zodpovědné užívání platí i pro užívání konopí.

6. Legalizace By Vedla Ke Konci Předsudků a Stigmatům Spjatým s Užíváním Konopí

Jak jsme viděli dříve, prohibice konopí je poháněna zaujatými informacemi a předsudky o lidech, kteří jej užívají. Vymazat tyto předsudky, které jsou tu s námi posledních 90 let, nebude jednoduché a legalizace by byla silnou hnací silou.

V dnešní době můžeme vidět, že negativní stigma spjaté s konopím se pomalu daří bourat díky legálním trhům v některých částech světa. Čím více lidí si zvykne na normalizaci svého užívání konopí, tím jednodušší bude vybudovat silnou, moderní a svobodnou společnost, ve které předsudky a stigma nemají místo.

Legalizace By Vedla Ke Konci Předsudků a Stigmatům Spjatým s Užíváním Konopí

7. Většina Lidí Podporuje Legalizaci

I když se přístup lidí ke konopí v každé zemi liší, průzkumy veřejného mínění ukazují, že ve většině západních zemí je většina lidí za legalizaci konopí.

Údaje z Pew Research Center nám ukazují, že více než 90% amerických voličů[6] podporuje legalizaci konopí ať už pro lékařské a nebo rekreační účely. Dále 70% voličů v Nizozemsku také podporuje legalizaci a stejně tak i většina lidí v Austrálii, Anglii, Španělsku či v dalších zemích. Dalo by se čekat, že v těchto demokratických zemích vzniknou legislativní změny, které budou reflektovat výsledky těchto průzkumů. Nicméně konopí je stále nelegální v mnoha zemích a může se zdát, že demokracii nelze aplikovat na legalizaci konopí.

8. Legalizace Konopí Nevede Ke Zvýšenému Užívání U Mladistvých

Kritici legalizace často tvrdí, že legalizace konopí povede k nárůstu mladistvých uživatelů konopí. Jedná se o validní obavy, jelikož některé studie[7] naznačují, že užívání konopí během dětství či puberty může vést k poškození mladého mozku.

Nicméně strach, že legalizace konopí povede k nárůstu mladistvých uživatelů, je nesprávný. Data z několika legálních trhů ukazují, že legalizace rozhodně nevede ke zvýšení počtu mladistvých uživatelů. Ve skutečnosti se ve státě Colorado množství mladistvých uživatelů konopí po legalizaci snížilo.

Legalizace Konopí Nevede Ke Zvýšenému Užívání U Mladistvých

9. Prohibice Jednoduše Nefunguje - A My Máme Důkaz!

Je zřejmé, že válka proti drogám skončila fiaskem. Statistiky ukazují, že čím silnější restrikce, které jsou často výsledkem války proti drogám, tím více je trh s drogami přesunut do podsvětí.

Prohibice zkrátka nefunguje. Nefungovala prohibice alkoholu a nyní to lze vidět i na konopí.

Pokud je něco ilegálního, tak to neznamená, že lidé to přestanou užívat. Kromě toho prohibice také nepomáhá se snížením kriminality, místo toho se plýtvá prostředky a policejní složky zbytečně perzekuují převážně uživatele konopí, kteří s výrobou či prodejem ilegálních látek nemají nic společného.

10. Vlády By Neměli Říkat, Co Mohou Dospělí Lidé Užívat

Pokud budeme věřit studiím, které tvrdí, že konopí je daleko bezpečnější než tabák a alkohol, což jsou produkty, které si snadno můžeme koupit téměř kdekoliv, tak nám začne být jasné, že prohibice konopí je pokrytecká a také omezuje osobní svobodu.

Prohibice, která často vede ke zbytečnému popotahování a zatýkání lidí, kteří u sebe měli pouze pár gramů konopí, je nesmyslná.

Desítky let prohibice nám dávají jasně najevo, co všechno je s prohibicí špatně a posledních 10 let vývoje jasně ukazuje, že budoucnost může být šťastnější a zelenější. Doufáme, že brzy bude konopí legální po celém světě!

External Resources:
 1. 40% of U.S. drug arrests in 2018 were for marijuana offenses | Pew Research Center https://www.pewresearch.org
 2. The Cannabis Effect on Crime https://www.tandfonline.com
 3. Alcohol consumption is the sole cause of 85,000 deaths annually in the Americas, PAHO/WHO study finds - PAHO/WHO | Pan American Health Organization https://www.paho.org
 4. Fast Facts | Fact Sheets | Smoking & Tobacco Use | CDC https://www.cdc.gov
 5. Can marijuana kill you? https://www.medicalnewstoday.com
 6. Overwhelming support for legal recreational or medical marijuana in U.S. | Pew Research Center https://www.pewresearch.org
 7. News Feature: Cannabis and the adolescent brain | PNAS https://www.pnas.org
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.