Základy Lékařského Konopí: Kompletní Příručka k Lékařské Marihuaně

Základy Lékařského Konopí: Kompletní Příručka k Lékařské Marihuaně

V tomto článku se podíváme na lékařskou marihuanu a pokusíme se vám vysvětlit vše, co byste o ní měli vědět.


CO JE TO KONOPÍ?

Konopí je rostlinný rod, který patří do rodiny Cannabaceae, do které také patří chmel a břestovec. Konopné rostliny jsou dvoudomé (mají samčí i samičí rostliny) a většina konopných produktů, které konzumujeme (ať už rekreačně nebo lékařsky), je vyrobena z květů samičích rostlin.

Ohledně taxonomie konopných rostlin se vedou dlouhé debaty. Obecně ale platí, že konopné rostliny se dělí na tři různé druhy: cannabis indica - konopí indické, cannabis sativa - konopí seté a cannabis ruderalis - konopí rumištní.

KONOPNÉ SLOUČENINY

Konopná rostlina obsahuje přes 400 různých chemických sloučenin. Přes 100 sloučenin řadíme mezi kanabinoidy. Kanabinoidy jsou sloučeniny, které přímo nebo nepřímo interagují s kanabinoidními receptory.

Mezi dva nejznámější kanabinoidy patří THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). THC je hlavní složkou marihuany a je zodpovědné za její psychotropní a intoxikační účinky. CBD se ve vyšších koncentracích vyskytuje v technickém konopí a v odrůdách, které byly vyšlechtěny k tomuto účelu.

Kromě kanabinoidů obsahuje konopí i další důležité sloučeniny, jako jsou například terpeny. Terpeny můžete nalézt v esenciálních olejích a propůjčují rostlinám jejich unikátní aroma.

Každá konopná rostlina bude mít své vlastní chemické složení. Určité rostliny mohou mít vyšší obsah určitých kanabinoidů a terpenů než jiné rostliny. To je způsobeno genetikou rozdílných odrůd.

Konopné Sloučeniny

SYNERGICKÝ EFEKT

Mnoho výzkumů zabývajících se konopím prozkoumává účinky jednotlivých kanabinoidů v izolaci. Tento přístup nám může prozradit mnoho o těchto sloučeninách, no taky přinesl mnoho otázek týkajících se unikátních vlastností konopí.

Termín "synergický efekt" (entourage effect) byl poprvé popsán Raphaelem Mechoulamem, izraelským vědcem, který se zabývá konopím. V roce 1998 popsal Mechoulam a jeho tým synergický efekt v článku[2], který byl publikován v časopise European Journal of Pharmacology. Tento článek popisuje, jak účinky konopí nejsou způsobeny pouze samostatnou chemikálií obsaženou v konopí, ale místo toho jsou způsobeny všemi chemikáliemi, které interagují uvnitř našeho těla.

Jednoduchý příklad synergického efektu lze sledovat při interakci mezi THC a CBD. Několik studií potvrzuje, že CBD může zmírnit[3] intoxikační účinky THC. Ovlivňuje totiž schopnost THC vázat se na receptory CB1, které jsou umístěny v našem mozku a těle. Díky tomu může CBD zmírnit negativní vedlejší účinky THC, jako je například úzkost, paranoja, kognitivní porucha atd.

Další příklady synergického efektu byly pozorovány při porovnávání syntetických kanabinoidních izolátů, jako je dronabinol (syntetické čisté THC) s přirozenými kanabinoidy z konopí. Účinky dronabinolu byly velice odlišné od účinků THC a jeho vedlejší účinky byly daleko silnější a dlouhodobější.

Tohle bude možná těžké pochopit, ale dronabinol je strukturně velice podobný THC. Nicméně hlavní rozdíl mezi účinky dronabinolu a THC je v synergickém efektu. Dronabinol obsahuje pouze čisté THC, kdežto konopí obsahuje řadu dalších sloučenin.

POCHOPENÍ ENDOKANABINOIDNÍHO SYSTÉMU

Abychom mohli pochopit lékařské konopí, tak nejprve musíme chápat endokanabinoidní systém. Tento systém zprostředkovává účinky konopí v našem těle.

Pochopení Endokanabinoidního Systému

Endokanabinoidní systém se skládá ze tří hlavních součástí:

• Z endokanabinoidů, jako je anandamid a 2-AG. Tyto sloučeniny jsou podobné kanabinoidům, které se vyskytují v konopí, ale jsou přirozeně produkovány naším tělem.

• Z kanabinoidních receptorů CB1 a CB2, které interagují s endokanabinoidy. Receptory CB1 se vyskytují hlavně v mozku a receptory CB2 zase nalezneme hlavně v imunitních buňkách.

• Enzymy, jako je například hydroláza mastných kyselin a cytochrom P450, které pomáhají se syntézou, transportem a metabolizací kanabinoidů.

Naše tělo produkuje endokanabinoidy jako odpověď na širokou škálu faktorů včetně cvičení, stresu, části dne a mnoha dalších. Jakmile jsme například vystaveni stresové situaci, tak naše tělo začne produkovat endokanabinoidy, které pomohou minimalizovat negativní účinky stresu.

Tyto endokanabinoidy jsou poté transportovány a aktivovány na specifických receptorech. Abychom vám to pomohli pochopit, představte si endokanabinoidy a receptory jako klíč a zámek. Když endokanabinoid aktivuje receptor, tak spustí specifickou odpověď v těle = klíč odemkne zámek.

Momentálně nám výzkum ukazuje, že endokanabinoidní systém se účastní řady tělesných procesů. Sem patří:

• Zánět a bolest
• Nálada a libido
• Spánek
• Tělesná teplota a imunitní odpověď
• Trávení
• Stresová odpověď

KONOPÍ JAKO LÉK

K objevení endokanabinoidního systému došlo v 20. století vědci, kteří zkoumali, jakými mechanismy působí konopí v našem těle. Dnes věříme, že EKS je potenciální cíl pro mnoho terapií a pro léčbu řady nemocí. Léčebné terapie založené na konopí jsou čím dál tím více oblíbené.

Většina výzkumů zabývajících se lékařským konopím se soustředila na THC a CBD. THC je agonistou receptorů CB1 což znamená, že se přímo váže na receptory CB1. Jakmile k tomu dojde, spustí v našem těle řadu účinků, které se odvíjejí od metody podání, velikosti dávky a stejně tak i od citlivosti jedince na konopí.

CBD je daleko komplikovanější. Na rozdíl od THC nemá vysokou afinitu ani k jednomu kanabinoidnímu receptoru. Místo toho interaguje se serotoninovými, vaniloidními, GABA, gamma a dalšími receptory. Ve skutečnosti se věří, že CBD dokáže interagovat až s 60 různými molekulárními drahami.

Lékařské konopí je o používání sloučenin obsažených v konopí k nastolení rovnováhy v našem endokanabinoidním systému a k následnému potlačení řady nemocí a jejich symptomů.

Konopí Jako Lék

VÝZKUM LÉKAŘSKÉHO KONOPÍ

Nicméně, pochopení procesů, jakými konopí navozuje řadu účinků v našem těle, může být obtížné.

ZÁNĚT

Existuje mnoho výzkumů, které nám ukazují, že endokanabinoidní systém hraje klíčovou roli v regulaci zánětlivých procesů.[7] Další předběžné studie zjistily, že kanabinoidy mohou na zvířecím modelu snížit zánět[8] spojený s řadou onemocnění. Studie z roku 2018[9] naznačuje, že kanabinoidy mají potenciál ulevit od symptomů spjatých s osteoartrózou a to sice tak, že podporují navození proti-zánětlivých, analgetických a antinociceptivních účinků v endokanabinoidním systému. Nicméně, vědci také zmiňují, že pouze několik málo klinických testů se zabývalo tímto problémem.

BOLEST

Endokanabinoidní systém také hraje důležitou roli při pocitu a naší reakci na bolest. Výzkum ukázal, že po celé naší centrální a periferní nervové soustavě se nacházejí kanabinoidní receptory.[10] Kanabinoidy interagují s těmito receptory a mohou upravit přenos signálů bolesti. Z tohoto důvodu mohou být kanabinoidy dalším možným lékem nociceptivní bolesti, která je způsobena například zraněním, a také neuropatické bolesti, která může být způsobena roztroušenou sklerózou.[11]

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ

Endokanabinoidní systém je přítomný i v naší kůži[12] a lze jej aktivovat pomocí lokálních konopných produktů, jako jsou krémy, balzámy či oleje. Tento objev zrodil obrovský trh konopných produktů, které mohou pomoci s akné, alergickou reakcí, dermatitidou, psoriázou a dalšími kožními onemocněními.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Výzkum zabývající se vlivem kanabinoidů na duševní zdraví je stále velice limitován, i přesto, že několik studií prokázalo, že kanabinoidy vykazují neuroprotektivní[13] potenciál. Navíc se zdá, že kanabinoidy podporují neurogenezi[14] (tvorbu nových mozkových buněk) v klíčových oblastech mozku, které jsou spojeny s duševním zdravím.

NÁDORY

Jednou z rolí endokanabinoidního systému je regulace růstu a smrti buněk. V průběhu posledních let se diskutuje o potenciálním využití kanabinoidů k léčbě rakovinových onemocnění. I když jsou studie ještě v plenkách, nový výzkum ukázal, že kanabinoidní terapie by mohly pomoci s regulací rychlosti růstu a šíření nádorů.[15]

NEVOLNOST, ZVRACENÍ, CHUŤ K JÍDLU

Výzkumy ukazují, že THC i CBD[16] mají potenciál snížit nevolnost a zvracení[17] u zvířecího modelu.

PORUCHY SPÁNKU

Vzhledem k tomu, že konopí bohaté na THC (a obzvláště ve velkém množství) má sedativní účinky, lze snadno předpokládat, že konopí lze potenciálně využít jako lék na spaní. Naneštěstí nemáme dostatek kvalitního výzkumu v této oblasti. Existuje ale mnoho neoficiálních důkazů, které podporují sedativní a spánek navozující účinky indikových odrůd. Pokud si tedy chcete urychlit cestu do světa snů, pak popřemýšlejte nad vyzkoušením konopných odrůd s vysokým obsahem THC. CBD je také součástí výzkumů[18], které sledují vliv kanabinoidů na spánek. Výsledky ale ještě nejsou konečné.

Poruchy Spánku

JAK SE DOSTAT K LÉKAŘSKÉ MARIHUANĚ

Pouze několik málo zemí na světě legalizovalo lékařskou marihuanu. Mezi tyto země patří Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Kanada, Austrálie a několik států USA. Programy týkající se lékařského konopí se v těchto zemích často liší. Obecně ale platí, že země legalizovaly lékařské konopí pro léčbu vybraných nemocí. Pacienti musejí mít potvrzenou diagnózu od svého lékaře a ten jim poté může předepsat konopí či obdrží kartu, se kterou si budou moci nakoupit konopí ve specializovaných obchodech či lékárnách.

JAK UŽÍVAT LÉKAŘSKÉ KONOPÍ

Lékařské konopí je k dispozici v mnoha podobách. Mezi tyto podoby patří:

• Konopné tinktury a oleje: Tinktury se skládají z konopí extrahovaného v alkoholu a oleje využívají nějaký druh nosného oleje (obvykle MCT, olej z konopných semínek a nebo olivový olej). Tyto produkty mohou obsahovat CBD, THC a jakékoliv další sloučeniny, které jsou obsaženy v konopí. Některé produkty obsahují i další ingredience, které pomohou od určitého symptomu. Tinktury a oleje se obvykle užívají sublinguálně. To znamená, že se nakapou pod jazyk, kde mohou být sliznicí dopraveny do krevního oběhu. Nástup účinků trvá obvykle 15 minut.

• Jídlo: Jídlo z konopí se dá připravit mnoha způsoby. Často se prodávají koláčky, které obsahují vysoké dávky kanabinoidů, které musejí být stráveny naším trávicím traktem. To často zabere alespoň hodinu, někdy i více, ale účinky jsou také dlouhodobější.

• Kapsle: Konopné kapsle obsahují jednu dávku konopného oleje. Musejí se spolknout a podobně jako v případě jídla, i zde musí dojít k trávení.

• Lokální léky: Konopné lokální léky, jako jsou například krémy a balzámy, se aplikují přímo na pokožku. Obsahují širokou škálu ingrediencí, které pomáhají v boji se symptomy, jako je například zánět, svědění, zarudnutí, bolest, akné, vyrážky a s mnoha dalšími kožními problémy. Účinky se dostaví přibližně po deseti minutách. Kanabinoidy obsažené v těchto produktech poskytují lokální úlevu, ale nedostanou se do krevního oběhu.

• Květy: Sušené konopné květy jsou bohaté na trichomy, které obsahují kanabinoidy, terpeny a další sloučeniny, díky kterým má konopí své unikátní léčebné vlastnosti. Květy se nejčastěji kouří nebo vapují, ale lze je také převést do olejů, másla apod. Rostliny lékařského konopí lze vypěstovat od semínka a nebo z klonů mateřské rostliny - záleží na vás.

• Koncentráty: Konopné koncentráty jsou vyrobeny extrakcí klíčových sloučenin z konopného rostlinného materiálu. Tyto silné extrakty mají mnoho jmen, jako je například hašiš, olej, pryskyřice apod. Nejčastěji se užívají pomocí vaporizéru či speciálních dýmek, ale lze je i normálně kouřit či přidat do jídla.

• Transdermální náplasti: Konopné transdermální náplasti jsou druhem lokální aplikace, která dodá kanabinoidy skrze kůži do krevního oběhu. Tímto se liší od dalších lokálních produktů, jelikož mají dlouhodobější účinky.

JAK DÁVKOVAT LÉKAŘSKÉ KONOPÍ

Stejně jako u jiných léků, i konopí je důležité správně dávkovat. Bohužel, každý člověk reaguje na konopí jinak a neexistují žádná přesně daná pravidla, podle kterých by šlo dávkovat konopí.

Pacienti při užívání THC nacházejí úlevu v mikrodávkování 2.5 mg THC. Trend mikrodávkování je velice populární, jelikož dokáže pacientům ulevit od jejich symptomů, ale nedostaví se silné intoxikační účinky THC. Konopí ale ovlivňuje každého jinak a tak jiní pacienti budou muset sáhnout po vyšších dávkách.

Dávkování CBD je osobní záležitostí, která zcela záleží na osobních preferencích. Často musíte správnou dávku odhadnout metodou pokus-omyl. Obvykle je pacientům doporučeno začít s malou dávkou CBD, kterou mají postupem času zvyšovat. Smyslem je postupně se dostat k dávce, která poskytne úlevu od symptomů bez vedlejších účinků.

Co se týče dávkování dalších kanabinoidů, jako je například CBN, CBG a CBC, tak zde máme ještě méně informací či poznatků, jelikož těmito látkami se zabývalo ještě méně studií než v případě THC a CBD.

External Resources:
 1. Drug Scheduling https://www.dea.gov
 2. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Does Cannabidiol Protect Against Adverse Psychological Effects of THC? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. MARINOL® https://www.accessdata.fda.gov
 6. A review of oral cannabinoids and medical marijuana for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. The endocannabinoid system: an emerging key player in inflammation. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Cannabis and joints: scientific evidence for the alleviation of osteoarthritis pain by cannabinoids. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. The role of the endocannabinoid system in pain. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Oromucosal delta9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol for neuropathic pain associated with multiple sclerosis: an uncontrolled, open-label, 2-year ext... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 12. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Cannabidiol, neuroprotection and neuropsychiatric disorders. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. The role of cannabinoids in adult neurogenesis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Cannabis and CBD for Cancer https://www.projectcbd.org
 16. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 17. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids and the endocannabinoid system. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 18. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 19. Is it possible to “overdose” or have a “bad reaction” to marijuana? https://www.cdc.gov
 20. Marijuana and the developing brain https://www.apa.org
 21. Hardcore pot smoking could damage the brain's pleasure center https://www.sciencemag.org
 22. Association Between Recreational Marijuana Legalization in the United States https://jamanetwork.com
 23. Assessing the risk of marijuana use disorder among adolescents and adults who use marijuana https://www.tandfonline.com
 24. Legalizing Marijuana Decreases Fatal Opiate Overdoses, Study Shows https://drugabuse.com
 25. What to know about marijuana withdrawal https://www.medicalnewstoday.com
 26. CBD: Is it addictive? https://www.medicalnewstoday.com
 27. Cannabidiol Treatment Might Promote Resilience to Cocaine and Methamphetamine Use Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.