Základy Lékařského Konopí: Kompletní Příručka k Lékařské Marihuaně

Základy Lékařského Konopí: Kompletní Příručka k Lékařské Marihuaně

V tomto článku se podíváme na lékařskou marihuanu a pokusíme se vám vysvětlit vše, co byste o ní měli vědět.


Konopí obsahuje stovky důležitých molekul. Mnoho těchto chemikálií, včetně THC a CBD, vykazuje potenciál ve vědeckých studiích a osobních zkušenostech. V našem článku si řekneme, jak přesně lékařské konopí funguje, zda je návykové a zda navozuje nějaké vedlejší účinky.

Co Je To Lékařské Konopí?

Lékařské konopí a rekreační konopí či marihuana jsou v podstatě stejný produkt, který se užívá pro jiné účely. Konopné květy obsahují vysoké množství sloučenin, jako je například THC a CBD, které vědci zkoumají v laboratořích.

Pokud se molekuly použijí pro specifický účel, tak často vykazují slibné výsledky při studiích na buňce a laboratorních zvířatech a také i omezeném množství studií na lidských pacientech.

I když má mnoho lidí pozitivní zkušenosti s lékařským konopím, tak kouření trávy rozhodně není všelékem, který vyřeší všechny vaše zdravotní problémy.

Pacienti užívající lékařské konopí jej mohou užívat různými způsoby, jako je například vaporizace sušených květů, požívání potravin s obsahem kanabinoidů či sublinguální užívání olejů.

Co Je To Lékařské Konopí?
 • Mezery ve Výzkumu

Nedostatek kvalitních dat závažně poškozuje důvěryhodnost na pohled zázračných osobních zkušeností s lékařským konopím. I když se vědci výzkumu konopí věnují již více než století, desítky let prohibice zabránily našemu pochopení této bylinky a jejího lékařského využití.

V tuto chvíli Drug Enforcement Agency (DEA) ve Spojených Státech klasifikuje konopí jako drogu I. třídy[1], společně s LSD, heroinem a peyotem. Podle definice nemají sloučeniny v této kategorii žádné v současnosti akceptované lékařské využití a existuje vysoké riziko potenciálního zneužívání. Tato definice je v přímém rozporu s užíváním rostliny v této zemi. Již ve 36 státech USA je možné si nechat předepsat konopí ze zdravotních důvodů. Užívání konopí je stále zakázáno v EU, nicméně některé členské státy legalizovali užívání konopí pro specifická onemocnění.

Co Je To Konopí?

Konopí je rostlinný rod, který patří do rodiny Cannabaceae, do které také patří chmel a břestovec. Konopné rostliny jsou dvoudomé (mají samčí i samičí rostliny) a většina konopných produktů, které konzumujeme (ať už rekreačně nebo lékařsky), je vyrobena z květů samičích rostlin.

Ohledně taxonomie konopných rostlin se vedou dlouhé debaty. Obecně ale platí, že konopné rostliny se dělí na tři různé druhy: cannabis indica - konopí indické, cannabis sativa - konopí seté a cannabis ruderalis - konopí rumištní.

Konopné Sloučeniny

Konopná rostlina obsahuje přes 400 různých chemických sloučenin. Přes 100 sloučenin řadíme mezi kanabinoidy. Kanabinoidy jsou sloučeniny, které přímo nebo nepřímo interagují s kanabinoidními receptory.

Mezi dva nejznámější kanabinoidy patří THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). THC je hlavní složkou marihuany a je zodpovědné za její psychotropní a intoxikační účinky. CBD se ve vyšších koncentracích vyskytuje v technickém konopí a v odrůdách, které byly vyšlechtěny k tomuto účelu.

Kromě kanabinoidů obsahuje konopí i další důležité sloučeniny, jako jsou například terpeny. Terpeny můžete nalézt v esenciálních olejích a propůjčují rostlinám jejich unikátní aroma.

Každá konopná rostlina bude mít své vlastní chemické složení. Určité rostliny mohou mít vyšší obsah určitých kanabinoidů a terpenů než jiné rostliny. To je způsobeno genetikou rozdílných odrůd.

Konopné Sloučeniny

Synergický Efekt

Mnoho výzkumů zabývajících se konopím prozkoumává účinky jednotlivých kanabinoidů v izolaci. Tento přístup nám může prozradit mnoho o těchto sloučeninách, no taky přinesl mnoho otázek týkajících se unikátních vlastností konopí.

Termín "synergický efekt" (entourage effect) byl poprvé popsán Raphaelem Mechoulamem, izraelským vědcem, který se zabývá konopím. V roce 1998 popsal Mechoulam a jeho tým synergický efekt v článku[2], který byl publikován v časopise European Journal of Pharmacology. Tento článek popisuje, jak účinky konopí nejsou způsobeny pouze samostatnou chemikálií obsaženou v konopí, ale místo toho jsou způsobeny všemi chemikáliemi, které interagují uvnitř našeho těla.

Jednoduchý příklad synergického efektu lze sledovat při interakci mezi THC a CBD. Několik studií potvrzuje, že CBD může zmírnit[3] intoxikační účinky THC. Ovlivňuje totiž schopnost THC vázat se na receptory CB1, které jsou umístěny v našem mozku a těle.

Další příklady synergického efektu byly pozorovány při porovnávání syntetických kanabinoidních izolátů, jako je dronabinol (syntetické čisté THC) s přirozenými kanabinoidy z konopí. Účinky dronabinolu byly velice odlišné od účinků THC a jeho vedlejší účinky byly daleko silnější a dlouhodobější.

Tohle bude možná těžké pochopit, ale dronabinol je strukturně velice podobný THC. Nicméně hlavní rozdíl mezi účinky dronabinolu a THC je v synergickém efektu. Dronabinol obsahuje pouze čisté THC, kdežto konopí obsahuje řadu dalších sloučenin.

Pochopení Endokanabinoidního Systému

Abychom mohli pochopit lékařské konopí, tak nejprve musíme chápat endokanabinoidní systém. Tento systém zprostředkovává účinky konopí v našem těle.

Pochopení Endokanabinoidního Systému

Endokanabinoidní systém se skládá ze tří hlavních součástí:

 • Z endokanabinoidů, jako je anandamid a 2-AG. Tyto sloučeniny jsou podobné kanabinoidům, které se vyskytují v konopí, ale jsou přirozeně produkovány naším tělem.
 • Z kanabinoidních receptorů CB1 a CB2, které interagují s endokanabinoidy. Receptory CB1 se vyskytují hlavně v mozku a receptory CB2 zase nalezneme hlavně v imunitních buňkách.
 • Enzymy, jako je například hydroláza mastných kyselin a cytochrom P450, které pomáhají se syntézou, transportem a metabolizací kanabinoidů.

Naše tělo produkuje endokanabinoidy jako odpověď na širokou škálu faktorů včetně cvičení, stresu, části dne a mnoha dalších. Jakmile jsme například vystaveni stresové situaci, tak naše tělo začne produkovat endokanabinoidy, které pomohou minimalizovat negativní účinky stresu.

Tyto endokanabinoidy jsou poté transportovány a aktivovány na specifických receptorech. Abychom vám to pomohli pochopit, představte si endokanabinoidy a receptory jako klíč a zámek. Když endokanabinoid aktivuje receptor, tak spustí specifickou odpověď v těle = klíč odemkne zámek.

Momentálně nám výzkum ukazuje, že endokanabinoidní systém se účastní řady tělesných procesů. Sem patří:

Zánět a bolest Nálada a libido
Spánek Tělesná teplota a imunitní odpověď
Trávení Stresová odpověď

Konopí Jako Lék

K objevení endokanabinoidního systému došlo v 20. století vědci, kteří zkoumali, jakými mechanismy působí konopí v našem těle. Dnes věříme, že EKS je potenciální cíl pro mnoho terapií a pro léčbu řady nemocí. Léčebné terapie založené na konopí jsou čím dál tím více oblíbené.

Většina výzkumů zabývajících se lékařským konopím se soustředila na THC a CBD. THC je agonistou receptorů CB1 což znamená, že se přímo váže na receptory CB1. Jakmile k tomu dojde, spustí v našem těle řadu účinků, které se odvíjejí od metody podání, velikosti dávky a stejně tak i od citlivosti jedince na konopí.

CBD je daleko komplikovanější. Na rozdíl od THC nemá vysokou afinitu ani k jednomu kanabinoidnímu receptoru. Místo toho interaguje se serotoninovými, vaniloidními, GABA, gamma a dalšími receptory. Ve skutečnosti se věří, že CBD dokáže interagovat až s 60 různými molekulárními drahami.

Lékařské konopí je o používání sloučenin obsažených v konopí k nastolení rovnováhy v našem endokanabinoidním systému a k následnému potlačení řady nemocí a jejich symptomů.

Je CBD Účinné Bez THC?

CBD funguje poměrně dobře i bez THC. Mnoho lidí má pozitivní zkušenost s užíváním CBD olejů, které obsahují pouze stopové množství THC.

Někteří pacienti a společnosti podporují izolaci kanabinoidů kvůli jejich individuálním účinkům a možnosti izolace velkého množství molekul. I když někteří lidé slaví úspěchy s touto metodou, začíná se objevovat čím dál tím více studií, které odhalují možné benefity užívání všech sloučenin obsažených v rostlině.

Konopné květy obsahují přes 100 kanabinoidů a více než 200 terpenů. I když mohou tyto sloučeniny navodit své účinky izolovaně, tak se zdá, že rády spolupracují a vytvářejí tzv. synergický efekt[4] (entourage effect). Právě probíhající výzkumy naznačují, že kanabinoidy a terpeny mohou spolupracovat k navození lepších účinků. To zahrnuje i CBD a THC, které skvěle pracují jak dohromady, tak i odděleně.

Čím dál tím více lidí vnímá CBD jako ne-psychoaktivní, lékařskou molekulu, zatímco THC vnímají jako "zábavnou", psychoaktivní a rekreační sloučeninu. Nicméně je to daleko od pravdy. Mnoho studií se věnuje i lékařskému potenciálu THC.

Práce a investice farmaceutických společností také přispívá k využívání THC jako mainstreamového lékařského kanabinoidu. Například společnost Insys Therapeutics vytvořila syntetickou formu THC, která je známá jako dronabinol.

Zajímavé je, že Food and Drug Administration (FDA) ve Spojených Státech schválila používání této látky jako bezpečného a efektivního léku proti anorexii, za kterou je zodpovědné onemocnění HIV/AIDS[5] a nebo proti nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií[6].

DEA také přesunulo dronabinol z kategorie I do kategorie II, ale konopí stále zůstává v té nejpřísnější kategorii.

Konopí Jako Lék

Výzkum Lékařského Konopí

Nicméně, pochopení procesů, jakými konopí navozuje řadu účinků v našem těle, může být obtížné.

 • Zánět

Existuje mnoho výzkumů, které nám ukazují, že endokanabinoidní systém hraje klíčovou roli v regulaci zánětlivých procesů.[7] Další předběžné studie zjistily, že kanabinoidy mohou na zvířecím modelu snížit zánět[8] spojený s řadou onemocnění. Studie z roku 2018[9] naznačuje, že kanabinoidy mají potenciál ulevit od symptomů spjatých s osteoartrózou a to sice tak, že podporují navození proti-zánětlivých, analgetických a antinociceptivních účinků v endokanabinoidním systému. Nicméně, vědci také zmiňují, že pouze několik málo klinických testů se zabývalo tímto problémem.

 • Bolest

Endokanabinoidní systém také hraje důležitou roli při pocitu a naší reakci na bolest. Výzkum ukázal, že po celé naší centrální a periferní nervové soustavě se nacházejí kanabinoidní receptory.[10] Kanabinoidy interagují s těmito receptory a mohou upravit přenos signálů bolesti. Z tohoto důvodu mohou být kanabinoidy dalším možným lékem nociceptivní bolesti, která je způsobena například zraněním, a také neuropatické bolesti, která může být způsobena roztroušenou sklerózou.[11]

 • Kožní Onemocnění

Endokanabinoidní systém je přítomný i v naší kůži[12] a lze jej aktivovat pomocí lokálních konopných produktů, jako jsou krémy, balzámy či oleje. Tento objev zrodil obrovský trh konopných produktů, které mohou pomoci s akné, alergickou reakcí, dermatitidou, psoriázou a dalšími kožními onemocněními.

 • Duševní Zdraví

Výzkum zabývající se vlivem kanabinoidů na duševní zdraví je stále velice limitován, i přesto, že několik studií prokázalo, že kanabinoidy vykazují neuroprotektivní[13] potenciál. Navíc se zdá, že kanabinoidy podporují neurogenezi[14] (tvorbu nových mozkových buněk) v klíčových oblastech mozku, které jsou spojeny s duševním zdravím.

 • Nádory

Jednou z rolí endokanabinoidního systému je regulace růstu a smrti buněk. V průběhu posledních let se diskutuje o potenciálním využití kanabinoidů k léčbě rakovinových onemocnění. I když jsou studie ještě v plenkách, nový výzkum ukázal, že kanabinoidní terapie by mohly pomoci s regulací rychlosti růstu a šíření nádorů.[15]

 • Nevolnost, Zvracení, Chuť k jídlu

Vědci objevili spojitost mezi THC a CBD[16] a nevolností a zvracením[17] u zvířat.

 • Poruchy Spánku

Vzhledem k tomu, že konopí bohaté na THC (a obzvláště ve velkém množství) má sedativní účinky, lze snadno předpokládat, že konopí lze potenciálně využít jako lék na spaní. Naneštěstí nemáme dostatek kvalitního výzkumu v této oblasti. Existuje ale mnoho neoficiálních důkazů, které podporují sedativní a spánek navozující účinky indikových odrůd. Pokud si tedy chcete urychlit cestu do světa snů, pak popřemýšlejte nad vyzkoušením konopných odrůd s vysokým obsahem THC. CBD je také součástí výzkumů[18], které sledují vliv kanabinoidů na spánek. Výsledky ale ještě nejsou konečné.

Poruchy Spánku

Ajak Se Dostat K Lékařské Marihuaně

Pouze několik málo zemí na světě legalizovalo lékařskou marihuanu. Mezi tyto země patří Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Kanada, Austrálie a několik států USA. Programy týkající se lékařského konopí se v těchto zemích často liší. Obecně ale platí, že země legalizovaly lékařské konopí pro léčbu vybraných nemocí. Pacienti musejí mít potvrzenou diagnózu od svého lékaře a ten jim poté může předepsat konopí či obdrží kartu, se kterou si budou moci nakoupit konopí ve specializovaných obchodech či lékárnách.

Zákony o Konopí a Syntetické Kanabinoidy

Konopí je stále nelegální i pro lékařské využití v mnoha evropských zemích, nicméně některé země začaly zmírňovat některá omezení léků založených na konopí. Často se jedná o patentované a syntetické sloučeniny, které napodobují účinky konopí. Některé evropské země již legalizovaly možnost užívání květů, ale není to velmi běžné.

Mezi tyto produkty patří:

Nabilone Syntetický kanabinoid, který napodobuje THC. Je předepisován k léčbě neuropatické bolesti, nevolnosti a zvracení, které jsou vyvolány chemoterapií.
Dronabinol
Další syntetická verze THC, která se používá k léčbě vedlejších účinků chemoterapie a také k léčbě ztráty hmotnosti, která je spjatá s HIV a AIDS.
Epidiolex
Lék schválený FDA, který obsahuje CBD a je používán k léčbě epileptických záchvatů.
Sativex
Lék obsahující THC a CBD, který je používán k léčbě spasticity u roztroušené sklerózy.

Jak Užívat Lékařské Konopí

Lékařské konopí je k dispozici v mnoha podobách. Mezi tyto podoby patří:

 • Konopné tinktury a oleje: Tinktury se skládají z konopí extrahovaného v alkoholu a oleje využívají nějaký druh nosného oleje (obvykle MCT, olej z konopných semínek a nebo olivový olej). Tyto produkty mohou obsahovat CBD, THC a jakékoliv další sloučeniny, které jsou obsaženy v konopí. Některé produkty obsahují i další ingredience, které pomohou od určitého symptomu. Tinktury a oleje se obvykle užívají sublinguálně. To znamená, že se nakapou pod jazyk, kde mohou být sliznicí dopraveny do krevního oběhu. Nástup účinků trvá obvykle 15 minut.
 • Jídlo: Jídlo z konopí se dá připravit mnoha způsoby. Často se prodávají koláčky, které obsahují vysoké dávky kanabinoidů, které musejí být stráveny naším trávicím traktem. To často zabere alespoň hodinu, někdy i více, ale účinky jsou také dlouhodobější.
 • Kapsle: Konopné kapsle obsahují jednu dávku konopného oleje. Musejí se spolknout a podobně jako v případě jídla, i zde musí dojít k trávení.
 • Lokální léky: Konopné lokální léky, jako jsou například krémy a balzámy, se aplikují přímo na pokožku. Obsahují širokou škálu ingrediencí, které pomáhají v boji se symptomy, jako je například zánět, svědění, zarudnutí, bolest, akné, vyrážky a s mnoha dalšími kožními problémy. Účinky se dostaví přibližně po deseti minutách. Kanabinoidy obsažené v těchto produktech poskytují lokální úlevu, ale nedostanou se do krevního oběhu.
 • Květy: Sušené konopné květy jsou bohaté na trichomy, které obsahují kanabinoidy, terpeny a další sloučeniny, díky kterým má konopí své unikátní léčebné vlastnosti. Květy se nejčastěji kouří nebo vapují, ale lze je také převést do olejů, másla apod. Rostliny lékařského konopí lze vypěstovat od semínka a nebo z klonů mateřské rostliny - záleží na vás.
 • Koncentráty: Konopné koncentráty jsou vyrobeny extrakcí klíčových sloučenin z konopného rostlinného materiálu. Tyto silné extrakty mají mnoho jmen, jako je například hašiš, olej, pryskyřice apod. Nejčastěji se užívají pomocí vaporizéru či speciálních dýmek, ale lze je i normálně kouřit či přidat do jídla.
 • Transdermální náplasti: Konopné transdermální náplasti jsou druhem lokální aplikace, která dodá kanabinoidy skrze kůži do krevního oběhu. Tímto se liší od dalších lokálních produktů, jelikož mají dlouhodobější účinky.
Jak Užívat Lékařské Konopí

Jak Dávkovat Lékařské Konopí

Stejně jako u jiných léků, i konopí je důležité správně dávkovat. Bohužel, každý člověk reaguje na konopí jinak a neexistují žádná přesně daná pravidla, podle kterých by šlo dávkovat konopí.

Pacienti při užívání THC nacházejí úlevu v mikrodávkování 2.5 mg THC. Trend mikrodávkování je velice populární, jelikož dokáže pacientům ulevit od jejich symptomů, ale nedostaví se silné intoxikační účinky THC. Konopí ale ovlivňuje každého jinak a tak jiní pacienti budou muset sáhnout po vyšších dávkách.

Dávkování CBD je osobní záležitostí, která zcela záleží na osobních preferencích. Často musíte správnou dávku odhadnout metodou pokus-omyl. Obvykle je pacientům doporučeno začít s malou dávkou CBD, kterou mají postupem času zvyšovat. Smyslem je postupně se dostat k dávce, která poskytne úlevu od symptomů bez vedlejších účinků.

Co se týče dávkování dalších kanabinoidů, jako je například CBN, CBG a CBC, tak zde máme ještě méně informací či poznatků, jelikož těmito látkami se zabývalo ještě méně studií než v případě THC a CBD.

Vedlejší Účinky Lékařského Konopí

Stejně jako všechny léky, i konopí má své vedlejší účinky. Na rozdíl od opiátů a dalších drog, které vedou k častým předávkováním, konopí nepotlačuje centrum dýchání v našem mozku. Proto prakticky neexistuje žádný případ, kdy se někdo předávkoval konopím.

Nicméně konopí může ovlivnit lidi v krátkodobém i dlouhodobém měřítku. Existují obavy ohledně vlivu konopí na teenagery a také ohledně toho, jak může tato bylinka negativně ovlivnit mozek ve vývinu[19].

Vedlejší účinky konopí se liší podle toho, o jakém kanabinoidu se bavíme. Například THC má velice odlišné účinky od CBD.

Mezi možné vedlejší účinky THC patří:

Zarudnutí očí Suchost v ústech
Problémy s pamětí Úzkost
Paranoia Panika
Zvýšená srdeční frekvence Zpomalené reakce
Problémy s koordinací

Mezi možné vedlejší účinky CBD patří:

Závratě Průjem
Hubnutí Únava
Změny v chuti k jídlu Únava

Je Lékařské Konopí Návykové?

Uživatelé lékřaského konopí si mohou vypěstovat závislost na konopí, nicméně riziko je obecně vnímáno jako velice malé. Závislost na konopí může ovlivnit systém odměn v našem mozku a dokonce to může přerůst i ve změny v dopaminovém systému[20], což je síť, která je zodpovědná za pocity potěšení.

Výzkum ukazuje, že případy zneužívání konopí[21] jsou na vzestupu ve státech v rámci USA, které legalizovali rekreační užívání konopí. Tato data naznačují, že velké množství dospělých i mladistvých uživatelů konopí si může rozvinout[22] tuto poruchu, i když konopí z počátku neužívají tak často.

Nicméně legalizace konopí v těchto státech pravděpodobně stojí za snížením případů smrtelného předávkování opiáty[23].

Stejně jako závislost na jakékoliv látce, závislost na konopí se projevuje jako chronické užívání bylinky, pocity, že bez ní člověk nemůže být a v některých případech se objevují i abstinenční příznaky[24].

Většina tohoto výzkumu se soustředí na závislosti na konopí, pokud jde o odrůdy s vysokým obsahem THC. Nicméně vědci nyní zkoumají, zda by CBD[25] mohlo pomoci lidem bojovat proti jejich závislosti a existují studie[26], které se soustřeďují na závislost na kokainu a metamfetaminu.

Budoucnost Lékařského Konopí

Lékařské konopí je stále novinkou. Prohibice konopí však po celém světě polevuje a vědci tak mohou zkoumat konopí ve větší hloubce a porozumění. Vědcům se tak daří odhalovat účinky dalších kanabinoidů a terpenů a také se jim daří odhalovat jejich synergie. V nejbližší době se jistě můžeme těšit na nějaký důležitý a velký průlom v této problematice.

Kanabinoidy CBD a THC vykazují slibné účinky, ale jedná se pouze o dvě látky v komplexním chemickém koktejlu, který se nachází v konopí. V budoucnu jistě bude velice běžné sehnat směsi kanabinoidů a terpenů, které budou na míru připraveny pro jednotlivé pacienty, které trápí specifické zdravotní potíže.

External Resources:
 1. Drug Scheduling https://www.dea.gov
 2. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Does Cannabidiol Protect Against Adverse Psychological Effects of THC? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. MARINOL® https://www.accessdata.fda.gov
 6. A review of oral cannabinoids and medical marijuana for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. The endocannabinoid system: an emerging key player in inflammation. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Cannabis and joints: scientific evidence for the alleviation of osteoarthritis pain by cannabinoids. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. The role of the endocannabinoid system in pain. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Oromucosal delta9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol for neuropathic pain associated with multiple sclerosis: an uncontrolled, open-label, 2-year ext... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 12. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Cannabidiol, neuroprotection and neuropsychiatric disorders. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. The role of cannabinoids in adult neurogenesis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Cannabis and CBD for Cancer https://www.projectcbd.org
 16. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 17. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids and the endocannabinoid system. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 18. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 19. Marijuana and the developing brain https://www.apa.org
 20. Hardcore pot smoking could damage the brain's pleasure center https://www.sciencemag.org
 21. Association Between Recreational Marijuana Legalization in the United States https://jamanetwork.com
 22. Assessing the risk of marijuana use disorder among adolescents and adults who use marijuana https://www.tandfonline.com
 23. Legalizing Marijuana Decreases Fatal Opiate Overdoses, Study Shows https://drugabuse.com
 24. What to know about marijuana withdrawal https://www.medicalnewstoday.com
 25. CBD: Is it addictive? https://www.medicalnewstoday.com
 26. Cannabidiol Treatment Might Promote Resilience to Cocaine and Methamphetamine Use Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.