By Max Sargent

Kompletní příručka k CBD aneb méně známý kanabinoid s obrovským dopadem.


Podíváte-li se na chemické složení druhu Cannabis sativa, tak naleznete bohatou a různorodou směs chemických sloučenin. Některé tyto sloučeniny jsou velice dobře známé, jako například psychotropní THC. Existují však i méně známé kanabinoid, CBD, který by se měl brát v potaz. Proč? Protože CBD má několik vlastností, které THC jednoduše nemá.

Co je to CBD?

CBD i THC patří mezi velikou rodinu sloučenin (odhaduje se, že jich je dohromady 113), kterou nazýváme kanabinoidy. Každý kanabinoid může interagovat s naším tělem odlišně. I když je naše znalost mnohých kanabinoidů poměrně omezená, postupem času se učíme čím dál tím více o druhém, nejhojněji zastoupeném kanabinoidu v konopí, který se jmenuje kanabidiol (CBD) a i tento článek se mu bude plně věnovat.

CBD je bratrem či sestrou THC, ale nemá stejné psychoaktivní účinky. Jinými slovy vás CBD nezhulí. Nicméně i přesto mají tyto dvě sloučeniny nějaké podobnosti.

Pochází CBD z technického konopí a nebo z marihuany?

Technicky vzato je správnou odpovědí obojí. Nejvyšší koncentraci CBD nalezneme v technickém konopí, což je poddruh konopí setého, který byl vyšlechtěn pro komerční úmysly. Díky modernímu šlechtitelství a troše přirozené selekce má technické konopí vysoký obsah CBD a nízký obsah THC.

I když je technické konopí hlavní rostlinou, která se využívá pro výrobu komerčních produktů, jako jsou CBD oleje, CBD doplňky stravy a CBD kosmetika, marihuana má také své využití. Nicméně si musíte dávat pozor na odrůdy a vybrat si takovou, která byla šlechtěna kvůli svému vysokému obsahu CBD.

Ve skutečnosti probíhá již dvacet let revoluce, kterou spustila poptávka konopného průmyslu po odrůdách s vysokým obsahem CBD. Tyto odrůdy jsou čím dál tím častější a jsou výsledkem letité práce mnohých šlechtitelů, kteří díky manipulaci s odrůdami dokázali vyšlechtit CBD-dominantní fenotypy.

Domácí pěstitelé si nemusejí dělat starosti s křížením různých konopných odrůd či s klonováním mateřských rostlin, které mají vysoký obsah CBD. Místo toho si mohou vybrat od mnohých seed bank, které mají mnoho odrůd k dispozici. Například výběr CBD odrůd od RQS zahrnuje odrůdy Solomatic, Purplematic a Joanne's CBD, což je odrůda s vysokým obsahem CBD a s téměř žádným THC.

Jak se ale brzy dozvíme, vyšlechtění CBD-dominantní odrůdy není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Konopí je z velké části celé o genetice. Genetika dané rostliny udává, jak dlouho to bude trvat, než začne daná odrůda růst, či jak moc je odolná vůči onemocnění. Genetika může ale také udávat, kolik se v rostlině bude tvořit kanabinoidů a terpenů.

Hemp

Důležitost genetiky

V průběhu počátečních fází rostlinného vývoje je poměr kanabinoidů dán biosyntézou kanabinoidního prekurzoru CBGA a několika enzymy. Nicméně se tento prekurzor nemůže navázat na všechny tři enzymy a v závislosti na tom, na který se CBGA naváže, dojde k rozdělení odrůdy na CBD či THC dominantní (a nebo směs obou).

Nicméně jak jsme již zmínili, konopné rostliny jsou striktně ovládány svou genetikou. Jakmile příroda odvede veškerou tvrdou práci za vás, tak je možné zkřížit podobné CBD odrůdy či vytvořit klon z mateřské rostliny a vylepšit tak koncentraci s každou generací.

V průběhu let se šlechtitelům podařilo zdokonalit tento proces a vyselektovali tak odrůdy, které vykazují ty správné fenotypy. Samozřejmě dochází v průběhu tohoto procesu k obrovskému množství experimentace, ale množství CBD-dominantních odrůd se postupně zvyšuje. Prostřednictvím manipulace s několika CBD fenotypy mohou šlechtitelé změnit poměr kanabinoidů v konopí. Tomuto tématu se budeme za chvíli věnovat detailněji.

Dostat se k CBD je pouze jedním dílkem skládačky. Abychom vám pomohli pochopit, proč tento kanabinoid stojí za vaši pozornost, tak se musíme podívat na interakce mezi CBD a naším tělem.

Jak CBD funguje?

Všechny kanabinoidy fungují prostřednictvím interakce s naším endokanabinoidním systémem (EKS). Tato obrovská síť receptorů existuje v každém lidském těle a je zodpovědná za udržování rovnováhy v našem těle. Pokud jsou naše biologické systémy v rovnováze, tak je naše tělo lépe vybaveno k boji proti onemocněním, poruchám a překážkám, které nás v každodenním životě čekají.

K aktivaci EKS se musejí kanabinoidy navázat na kanabinoidní receptory (CB1 a CB2), které se nacházejí po celém našem těle.

Tyto receptory fungují jako vrátní. Jedná se o proteiny, které jsou zakotveny v buněčné membráně a starají se o chemické signály, které buňce říkají co a kde má dělat. Nicméně tyto receptory nefungují jen tak. Akce těchto CB receptorů závisí na jejich lokaci v těle a na tom, s jakým kanabinoidem právě interagují.

Receptory jsou obzvláště důležité tehdy, kdy interagují s různými kanabinoidy. Mechanismus této interakce by se dal přirovnat ke klíči a zámku - receptory se aktivují pouze tehdy, kdy dojde k navázání kanabinoidu, který má správný tvar "klíče", který pasuje do receptorového "zámku". Prostřednictvím těchto přístupových míst mohou kanabinoidy ovlivnit celé naše tělo různými způsoby.

Většina receptorů CB1 se nachází v našem mozku, trávicí soustavě a v centrálním nervovém systému, zatímco receptory CB2 se převážně nacházejí v našem imunitním systému. THC například aktivuje receptory CB1, které jsou zodpovědné za naši náladu či motivaci a to vede k euforii. Na druhou stranu CBD má méně přímý přístup, kterému se budeme dále věnovat.

Mechanismus Účinku Kanabinoidů

Disclaimer: Tato tvrzení jsou založena na stále probíhajících klinických studiích. Mnoho těchto mechanismů bylo identifikováno pouze na buněčných a zvířecích modelech a nejsou tak výsledky kontrolovaných testů na lidech. Tyto výsledky nemusí reflektovat to, jak kanabinoidy fungují v lidském těle.

 
THC-A
THC
THC-V
CBN
CBD-A
CBD
CBC-A
CBC
CBG-A
CBG
Analgesis
Pain relief
 
THC
 
CBN
 
CBD
 
CBC
   
Anti-inflamatory
Reduces inflamation
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
CBG-A
CBG
Anoretic
Suppresses appettite
   
THC-V
             
Appetite stimulant
Stimulates appetite
 
THC
     
CBD
       
Antiemetic
Reduces vomiting and nausea
         
CBD
       
Intestinal anti-prokinetic
Reduces contractions in the small intestine
         
CBD
       
Anixolytic
Relieves anxiety
         
CBD
       
Antipsychotic
Tranquilizing, used to manage psychosis
         
CBD
       
Antiepileptic
Reduces seizures and convulsions
THC-A
 
THC-V
   
CBD
       
Antispasmodic
Supresses muscle spasms
 
THC
 
CBN
 
CBD
       
Anti-insomnia
Aides sleep
     
CBN
 
CBD
       
Immunosuppresive
Reduces the efficacy of inmune system
         
CBD
       
Anti-diabetic
Reduces blood sugar levels
   
THC-V
   
CBD
       
Neuroprotective
Prevents nervous system degeneration
         
CBD
       
Antipsioriatic
Treats psoriasis
         
CBD
       
Anti-ischemic
Reduces risk of artery blockage
         
CBD
       
Anti-bacterial
Kills or slows bacteria growth
         
CBD
CBC-A
CBC
 
CBG
Anti-fungal
Treats fungi infection
           
CBC-A
   
CBG
Anti-proliferative
Inhibits cell growth in tumors/cancer cells
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
 
CBG
Bone stimulant
Promotes bone growth
   
THC-V
   
CBD
 
CBC
 
CBG

CBD a endokanabinoidní systém

I když jsme řekli, že všechny kanabinoidy interagují s lidským tělem prostřednictvím mechanismu klíče a zámku, CBD interaguje poněkud složitěji.

Kanabidiol nemá tak velkou vazebnou afinitu k těmto dvěma kanabinoidním receptorům. Místo toho navozuje svůj účinek prostřednictvím podpory celého EKS. Tato sloučenina může zlepšit to, jak celý systém funguje například regulací produkce prospěšných enzymů.

Věří se, že CBD má supresivní účinek na enzym FAAH (amid hydroláza mastných kyselin), což je molekula, která je zodpovědná za rozklad anandamidu (AEA).

Tato supresivní reakce s CBD znamená, že více anandamidu bude moci zůstat v našem systému po delší dobu. A to je důležité, jelikož AEA je chemikálie, kterou produkuje naše tělo, a která má pozitivní vliv na naše stravování, spánek, uvolnění od bolesti apod.

I když se CBD neváže přímo na receptory CB1 či CB2, to neznamená, že by kompletně obcházelo mechanismus klíče a zámku, který jsme zmínili dříve. V centrální a periferní nervové soustavě existuje několik G-protein receptorů, které interagují s CBD. Dále máme také receptory TRPV-1 (Vaniloidní receptor TRPV-1), které také interagují s CBD. Receptor TRPV-1 je schopný monitorovat bolest, zánět a tělesnou teplotu, avšak potenciál této interakce je nadále součástí mnoha studií.

Synergický efekt

Zatím jsme se věnovali tomu, jak kanabinoidy mohou navodit své účinky a jak má CBD poměrně odlišný přístup k navozování těchto účinků. Nicméně jsme se zatím nevěnovali spolupráci mezi jednotlivými kanabinoidy.

I když mají THC a CBD poněkud odlišné účinky, mají jednu vlastnost společnou. Pokud spolupracují, tak jsou jejich jedinečné vlastnosti vylepšeny. Ve skutečnosti se jedná o fenomén, který se nazývá synergický efekt, a který, alespoň teoreticky, platí pro všechny kanabinoidy, terpeny a flavonoidy.

Vědci zabývající se výzkumem konopí, jako je například Dr. Ethan Russo, zkoumají myšlenku synergie mezi různými složkami konopí, včetně kanabinoidů a terpenů. Chemická komplexita full-spectrum produktů jistě nabízí odlišnou zkušenost v porovnání s izoláty. 

Různé Typy CBD Extraktů: Izoláty, Širokospektré a Full-spektrum oleje

Pokud jde o produkty CBD, které se vyrábějí extrakcí - olej, e-liquidy, žvýkačky -, konkrétní extrakční a postextrakční procesy ovlivní, které sloučeniny se dostanou do konečného produktu. To zase určuje, zda lze předpokládat, že výrobek nabízí doprovodný účinek.

Izolát CBD

Pokud je výrobek považován za izolát CBD, pak jedinou konopnou sloučeninou, kterou obsahuje, je CBD, případně se stopovým množstvím terpenů. Extrakčním procesem se izoluje CBD, které se pak pro použití uchovává v nosném oleji. Protože izoláty CBD postrádají doprovodné sloučeniny, které se nacházejí v rostlině konopí, nenabízejí synergický účinek (entourage effect).

Širokospektrální CBD

Širokospektrální CBD obsahuje řadu sloučenin z květů konopí, ale ne všechny. Konkrétně širokospektrální produkty obvykle obsahují v podstatě celý fytokomplex konopí s výjimkou THC. V závislosti na přesném výběru sloučenin v širokospektrém produktu CBD se liší jeho potenciální doprovodný účinek.

Full spektrum CBD

Full spektrum produkty CBD obsahují všechny sloučeniny, které se nacházejí v květech surové rostliny. Jak název napovídá, vše je extrahováno a uloženo do nosiče. Tyto produkty budou obsahovat CBD, velmi nízké množství THC, další kanabinoidy obsažené v surovém květu a také terpeny a flavonoidy. Vzhledem k tomu mnoho lidí považuje Full spektrum CBD produkty za produkty s nejhlubším doprovodným účinkem.

Broad Spectrum

Poměr CBD:THC

Interakce mezi CBD a THC je fenoménem, kterého si všímají šlechtitelé i další milovníci konopí. Proč? Protože je schopné upravit zhulenost, kterou vám daná rostlina navodí, upravením poměru mezi CBD a THC.

Možná hledáte odrůdu, kterou můžete kouřit přes den, a která neovlivní vaši produktivitu či motivaci. Díky pokrokům ve šlechtění konopí je možné najít ideální rostlinu pro vaše potřeby. Pokud tedy hledáte výše zmíněnou odrůdu, pak se podívejte po odrůdách s vysokým obsahem CBD a minimálním obsahem THC (poměr 25:1). Stále budete využívat synergického účinku, ale vaše konopná zkušenost bude prakticky bez jakýchkoliv psychotropních vedlejších účinků.

CBD

Nicméně pokud si nadále budeme hrát s poměrem mezi CBD a THC, tak můžeme nalézt a prozkoumat mnoho dalších účinků. Poměr 8:1, nebo 2:1, vám přirozeně dodá daleko silnější účinky THC. Budete mít pocity euforie a možná zažijete i psychotropní účinky. Nicméně CBD je dominantní silou, která pomáhá vyvážit celkový zážitek a účinky.

A nyní jsme se dostali k odrůdám, který mají stejný poměr mezi CBD a THC. Tyto odrůdy bychom doporučili již zkušeným uživatelům THC, jelikož se jedná o ultimátní kombinaci obou dvou kanabinoidů, která navodí silné účinky ve vašem těle. Konzumací obou kanabinoidů ve stejném množství dosáhnete stejně silných účinků. Pokud vám však nějaké odrůdy nevyhovují, tak vždy můžete upravit poměr CBD:THC dle svých potřeb.

V Royal Queen Seeds máme exkluzivní výběr CBD konopných semínek. Tyto odrůdy byly selektivně vyšlechtěny tak, aby obsahovaly vyšší množství CBD a vyvážený poměr mezi THC a CBD. Například odrůda Tatanka Pure CBD obsahuje mezi 9-14% CBD, což je daleko víc, než má obvyklá konopná odrůda. Na našich stránkách můžete nalézt daleko více feminizovaných a samonakvétacích odrůd s vysokým obsahem CBD a vy si tak můžete snadno užívat CBD doma.

Jaké účinky má CBD?

Nyní máme za sebou základy CBD a to i včetně toho, jak funguje a odkud pochází. Nyní se můžeme konečně podívat na to, co tento kanabinoid vlastně dělá a jaký má potenciální vliv na naše tělo.

Aby bylo jasno: nic z toho, co budeme dále popisovat, nebylo na 100% potvrzeno. K potvrzení těchto tvrzení nestačí pouze jedna studie, ale musí jich být vypracováno několik. Jen tak může dojít k potvrzení hypotézy. Rozhodně nedoporučujeme používat konopí jako náhražku regulérních léčiv. Pokud již máte nějaké zdravotní potíže, tak se před použitím konopí nejprve poraďte s vaším lékařem.

Spánek

Spánek je životně důležitý proces, který umožňuje našemu tělu a mysli se zotavit. Naneštěstí spánek je také jednou z věcí, kterou většina lidí zanedbává a to převážně kvůli přístupu k zábavě a množství stresu ve společnosti.

Předběžné studie zkoumají vliv CBD na spánek. Přesněji řečeno, vědci hledají způsob, jak by tento kanabinoid mohl ovlivnit klíčové spánkové hormony, jako je například melatonin[1] a kortizol[2].

CBD

Relaxace

Napětí a nervozita jsou bohužel každodenní realitou v moderní společnosti. A jako by to nestačilo, léčba úzkosti není tak jednoduchá a důvod, jak a proč se projevuje, je u každého jedince jiný.

Nicméně všechny úzkosti mají jednu věc společnou a to je role receptorů 5-HT a serotoninu. Této chemikálii se přezdívá molekula štěstí a má přímý vliv na naši úzkost prostřednictvím aktivace těchto receptorů. Serotonin je obvykle vypouštěn do našeho těla během fyzických aktivit, jako je například cvičení či sex

Slibně vypadá práce vědců, kteří objevili, že CBD také interaguje s receptory 5-HT a moduluje tak serotonergický přenos. Časopis The Journal of the International Association for the Study of Pain[4] vypracoval studii na zvířatech s neuropatickou bolestí. Ve studii se můžeme dozvědět, že "opakovaná léčba s podáním malé dávky CBD snížila úzkost prostřednictvím aktivace receptoru 5-HT₁ₐ". Dále se můžeme dozvědět, že "podporují odstartování klinických testů" pro léčby založené na CBD.

CBD

Obnova svalstva

I když je zánět často vyobrazován v negativním světle, jedná se o nezbytný mechanismus. Tento mechanismus pomáhá našemu tělu vypořádat se s infekcemi a také pomáhá opravit poškozenou tkáň. Tato druhá schopnost je nesmírně důležitá nejen pro profesionální sportovce, ale i pro všechny lidi, kteří se snaží zůstat zdraví. Silnější svalstvo snižuje riziko zranění a také nám pomáhá zůstat aktivními.

Abychom si vyvinuli zdravou zánětlivou odpověď, tak nejprve potřebujeme robustní imunitní systém. Avšak náš imunitní systém se občas splete a to v případě, že pracuje "přesčas" při opravě poškozené tkáně. Ve finále tak může náš vlastní imunitní systém napadnout zdravé buňky, což je velice špatná zpráva, pokud se snažíte regenerovat své svalstvo.

Tým vědců z Mississippi State University v USA zkoumá, zda má CBD dopad na imunitní odpověď[5] a věnují zvláštní pozornost regulačním buňkám.

CBD

Interakce s THC

CBD podané společně s THC má schopnost zmírnit úzkost, kterou THC způsobuje. Zdá se, že CBD také ovlivňuje vzrušivé účinky THC tím, že zpomaluje nástup zhulenosti a také délku trvání.

Zaslepená placebo studie, která byla publikovaná v časopise Journal of Psychopharmacology zjistila[6], že paranoia způsobená THC byla snížena u skupiny pacientů, kteří obdrželi orální dávku CBD. Kombinace CBD a THC by mohla poskytnout mnohostranný přístup ke zlepšení vašeho stavu, zatímco by docházelo k limitaci potenciálních vedlejších účinků.

CBD

Epilepsie

Možná jeden z nejslibnějších výzkumů je výzkum vlivu CBD na epilepsii, konkrétně na Dravetův syndrom a Lennox-Gastautův syndrom. Oba dva syndromy jsou závažná onemocnění, která postihují nejčastěji děti. Pacienti s těmito onemocněními mohou v nejhorších případech zažívat až stovky záchvatů denně.

V roce 2018 došlo Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ke schválení syntetické verze CBD, která se nazývá Epidiolex. Tento lék je vysoce účinný a dokáže zlepšit kvalitu života u dětí, kteří trpí Dravetovým a Lennox-Gastautovým syndromem.

Mezi pročištěnou verzí CBD a přírodním extraktem z konopí jsou samozřejmě rozdíly. 

CBD

Má CBD vedlejší účinky?

Vzhledem k zájmu a množství výzkumů, které se zabývají CBD, odhalili vědci nějaké škodlivé či vedlejší účinky? Obsáhlá studie, kterou vypracovala Světová Zdravotnická Organizace[7] (WHO), se zabývala přesně touto otázkou. Cílem této studie bylo vypracovat obsáhlý přehled momentálního výzkumu, který se zabývá CBD.

After looking through the available data, WHO stated the following:

 • CBD je obecně velice dobře tolerováno a má dobrý bezpečnostní profil.
 • Nahlášené vedlejší účinky mohou být výsledkem mezilékové interakce.

Dále došlo k sumarizaci vedlejších účinků CBD. Nicméně se jedná o poměrně nezávažné vedlejší účinky, které rychle pominou.

Mezi možné vedlejší účinky patří:

 • Únava
 • Průjem
 • Suchost v ústech
 • Podrážděný žaludek
 • Závrať

Je důležité si pamatovat, že většina těchto vedlejších účinků byla nahlášena při vypracovávaní studií, při kterých docházelo k podání signifikantně větších dávek, než které se používají na každodenní bázi. Nicméně CBD ovlivňuje každého člověka jinak a je důležité jej začínat užívat od nízké dávky a zvyknout si tak na jeho účinky.

Další možný vedlejší účinek, na který WHO upozorňuje, je možná interakce mezi CBD a dalšími léky. Důkazy naznačují, že CBD může interferovat s rozkladem specifických molekul. Pokud užíváte nějaké léky dlouhodobě, pak si promluvte o možnosti užívat CBD se svým lékařem. Tato interakce nemusí způsobit žádné problémy, nicméně váš doktor vám bude vědět poradit přesněji.

Je CBD psychotropní?

I přes to, že CBD pochází z Konopí setého, tak není psychotropní, no může být považováno za psychoaktivní. Lidé si často myslí, že kanabinoidy jsou psychotropní, jelikož THC je psychotropní. I když jsou CBD i THC kanabinoidy, tak interagují s naším tělem odlišným způsobem a tím pádem mají i odlišné účinky.

THC navozuje psychoaktivní účinky díky jeho afinitě k receptorům CB1, které se nacházejí v našem mozku a jsou spojeny s náladou a motivací. Tato unikátní interakce je důvodem, proč je konopí v mnoha státech ilegální. Na druhou stranu CBD nevykazuje žádnou afinitu k těmto receptorům CB1. Místo toho má spíše nepřímé účinky a podporuje celý EKS a nenavozuje žádné psychotropní vedlejší účinky.

Můžu si na CBD vytvořit toleranci?

Další často kladený dotaz zní, zda si mohu opakovaným užíváním CBD vybudovat toleranci a budu tak muset konzumovat vyšší dávky CBD k navození stejných účinků.

K zodpovězení vaší otázky využijeme experty - WHO. Součástí jejich studie z roku 2018 bylo i odhalení, že "CBD nevykazuje žádné účinky, které by mohly vést k tvorbě závislosti a k jeho zneužití". Dále se můžeme dočíst, že "neexistují žádné důkazy o zdravotních problémech spojených s rekreačním užíváním CBD". I když máme nedostatek dlouhodobých studií (výzkum CBD je poměrně novým výzkumem), dostupné důkazy vypadají slibně.

Metody užívání CBD

Potenciál CBD je obrovský, ale obrovská je i nabídka produktů. Jelikož není CBD toxické, může se užívat v široké škále produktů, z nichž každý má své výhody i nevýhody.

CBD Oleje

CBD olej se podává nakapáním pod jazyk a stále se jedná o nejpopulárnější metodu užívání CBD. Díky nosnému oleji, který může být olivový, z konopných semínek či MCT, je absorpce poměrně rychlá. CBD je hydrofobní sloučenina (odpuzuje vodu) a tudíž má naše tělo problém s jeho absorpcí, pokud mu nepomůžeme nosným olejem.

Spolknutí dávky moc nepomůže, jelikož budete muset k navození požadovaných účinků užít více oleje. Pokud jej užijete sublinguálně (pod jazyk), pak dojde k rychlejší absorpci přes sliznici a vy tak ucítíte jeho účinky mnohem rychleji.

CBD Olej 15% (1500mg)
29_THC_1 THC: 0.2%
30_CBD_1 CBD: 15%
48_CBD x drop CBD na kapku: 7,5mg
55_Carrier Nosič: Olive Oil

Koupit CBD Olej 15% (1500mg)

Kouření CBD

Kouření CBD má daleko vyšší biologickou dostupnost v porovnání s dalšími metodami užití. Biologická dostupnost je velice důležitým konceptem, jelikož se jedná o indikaci, jak moc a jak rychle se CBD dostane do svého cíle - krevního oběhu.

V tomto případě se aktivní CBD dostane do krevního oběhu velice rychle díky kapilárám v našich plících. Díky tomu ucítíte účinky již po 15 minutách. Nevýhodou je však fakt, že tyto účinky nejsou tak dlouhodobé v porovnání s CBD oleji či potravinami.

Konopné odrůdy bohaté na CBD také obsahují další kanabinoidy, terpeny a flavonoidy. Nejenže si budete moci užít potenciální účinky synergického efektu, ale také pocítíte různorodou škálu chutí a vůní.

CBD

Vaporizace CBD

Pokud máte k dispozici decentní vaporizér, pak je vaporizace daleko zdravější formou kouření. Vaporizéry totiž nespalují to, co kouříte a snižují tak riziko usazení škodlivin ve vašich plicích.

Biologická dostupnost vaporizace je stejně dobrá (ne-li lepší) než u kouření a lidé se často ptají na méně otázek, když před nimi vytáhnete vaporizér a nikoliv joint.

CBD

CBD potraviny

Konopné potraviny začaly jako sušenky či brownies, což je ale pouhá špička ledovce. Zájem o potraviny nebo cukrátka je zřejmý. Kanabinoidy, jako je například CBD, mají přirozenou chuť, která i když není vysloveně špatná, není pro všechny.

Konzumace CBD potravin také mění to, jak pociťujeme účinky CBD. Nástup účinků je zpomalen (nástup trvá až hodinu), ale účinky trvají daleko déle. Díky tomu jsou ideální, pokud potřebujete dlouhodobou úlevu.

CBD

Dabbování CBD

Dabbování, neboli dabbing je ultimátní zážitek pro zkušené uživatele CBD. Budete sice potřebovat specializovanou výbavu, ale budete si moci užít vysoce koncentrovanou dávku, která rozhodně není vhodná pro nováčky.

Bleskovou vaporizací CBD koncentrátu (CBD izolát, CBD vosky a CBD shatter) zažijete neskutečně silné účinky již během několika sekund. Přenášení dabbovací soupravy není vůbec pohodlné, ale pro některé je síla účinků vhodným kompromisem.

CBD

CBD Tinktury a Spreje

CBD tinktury jsou velice podobné CBD olejům, ale užívají se pouze sublinguálně.

Doplňky stravy, které se užívají sublinguálně, se nemusí prát s naším trávicím traktem. Místo toho vstoupí do krevního oběhu přímo, a to skrze malé kapiláry ve vašich ústech. Pokud hledáte rychlou úlevu, pak vězte, že CBD tinktury mají asi 15 minutový nástup účinků.

To samé platí pro CBD spreje. Uvnitř vašeho nosu se nacházejí stovky malých cév a tudíž se skrze ně může CBD dostat přímo do krevního oběhu.

Je možné nalézt CBD tinktury s mnoha příchutěmi, díky čemuž jsou pro některé uživatele lákavější, než oleje. Nicméně přijdete o sekundární benefity, které vám může nabídnout nosný olej. Konečně rozhodnutí tak stojí na osobní preferenci.

CBD

Lokální CBD produkty, transdermální náplasti a čípky

Lokální CBD produkty se jednoduše používají (stačí namazat na pokožku) a jsou vhodné pro všechny typy kůže. Místo toho, aby se CBD dostalo do krevního oběhu, tak interaguje s kožními receptory na lokální úrovni a pomáhá tak uklidnit, vyživit a ochránit pokožku.

Transdermální náplasti to posouvají o úroveň výš. Smícháním CBD s určitými léky docílíme toho, že se CBD může dostat skrze pokožku do krevního oběhu. Tyto náplasti fungují stejným způsobem, jako nikotinové náplasti a dochází tak k postupnému uvolňování aktivních ingrediencí.

Pokud hledáte aktivní absorpci, pak ještě můžete vyzkoušet CBD čípky. Tato metoda vám nabídne (potenciálně) vyšší absorpci CBD a také se jedná o zcela diskrétní metodu. Upozorňujeme, že biologická dostupnost CBD čípků je stále předmětem studií a momentálně se neví, jak moc jsou účinné.

CBD

Různé nosné oleje pro CBD

Jak již bylo zmíněno, výtažky CBD musí být přidané do nosného oleje (nebo do jiného nosiče), aby mohly být skladovány a následně použity. K dispozici je mnoho různých olejů, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Požití CBD ve formě oleje zvyšuje jeho biologickou dostupnost, protože prochází tělem lymfatickým systémem, místo aby se dostalo přímo do krevního oběhu.

1. Olivový olej

Zdravý a chutný olivový olej je oblíbeným nosným olejem pro extrakci CBD. Je bohatý na kyseliny olejové, mastné kyseliny a antioxidanty, což znamená, že získáte víc než jen výhody CBD.

2. Olej z konopných semínek

Olej z konopných semínek je rovněž velmi bohatý na omega-3 a 6 a řadu dalších potenciálně prospěšných látek. Proč si navíc výtažek z CBD nevychutnat v oleji vyrobeném ze semen konopí?

3. MCT olej

CBD MCT olej se získává z kokosového oleje a je považován za nejlepší nosný olej CBD. Je totiž snadno stravitelný, a proto se předpokládá, že zvyšuje biologickou dostupnost CBD, čímž se produkt stává účinnějším.

4. Olej z černého kmínu

Olej z černého kmínu se v některých částech Blízkého východu již dlouho používá k holistickým účelům. Tento olej, vyráběný ze semen černuchy, je velmi bohatý na antioxidanty a předpokládá se, že má širokou škálu potenciálních wellness přínosů.

Jak chutná CBD olej?

Lidé se často ptají, zda má CBD olej nějakou chuť. No, má, a to v závislosti na typu použitého nosného oleje. Plnospektrální a širokospektrální produkty CBD mají výrazně "konopnější" chuť, protože obsahují mnoho sloučenin, které se nacházejí v rostlinách konopí. U izolátů nemá CBD žádnou příchuť a to, zda olej chutná po něčem, závisí na použitém nosném oleji. Obecně však oleje mají tendenci mít zemitou příchuť.

Jak docílit lepší chuti oleje CBD

Zvažte následující metody, jak zlepšit chuť vašeho zážitku s olejem CBD:

 1. Zapijte ho chutným nápojem: může se to zdát samozřejmé, ale může to fungovat! Poté, co necháte olej chvíli sedět pod jazykem, zapijte ho nápojem podle vlastního výběru.
 2. Předtím nebo potom rozžvýkejte mátu, abyste překryli chuť. Pokud si navíc doma vyrábíte vlastní CBD olej, můžete do něj přidat i mátu, aby měl olej mátovou příchuť.
 3. Přidejte olej do jídla/nápoje a polkněte ho. Tímto způsobem ho nemusíte vůbec ochutnávat.
 4. Kupte si produkt CBD bez chuti a zápachu.
 5. Jezte CBD gummie, kteří chutnají sladce, nikoliv po konopí.

Jak dávkovat CBD

Každý výrobce CBD produktů vám poskytne doporučenou dávku, no je to pouze doporučení. Je velice důležité vědět, jakou máte ideální dávku CBD a kolik byste tedy měli užívat v závislosti na těchto faktorech:

 • Metabolismus
 • Množství tělesného tuku
 • Síla produktu
 • Zdravotní problémy

Existují některá obecná pravidla, kterých se můžete držet do té doby, dokud nenaleznete správnou dávku.

 • Začněte nejprve s užíváním CBD olejů s nízkou koncentrací. Těchto produktů se držte alespoň po první dva týdny. Za tuto dobu si zvyknete na účinky a vyrovnáte se s potenciálními vedlejšími účinky.
 • Užívejte CBD jednou či dvakrát denně. I když většina doporučení tvrdí "až třikrát denně", je dobré začít pouze s jednou či dvěma dávkami. Opět to vede k navyknutí si na účinky a ke zjištění, co pro vás funguje.
 • Držte se stejné rutiny alespoň po dva týdny. CBD působí velice rychle, ale dejte si dva týdny na navyknutí si na rutinu užívání CBD.
 • Vyčkejte s kombinováním CBD produktů. Je možné kombinovat různé CBD produkty, ale je důležité se držet stejné rutiny, jelikož budete moci upravit dávku dle účinků. Není nic špatného na užívání CBD potravin společně s vaporizací CBD květů.
 • Promluvte si se svým lékařem: Naše články předávají obecné informace, ale váš praktický lékař vám může poskytnout informace, které se týkají vás a vašich zdravotních problémů. Pokud užíváte CBD k léčbě specifického onemocnění, pak je velice vhodné si promluvit s vaším lékařem.

Mikrodávkování CBD

Mikrodávkování je strategie, která velice dobře funguje s CBD, jelikož se tímto lze vypořádat s hlavní nevýhodou této sloučeniny. Kanabinoidy mají velice krátký poločas rozpadu (doba, po kterou zůstane daná látka v těle) a tudíž je pravidelné užívání nezbytné.

Klíčem k mikrodávkování je užívání malých, častých dávek. Nicméně stejně jako u regulérního dávkování, i zde budete muset experimentovat s odlišnými rutinami do té doby, dokud nenajdete tu, která funguje pro vás. Nicméně tento režim je pohodlný a vy si můžete rozdělit denní příjem CBD do malých dávek, které budete užívat v průběhu celého dne.

CBD pro domácí mazlíčky

Nyní jsme probrali základy CBD u lidí a je tedy na čase se obrátit na naše kočičí a psí přátele. Proč? Protože stejně jako my, i kočky a psi mají endokanabinoidní systém.

Většina dat, které máme k účinkům CBD na domácí mazlíčky, je neoficiální. Nicméně existuje několik in-vivo studií, které momentálně probíhají. Tyto studie sledují, zda CBD má dopad na nervový systém, imunitní systém a trávicí soustavu.

Upozorňujeme, že ne všechny CBD produkty jsou vhodné pro domácí mazlíčky. Kočky i psi jsou daleko citlivější na malé sloučeniny, které můžeme nalézt v konopí (terpeny a flavonoidy). U tohoto důvodu by CBD produkty pro domácí mazlíčky neměly obsahovat tyto sloučeniny.

Je CBD legální?

Legalita CBD je dlouhodobým problémem. Ve většině moderního světa je CBD legální, ale existují restrikce. CBD produkty musejí být vyrobeny z technického konopí a nesmějí obsahovat více, než 0,2% THC (v Evropě). Tato hranice je trochu vyšší v USA (0,3%), ale faktem je, že restrikce se liší v závislosti na tom, kde žijete.

Předtím, než začnete užívat CBD, je vhodné si nastudovat platnou legislativu ve vaší zemi. Ve většině případů bude CBD legální, ale je vhodné se o tom ujistit. Dále je vhodné si CBD zakoupit u seriózních výrobců a vyhnout se společnostem, které nenechávají své produkty nezávisle testovat. Bez laboratorní certifikace nikdy nevíte, co ve vašem CBD produktu můžete nalézt.

External Resources:
 1. Cannabinoids attenuate norepinephrine-induced melatonin biosynthesis in the rat pineal gland by reducing arylalkylamine N-acetyltransferase activity without involvement of cannabinoid receptors https://onlinelibrary.wiley.com
 2. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The effects of cannabinoid administration on sleep: a systematic review of human studies https://www.med.upenn.edu
 4. Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Immune Responses Regulated by Cannabidiol https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 7. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.