Jak Se Tvoří THC A CBD aneb Jak Funguje Kanabinoidní Dráha

How THC And CBD Are Made: Understanding The Cannabinoid Pathway

Většina pěstitelů se snaží dosáhnout jednoho ultimátního cíle: vyprodukovat velké a nádherné palice s největším možným obsahem THC a nebo CBD. Je známým faktem, že síla vašich palic dosáhne nejvyššího bodu v určitém čase a potom už se pouze zeslabuje. Pokud se rozhodnete sklízet příliš brzy a nebo příliš pozdě, může veškerá vaše těžká práce přijít vniveč.

Jak ale konopí vyrábí své kanabinoidy? Vaše rostliny se pod sluníčkem neflákají. Obrovské množství práce totiž probíhá na molekulární úrovni. Pojďme se podívat blíže na kanabinoidní biosyntetickou dráhu.

CBGA A CBGVA: ZDE TO VŠECHNO ZAČÍNÁ

Předtím než konopné rostliny začnou produkovat kanabinoidy, musejí nejprve vytvořit chemikálii, která se jmenuje geranyl pyrofosfát. Jakmile se tato substance naváže na kyselinu olivetolovou, dojde ke vzniku kyseliny kanabigerolové neboli CBGA. Pokud se tato sloučenina naváže na kyselinu divarinolovou dojde ke vzniku kyseliny kanabigerovarinové neboli CBGVA.

A zde začínají všechny budoucí kanabinoidy. Bez těchto stavebních bloků by nikdy nebylo žádné THC či CBD.

Struktura sloučeniny CBGA je C₂₂H₃₂O₄ - to je 22 molekul uhlíku, 32 molekul hliníku a 4 molekuly kyslíku. CBGVA má podobnou molekulární strukturu a to sice C₂₀H₂₈O₄. Má tedy o něco méně uhlíkových a vodíkových atomů. Tato čísla si zapamatujte, jelikož budoucí kanabinoidy budou mít velice podobné složení. Můžou sice ztratit několik atomů, ale většina rozdílů je způsobena právě specifickým uspořádáním atomů.

CBGA AND CBGVA: WHERE IT ALL STARTS

BIOSYNTÉZA VYTVÁŘÍ KYSELÉ FORMY PRIMÁRNÍCH KANABINOIDŮ

Jakmile je CBGA a CBGVA zkombinováno se specifickými enzymy (kyselé syntázy), změní se prostřednictvím biosyntézy v kyselou formu jednoho ze tří hlavních kanabinoidů: THC, CBD a CBC. Nové molekulární složení je velice podobné tomu, které má CBGA a CBGVA, ale každý nový kanabinoid ztratil pár atomů vodíku. Všechny atomy uhlíku a kyslíku tam stále jsou:

- CBGA + THCA-syntáza = THCA nebo kyselina tetrahydrokanabinolová
- CBGA + CBDA-syntáza = CBDA nebo kyselina kanabidiolová
- CBGA + CBCA-syntáza = CBCA nebo kyselina kanabichromenová

- CBGVA + THCA-syntáza = THCVA nebo kyselina tetrahydrokanabivarinová
- CBGVA + CBDA-syntáza = CBDVA nebo kyselina kanabidivarinová
- CBGVA + CBCA-syntáza = CBCVA nebo kyselina kanabichromevarinová

THCA, CBDA a CBCA mají stejné molekulární složení C₂₂H₃₀O₄. Stejně tak i THCVA, CBDVA a CBCVA mají C₂₀H₂₆O₄. Nicméně atomy jsou seřazeny rozdílně a díky tomu mají tyto látky i jiné vlastnosti.

I když THCA a THCVA zní hodně podobně jako THC, stále se jedná o slabě psychotropní látky, které vás nezhulí, pokud nedojde k další proměně v další části kanabinoidní dráhy. V tuto chvíli budou všechny tyto kanabinoidy proměněny v aktivní formu.

BIOSYNTHESIS CREATES THE ACID FORMS OF THE PRIMARY CANNABINOIDS

DEKARBOXYLACE PROMĚNÍ KYSELÉ SLOUČENINY NA AKTIVNÍ

I když sklidíte konopí v nejlepší možnou chvíli, nebude vaše sklizeň obsahovat příliš mnoho aktivních kanabinoidů. V tuto chvíli jsou kanabinoidy stále ve své kyselé formě. Z toho důvodu vás konzumace syrového konopí nezhulí. Konopí totiž nejdřív musí projít dekarboxylací, jelikož pouze tak dojde k proměně na jejich aktivní formu.

Fermentace postupem času dekarboxyluje vaše hulení, ale teplo je daleko efektivnější. K tomuto procesu dochází instantně tehdy, pokud kouříte či vaporizujete, ale nedochází k němu při výrobě jídla. Z tohoto důvodu obsahuje většina receptů zmínku o dekarboxylaci vašeho konopí.

Co tedy dekarboxylace dělá na molekulární úrovni? Dojde k odstranění jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku z každé molekuly. Z tohoto důvodu se tomuto procesu říká dekarboxylace (carb - carbon, oxylate - oxygen).

Pokud chcete dekarboxylovat, tak pro THC zahřejte své usušené konopí v troubě při 120°C po dobu alespoň 20-30 minut. Pokud chcete zachovat terpeny, pak jej můžete zahřát po delší dobu při nižší teplotě. Pro CBD rozpalte troubu na 140°C a dekarboxylujte po dobu 60-90 minut.

DECARBOXYLATION CHANGES ACIDS TO ACTIVES

Jakmile jste hotoví, toto budou vaše nové kanabinoidy:

- THC neboli tetrahydrokanabinol
- CBD neboli kanabidiol
- CBC neboli kanabichromen

- THCV nebo tetrahydrokanabivarin
- CBDV nebo kanabidivarin
- CBCV nebo kanabichromevarin

Molekulární složení je stále stejné, ale struktura a uspořádání atomů zaručuje jejich unikátní účinky. Chemické složení THC, CBD a CBC je C₂₁H₃₀O₂ a pro THCV, CBDV a CBCV je to C₁₉H₂₆O₂.

A CO CBG?

Jakmile jsou rostliny již dospělé, je většina CBGA proměněna v THCA, CBDA a CBCA. Ta trocha co zbývá se díky teplu promění v kanabigerol neboli CBG (bez A či VA). Díky tomu má CBG o dva atomy vodíku víc než THC.

Je to vcelku matoucí, tudíž tady máte přehled těchto velice podobných složení:

- CBGA: C₂₂H₃₂O₄
- THC: C₂₁H₃₀O₂
- CBG: C₂₁H₃₂O₂

Tyto transformace zahrnují i další procesy kromě ztráty pár atomů. Změna uspořádání zbylých atomů vytváří kompletně nová, i když úzce spjatá chemická složení s odlišnými vlastnostmi.

CBG je aktivní kanabinoid, který nebyl detailně prostudován. Předpokládá se, že může mít několik potenciálních vlastností, které by šlo využít ve zdravotnictví, jako je například úleva od bolesti či boj s rakovinou. Nicméně, podobně jako u CBD, CBG není psychotropní a nezhulí vás jako THC. Pokud chcete vyzkoušet konopí, které má vysoký obsah CBG, pak skliďte asi 2-3 týdny před vrcholem kvetení.

DEGRADACE SE POSTARÁ O ZBYTEK

Pokud zanecháte kanabinoidy svému osudu, tak se díky času a vystavení se atmosféře zase změní. Tomuto procesu se říká degradace. Může k ní dojít i když jsou palice stále na rostlině a vy dlouho otálíte se sklizní a nebo pokud špatně skladujete konopí. Degradace oslabí i to nejsilnější konopí, jelikož se aktivní kanabinoidy promění v jiné chemické látky.

Proměnu THC v CBN neboli kanabinol můžete vidět i pokud se podíváte na trichomy. K této degradaci dochází tehdy, pokud se barva trichomů změní z mléčné na jantarovou. CBN je lehce psychoaktivní, ale jeho účinky jsou spíše narkotické než euforické. Pokud chcete víc uklidňující zážitek, pak zkuste svou sklizeň lehce opozdit do bodu, kdy většina krystalů změnila barvu.

Změna THC na CBN vyžaduje odstranění pouze čtyř vodíkových atomů, tudíž dojde ke změně vzorce z C₂₁H₃₀O₂ na C₂₁H₂₆O₂. Pokud dojde k proměně CBD v CBE neboli kanabielsoin, musí se vzorec změnit úplně jinak. Na CBD se ve skutečnosti naváže atom kyslíku a vzorec se změní na C₂₁H₃₀O₃.

Abyste se ujistili, že vaše konopí bude degradovat co nejpomaleji, pak je potřeba kontrolovat tyto čtyři faktory:

- Teplota: Skladujte své konopí při 20°C a nebo menší teplotě
- Vlhkost: Při skladování udržujte relativní vlhkost na 60%
- UV Světlo: Skladujte své konopí na temném místě, mimo přímé sluneční světlo
- Oxidace: Vzduchotěsné obaly či sklenice zabrání oxidaci

Jelikož je konopí rostlinným produktem, tak stejně jako ovoce či zelenina, i konopí podléhá zkáze. Pokud je správně skladované, tak má dlouhou životnost. Extrakty si svou sílu udrží o něco déle, ale i ve vašich koncentrátech dojde postupem času k degradaci kanabinoidů.

KANABINOIDNÍ DRÁHA - ZÁVĚREM

Kdo by si kdy pomyslel, že konopná rostlina je pod mikroskopem takovou továrnou? A to není všechno, stále jsme neobjevili vše, co tyto úžasné rostliny skrývají. Vědecký svět odhaluje mnoho zajímavých věcí každým dnem a mnoho objevů na nás ještě čeká, to je jisté.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.