By Luke Sumpter


Vážnost migrén se liší člověk od člověka. Pro někoho je to spíš drobná obtíž, zatímco jiné to může složit do postele s potížemi se zrakem, dezorientovaností a vážnými bolestmi.

Mnoho z těch, kteří tímto trpí, používá jako preventivní opatření výživu a cvičení, a když se situace příliš zhorší, sáhnou po silných lécích proti bolesti a nevolnostem. Avšak jiní se raději vyhýbají běžné medicíně, která dělá jen málo pro skutečné zmírnění příznaků odolných a vzpurných migrén.[1]

Proto se někteří lidé ve snaze dosáhnout úlevy uchylují ke kouření, vapování a konzumaci konopí. Anekdotické příhody tento účinek potvrzují a probíhají studie věnující se zjišťování toho, jestli a jak by mohla rostlina pomáhat. Pomáhá tráva s migrénami? To se dozvíte, když budete číst dál.

Co jsou to migrény?

Migréna se definuje jako vracející se pulzující bolest hlavy, která obvykle ovlivňuje jednu stranu hlavy. Nejde o běžné bolesti hlavy; migrény bývají závažnější a více oslabující. Tato neurologická porucha se řadí mezi nejčastější typy bolesti hlavy, se zhruba 10 % populace prožívajících tento stav v daném roce.

Bohužel, většina lidí nenajde pomoc u lékaře, jelikož asi jen třetině pacientů je předepsána vhodná léčba.[2]

 • Symptomy migrény

Migrény se dělí do dvou skupin: s aurou a bez aury. Migrénové aury jsou především zrakové symptomy, které se objevují přímo před záchvatem, ale mohou se objevit i během něj. Často se projevují jako barevné nebo slepé skvrny, tunelové vidění a klikatice. Aury se ale také mohou projevit v podobě bolesti svalů, zmatení, mravenčení a problémů s řečí.

Ať už k auře dochází či ne, následující hlavní symptomy jsou pro migrény typické:

záchvat bolesti hlavy trvá 4–72 hodin pulzující/tepající bolest
bolest na jedné straně hlavy nevolnost a zvracení
citlivost na světlo a zvuk zívání
podrážděnost ztuhlost ramen a krku
 • Co migrény způsobuje?

Přesné příčiny migrén zůstávají neznámé, ale vědci ve snaze odkrýt kořeny této patologie vyvinuli v průběhu let několik teorií. Nejvýznamnějšími teoriemi jsou tyto:

 • Cévní teorie: Až do poloviny 20. století tato teorie předpokládala, že migrény se objevují při překrvení krkavice (hlavní krční tepny).[3]
 • Neurovaskulární teorie: Tato teorie ukazuje na neurologické příčiny migrén, navrhujíc, že cévní změny probíhají až sekundárně v reakci na centrální nervový systém.[4]
 • Neurotransmiterová teorie: Některé studie ukazují, že u pacientů trpících migrénami jsou často produkovány nízké hladiny serotoninu. Látky, které redukují hladiny tohoto neurotransmiteru, zvyšují frekvenci migrénových záchvatů.[5]
 • Teorie mozkového kmene: Tato teorie tvrdí, že by migrénové záchvaty mohla způsobovat periakvaduktální šedá hmota, oblast mozkového kmene.[6]
 • Biopsychosociální teorie: Někteří vědci ukazují na psychologické elementy migrén, například vliv stresu, dramatického prožívání bolesti a dokonce i vlastní povahy.[7]

Ponechme stranou kořeny příčin, migrénový záchvat může vyvolat hned několik faktorů:

emoční stres vynechání jídla
kofein hormonální změny u žen
citlivost na potravinové konzervanty změna počasí
hlasité zvuky

Spojení mezi migrénami a konopím

Kde přesně tedy vstupuje na scénu konopí? Proč by tato prostá, ze země rostoucí bylinka měla mít jakýkoli účinek proti zničujícím záchvatům migrén? K zodpovězení této otázky se potřebujeme podívat na endokanabinoidní systém, označovaný dále EKS.

Stejně jako máme trávicí systém, nervový systém, imunitní systém a muskuloskeletální systém, naše těla mají také EKS. Všechny tyto fyziologické systémy plní jedinečné funkce; imunitní systém nás chrání před patogeny a trávicí systém nám pomáhá vstřebávat živiny. A EKS? Tato rozsáhlá síť se stará o udržování rovnováhy mezi ostatními systémy. Udržuje homeostázu – optimální biologický bod, kdy všechno běží hladce. Ani příliš rychle, ani příliš pomalu.

EKS se skládá z receptorů, signálních molekul (známých jako endokanabinoidy) a metabolických enzymů, které syntetizují a rozkládají endokanabinoidy. Podle potřeby vyrábí endokanabinoidy široká škála buněk. Tyto lipidy se poté vážou k EKS receptorům a indukují v cílové buňce žádané změny. EKS se skládá z mnoha různých receptorů, ale kanabinoidní receptor 1 (CB1) a kanabinoidní receptor 2 (CB2) jsou hlavními typy.

A tím se dostáváme k tomu zajímavému. Konopná rostlina produkuje molekuly strukturálně podobné našim endokanabinoidům, známé jako fytokanabinoidy. Tyto chemikálie jsou tak podobné těm našim, že jsou schopné vázat se na EKS receptory a pozměňovat enzymovou aktivitu – použitím fytokanabinoidů můžeme v zásadě hacknout náš EKS.

Spojení mezi migrénami a konopím

Protože EKS dohlíží na jiné systémy, není překvapující, že endokonabinoidní hladiny jsou zapletené i do migrénových záchvatů. Vědci skutečně objevili spojení mezi nemocí a dysregulací EKS. V odpovědi na zánět začnou buňky chrlit endokanabinoid anandamid, molekulu, která se váže jak na CB1, tak na CB2 receptory. Klinickým testováním byly ve vzorcích mozkomíšního moku a plazmě od migrénových pacientů identifikovány snížené hladiny anandamidu.[8]

Tato zjištění umisťují migrénu vedle nemocí, jako jsou fibromyalgie a syndrom dráždivého tračníku. Nižší hladiny cirkulujících endokanabinoidů, nebo „nedostatek endokanabinoidů“, by mohly způsobovat dysregulaci EKS neboli klinickou endokanabinoidní deficienci.[9] Vědci nyní zkoumají, zda fytokanabinoidy představují vhodnou náhradu pro plnění rolí svých endogenních protějšků.

Co říká o konopí a migrénách výzkum?

Teoreticky to zní slibně, ale napomáhá konopí zmírňovat migrénové záchvaty i ve skutečném světě? Mnoho lidí vám poví, že potahání z brka nebo dýmky skutečně pulzující bolest a nevolnost potlačuje. Ačkoli jsou povzbuzující, anekdotické důkazy neposkytují dostatečně přesný pohled na realitu. Jsou to až zopakovatelné a důsledné vědecké studie, které poskytují odpovědi ohledně účinnosti bylinky. Bohužel ale, kontrolované klinické studie prováděné na lidech momentálně neexistují.

Nyní se ponoříme do dostupného výzkumu, čímž se můžeme dostat tak blízko odpovědím, jak je jen možné.

 • Medicínská marihuana proti migrénám

Pomáhá medicínská marihuana s migrénami? To záleží na tom, co myslíte medicínskou marihuanou. Tyto pryskyřičné rostliny se mohou prostému oku zdát primitivní, ale obsahují stovky fytochemikálií, včetně kanabinoidů, terpenů a flavonoidů; všechny tyto konstituenty mají na lidské tělo jedinečné účinky.

Existují tisíce dostupných odrůd a každá má jiný poměr těchto chemikálií. Jak si můžete představit, je náročné přesně stanovit, co se děje na buněčné úrovni. Většina probíhajících studií se v souvislosti s migrénovými záchvaty soustředí na medicínskou marihuanu s vysokým obsahem THC.

Studie z roku 2019 provedená na Washingtonské státní univerzitě sesbírala příležitostná data od více než 1300 pacientů s migrénami, kteří k léčbě své nemoci používali konopí. Působivých 49,6 % uvedlo, že jim bylinka pomohla redukovat závažnost záchvatů.[10]

Studie z roku 2021 také sesbírala anekdotická data pomocí internetového dotazníku. Vědci obdrželi odpovědi od 589 dospělých užívajících konopí k léčbě migrénových záchvatů. Přes 70 % účastníků si pochvalovalo užívání konopí k omezení svých migrénových záchvatů. Nicméně v závěru vědci uvedli, že „je potřeba dalších studií, aby byla určena přesná podoba, síla a dávkování konopí, které je k léčbě migrén nejúčinnější".[11]

Testování na lidech pojmenované „Účinnost inhalovaného konopí při léčbě akutních migrén“ má naplánované vydání na prosinec 2021. Ve druhé fázi testování byly k léčbě migrén použity jak odrůdy medicínského konopí bohaté na THC, tak odrůdy bohaté na CBD. Toto dodá důvěryhodnost již existujícím anekdotickým datům.[12]

Z fyziologického pohledu napodobuje THC na CB1 receptoru anandamid, je však mnohem silnější. V případech klinické endokanabinoidní deficience by psychotropní kanabinoidy teoreticky mohly zastoupit za anandamid a dočasně plnit jeho funkci.

Medicínská marihuana proti migrénám
 • Dronabinol a migrény

Dronabinol, syntetická verze THC, byl schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v roce 1985 jako léčivo na nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapiemi. Probíhající výzkum se zaměřuje na účinnost tohoto medikamentu v léčbě chronických migrén a klastrových migrén.[14]

Dronabinol se váže na stejné receptory jako THC. Pacienti se k němu mohou ale dostat pouze v podobě kapslí. Tento způsob užívání přeměňuje molekuly v játrech v silnější 11-hydroxy-THC, což vede u některých pacientů k omamným účinkům, které mohou někteří shledávat nepříjemnými. FDA zatím dronabinol k léčbě migrén neschválila. Navíc jejich příbalový leták uvádí bolesti hlavy jako vedlejší účinek léčiva.[15]

Může konopí způsobit migrény?

I když konopí někomu trpícímu migrénami může pomoct, je možné, že se později záchvaty vrátí jako pomsta. Někteří tak pří nadužívání konopí zažívají úplně nový typ bolesti hlavy nebo výrazně horší verzi jejich původní nemoci. Je to známé jako bolest hlavy způsobená nadužíváním léků a může se objevit vlivem hned několika různých typů léčiv.

Nicméně výzkum je v případě konopí stále ještě nejasný a v rané fázi. Předběžná studie provedená na Stanfordské lékařské univerzitě zjistila, že pacienti s chronickými migrénami užívající konopí mají až šestkrát vyšší pravděpodobnost zažít bolesti hlavy z předávkování oproti těm, kteří jej neužívají. Vědci si zatím ale nejsou jisti, jaká je mezi tím spojitost a jestli pacienti využívají konopí k boji s bolestí hlavy z nadužívání léků nebo jde o přímo bylinkou způsobenou nemoc.[16]

Kdy a jak užít konopí proti migrénám

Užívat konopí proti migrénám lze několika různými způsoby. Většina studií se soustředí na vdechované konopí, ale někteří pacienti upřednostňují spíše zakousnout se do poživatin.

Kouření Kouření trávy je nejpřímější způsob dopravy kanabinoidu skrze plicní alveoly přímo do krevního oběhu. Tento způsob podání vyústí v téměř okamžitý účinek. Kouření se ale pojí s evidentními nevýhodami, obzvlášť, když je k výrobě jointů použitý i tabák. Kromě poškození plic může kouření u některých jedinců vyvolat bolesti hlavy.
Vapování Také vapování zajistí rychlý příjem kanabinoidů, ačkoli tato metoda využívá nižší teploty než kouření. Namísto spalování konopných palic využívají vaporizéry kondukční nebo konvekční zahřívací systém, kterým odpařují kanabinoidy a terpeny, což vyústí v mnohem méně dehtu a toxických chemikálií. Studie zkoumající vapování a migrény nenalezly žádné spojení mezi tímto způsobem podání a bolestí hlavy z nadužívání.
Poživatiny Poživatiny nabízí jiný způsob podání než vdechování konopí. Konzumace obohacených dobrot posílá THC skrze žaludek a játra a dochází k přeměně molekuly na 11-hydroxy-THC. Zatímco někteří uživatelé nejsou příliš nadšení z účinnosti, jiní si libují v téměř psychedelických účincích. Tento způsob může fungovat pro některé uživatele, ale je vyhrazen pro večery, mimo pracovní dobu a jiné povinnosti.

CBD a Migrény

CBD je zásadní součástí konopí a již mnoho výzkumů se věnovalo klinickému potenciálu této sloučeniny. Bohužel se žádná vědecká studie dostatečně nevěnovala tomu, jak CBD ovlivňuje migrény. Dostupný výzkum, který se věnoval vlivu konopí na bolesti hlavy, otestoval THC i CBD najednou a i když došlo k některým pozitivním výsledkům, tak stále se nejedná o výzkum, který by nám přesně ukázal jaký vliv může CBD mít na bolesti hlavy či na migrénu.

I když tedy zatím věda přesně nepotvrdila, jak by CBD mohlo ovlivnit migrénu a její symptomy, anekdotické důkazy hovoří o něčem jiném. V roce 2021 publikovala[16] CBD společnost Axon Relief anketu, ve které žádala své zákazníky aby ohodnotili, jak jim jejich produkty, které jsou všechny speciálně vyrobené tak, aby pomohly ulevit od migrény, pomáhají.

Anketa se týkala 105 účastníků a ti měli za úkol ohodnotit své migrény použitím Headache Impact Testu (Hit-6™), což je vědecky ověřená metoda pro měření intenzity bolesti hlavy a migrény. Z jejich průzkumu vyšlo, že po 30 dnech užívání produktů společnosti Axon, 86 % respondentů si všimlo poklesu množství migrén. Průměrně se jednalo o až 4 episody méně, než tomu bylo dřív. Účastníci tohoto průzkumu, kteří trpí chronickou migrénou (což je 15 - 29 dnů s migrénou během 30 dnů), si všimli 33% snížení množství migrén.

I když stále nemáme kvalitní výzkum, který by se specificky věnoval vlivu CBD na migrény, některé studie ukazují, že endokanabinoidní systém by mohl být skvělým cílem pro léky na migrénu. Receptor CB1 je hojně zastoupen v našem mozku a studie ukazují, že jeho aktivace (ať už endo či fytokanabinoidy) může ovlivnit mnoho neurologických drah, které jsou spjaty s bolestí.[17]

CBD nemá přirozeně vysokou afinitu k receptorům CB1. Nicméně některé studie naznačují[18], že by CBD mohlo ovlivnit až 65 jiných molekulárních cílů, a to daleko komplexnějším způsobem. A i když mnoho těchto cílů nelze považovat za součást EKS, tak i přesto může CBD ovlivnit receptory spjaté s migrénou, díky čemuž může CBD potenciálně pomoci od migrény či bolesti hlavy. Mezi takové receptory patří:

 • 5-HT1A serotoninové receptory
 • TRPV1: Také známé jako "kapsaicinové receptory". Receptory TRPV1 lze aktivovat eugenolem, což je esenciální olej, který můžeme nalézt ve vanilkovém lusku a který má dlouhou historii[19] užívání proti bolesti hlavy, například ve starověkém Egyptě.
 • GPR55[20]

Přináší s sebou užívání CBD proti migrénám nějaká rizika?

Na konci roku 2017[21] přišla Světová Zdravotnická Organizace s tvrzením, že čisté CBD nevykazuje žádné příznaky, které by mohly vést ke zneužívání této sloučeniny. Nicméně CBD má vedlejší účinky[22], mezi které patří například nevolnost, únava a u některých lidí i podrážděnost. Dále také přidává práci našim jaterním enzymům, díky čemuž může ovlivnit rychlost, za kterou naše játra metabolizují různé léky.

Kromě toho nejnovější studie tvrdí[23], že užívání konopí během bolestí hlavy může vést ke zhoršení dané bolesti. Tato studie vysvětluje, že k tomu dochází kvůli nadměrnému užívání konopí a také kvůli tomu, že kouření či vapování může vést k vyschnutí membrán.

Kdy a jak užívat CBD

Pokud se bavíme o migrénách a o tom, jak se s nimi vypořádat, tak je nejlepší se vyhnout kouření. Jak jsme již zmínili výše, kouření CBD, konopí či jiné bylinky vysušuje membrány a zahušťuje sliny, což je něco, čemu se chcete při migréně rozhodně vyhnout.

Vzhledem k tomu, že migréna může přijít zčistajasna, tak mnoho lidí preferuje užívání CBD různými způsoby, které mají vysokou biologickou dostupnost.

Níže naleznete nejběžnější způsoby užívání CBD při migrénách:

CBD oleje a tinktury CBD oleje a tinktury lze užívat sublinguálně, kdy jsou částečně absorbovány skrze kapiláry v ústech a mají rychlejší nástup účinků - asi 15 minut.
CBD orální spreje
Orální CBD spreje jsou navrženy tak, aby došlo k absorpci účinných látek v ústech a díky tomu dochází k nástupu účinků již do 15 minut, jako u sublinguálních produktů.
Vaporizování CBD květů či koncentrátů
Vaporizování CBD s sebou přináší velice rychlý nástup účinků. Nicméně, stejně jako kouření, i vapování vede k vyschnutí membrán. Kromě toho je dávkování CBD (obzvláště sušiny) daleko méně přesné než dávkování CBD oleje či orálního spreje a tudíž existuje daleko vyšší riziko toho, že užijete větší množství, a to povede ke zhoršení vaší bolesti hlavy. Pokud i přesto musíte vapovat CBD, abyste se vypořádali s vaší bolestí hlavy či s migrénou, tak pamatujte na to, že je důležité během vapování hodně pít a dávat si pozor na velikost dávky.
Kdy a jak užívat CBD

Migrény, endokanabinoidní systém a konopí

Závěr je: potřebujeme více klinických studií, abychom vyjasnili pochybnosti a dokázali účinnost konopí proti migrénovým záchvatům. Anekdotické důkazy však naznačují slibný výsledek. Výzkum klinické endokanabinoidové deficience navíc naznačuje, že by EKS mohl podporovat patofyziologii nemoci.

Které konopné odrůdy mohou napomoct se zmírněním migrén a bolestí hlavy?

Zdá se, že některé konopné odrůdy fungují u lidí s migrénovými záchvaty lépe než jiné. Podle anekdotické zpětné vazby od uživatelů tyto odrůdy vyčnívají nad ostatními v našem rozsáhlém genetickém archivu. Připravte se na vysoké hladiny THC, lahodné terpenové profily a odměňující výnosy.

Jaká Konopná Odrůda Může Pomoci Od Migrény A Bolestí Hlavy?

V dnešní době si uživatelé lékařského i rekreačního konopí mohou vybrat z velkého množství různých konopných odrůd. Nejenže se tyto odrůdy liší svou chutí a morfologií, ale také obsahují odlišně koncentrace kanabinoidů a terpenů. Níže naleznete seznam konopných odrůd, které by vám potenciálně mohly pomoci od symptomů migrény.

WHITE WIDOW 

Odrůda White Widow byla pojmenována po svém krásném kabátku, který má třpytivé trichomy. Jedná se o jednu z nejlegendárnějších konopných odrůd na celém světě. Mnoho lidí považuje tohoto skvěle vyváženého hybrida za nejlepší a nejkonzistentnější kultivar k pěstování i kouření. Tato odrůda navozuje silné až psychadelické účinky, které jsou cerebrální a také velice uvolňující. Její chuť je čerstvá a čistá s borovicovými tóny a s nádechem citrusů. White Widow obsahuje až 19% THC a jedná se o dobrou volbu k uklidnění začínající migrény.

White Widow
23_genetic background_1 White Widow S1
33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
31_plant height outdoor_1 60 - 100 cm
25_flowering time_1 8 - 10 týdnů
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 50% Indica 50%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 190 cm
27_harvest period_1 Začátek října
22_Effect_1 Silné, Vyklidněné

Koupit White Widow

OG KUSH 

Odrůda OG Kush patří mezi naprosté klasiky. Oddaní fanoušci milují tuto odrůdu pro její intenzivní kouř, který má typickou OG chuť a vůni s jemným náznakem citrónu. Kromě toho ale lidé nejvíce milují účinky této 75% indiky. Jsou extrémně relaxační a uvolní tak vaše tělo i mysl. Z tohoto důvodu je tato ikonická odrůda ze Západního pobřeží USA velice oblíbená u medicinálních uživatelů, kteří si chtějí pomoci od řady fyziologických symptomů, které doprovázejí migrény.

OG Kush
23_genetic background_1 Chemdawg x Lemon Thai x Pakistani Kush
33_Yield indoors_1 425 - 475 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 7 - 9 týdny
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 25% Indica 75%
34_yield outdoor_1 500 - 550 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 říjen
22_Effect_1 Povznášející, Uklidňující

Koupit OG Kush

CHOCOLATE HAZE

Populární odrůda Chocolate Haze je téměř čistou (95%) sativou, která se perfektně hodí pro lidi, kteří trpí například artritidou, bolestí svalů, stresem a migrénami. Její účinky jsou extrémně silné, nicméně jsou také povznášející a cerebrální. Její slunečné a povznášející účinky dělají z odrůdy Chocolate Haze skvělou volbu při boji proti špatné náladě. Tato odrůda si vás získá svou charakteristickou čokoládovou chutí, která spojuje sladké a zemité tóny.

Chocolate Haze
23_genetic background_1 OG Chocolate Thai x Cannalope Haze
33_Yield indoors_1 475 - 525 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 9 - 11 týdnů
29_THC_1 THC: 20
28_Type Blend_1 Sativa 95% Indica 5%
34_yield outdoor_1 450 - 500 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 200 cm
27_harvest period_1 Konec října
22_Effect_1 Těžké

Koupit Chocolate Haze

SOUR DIESEL 

Sour Diesel je jedna z nejznámějších odrůd a to nejen díky své unikátní chuti, kterou mnoho lidí po celém světě naprosto miluje. Tato odrůda pochází ze slunné Kalifornie a jedná se o sativa-dominantní odrůdu, která má velice silný a aromatický kouř, který spojuje jedinečnou vůni připomínající palivo s bylinnými a kyselými tóny. S 19% obsahem THC vám navodí velice silné tělesné účinky, které se skvěle hodí pro zmírnění bolesti hlavy či pro uvolnění od stresu.

Sour Diesel
23_genetic background_1 Original Diesel x (Northern light x Shiva x Hawaiian)
33_Yield indoors_1 475 - 525 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 10 - 11 týdnů
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 70% Indica 30%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 200 cm
27_harvest period_1 Konec října
22_Effect_1 Čisté, Tělesná uvolněnost

Koupit Sour Diesel

GREEN CRACK PUNCH 

Odrůda Green Crack Punch je opravdu speciální konopnou odrůdou. Jedná se o kombinaci odrůdy Green Crack, která má povznášející a energetické účinky, s odrůdou Purple Punch, která má velice silné účinky. Odrůda Green Crack Punch je tak velice ralaxační, indika-dominantní odrůda, která vás motivuje a nabije energií, zatímco se celé vaše tělo naprosto uvolní. Díky jejím silným účinkům (může obsahovat až 20% THC) je tato 60% indika skvělou volbou pro ty z vás, kteří hledáte flexibilní odrůdu, kterou lze užívat v průběhu celého dne.

Green Crack Punch
23_genetic background_1 Green Crack x Purple Punch
33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 8 - 9 týdnů
29_THC_1 THC: 18%
28_Type Blend_1 Sativa 60% Indica 40%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 Konec září
22_Effect_1 Euforické, Uklidňující

Koupit Green Crack Punch

Lékařské prohlášeníUvedené, odkazované informace na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné vzdělávací účely a nepředstavují odbornou lékařskou či právní radu. Royal Queen Seeds neomlouvá, neobhajuje ani nepropaguje nezákonné užívání drog.

Royal Queen Seeds Cannot nenese zodpovědnost za materiál z odkazů na našich stránkách nebo na stránkách, na něž byly uvedené odkazy, které omlouvají, obhajují nebo propagují nezákonné užívání drog nebo nezákonné aktivity. Než užijete jakékoli produkty/způsoby uvedené nebo odkazované na této webové stránce, obraťte se na svého lékaře/poskytovatele zdravotní péče.

External Resources:
 1. European headache federation consensus on the definition of resistant and refractory migraine | The Journal of Headache and Pain | Full Text https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875459712000379
 3. PERSONALITY FEATURES AND REACTIONS OF SUBJECTS WITH MIGRAINE | Archives of Neurology & Psychiatry | JAMA Network https://jamanetwork.com
 4. Migraine pathogenesis: the neural hypothesis reexamined. | Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry https://jnnp.bmj.com
 5. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4610.2012.02168.x
 6. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1526-4610.2001.041007629.x
 7. OBM Neurobiology | Psychological Considerations in the Etiology and Pathophysiology of Migraines https://www.lidsen.com
 8. https://www.researchgate.net/publication/323849698_Endocannabinoid_System_and_Migraine_Pain_An_Update
 9. Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. DEFINE_ME https://www.jpain.org
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229920318860
 12. Efficacy of Inhaled Cannabis for Acute Migraine Treatment - Full Text View - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov
 13. FAAH inhibition as a preventive treatment for migraine: A pre-clinical study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 14. The Use of Cannabis for Headache Disorders - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018651s029lbl.pdf
 16. Medication Overuse Headache in Chronic Migraine Patients Using Cannabis: A Case-Referent Study | Research Square https://www.researchsquare.com
 17. Study Finds CBD Is An Effective Treatment For Migraine https://www.forbes.com
 18. Cureus | Cannabinoid Receptors and Their Relationship With Chronic Pain: A Narrative Review https://www.cureus.com
 19. Molecular Targets of Cannabidiol in Neurological Disorders - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 20. Targeting Serotonin1A Receptors for Treating Chronic Pain and Depression - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 21. Use vanilla and other natural remedies to relieve and prevent headaches - NaturalNews.com https://www.naturalnews.com
 22. GPR55 in the brain and chronic neuropathic pain - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 23. Drugs (psychoactive): Cannabidiol (compound of cannabis) https://www.who.int
 24. Cannabidiol (CBD): What we know and what we don't - Harvard Health https://www.health.harvard.edu
 25. Cannabis Use Linked to Increased Prevalence of MOH Among Chronic Migraineurs https://www.ajmc.com
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.