By Luke Sholl

Bezprostřední negativní účinek konopí představuje vdechování, kterému jsou běžní kuřáci vystaveni pravidelně. Zapálení palic je snadným a konzistentním způsobem dosažení teplot nutných k uvolňování různých sloučenin, které dávají konopí jeho sílu, ale skutečností je, že účinky spalování způsobují výrazné poškození dýchacího systému. Vdechování kouře doprovází vdechování škodlivých karcinogenů a dalších škodlivých látek přímo bronchiálním stromem a do plic.

Bezprostředním účinkem je podráždění průdušnice, ale dlouhodobé vystavení jakémukoli zdroji horkého kouře je pro plíce nepřirozené a velmi náročné.

Seznamte se s vaporizérem

Vaporizér funguje na základě zahřátí spalování kanabinoidů na jejich teplotu varu. Vaporizér, místo toho, aby palice spaloval a vytvářel velké množství kouře, palice dehydratuje a následně tak dochází k uvolňování účinných látek, aniž by bylo třeba použít ohně a následným smíšením s chemickými látkami ve vzduchu, např. kyslíkem, hoří.

Vaporizer Royal Queen Seeds

Výhody vaporizace

 • Vaporizace je (pravděpodobně) zdravější než kouření

I když si zatím nejsme jisti, zda je vaporizace opravdu 100% bezpečná, převážně se věří tomu, že je rozhodně bezpečnější než kouření. Důvodem je fakt, že většina škodlivých látek, které do svého těla kouřením dostáváme, jsou produktem procesu spalování, ke kterému dochází bez ohledu na to, zda kouříte tabák a nebo konopí. Jelikož během vaporizace nedochází ke spalování a tudíž ani ke vzniku kouře, produkuje vaporizace méně toxických látek a volných radikálů.

Tabákový kouř obsahuje vysoké množství karcinogenů (chemikálií, které způsobují rakovinu) a jedná se o jeden z důvodů, proč je proti kouření cigaret vedena taková kampaň. Nicméně je velice pravděpodobné, že konopný kouř také obsahuje tyto sloučeniny, i když v menším množství. Kromě toho kouř obsahuje dehet, který způsobuje poškození plic a tudíž je kouření konopí nevhodné pro lidi, kteří mají problémy s dýcháním či s plícemi. American Lung Association vypracovala studii na kouření konopí. V této studii se zjistilo, že konopný kouř může do těla dodat ještě více dehtu[1] než tabákový kouř. Hlavním důvodem je fakt, že kuřáci konopí šlukují déle a také drží kouř déle v plicích na rozdíl od kuřáků cigaret.

Pokud začnete vaporizovat, tak jsou vaše plíce vystaveny daleko nižšímu riziku. Studie z roku 2007, která byla publikovaná v časopise Harm Reduction Journal zjistila, že vaporizace konopí může snížit respirační problémy[2], které by mohlo způsobit klasické kouření konopí.

Zdravotní rizika spojená s kouřením často stačí k tomu, aby mnoho uživatelů konopí začalo vaporizovat. Kromě toho, že vaporizace je pravděpodobně zdravější, kuřáci také rychle zjistí, že vaporizace konopí je jemnější, méně špinavá a také příjemnější zkušenost. Nicméně se ujistěte, že pravidelně čistíte svůj vaporizér.

Vaporizace je (pravděpodobně) zdravější než kouření
 • Vaporizace je efektivnější a maximalizuje sílu a biologickou dostupnost

Aktivní sloučeniny obsažené v konopí jsou velice citlivé. Podáním kanabinoidů, terpenů a jiných sloučenin do těla skrze kouření můžete zničit více než polovinu těchto sloučenin a nemohou se tak dostat z vašeho jointu do vašeho těla. Dalších 15–20% prospěšných látek ztratíte tím, že konopí mezi jednotlivými potáhnutími stále hoří. Z těchto důvodů je kouření konopí extrémně neefektivní.

Vzhledem k tomu, že vaporizace se děje při daleko nižších teplotách, tak dochází k zachování aktivních sloučenin a také k jejich maximálnímu využití. Výsledkem je fakt, že vaporizace konopí je čistší a silnější a také použijete menší množství konopí. Vaporizace vám tak může pomoci ušetřit i vaše peníze.

Vaporizace je efektivnější a maximalizuje sílu a biologickou dostupnost
 • Užijte si více chutí

Kanabinoidy propůjčují konopí sílu a účinky. Kromě těchto sloučenin obsahuje konopí i aromatické sloučeniny, které se nazývají terpeny a které propůjčují konopí svou chuť. Tyto sloučeniny jsou velice těkavé a jsou citlivé na teplo. Z tohoto důvodu může při příliš vysokých teplotách během procesu spalování docházet k jejich zničení. Vaporizace může pomoci optimalizovat vaši zkušenost s jednotlivými terpeny. Zajímavé je, že některé terpeny mají rozdílný bod varu a tudíž jsou uvolňovány při určitých nižších teplotách.

Například beta-karyofylen je terpen, který má pálivé a peprné aroma a k jeho uvolňování dochází při teplotách kolem 118°C. Pak zde máme jiné terpeny jako je například linalool, který zvládne i vyšší teploty.

Při vaporizaci je běžné, že si můžete do určité míry nastavit teplotu na vašem zařízení a můžete si tak zcela nastavit vaši zkušenost. Díky tomu si můžete užít plné spektrum chutí a vůní, které z kouření konopí jen tak nezískáte.

Užijte si více chutí

 • Upravte si účinky na míru

Kromě toho, že můžete ovlivnit chuť vašeho konopí, tak různé nastavení teplot může ovlivnit i intenzitu účinků vašeho konopí. Čím větší teplotu máte nastavenou, tím více kanabinoidů je uvolněno z vašeho konopí a vy tak pocítíte daleko silnější a rychlejší nástup účinků. Pokud chcete jemné účinky, tak nastavte váš vaporizér na teplotu kolem 150°C. Pokud chcete zažít silnější účinky, pak nastavte teplotu na střední teplotu mezi 166–187°C. Pokud hledáte maximální sílu, tak byste měli vaporizovat na nejvyšším nastavení. Nicméně nedoporučujeme překročit teplotu 229°C, jelikož to se již blíží teplotě spalování a tudíž dojde ke snížení síly i chuti vašeho konopí.

Upravte si účinky na míru
 • Proč je teplota při vaporizaci konopí tak důležitá

Vědecká studie z roku 2009 důkladně sledovala účinky vaporizace při různých teplotách. Ve studii[3] vědci vapovali konopí při třech odlišných teplotách: 170 °C, 200 °C a 230 °C a změřili poměr kanabinoidů k vedlejším produktům (jinými slovy měřili čistotu) páry při těchto teplotách.

Vědci došli ke zjištění, že i při vyšší teplotách pára obsahovala daleko méně škodlivých toxinů než kouř. Tato studie také zjistila, že většina terapeutických kanabinoidů, jako je například kanabichromen (CBC), jsou uvolňovány těsně pod teplotou spalování (232 °C).

Na druhou stranu se vaše osobní preference mohou lišit. Pokud chcete zažít tu nejsilnější chuť a nebo preferujete jemnější účinky, pak je vhodné vaporizovat při nižších teplotách. Pokud se chcete rozhodnout vyzkoušet vaporizaci, pak doporučujeme zakoupit vaporizér, u kterého lze měnit teploty. Jen tímto způsobem můžete plně využít všech výhod, které vám vaporizace konopí může přinést.

Stavy z Vaporizace vs Stavy z Kouření

Kromě toho, že vaporizace je zdravější alternativa ke kouření, nabízí i velice odlišný stav. I když konopí ovlivňuje každého člověka na světě jinak, tak i přesto se najdou lidé, kteří tvrdí, že vaporizace navozuje na rozdíl od vykouření jointu či bongu "čistější zhulenost".

Níže naleznete ty největší rozdíly mezi stavy z vaporizace a stavy z kouření. Jedná se o naše osobní zkušenosti a o zkušenosti jiných uživatelů konopí:

Stav z Vaporizace

 • Menší zhoršení kognitivních schopností
 • Větší funkčnost: Mnoho lidí tvrdí, že se daleko snáze soustředí na úkoly či jsou produktivnější po vaporizaci konopí v porovnání s kouřením konopí.
 • Více povznášející účinky: Někteří lidé tvrdí, že stavy z vaporizace jsou více povznášející a energetické.
Stav z Vaporizace

Stavy z Kouření

 • Větší zhoršení kognitivních schopností: Někteří lidé tvrdí, že v porovnání s vaporizací jim kouření konopí způsobuje "mlhu na mozku".
Stavy z Kouření
 • Více relaxační či uvolňující účinky: Mnoho lidí tvrdí, že kouření konopí navozuje uvolňující účinky.

Mějte na paměti, že největší dopad na účinky konopí má chemické složení dané odrůdy. Nicméně je fakt, že vaporizací nedochází ke spalování vašich koncentrátů či květů, co tedy může navodit čistější účinky.

Co nám říká výzkum o vaporizaci konopí

Konzumace konopí již naštěstí není příliš velkým tabu. Mnoho lidí po celém světě užívá konopí kvůli lékařským účelům a i rekreační užívání je čím dál tím více tolerované a nebo je dokonce i úplně legální. Toto pomalé uvolňování zákonů týkajících se konopí je prospěšné nejen pro koncového zákazníka, ale otevírá mnoho výzkumných možností v tomto odvětví a také se jedná o lukrativní průmysl. Vaporizace má jasné výhody oproti kouření a věda se snaží objasnit co nejvíce o možných účincích vaporizace konopí, aby se vaporizace stala bezpečnou metodou pro medicinální uživatele.

Studie z roku 2015[4] obsahovala dotazník, který zahrnoval 2910 uživatelů konopí v různém věku (18–90 let). Těmto lidem byly položeny otázky ohledně užívání konopí a vaporizace. 61% účastníků studie uvedlo, že alespoň jednou v životě vyzkoušeli vaporizér, zatímco 37% uvedlo, že použili vaporizér v posledních 30 dnech, 20% uvedlo, že vaporizovali konopí po více než 100 dní a 12% dotazovaných uvedlo, že vaporizace konopí je pro ně preferovaná metoda užívání konopí. Studie také zjistila, že lidé, kteří vapovali uvedli, že vaporizace je "zdravější, chutnější a uspokojivější metoda, která produkuje lepší a příjemnější účinky". Na druhou stranu pouze malé procento (14%) lidí, kteří vaporizují konopí uvedlo, že přestali úplně kouřit.

Studie z roku 2016[5] si dala za cíl zjistit preference u pacientů s rakovinou, kteří užívají konopí k úlevě od symptomů. Tato studie zjistila, že vaporizace je třetí nejpreferovanější metodou užívání konopí hned po tabletách a ústních sprejích. Jiná studie z roku 2015[6] měřila hladinu THC v krvi a potvrdila předešlé studie, které se věnovaly efektivitě vaporizace konopí.

Vaporizace vs. Kouření konopí: závěrem

U Royal Queen Seeds můžete nalézt širokou nabídku vaporizérů pro každý rozpočet. Máme k dispozici jednoduché a dostupné vaporizační pera, jako je například Storm Vaporizer Pen a také u nás naleznete nejmodernější stolní vaporizéry, jako je například slavný Volcano Hybrid.

Pokud užíváte konopí, tak popřemýšlejte nad jeho vaporizací, jelikož vaporizace je nejzdravější, nejčistší a nejchutnější metodou užívání konopí!

Vaporizéry a Bezpečnost: Jsou Vaporizéry Bezpečné?

V roce 2019 se vapování stalo problémovým kvůli možným rizikům. Mezi srpnem a zářím roku 2019 vzrostl počet hospitalizací ve spojitosti s užíváním e-cigaret a vaporizérů. V únoru 2020[7] zaznamenalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí 2 800 hospitalizací a smrtí v souvislosti s užíváním e-cigaret a nebo vaporizérů.

Podle doktorky Lynn D'Andreaové, která je pneumoložkou v Dětské Nemocnici ve Wisconsinu, patří mezi nejzávažnější symptomy onemocnění spjatých s vaporizéry[8] (EVALI) například extrémně rychlé a mělké dýchání, ztráta hmotnosti, bolest na hrudi a kašel. CT skeny plic pacientů často vykazují zvláštní vzor připomínající "rozdrcené sklo".

Věří se, že největším viníkem propuknutí EVALI v roce 2019 je acetát vitamínu E, což je zhušťovadlo, které se občas používá při výrobě THC e-liquidů, obzvláště u neregulovaných výrobců a online dealerů. CDC nalezla[9] acetát vitamínu E ve více než 50 % vzorků e-liquidů, které byly původem z různých států a také jej nalezla u vzorků plicní tekutiny od pacientů s EVALI.

Vaporizéry a Bezpečnost: Jsou Vaporizéry Bezpečné?

Podle národních dat naštěstí dochází k ústupu EVALI případů již od září roku 2019 a CDC nabízí několik důvodů, proč k tomu dochází:

 • Zvýšení pozornosti k potenciálním nebezpečím vapování
 • Zákaz prodeje nelegálních a nekvalitních e-liquidů
 • Odstranění acetátu vitamínu E z e-liquidů

Propuknutí EVALI vedlo k prozkoumání možných nebezpečí vaporizace a také pomohlo otevřít debatu ohledně toho, zda je vapování vážně bezpečnou alternativou ke kouření.

Co se nás týče, tak mi věříme, že vapování konopí je rozhodně zdravější než jeho kouření. Nicméně také víme, že vaporizace je poměrně novým způsobem užívání konopí a jelikož trvalo desítky let, než jsme odhalili zdravotní rizika kouření, tak si stále nemůžeme být jisti tím, že je vaporizace bezpečná.

Dále věříme, že je možná daleko bezpečnější vaporizovat konopnou sušinu než konopné koncentráty či e-liquidy, jelikož tyto produkty mohou obsahovat stopová množství chemických rozpouštědel a dalších produktů, které mohou být škodlivé. Nicméně dokud nedojde k vypracování obsáhlých studií, tak si stále nebudeme jisti.

Další Potenciální Zdravotní Rizika Vaporizace

Kromě EVALI existují i další zdravotní rizika vaporizace. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal varování ohledně e-cigaret, jejichž baterie mohou vybuchnout. Tyto exploze způsobily závažná zranění[10] a v některých případech jsou i smrtelné[11]. Výzkum v časopise Tobacco Control[12] tvrdí, že mezi lety 2015 a 2017 došlo k přijmutí přes 2 000 pacientů, kteří utrpěli zranění kvůli výbuchu e-cigarety.

Kromě výbuchů také tento úřad prozkoumal možnou spojitost mezi vaporizací a záchvaty[13], které jsou dost možná způsobeny otravou nikotinem (která v minulosti způsobovala záchvaty). Nicméně k tomuto tématu není k dispozici mnoho dat a bude tedy ještě nějakou dobu trvat, než budeme moci říci, zda existuje spojitost mezi vaporizací a záchvaty.

A Co Vaporizace CBD?

Zdá se, že EVALI krize byla způsobena acetátem vitamínu E a dokonce i CDC naznačuje, že tato látka byla spíše přítomná u konopných produktů k vapování s obsahem THC. Nicméně to neznamená, že acetát vitamínu E by se nemohl nacházet i u jiných produktů na vapování, jako je například e-liquid s nikotinem či s CBD.

A Co Vaporizace CBD?

Vaporizace CBD Květů vs CBD Koncentrátů

Pokud máte strach o vaše zdraví kvůli vaporizaci, pak vám doporučujeme zkusit vaporizovat CBD květy místo koncentrátů. To obzvláště platí v případě, že žijete v zemi, kde nejsou produkty na vapování regulovány. Konopné oleje a e-liquidy jsou vyráběny s pomocí rozpouštědel a dalších chemikálií a existuje mnoho seriózních výrobců, kteří vyrábějí čisté produkty. Dávejte si tedy pozor na nekvalitní produkty, jelikož ty mohou obsahovat potenciálně nebezpečné sloučeniny.

Pokud chcete vaporizovat CBD koncentráty, tak se ujistěte, že váš produkt pochází od seriózního výrobce, kterému můžete věřit.

Typy CBD e-liquidů: E-liquid/Olej vs Dabs Vs Kazety

Existují tři hlavní typy CBD e-liquidů pro vaporizéry:

 • CBD E-liquid (nebo Vape oil, vape "juice"): Tato tekutina se používá k naplnění kazet nebo doplnitelných vaporizérů. E-liquid je k dispozici v mnoha příchutích a obsahuje různé množství CBD.
 • CBD Kazety: Jedná se o předem naplněné nádoby na jedno použití, které se používají s vaporizačními pery. Podle toho kde žijete, se můžete setkat se širokou nabídkou CBD kazet, které mají i unikátní terpenové profily a obsahují různé další kanabinoidy a podobně.
 • CBD extrakty (dabs): Tento produkt je také znám pod jménem shatter, vosk a nebo crumble. Tyto produkty se vyrábějí extrakcí CBD a dalších kanabinoidů z různých druhů konopných rostlin. Tyto produkty jsou určeny pro vaporizéry a dab rigy, ve kterých lze vaporizovat koncentráty.

A Co Full-spectrum CBD, Širokospektré CBD a CBD Izoláty?

CBD produkty jsou obvykle kategorizovány jako full-spectrum, širokospektré a izoláty. 

 • Full-spectrum CBD extrakty obsahují všechny sloučeniny, které se přirozeně objevují v konopné rostlině. Mezi tyto sloučeniny patří další kanabinoidy (včetně stopových množství THC), terpeny a další.
 • Širokospektré CBD produkty jsou prakticky identické s full-spectrum produkty, akorát se liší v tom, že širokospektré produkty mají nulové množství THC.
 • CBD izoláty jsou přesně tím, co jejich jméno naznačuje. Jedná se o izolované CBD a jsou tak nejčistším typem extraktu.

Obecně platí, že nejlepší je užívat full-spectrum produkty, jelikož vám nabídnou všechny výhody, které konopí má. Pokud však máte strach z náhodných testů na přítomnost drog, pak zkuste užívat širokospektré produkty a nebo izoláty. Bohužel v některých případech může i stopové množství THC spustit pozitivní výsledek testu na přítomnost drog.

Jaký Je Rozdíl Mezi CBD E-liquidem a CBD Olejem/Tinkturou?

CBD e-liquid je navržen tak, aby jej šlo vaporizovat a inhalovat do plic. Tímto způsobem se aktivní sloučeniny dostanou do krevního oběhu skrze plicní sklípky a k navození účinků dochází již za 5–10 minut. Nicméně účinky vaporizace mají také daleko kratší trvání.

CBD oleje/tinktury jsou navrženy tak, aby je šlo užívat sublinguálně a nebo orálně. Sloučeniny obsažené v oleji jsou absorbovány skrze sliznici pod jazykem a ve tvářích a nebo naším trávicím traktem (pokud olej spolknete). Účinky CBD oleje nastupují asi po 20 minutách (a nebo déle, pokud jej užijete orálně). Nicméně orálně užité CBD má také daleko dlouhodobější trvání účinků.

Bohužel studie ukázaly, že biologická dostupnost[14] orálně užitého CBD je poměrně malá a tudíž byste museli k dosažení biologické dostupnosti, kterou má e-liquid, orálně užívat silnou tinkturu. Nicméně biologická dostupnost není jediným faktorem, který ovlivňuje efektivitu CBD.

Je důležité upozornit, že CBD olej je určen pro siblinguální a nebo orální užití a není často vhodný pro vaporizaci. Nosné oleje obsažené v tomto produktu nejsou určeny k zahřívání či k inhalaci.

Vaporizar vs Fumar canábis: conclusão

Na Royal Queen Seeds, pode encontrar uma gama de vaporizadores para todos os orçamentos, desde canetas vaporizadoras fáceis de utilizar e acessíveis, tais como a Storm Vaporizer Pen, até vaporizadores mais avançados e topo de gama como o reconhecido Volcano Hybrid.

Pondere vaporizar a canábis caso pretenda usufruir da experiência de canábis mais saudável, mais pura, mais saborosa e mais potente!

External Resources:
 1. Marijuana and Lung Health | American Lung Association https://www.lung.org
 2. Decreased respiratory symptoms in cannabis users who vaporize | Harm Reduction Journal | Full Text https://harmreductionjournal.biomedcentral.com
 3. Cannabis smoke condensate III: the cannabinoid content of vaporised Cannabis sativa - PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Online Survey Characterizing Vaporizer Use among Cannabis Users https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Clinical trials of medicinal cannabis for appetite-related symptoms from advanced cancer: a survey of preferences, attitudes and beliefs among patients willing to consider participation - PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Controlled Cannabis Vaporizer Administration: Blood and Plasma Cannabinoids with and without Alcohol - PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products | Electronic Cigarettes | Smoking & Tobacco Use | CDC https://www.cdc.gov
 8. How Vaping Became a Public Health Crisis https://nymag.com
 9. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products | Electronic Cigarettes | Smoking & Tobacco Use | CDC https://www.cdc.gov
 10. Vape pen explodes, shattering teen's jaw amid rising concerns over batteries https://www.nbcnews.com
 11. Deadly vape explosion highlights safety gaps - The Verge https://www.theverge.com
 12. Electronic cigarette explosion and burn injuries, US Emergency Departments 2015–2017 https://tobaccocontrol.bmj.com
 13. Some E-cigarette Users Are Having Seizures, Most Reports Involving Youth and Young Adults | FDA https://www.fda.gov
 14. What is CBD Bioavailability (and Why Should You Care?) | CBD Awareness Project https://www.cbdoil.org
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.