Deprese je rozšířené psychické onemocnění, kterým trpí přibližně 16,2 milionů dospělých ve Spojených Státech. Odhaduje se, že v Evropě trpí depresemi či úzkostí přibližně 25% populace. U některých lidí se deprese na krátko objeví a pak zmizí. U jiných se však jedná o dlouhodobé onemocnění, které má signifikantní dopad na kvalitu života daného jedince. Deprese má dopad na ekonomiku a také okrádá jedince trpícího depresemi o jeho potenciální osobní štěstí. Mezi konvenční léčbu patří řada léků, které v některých případech fungují, ale v jiných mohou situaci ještě zhoršit. Mnoho lidí se tak upírá na konopí, které by od deprese mohlo pomoci. Věda ukázala, že tato šikovná bylinka může pomoci s léčbou mnoha onemocnění. Patří však deprese mezi ně?

CO JE TO DEPRESE A CO JI ZPŮSOBUJE?

Čas od času se všichni cítíme trochu smutní. Stres, úzkost či emoční vypětí nás mohou zanechat smutnými. Tento smutek po čase odejde a my můžeme nadále žít náš život tak, jak jsme byli zvyklí. Deprese je ale něco víc než smutek. Je to chronické psychické onemocnění, které může trvat dlouhé měsíce i roky. Lidé trpící depresemi se zkrátka nemohou tohoto pocitu zbavit.

POTENCIÁLNÍ SPOUŠTĚČE DEPRESE

Důvody vzniku deprese jsou komplexním tématem. Toto onemocnění může vzniknout z důvodu stresující životní události, jako je úmrtí blízkého člověka, závažné onemocnění či porod. U jiných může vzniknout nahromaděním malých nepříjemných událostí, které je pošlou do depresivního stavu. Riziko vzniku deprese je zvýšeno u lidí, kteří užívají tvrdé drogy a alkohol za účelem samoléčby.

V jiných případech může deprese vzniknout bez zřejmého důvodu. Genetické faktory a typ osobnosti také hraje roli. Jedním vysvětlením vzniku deprese je nedostatek neurotransmiterů jako je serotonin. Vědci také objevili, že hipokampus - oblast v mozku, která je zapojená do procesů učení a paměti - je menší u některých lidí trpících depresemi. To by mohlo vést k potlačení produkce nových neuronů.

BĚŽNÉ SYMPTOMY DEPRESE

Deprese se může projevit mnoha různými způsoby. Někdy tyto symptomy mohou být závažné a jindy nikoliv. Mezi běžné symptomy deprese patří:

 • Nepřetržitá špatná nálada nebo smutek
 • Nedostatek motivace a apatie
 • Nízké sebevědomí
 • Nespavost
 • Neklid
 • Potíže se soustředěním
 • Přejídání nebo naopak ztráta chuti k jídlu
 • Trvalé bolesti
 • Pocity beznaděje
 • Pocit smutku a častý pláč
 • Pocit podráždění a intolerance
 • Žádná radost ze života
 • Sebevražedné myšlenky

BĚŽNÉ SYMPTOMY DEPRESE

TRADIČNÍ LÉČBA DEPRESE

K léčbě deprese existuje řada tradičních způsobů. Každý způsob je vhodný k léčbě podle závažnosti tohoto onemocnění. Lékaři mohou předepsat konzervativní léčbu v případech slabé či středně silné deprese a mohou doporučit například cvičení ke zlepšení nálady. Zajímavé je, že kondiční cvičení může zvýšit hladinu endokanabinoidů, které jsou zodpovědné za pocit, který se nazývá "runner's high"[1]. Mnoho lidí trpících depresemi se také účastní kognitivní behaviorální terapie (CBT), která má za úkol změnit vzor jejich myšlenek a chování.

Lékaři často předepisují antidepresiva u případů středně závažné a závažné deprese. Existuje přes 30 různých typů antidepresiv včetně selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

SSRI zvyšují hladinu neurotransmiteru serotoninu. Limitují jeho reabsorpci u presynaptických buněk a díky tomu má naše tělo k dispozici více serotoninu. Tyto léky jsou efektivní ke stabilizaci nálady u některých pacientů, ale mají mnoho vedlejších účinků jako je nevolnost, zvracení, nervozita, závratě, sexuální problémy, rozrušení či zmatenost.

Tyto léky jsou vhodné i pro lidi, kteří úspěšně překonali depresi. U jiných však nenabídnou úlevu. Mnoho lidí se v dnešní době poohlíží po jiných možnostech včetně konopí.

KONOPÍ, DEPRESE A ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM

Pokud kouříte konopí, pak nejspíše víte, jak dobře se po něm cítíte. Někdy prostě jeden joint dokáže zlepšit vaši náladu. Některé odrůdy navodí stav euforie, který trvá i několik hodin. Jiné odrůdy mají spíše relaxační účinky, které vám pomohou se uvolnit a zbavit stresu. Jistě se vám někdy stalo, že po vykouření jointa jste pociťovali úzkost či dokonce paniku.

Jelikož konopí má na různé lidi různé účinky, nemůžeme brát za bernou minci fakt, že vždy dokáže zlepšit náladu. Z tohoto důvodu nemusí pomoci všem lidem, kteří trpí depresemi.

Řada studií se zabývala účinky konopí na depresi. Předtím než společně prozkoumáme tyto studie je dobré si říct několik informací. Konopí má různý dopad na depresi. Rostlina sama o sobě neaktivuje receptory v nervovém systému, ale jsou za to zodpovědné chemikálie, které jsou v této rostlině obsaženy.

Aby to bylo ještě více komplikované tak vězte, že různé odrůdy mají různý obsah těchto chemikálií. Některé odrůdy mají vysoký obsah psychotropního kanabinoidu THC, kdežto jiné jsou bohatší na ne-psychotropní kanabinoid CBD. Navíc existuje přes 100 kanabinoidů a 100 terpenů, které také mají různé účinky. Tudíž otázka "Má konopí vliv na depresi?" je neadekvátní. Jedná se spíše o objevení dopadu individuálních molekul a jejich účinků v synergii.

Bubble Kush

Bubble Kush

Bubble Kush

Genetic background Bubble Gum x O.G. Kush
Yield indoor 550 - 600 gr/m2
Height indoor 80 - 140 cm
Flowering time 7 - 8 weeks
THC strength THC: 19% (aprox.) / CBD: Low
Blend 20% Sativa, 80% Indica, 0% Ruderalis
Yield outdoor 600 - 650 g/per plant (dried)
Height outdoor 160 - 200 cm
Harvest time Late September
Effect Stoned, physically and mentally
 

Buy Bubble Kush

 

CO NÁM ŘÍKÁ VÝZKUM

Bohužel nemáme dostatek obsáhlých studií na toto téma. Zatím máme jakýsi přehled o těchto komplexních mechanismech. Nicméně máme již obsáhlé znalosti o tom, jak THC a CBD individuálně ovlivňují náladu.

Pokud se díváme na účinky těchto chemikálií a na to, jak ovlivňují náš mozek, tak je dobré vědět, jak funguje endokanabinoidní systém (EKS). "Endo" znamená uvnitř a "kanabinoid" znázorňuje chemikálie, které ovlivňují receptory EKS. EKS je tvořen řadou receptorů, které můžeme najít na různých typech buněk po celém našem těle. Věda nám zatím potvrdila dva receptory, a to sice CB1 a CB2.

Součástí EKS jsou také specializované neurotransmitery, které se váží na tyto receptory a ovlivňují tak celý systém. Tyto molekuly jsou známé jako endokanabinoidy a konkrétně se jedná o anandamid a 2-AG. Shodou náhod mohou molekuly z konopné rostliny ovlivnit stejné receptory díky jejich podobnému tvaru. Kanabinoidy obsažené v konopí - a dalších druzích rostlin - jsou známy jako fytokanabinoidy.

Anandamid i 2-AG hrají klíčovou roli v dopaminergickém systému a tudíž i v regulaci naší nálady. Obě dvě tyto molekuly se vážou na receptory CB1, které jsou obsaženy na určitých neuronech a stimulují vypouštění dopaminu.

THC (tetrahydrokanabinol) je jednou z hlavních složek moderních konopných odrůd. Tato molekula navozuje psychotropní účinky díky tomu, že se naváže na receptory CB1 v našem centrálním nervovém systému. Tento kanabinoid může krátkodobě ulevit od deprese tím, že zvýší aktivitu dopaminergních buněk[2]. Následkem toho neurony produkují a vypouštějí vyšší množství dopaminu. To může vést ke zlepšení nálady a k navození pocitu motivace.

Výzkum publikovaný v časopise _Journal of Affective Disorders_ zjistil, že konopí signifikantně snižuje depresi, úzkost a stres[3]. Vědci sbírali data z aplikace Strainprint k prozkoumání účinků určitých odrůd na depresi, úzkost a stres. Data ukázala, že uživatelé konopí pociťují 50% snížení deprese a 58% snížení úzkosti a stresu po užití konopí.

THC není jediným kanabinoidem, který by mohl pomoci v boji s depresí. Studie zjistily, že odrůdy bohaté na CBD, které mají nízký obsah THC, jsou spojovány s největšími změnami při hodnocení deprese. Kontrastem jsou odrůdy bohaté na THC s nízkým obsahem CBD, které zase vyprodukovaly největší změnu v pociťování stresu.

Tato data naznačují, že by CBD mohlo být efektivní v léčbě symptomů deprese. Tyto antidepresivní účinky tohoto kanabinoidu se mohou týkat i serotoninu[4], což je neurotransmiter, který reguluje naši náladu. Věří se totiž, že CBD se váže na serotoninový receptor 5-HT1A[5].

CO NÁM ŘÍKÁ VÝZKUM

CBD se neváže na receptory CB1 a tím pádem neovlivňuje dopaminergní neurony stejným způsobem jako THC. Místo toho je CBD nepřímým agonistou receptorů CB1. To znamená, že CBD může zvýšit hladinu anandamidu díky inhibici enzymu, který má za úkol tento endokanabinoid rozložit. Anandamid se poté váže na receptory CB1 a navozuje účinky, které jsou podobné účinkům THC.

Výzkum zabývající se využitím konopí k léčbě deprese je slibný. Nicméně je dobré poznamenat, že tato rostlina je občas i zrádná.

KONOPÍ A DEPRESE: KOMPLEXNÍ VZTAH

I když výzkum naznačuje, že konopí by mohlo být schopné pomoci s depresí, některá data naznačují pravý opak. I když vystavení se účinkům THC může zvýšit uvolňování dopaminu, chronické vystavování může ochromit dopaminergní systém[6]. Dlouhodobé užívání konopí může snížit odpověď našeho mozku vůči dopaminu a potenciálně tak vést ke sníženým pocitům úspěchu a motivace.

Jak jsme již zmínili, konopí není pouze THC. CBD vykazuje pozitivní účinky v otázce deprese. Navíc musí vědci prozkoumat dalších více než 100 kanabinoidů. Nejrozumnějším přístupem je diskuze s vaším lékařem. Pokud si myslíte, že by konopí mohlo pomoci s vašimi problémy, pak se podívejte na tyto odrůdy, které by vám mohly pomoci ulevit od některých symptomů.

External Resources:
 1. Wired to run: exercise-induced endocannabinoid signaling in humans and cursorial mammals with implications for the ‘runner’s high’ | Journal of Experimental Biology https://jeb.biologists.org
 2. The effects of Δ 9 -tetrahydrocannabinol on the dopamine system | Nature https://www.nature.com
 3. A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on negative affect - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 4. Antidepressant-like effect induced by Cannabidiol is dependent on brain serotonin levels. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Agonistic Properties of Cannabidiol at 5-HT1a Receptors | SpringerLink https://link.springer.com
 6. The effects of Δ 9 -tetrahydrocannabinol on the dopamine system | Nature https://www.nature.com
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.