By Luke Sumpter Reviewed by: Carles Doménech

Deprese je široce rozšířená psychická porucha, která postihuje přibližně 19,2 milionů dospělých ve Spojených Státech. V Evropě trpí depresemi či úzkostmi asi 4,6% populace. U některých lidí se deprese na krátko objeví a pak zmizí. U jiných se však jedná o dlouhodobé onemocnění, které má signifikantní dopad na kvalitu života daného jedince. Deprese má dopad na ekonomiku a také okrádá jedince trpícího depresemi o jeho potenciální osobní štěstí. Konvenční léčba deprese zahrnuje širokou škálu léčiv, které v některých případech fungují, ale také s sebou přináší vedlejší účinky. Je zajímavé, že někteří lidé, kteří zažívají depresi, se obracejí na konopí. Vědce tato šikovná bylinka rozhodně zajímá, jelikož může potenciálně pomoci s léčbou mnoha onemocnění. Patří však mezi ně i deprese?

CO JE TO DEPRESE A CO JI ZPŮSOBUJE?

Čas od času se všichni cítíme trochu smutní. Stres, úzkost či emoční vypětí nás mohou zanechat smutnými. Tento smutek po čase odejde a my můžeme nadále žít náš život tak, jak jsme byli zvyklí. Deprese je ale něco víc než smutek. Je to chronické psychické onemocnění, které může trvat dlouhé měsíce i roky. Lidé trpící depresemi se zkrátka nemohou tohoto pocitu zbavit.

POTENCIÁLNÍ SPOUŠTĚČE DEPRESE

Příčina(y) deprese je velice komplexní. Toto onemocnění se může rozjet kvůli nějaké traumatické zkušenosti, jako je například smrt blízkého člověka, závažné onemocnění či sociální/pracovní poruchy. U jiných může vzniknout nahromaděním malých nepříjemných událostí, které je pošlou do depresivního stavu. Riziko vzniku deprese je zvýšené, pokud lidé užívají některé drogy a alkohol jako léčbu.

V jiných případech může deprese vzniknout z ničeho nic. Svou roli mohou hrát i biologické faktory a osobnostní typy. Jedním vysvětlením vzniku deprese je nedostatek neurotransmiterů jako je serotonin. Vědci také objevili, že hipokampus - oblast v mozku, která je zapojená do procesů učení a paměti - je menší u některých lidí trpících depresemi. To by mohlo vést k potlačení produkce nových neuronů.

BĚŽNÉ SYMPTOMY DEPRESE

Deprese se může projevit mnoha různými způsoby. Někdy tyto symptomy mohou být závažné a jindy nikoliv. Mezi běžné symptomy deprese patří:

 • Nepřetržitá špatná nálada nebo smutek
 • Nedostatek motivace a apatie
 • Nízké sebevědomí
 • Nespavost
 • Neklid
 • Potíže se soustředěním
 • Přejídání nebo naopak ztráta chuti k jídlu
 • Trvalé bolesti
 • Pocity beznaděje
 • Pocit smutku a častý pláč
 • Pocit podráždění a intolerance
 • Žádná radost ze života
 • Sebevražedné myšlenky

BĚŽNÉ SYMPTOMY DEPRESE

LÉČBA DEPRESE

Deprese se dá léčit několika způsoby. Každý typ léčby je doporučen individuálně, v závislosti na vážnosti a specificitě deprese u daného pacienta.

Lékaři mohou předepsat léčbu bez léčiv, kdy má pacient doporučeno docházet na psychoterapie či by měl začít cvičit, což může zlepšit náladu. Zajímavé je, že aerobní cvičení mohou zvýšit množství endogenních kanabinoidů v těle, které jsou společně s dalšími látkami zodpovědné za skvělý pocit po cvičení (tzv. "runner's high"). Mnoho lidí s depresemi může také využít kognitivní behaviorální terapii (CBT), která vede ke změnění vzorců myšlení a chování.

Lékaři také často předepisují u některých případů antidepresiva. Existuje více než 30 různých antidepresiv, jako jsou například selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

SSRI zvyšují hladinu neurotransmitteru serotoninu. Limitují jeho zpětné vychytávání v presynaptických neuronech a díky tomu má tělo k dispozici více této látky. Tyto léky jsou efektivní ve stabilizaci nálady u některých pacientů, nicméně někdy dochází i k navození vedlejších účinků, jako ke například nevolnost, nervozita, závratě, sexuální problémy, tloustnutí a nespavost.

Tyto léčby některým lidem mohou pomoci překonat depresi. U jiných lidí se to však nekoná. V dnešní době objevují někteří pacienti nové možnosti, jako je například konopí.

KONOPÍ, DEPRESE A ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM

Pokud kouříte konopí, tak jste nejspíše dobře obeznámeni s příjemným stavem, který dokáže navodit. Čas od času vám může potáhnutí z bongu navodit nával euforie a smíchu. Některé odrůdy zase navodí kreativní myšlení, které trvá několik hodin, zatímco jiné odrůdy jsou jemnější a ideální pro klidný večer. Nicméně se jistě i párkrát stalo, že po kouření konopí došlo k navození pocitu úzkosti či dokonce paniky.

Vzhledm k tomu, že konopí navozuje u různých lidí různé stavy, tak není jisté, že může zlepšit náladu.

Vědci stále prozkoumávají účinek konopí na depresi. Předtím, než se pustíme do prozkoumávání některých studií, je důležité upozornit na pár věcí. Různé odrůdy obsahují různé koncentrace kanabinoidů a terpenů a díky tomu tak mohou mít různé účinky na vaši náladu.

Aby to bylo ještě více komplikované tak vězte, že různé odrůdy mají různý obsah těchto chemikálií. Některé odrůdy mají vysoký obsah psychotropního kanabinoidu THC, kdežto jiné jsou bohatší na ne-psychotropní kanabinoid CBD. Navíc existuje přes 100 kanabinoidů a 100 terpenů, které také mají různé účinky. A tudíž, "Může konopí ovlivnit depresi?" je velice nešťastnou otázkou. Jedná se spíše o odhalování dopadu jednotlivých molekul, a také odhalení způsobu, jakým spolupracují.

Bubble Kush

Bubble Kush
23_genetic background_1 Bubble Gum x O.G. Kush
33_Yield indoors_1 550 - 600 gr/m2
31_plant height outdoor_1 80 - 140 cm
25_flowering time_1 8 - 10 týdnů
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 20% Indica 80%
34_yield outdoor_1 600 - 650 gr/plant
32_plant height outdoors_1 160 - 200 cm
27_harvest period_1 Konec září
22_Effect_1 Čisté, Tělesná uvolněnost, Vyklidněné

Koupit Bubble Kush

CO NÁM ŘÍKÁ VÝZKUM

Bohužel nemáme dostatek obsáhlých studií na toto téma. Zatím máme jakýsi přehled o těchto komplexních mechanismech. Nicméně máme již obsáhlé znalosti o tom, jak THC a CBD individuálně ovlivňují náladu.

Pokud se podíváme na účinek, který tyto chemikálie mají na náš mozek, tak nám to může pomoci pochopit endokanabinoidní systém (EKS). "Endo" znamená uvnitř a "kanabinoid" je reference na konopí. EKS je buněčný systém, který zahrnuje mnoho biochemických procesů, které ovlivňují receptory podobným způsobem, jakým to dělá konopí. EKS receptory můžeme nalézt v různých typech buněk po celém našem těle. Prozatím věda potvrdila dva hlavní endokanabinoidní receptory - CB1 a CB2.

Součástí EKS jsou také specializované neurotransmitery, které se váží na tyto receptory a ovlivňují tak celý systém. Tyto molekuly jsou známé jako endokanabinoidy a konkrétně se jedná o anandamid a 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Shodou náhod mohou molekuly z konopné rostliny ovlivnit stejné receptory díky jejich podobnému tvaru. Kanabinoidy obsažené v konopí - a dalších druzích rostlin - jsou známy jako fytokanabinoidy.

Anandamid i 2-AG hrají důležitou roli v dopaminergním systému a tudíž nejspíše hrají roli i v regulaci nálady[4]. Obě dvě tyto molekuly se vážou na receptory CB1, které se nacházejí v nervovém systému a jsou také schopné modifikovat hladinu dopaminu[5].

THC (tetrahydrokanabinol) je jednou z hlavních složek moderních konopných odrůd. Tato molekula navozuje psychotropní účinky tím, že se naváže na receptory CB1 v našem centrálním nervovém systému. Tento kanabinoid může krátkodobě změnit náladu, a to tím, že zvyšuje reakci na dopamin v buňkách.[6]

Výzkum publikovaný v časopise _Journal of Affective Disorders_ zkoumal účinek konopí na depresi, úzkost a stres.[7] Vědci sbírali data z aplikace Strainprint, která využili k prozkoumání účinků různých odrůd.

THC není jediný kanabinoid, který je součástí tohoto výzkumu, jelikož bylo podáváno i CBD. Studie zjistila, že odrůdy s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC jsou spjaty s největší změnou v hodnocení nálady. Oproti tomu odrůdy s vysokým obsahem THC a nízkým obsahem CBD navozovaly spíše pocity relaxace.

CBD a deprese

Vědci zabývající se konopím se snaží zjistit, jak CBD ovlivňuje náladu, centrální nervový systém a neurotransmisi. Zatím objevili několik zajímavých mechanismů, včetně předpokládané schopnosti tohoto kanabinoidu "hacknout" ECS.

Studie v současné době analyzují vliv CBD na cirkulující endokanabinoidy a to, jak funguje dočasné vyřazení enzymů[8] zodpovědných za jejich degradaci. Vědci se zajímají zejména o to, jak kanabinoid interaguje s amidhydrolázou mastných kyselin (FAAH). Tento enzym rozkládá anandamid[9] ("molekulu blaženosti"), chemickou látku v mozku spojovanou s pozitivními psychologickými důsledky spojenými s "běžeckým opojením".

Při hledání buněčných cílů vědci také pozorovali interakci mezi CBD a serotoninovými receptory. O serotoninu neboli "hormonu štěstí" jste již pravděpodobně slyšeli. Tento neurotransmiter stabilizuje náladu a přispívá k pocitu pohody; nízká hladina hormonu je také spojována s depresí. Po zjištění potenciálu CBD aktivovat serotoninové receptory[10] in vitro (mimo živý organismus) chtějí vědci zjistit, jak funguje u zvířat.

Výzkum v této oblasti se nadále rozvíjí. Srovnávací studie publikovaná v časopise British Journal of Pharmacology testovala CBD na myším modelu deprese[11] a srovnávala jeho účinky s tricyklickým antidepresivem imipraminem. Další výzkum, publikovaný v časopise Neuropharmacology, si kladl za cíl posoudit vliv CBD[12] na serotonin a glutamát (excitační neurotransmiter) u myší.

WHAT THE RESEARCH SAYS

CBD a sezónní afektivní porucha (SAD)

Ačkoli neexistuje žádný specifický výzkum týkající se CBD a SAD, existuje výzkum týkající se CBD a mnoha příznaků SAD. Níže prozkoumáme několik studií, které naznačují, že CBD může přinejmenším pomoci zmírnit některé projevy sezónní afektivní poruchy.

Práce z roku 2011 testovala účinky CBD[13] v případech generalizované sociální úzkostné poruchy. Pokusné osoby podstoupily simulované veřejné vystoupení poté, co perorálně užily buď 400 mg CBD, nebo placebo. Tato studie představuje významný milník pro výzkum CBD a úzkosti u lidí. Před vyvozením závěrů je však třeba provést ještě mnoho dalších šetření.

Vědci z Colorada se také začínají zabývat vztahem mezi CBD a spánkem[14]. Zatím testovali CBD olej v případech úzkosti a nespavosti spojené s posttraumatickou stresovou poruchou.

CBD by mohol být schopno pomoci při zvládání případů SAD, ale existuje příliš málo konkrétních výzkumů na to, aby bylo možné vyvozovat nějaké závěry.

KONOPÍ A DEPRESE: KOMPLEXNÍ VZTAH

I když akutní podání THC může zvýšit uvolnění dopaminů, chronické užívání může otupit dopaminergní systém. Dlouhodobé užívání konopí může snížit schopnost mozku rozpoznat dopamin a potenciálně tak vést ke sníženému pocitu odměny a motivace.

Jak jsme již zmínili, konopí není pouze THC. CBD je také součástí studií, které zkoumají jeho vliv na naši náladu. Navíc musí vědci ještě prozkoumat více než 100 dalších kanabinoidů. Nejlepší řešení je prodiskutovat váš problém s vaším lékařem. 

External Resources:
 1. https://web.archive.org/web/20240101151608/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
 2. Late-Life Depression, Hippocampal Volumes, and Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Regulation: A Systematic Review and Meta-analysis https://web.archive.org
 3. https://web.archive.org/web/20240101151608/https://jeb.biologists.org/content/215/8/1331?sid%3D739917de-aaf2-469d-9f3a-ab04329720b7=
 4. The mesolimbic dopamine reward circuit in depression - PubMed https://web.archive.org
 5. Reversal of dopamine D(2) receptor responses by an anandamide transport inhibitor https://web.archive.org
 6. The effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on the dopamine system | Nature https://web.archive.org
 7. A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on negative affect - ScienceDirect https://web.archive.org
 8. Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Wired to run: exercise-induced endocannabinoid signaling in humans and cursorial mammals with implications for the ‘runner’s high’ | Journal of Experimental Biology | The Company of Biologists https://journals.biologists.com
 10. https://www.researchgate.net/profile/Ethan-Russo/publication/7507851_Agonistic_Properties_of_Cannabidiol_at_5-HT1a_Receptors/links/02e7e518a5fb6f1904000000/Agonistic-Properties-of-Cannabidiol-at-5-HT1a-Receptors.pdf
 11. Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT1A receptors - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 12. Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report - PubMed","//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.