Marihuana je přírodní a účinný lék, který se pěstuje a užívá již staletí. Její pěstování a užívání je v řadě jurisdikcí stále považováno za trestný čin, nicméně stále více lidí je vstřícnějších k využití marihuany pro léčebné účely. Zdokumentovaná bezpečnost marihuany při dlouhodobém užívání je dobře prozkoumaná. Zde jsou některé fakty týkající se bezpečnosti dlouhodobého užívání marihuany. 

Dlouhodobé výhody marihuany
Trvalé a dlouhodobé výhody kouření i slabého konopného produktu bylo důkladně hodnoceno a zkoumáno. Ti, kteří ji kouří dlouhodobě, mají menší bolesti a problémy se svaly. Pacienti, kteří ji kouří pravidelně mohou léčit bolest bez nadměrného užívání léčiv. 

U pacientů, kteří ji kouří dlouhodobě, nebyly prokázány žádné zhoubné poruchy. To znamená, že nutně nevyvolává rakovinu. U těch, kteří ji kouřili celá desetiletí nebylo pozorováno žádné zhoršení neurologického nebo neurofyziologického stavu. To je pozitivní výsledek, který by měl být vzat v úvahu. 

Další z pozoruhodných věcí na kouření marihuany je, že je prokázáno, že snižuje nebezpečí vzniku určitých typů rakoviny a tumorů. Týká se to gliomů, rakoviny varlat, rakoviny plic, rakoviny hlavy a krku. Kanabinoidy nalezené v konopí jsou silné protinádorové sloučeniny, které slouží ke snížení výskytu rakoviny a tumorů. 

Effects of cannabis

Dlouhodobá rizika užívání marihuany
Dlouhodobá rizika jsou minimální, ale studie naznačují, že jakékoli poškození centrální nervové soustavy je reverzibilní. Vědci rovněž tvrdí, že u uživatelů marihuany dochází k určitému jemnému poškození kognitivních funkcí. 

Rovněž existuje výzkum, který dokazuje, že zvířata, kterým byly podávány vysoké dávky THC, produkují slabší sperma, které je méně životaschopné. U žen dochází k narušení ovulačního cyklu. Není známo  jak THC ovlivňuje lidi, kteří kouří marihuanu nadměrně. To je něco, co je třeba v případě dlouhodobého užívání marihuany zvážit. 

THC je také toxická pro kultivované neurony hipokampu. 
S užíváním marihuany se pojí několik dlouhodobých rizik. Kuřáci jsou často zdravější než nekuřáci. Je důležité uvést, že jedním dlouhodobým rizikem je nebezpečí vytvoření závislosti. Marihuana jako taková návyková není, ale bylo prokázáno, že sloučeniny THC zvyšují potěšení v mozku a je pravděpodobné, že uživatelé budou chtít marihuanu užívat, aby toto potěšení znovu vyvolali. V porovnání s 30% rizikem při kouření tabáku, při kouření marihuany existuje 10% riziko vzniku závislosti. 

Krátkodobé účinky marihuany
V krátkodobém horizontu marihuana zvyšuje pocity euforie, může podpořit kreativitu a zmírnit bolest. Rovněž dokáže navodit pocit uvolnění, který je dobrý pro snížení stresu nebo úzkosti. 

Kouření marihuany může být prospěšné pokud trpíte duševní chorobou, ale marihuana není pro každého. Někdy může vyvolávat paranoiu, úzkost a deprese. Tyto účinky zpravidla postupně pomíjejí. Pokud trpíte  některým z těchto stavů, můžete si vybrat typ marihuany, o kterém se ví, že zmírňuje úzkost a stres a ne takový, který problém, jimž čelíte, zhorší. 

A man who probally used Marijuana over long term
Celkový výsledek bezpečnosti marihuany
Z všeobecného hlediska je marihuana bezpečný lék. I při dlouhodobém užívání bylo prokázáno, že marihuana má výrazné fyziologické a psychologické účinky. Lidé budou proti výhodám argumentovat, ale převážná většina vědeckých výzkumů dokazuje, že marihuana je bezpečná. Menší dlouhodobé problémy, kterým lidé čelí, lze odvrátit přerušením užívání léku. 

Marihuana je rozhodně bezpečná látka, kterou lze konzumovat pravidelně. Chcete-li zvýšit pozitivní účinky a ty negativní potlačit, musíte použít pouze středně a vysoce silnou marihuanu. Slabší marihuana byla shledána dokonale bezpečnou, ale vyšší účinnost sebou nese i nižší obsah toxinů nebo aditiv, a jde o čerstvější produkt. Máte-li obavy z bezpečnosti dlouhodobého užívání marihuany, seznamte se s dalšími výzkumy. Pravděpodobně zjistíte, že je jednoznačné, že kouření marihuany je pro většinu dospělých z dlouhodobého hlediska bezpečné. 

Pěstovat své vlastní lékařské marihuany

Lékařské prohlášení:
Uvedené, odkazované informace na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné vzdělávací účely a nepředstavují odbornou lékařskou či právní radu. Royal Queen Seeds neomlouvá, neobhajuje ani nepropaguje nezákonné užívání drog. Royal Queen Seeds Cannot nenese zodpovědnost za materiál z odkazů na našich stránkách nebo na stránkách, na něž byly uvedené odkazy, které omlouvají, obhajují nebo propagují nezákonné užívání drog nebo nezákonné aktivity.
Než užijete jakékoli produkty/způsoby uvedené nebo odkazované na této webové stránce, obraťte se na svého lékaře/poskytovatele zdravotní péče.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.