By Steven Voser

Názory na konopí se mění, to je bez debat. Ať už se užívá pro lékařské či rekreační účely, konopí je v mnoha částech světa přijímáno čím dál tím více. Nicméně stále ještě o konopí nevíme všechno a to včetně toho, jak bezpečné je dlouhodobé užívání konopí.

EXISTUJÍ RIZIKA KRÁTKODOBÉHO UŽÍVÁNÍ KONOPÍ?

My v RQS konopí milujeme a myslíme si, že upřímná a otevřená diskuze o jeho účincích je nezbytná k rozbití stigmatu, které se za léta vybudovalo kolem této rostliny. Pojďme se tedy nejprve podívat na účinky krátkodobého užívání konopí.

Kanabinoidní receptory[1] můžeme nalézt po celém našem těle. Receptory CB1 lze nalézt v extrémně vysokých koncentracích v mnoha oblastech mozku (včetně mozečku, hipokampu, mozkové kůry, bazálních ganglií, hypothalamu, amygdaly a dalších). Receptory CB2 nalezneme v imunitních buňkách a některých neuronech.

Cílením na tyto receptory může konopí navodit změny nálady, paměti, chuti k jídlu, koordinace, pociťování bolesti, vnímání a další. Představte si charakteristiku konopné zhulenosti: euforie, relaxace, zvýšená chuť k jídlu, změněné vnímání času a různé způsoby myšlení. Konopí může také dočasně zvýšit potěchu, kterou pociťujeme při jídle, sexu, poslechu hudby či pohledu na umění.

Konopí nemůže způsobit smrtelné předávkování a neexistuje žádný záznam, že by kdy někdo umřel na následek nadměrného užití konopí. Nicméně některé kanabinoidy (obzvláště THC) mohou ve vysokých dávkách způsobit nepříjemné vedlejší účinky. Mezi tyto účinky patří:

• Problémy s přemýšlením či řešením problémů

• Krátkodobá ztráta paměti

• Mnoho myšlenek najednou

• Úzkost

• Pocení

• Nevolnost a zvracení

Kouření konopí, podobně jako kouření tabáku či jiné suché rostlinné hmoty, může také způsobit akutní podráždění respiračního ústrojí.

PSYCHÓZA ZPŮSOBENÁ KONOPÍM: JE "REEFER MADNESS" SKUTEČNÁ?

Pokud si vygooglíte "rizika spjatá s užíváním konopí", tak jistě naleznete zmínky o CIP (cannabis-induced psychosis) neboli psychóze způsobené konopím. Jak již jméno naznačuje, CIP je přechodná psychotická epizoda (charakterizována symptomy jako je paranoia, bludy, breptání, úzkost atd.). V roce 2018 tvrdil jeden kanadský právník, že CIP způsobila to, že si o jednom cizinci myslel, že je terorista a následně mu zlomil žebra baseballovou pálkou.

Jak reálné je riziko CIP? Existuje mnoho debat o tom, zda konopí může způsobit akutní psychózu. Ve skutečnosti existuje mnoho debat[2], které se zabývají spojitostí mezi konopím a mentálními poruchami.

PSYCHOSE INDUITE PAR LE CANNABIS : LE

RIZIKA DLOUHODOBÉHO UŽÍVÁNÍ KONOPÍ

Rizika krátkodobého užívání jsou poměrně nepatrná. Při dlouhodobém užívání však nebezpečí těchto rizik signifikantně roste.

KONOPÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE ZPŮSOBENÉ KOUŘENÍM

I když si uživatelé konopí myslí, že kouření konopí je zdravější než kouření tabáku, tak to není tak úplně pravda. Studie[3] ukazují, že konopný kouř obsahuje mnoho stejných škodlivých toxinů jako cigaretový kouř.

Zdravotní rizika kouření konopí pocházejí ze spalování. Kouř, který vznikl spalováním, obsahuje řadu karcinogenů, toxinů a dráždivých látek. Pokud inhalujete konopný kouř, pak do svého těla dostáváte i tyto chemikálie.

KONOPÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZMĚNY VE STRUKTUŘE MOZKU

Existuje výzkum, který ukazuje, jak konopí může ovlivnit mozkovou strukturu. Studie z roku 2014[4], která byla publikovaná v časopise Neuropsychopharmacology zkoumala, jak konopí ovlivnilo mozkovou strukturu u skupiny pravidelných uživatelů konopí a u skupiny občasných uživatelů. Studie zjistila, že zvýšené užívání konopí je spojeno s redukcí šedé hmoty mozkové (která obsahuje většinu neuronů v mozku) v oblastech mozku, jako je například mediální temporální kůra, temporální pól, parahipokampální gyrus, insula a orbitofrontální kůra. Tyto oblasti jsou bohaté na receptory CB1 a hrají důležitou roli v "motivaci a ve zpracovávání emocí a citů".

Výsledky této studie jsou podobné jako výsledky jiných studií, které byly vypracovány na zvířatech.

KONOPÍ OVLIVŇUJE UČENÍ, PAMĚŤ A POZORNOST

Výzkumy také ukazují, že konopí může ovlivnit naši schopnost se učit a pamatovat si. Jak to ale dělá, to není zřejmé.

Studie z roku 2016[5], která byla publikovaná v časopise JAMA Internal Medicine objevila silnou asociaci mezi dlouhodobým užíváním konopí a zhoršením verbální paměti u lidí ve věku mezi 18 až 30 lety.

Této studie se účastnilo přes 5000 lidí, kteří měli sami nahlásit, jak často užívají konopí a pak se účastnit testování jejich verbální paměti, rychlost zpracovávání a exekutivní funkce.

Studie zjistila, že průměrně s každými 5 lety pravidelného užívání konopí si jeden ze dvou účastníku pamatoval o 1 slovo méně ze seznamu 15 slov, který jim byl předtím ukázán.

Nicméně další studie také naznačují, že by konopí mohlo pomoci snížit zhoršení kognitivních schopností způsobené stářím. Studie[6] z roku 2017, která byla publikovaná v Nature Medicina ukázala, že i když THC má negativní dopad na mladé myši a jejich výsledky v kognitivních testech, má opačný účinek u starších myší.

CANNABIS AFFECTS LEARNING, MEMORY, AND ATTENTION

KONOPÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZÁVISLOST

Bez ohledu na to, jak moc milujete konopí, je důležité vědět, že i konopí může způsobit závislost. Když se THC naváže na receptory CB1, náš endokanabinoidní systém se přirozeně přizpůsobí. Jakmile k tomuto dojde, začne produkovat méně endokanabinoidů a méně receptorů. S pravidelným užíváním to znamená, že si přirozeně vybudujete toleranci k THC a k dosažení stejných účinků budete potřebovat vyšší dávku.

Postupem času může pravidelné užívání konopí vytvořit závislost. Endokanabinoidní systém je přirozeně velice chytrý a promyšlený systém. Ve stresových situacích může například zvýšit hladinu endokanabinoidů jako odpověď na zvýšení hladiny kortizolu. Pokud lidé užívají konopí v boji proti stresu, tak THC funguje v tomto případě jako endokanabinoidy anandamid či 2-AG a ovlivní tak schopnost našeho endokanabinoidního systému se se stresem v budoucnu vypořádat. To poté může vést k vytvoření závislosti na konopí v případě stresových situací.

Obecně tedy platí, že závislost na konopí existuje tehdy, když člověk užívá konopí a cítí jeho negativní dopad a chce s ním přestat, ale nemůže.

KONOPÍ JE SPJATO S MENTÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM

Existují výzkumy, které ukazují, že konopí může ovlivnit naše psychické zdraví. Spojitost mezi konopím a mentálními onemocněními ještě úplně neznáme. Myslelo se, že konopí může způsobit psychózy a schizofrenii, ale to nejspíše nebude pravda. Místo toho si někteří vědci myslí, že by konopí mohlo způsobit vznik mentální poruchy u lidí, kteří k ní již mají predispozici. Nicméně stále nevíme, jak přesně konopí ovlivňuje naše mentální zdraví.

POZNÁMKA PRO MLADÉ UŽIVATELE KONOPÍ

Nyní chápete, jaké dopady může mít krátkodobé i dlouhodobé užívání konopí. Pokud budete konopí užívat v rámci mezí, pak si jej můžete užít bez obav, že se vystavujete závažným rizikům.

Je důležité zmínit, že mladí a dospívající lidé by se užívání konopí měli vyvarovat. Endokanabinoidní systém hraje důležitou roli ve vývoji našeho mozku, a to již od narození, přes pubertu až do dospělosti. Doporučujeme tedy, aby se mladí lidé, jejichž mozek je stále ve vývinu, VYVAROVALI užívání konopí.

External Resources:
  1. Cannabinoid receptors: where they are and what they do. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Here's the truth about whether cannabis causes psychosis – and what you can do to minimise your risk of harm | The Independent https://www.independent.co.uk
  3. Marijuana and Lung Health | American Lung Association https://www.lung.org
  4. Long-Term Effects of Cannabis on Brain Structure https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Long-Term Marijuana Use Associated with Worse Verbal Memory in Middle Age - For The Media - JAMA Network https://media.jamanetwork.com
  6. https://www.researchgate.net/publication/316842775_A_chronic_low_dose_of_D9-tetrahydrocannabinol_THC_restores_cognitive_function_in_old_mice
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.