By Ryan Najjar

Od chvíle, kdy se z marihuany stalo společensky významné téma, proti ní vypukl bouřlivý protest. Někteří tvrdí, že se s ní můžete předávkovat, jiní říkají, že vám to způsobí okamžité vyhoření. Mezi tím vším je ovšem argument o vstupní droze nejhlasitějším a nejstálejším tvrzením v debatách mezi kritiky marihuany. Bez ohledu na to, kolik výzkumu v té době proběhlo, bylo to konzervativní generací bráno jako fakt. Pravda je však mnohem komplikovanější, než si kterákoli z protistran uvědomuje. S legislativními, sociálními a biologickými faktory mají oba tábory hodně věcí ke zvážení.

CO JE TO TEORIE VSTUPNÍ DROGY

Pokud nejste úplně seznámeni s debatou probíhající okolo marihuany, nemusíte znát pojem vstupní droga. Zjednodušeně tato teorie říká, že používání jedné psychoaktivní látky (např. marihuany) vás přiměje hledat takové stavy i jinak. Teoreticky byste mohli začít používat jiné drogy, které jsou nebezpečnější a návykovější než marihuana. A toto neplatí pouze o drogách. Od té doby, co vzrostla popularita e-cigaret, se zostřuje diskuse, zda e-cigarety také nejsou pouze vstupní droga k běžným cigaretám a případně i drogám.

ARGUMENT ZA TO, ŽE MARIHUANA JE VSTUPNÍ DROGOU

Zpátky k marihuaně, je mnoho důvodů domnívat se, že to je vstupní droga. Jeden z ústředních bodů se týká odměňovacího systému našeho mozku a způsobu, jakým ho marihuana ovlivňuje. Abychom to přiblížili, pokud někdo začne užívat marihuanu dříve než ve 20 letech, může to přeprogramovat jeho mozek k preferenci ostrých dopaminových vrcholů. Najednou se jiné drogy mohou zdát přitažlivější a pravděpodobnost jejich otestování teoreticky prudce stoupá.

Zároveň, někdo kdo si kupuje a užívá marihuanu pravděpodobněji zná lidi užívající jiné drogy. Tudíž příznivci teorie o vstupní droze tvrdí, že tito jedinci spíše zkusí i jiné, tvrdší drogy. Statisticky podpořeno, podle některých je pozice marihuany jako vstupní drogy jistá díky tomu, že 44,7 %[1] lidí, kteří ji zkusili nakonec začali brát i jiné nezákonné drogy. Nutno přiznat, že to je opravdu významné množství lidí a toto číslo by nemělo být ignorováno.

ARGUMENT PROTI TOMU, ŽE BY MARIHUANA BYLA VSTUPNÍ DROGOU

Ti, kteří se dobře podívají na zmíněné číslo si ale všimnou něčeho důležitého. Přesto, že to je významné číslo, není to většina. Pro záznam, znamená to, že 56,3 % uživatelů marihuany nikdy nezkusí další nezákonné substance. Podle nás se též jedná o významné číslo. Spíš než navádění lidí k novým látkám máme důkaz, že by marihuana mohla působit opačně. Ve studii na 481 mladých lidech z Vancouveru kanadští vědci zjistili, že užívání kanabinoidů mělo ve skutečnosti protektivní2[2] účinek proti užívání injekčních drog.

V souladu s tímto zjištěním mnoho lidí argumentuje tím, že je to právě ilegální status marihuany, který ji činí vstupní drogou. Jelikož ji mnoho lidí musí kupovat od dealerů a kouřit jen na specifických místech, vede to k jejich vystavení i dalším drogám. Zjednodušeně, pokud znáte dealera trávy, který také prodává kokain, budete brát kokain mnohem pravděpodobněji než někdo, kdo nekouří a tudíž ani nezná žádného dealera. Pokud byste ale mohli koupit trávu v lékárně, nikdy byste tím nezískali přístup i ke kokainu. Z toho vyplývá, že vy a osoba, která vůbec nekouří, jste vystaveni stejně nízkému pokušení.

KONTEXT ČINÍ VÝZNAMNÝ ROZDÍL

KONTEXT ČINÍ VÝZNAMNÝ ROZDÍL

Jako s mnoha otázkami týkajícími se užívání drog je k diskusi nezbytný kontext každého jednotlivého případu. Je nutné si například uvědomit, že někdo se sklonem k návykovým látkám, kdo kouří marihuanu, má vyšší pravděpodobnost vyzkoušet posléze i jiné drogy. To je ale spíše způsobeno jejich sklony k závislosti než tím, co by v nich vyvolala konkrétně marihuana.

Je nezbytné zvážit i sociální faktory. Přirozeně, někdo kdo vyroste obklopen ilegálními drogami je spíše vyzkouší a marihuana bude nejspíše tou první. Ale aby bylo jasno, to neznamená, že je marihuana přímo přenastavuje k touze po tvrdších drogách. Spíše to jen reflektuje obecné pokušení vyzkoušet tyto látky, v kombinaci s tím, že marihuana je tou nejdostupnější.

Také zvažte: je to spíše množství marihuany, které dotyčný vykouří, co indikuje budoucí závislost, než samotná skutečnost, že vůbec kouří. Pokud si někdo během víkendu dá pouze pár šluků, je dobrá šance, že vůbec nemá zájem o opiáty. Pokud ale někdo tráví většinu svého dne kouřením, může nakonec toužit po silnějším sedativu. To ale není moc pravděpodobné, jelikož pouze 4,5 %[3] uživatelů marihuany pokračuje s užíváním opiátů.

VEDE KOUŘENÍ TRÁVY K UŽÍVÁNÍ TVRDŠÍCH DROG? DEBATA POKRAČUJE

Přáli bychom si, aby na tuto otázku byly jasné odpovědi, ale bohužel, je velmi obtížné takové najít. Přestože vědci přelétávají v obou směrech, není žádný závěr[4], stanovující jestli marihuana je nebo není vstupní droga. Jako se všemi studiemi týkajícími se ilegálních drog jsou fakta limitována a jsou sužována rozpornými proměnnými. Navíc, mnoho z těchto studií je prováděno na zvířatech. Tudíž vyvstává mnoho otázek ohledně toho, jak moc jsou tyto výsledky uplatnitelné na lidi.

Se vším, co bylo řečeno, jediným lékem na zvědavost je více lepšího výzkumu. Jakmile budou laboratoře schopné získat legální oprávnění ke studiu těchto látek do větší hloubky, budeme se učit raketovou rychlostí. Až ale oprávnění přijde, vědci budou muset počítat s proměnnými jako je závislost, predispozice a socioekonomický status. Měli by se také vyhnout datům z dobrovolných dotazníků, jelikož lidé nejspíše nejsou ohledně své frekvence užívání úplně upřímní.

External Resources:
  1. Probability and predictors of the cannabis gateway effect: A national study https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Is cannabis a “gateway drug”? https://www.publichealthontario.ca
  3. Is Marijuana a Gateway Drug? https://www.psychologytoday.com
  4. Is Cannabis a Gateway Drug? Key Findings and Literature Review https://www.ncjrs.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.