Kanabinoidy jsou předmětem studií, které zkoumají řadu neurologických poruch. Výsledky těchto studií mají často slibné výsledky. Silné důkazy naznačují, že THC a CBD má schopnost léčit svalovou spasticitu a neuropatickou bolest u roztroušené sklerózy. Pravdou ale je, že přesná role kanabinoidů v léčbě této nemoci není ještě lékařskou komunitou přesně definována. Po celém světě je řada pacientů, kteří si vyberou doplňkovou konopnou terapii a neobdrží řádnou podporu od zdravotnického systému a také od lékařů. V některých případech se pacienti mohou zapojit do specifických klinických programů, které také přispívají k celosvětovým znalostem o účinnosti konopí proti svalovým křečím, bolesti a dalším typickým symptomům, které provázejí neurodegenerativní onemocnění.

CO JE TO ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Roztroušená skleróza je neurologické onemocnění, při kterém se rozpadá lipoprotein, který chrání nervové buňky. Odhalené nervy poté ztrácí svou funkčnost a výsledkem jsou symptomy, mezi které patří bolest, svalová spasticita, únava, zánět a deprese. Tyto symptomy vedou ke snížení fyzické aktivity a k nízké kvalitě života. Tento proces demyelinizace, který se odehrává v centrálním nervovém systému, postihuje 2,3 milionů lidí po celém světě.

Standardní léčba, která by pomohla pacientovi se alespoň trochu vrátit do normálního života, zahrnuje proti-zánětlivé a analgetické léky, uvolňovače svalů a sedativa. I když jsme v nedávné době viděli značný pokrok v léčbě RS, žádná z momentálních léčeb nemůže plně vyléčit symptomy spjaté s RS. Vzhledem k tomu, že existuje značné množství neoficiálních důkazů, že konopí je účinné v léčbě symptomů RS, mnoho pacientů se rozhodlo tuto alternativní léčbu vyzkoušet.

Existuje mnoho osobních zkušeností pacientů, kteří užívají lékařské konopí k úlevě od bolesti, úzkosti a svalových křečí, které jsou způsobeny RS. V dnešní době navíc přibývá více a více vědeckých studií, které potvrzují tyto účinky a čím dál tím více pacientů se zapojuje do klinických testů. Pojďme se rychle podívat na některé nové výsledky studií, které se zabývají léčbou roztroušené sklerózy pomocí konopí.

NEJNOVĚJŠÍ STUDIE

Několik nedávných studií podporuje účinnost konopných extraktů[1] v léčbě symptomů RS. V náhodné, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii, která zahrnovala 572 lidí s RS, byl podán orální konopný extrakt Sativex jako komplementární terapie u pacientů, kteří trpěli refrakční spasticitou. Cílem bylo zjistit rozdíl mezi různými léčbami. Všechny měřené parametry vyšly pozitivně pro konopný extrakt.

Podobná, ale menší studie na pacientech s RS ukázala účinky léku Sativex v porovnání s placebem v průběhu 12 týdnů. Vědci přišli na to, že pacienti, kteří obdrželi konopí, prožívali daleko větší úlevu od ztuhlosti svalů[2].

Podrobná studie[3], která zkoumala všechny studie, které se zabývaly symptomy roztroušené sklerózy, epilepsie a pohybových poruch a jejich léčbou pomocí konopí od roku 1948 do roku 2013, našla silné důkazy potvrzující účinnost konopí a jeho derivátů na svalovou tkáň, snížené spasticity a bolesti. Konopné sloučeniny nejsou pravděpodobně efektivní v kontrolování vylučovacích dysfunkcí a nekontrolovatelného chvění a riziko vážných psychopatologických účinků postihlo přibližně 1% pacientů.

O pár let později došlo k vypracování dvou vysoce kvalitních systematických studií[4], které tvrdí, že jediný silný důkaz podporující účinnost lékařského konopí v léčbě neurologických poruch je, že konopí snižuje symptomy spasticity a bolesti u roztroušené sklerózy a že jediná komplementární léčba při léčbě RS s dostatečnou účinností bylo konopí. Závažné vedlejší účinky se objevily pouze vzácně a THC bylo obecně velice dobře tolerováno. Po dokončení této studie došlo k anketě na University of Colorado, které se účastnili i pacienti s RS, kteří užívají konopné deriváty ke zvládnutí svého onemocnění. Anketa vyšla s podobným výsledkem. Pacienti, kteří užívají CBD a/nebo THC k regulaci bolesti, spánku, svalové ztuhlosti, nenahlásili žádné vedlejší účinky. Pouze několik málo pacientů zažilo motání hlavy a nebo snížení bdělosti. Další nedávné studie a meta-analýzy s velkým počtem pacientů posoudily účinky orálního konopí a také nasbíraly důležitá data týkající se spasticity, bolesti a dysfunkce močového měchýře. Nakonec se dostáváme ke studii, která se zabývá účinky CBD[5] na pohyblivost u lidí s roztroušenou sklerózou. Tato studie naznačuje, že konopné deriváty v poměru 1:1 a nebo větším poměru CBD:THC jsou schopny snížit svalovou spasticitu a bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou.

USING CANNABIS AGAINST MULTIPLE SCLEROSIS

UŽÍVÁNÍ KONOPÍ PROTI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE

V mnoha zemích mají lékaři povoleno předepsat konopí za účelem poskytnutí úlevy pacientům s roztroušenou sklerózou a tenhle přístup se nejspíše v několika následujících letech jen tak nezmění. Některé vedlejší účinky THC mohou být u některých pacientů s RS silnější než u jiných, ale ve finále je třeba vypracovat více studií, které nám řeknou, jaké konopné odrůdy a jaká metoda užívání funguje nejlépe u pacientů s roztroušenou sklerózou.

I když každým dnem přibývá pacientů, kteří jsou ochotni zkusit konopí a diskutovat o jeho užívání, většina lékařského personálu není vycvičena na předepisování či sledování konopné léčby RS. I vědecká literatura nám zatím nedává jasné odpovědi na otázku, které konopné odrůdy a jaké dávkování se nejvíce hodí. Prohibice stále zpomaluje pokrok v klinickém výzkumu konopí a většina pacientů s RS musí sama experimentovat s odrůdami a metodami užívání. A to ani nezmiňujeme, že je stále problém sehnat kvalitní lékařské konopí za rozumnou cenu. Toto by nemělo odradit pacienty od provedení jejich vlastního výzkumu, experimentování a v neposlední řadě kultivace.

Lékařské prohlášeníUvedené, odkazované informace na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné vzdělávací účely a nepředstavují odbornou lékařskou či právní radu. Royal Queen Seeds neomlouvá, neobhajuje ani nepropaguje nezákonné užívání drog.

Royal Queen Seeds Cannot nenese zodpovědnost za materiál z odkazů na našich stránkách nebo na stránkách, na něž byly uvedené odkazy, které omlouvají, obhajují nebo propagují nezákonné užívání drog nebo nezákonné aktivity. Než užijete jakékoli produkty/způsoby uvedené nebo odkazované na této webové stránce, obraťte se na svého lékaře/poskytovatele zdravotní péče.

External Resources:
  1. A randomized, double‐blind, placebo‐controlled, parallel‐group, enriched‐design study of nabiximols* (Sativex®), as add‐on therapy, in subjects with refractory spasticity caused by multiple sclerosis https://onlinelibrary.wiley.com
  2. Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis: Results of the MUSEC Trial - PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Systematic review: Efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  4. Cannabinoids for Treatment of MS Symptoms: State of the Evidence - PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Cannabidiol to Improve Mobility in People with Multiple Sclerosis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.