By Luke Sumpter


Rozvíjející globální konopný trh znamená, že řada pacientů s různými onemocněními může využít konopí bez větších omezení. I země, ve kterých je konopí ilegální, často umožňují pacientům s roztroušenou sklerózou využít lékařské konopí v nějaké formě. Jaká je tedy dynamika mezi marihuanou a roztroušenou sklerózou? A jakou spojitost má CBD a RS? V tomto článku se budeme věnovat tomu, zda by konopí mohlo pomoci ulevit od symptomů tohoto autoimunitního onemocnění.

Co Je To Roztroušená Skleróza?

Roztroušená Skleróza (RS) je celoživotní onemocnění, které napadá centrální nervovou soustavu. Jedná se o autoimunitní onemocnění a vzniká tedy ve špatně fungujícím imunitním systému. Imunitní systém je nezbytnou součástí naší fyziologie a jeho úkolem je chránit naše tělo před externími hrozbami, jako jsou například viry či bakterie. Nicméně může dojít k tomu, že naše imunitní buňky začnou špatně vyhodnocovat hrozby a mohou začít napadat další buňky v našem těle.

Při RS začnou imunitní buňky napadat část nervových buněk, která se nazývá myelinová pochva. Tato část je tvořená proteiny a tuky a jedná se o izolaci kolem nervových vláken, která má napomáhat přenosům elektrických vzruchů. Tyto signály, neboli akční potenciály, jsou používány k provedení široké škály fyziologických procesů, včetně svalových kontrakcí a uvolnění neurotransmiterů.

Jakmile začne náš imunitní systém útočit na myelinové pochvy, tak nemůže docházet k efektivnímu přenosu vzruchů v nervovém systému. Problémy s komunikací začnou zabraňovat optimálnímu přenosu zpráv mezi mozkem a zbytkem těla. To může vést až do bodu, kdy dojde k trvalému poškození nervových vláken. Eventuálně dojde k formaci jizevnaté tkáně v místech, kde se myelin pokouší sám sebe opravit.

Typy Roztroušené Sklerózy

Existují dva hlavní způsoby, kterými se začne RS projevovat. Kolem 8 z 10 pacientů je diagnostikováno s relaps-remitentní RS. Tato forma tohoto onemocnění je charakterizována obdobími se zhoršenými symptomy nebo relapsy. Tyto epizody mohou trvat několik dní až několik měsíců.

Nicméně tyto symptomy se vždy po dané epizodě mírně zlepší - tomuto období se říká remise. Tato období mezi jednotlivými epizodami mohou také trvat poměrně dlouho, v některých případech i několik let. Kolem 50% pacientů s relaps-remitentní RS začnou pociťovat sekundární progresivní RS během 15 - 20 let od prvotní diagnózy. Tato forma tohoto onemocnění se postupem času zhoršuje a nemá období relapse a remise.

Pouze 1 z 10 pacientů s RS trpí primární progresivní RS. Tato forma RS má symptomy, které se postupem let lineárně zhoršují a pacienti nemají epizody relapse a remise.

Typy Roztroušené Sklerózy

Příčiny Roztroušené Sklerózy

Přesná příčina RS není stále odhalená. I když je klasifikována jako autoimunitní onemocnění, vědci prozatím nepřišli na to, co vede k tomu, že imunitní systém začne útočit na myelinové pochvy nervových buněk. Nicméně se věří, že některé rizikové faktory přispívají ke zvýšené šanci na vznik tohoto onemocnění. Mezi tyto faktory patří:

 • Věk: RS může propuknout téměř v jakémkoliv věku, nicméně nejčastěji postihuje lidi mezi 20 a 40 lety.
 • Pohlaví: Ženy mají asi třikrát vyšší šanci na propuknutí relaps-remitentní RS.
 • Rodinná historie: Lidé, kteří mají RS v rodině (rodič a nebo sourozenec), mají daleko vyšší šanci, že RS propukne i u nich.
 • Rasa: Lidé ze Severní Evropy mají vyšší šanci na propuknutí RS, zatímco Asiaté, Afričané a Původní Američané mají mnohem nižší šanci.
 • Hladina vitamínu D: Snížená hladina vitamínu D kvůli nízkému styku se slunečním zářením může zvýšit riziko propuknutí RS.
 • Infekce: Některé viry, včetně Epstein-Barrova viru, jsou spojeny s propuknutím RS.

Symptomy Roztroušené Sklerózy

Degradace myelinu může způsobit řadu symptomů. Mezi nejběžnější symptomy RS patří:

Necitlivost Slabost
Pocity elektrického šoku Křeče
Třesavka Nestabilní chůze
Částečná nebo kompletní ztráta zraku Nezřetelná řeč
Únava Závrať
Dysfunkce močového měchýře a střev

Současná Léčba Roztroušené Sklerózy

Momentálně neexistuje žádný lék na RS, nicméně je k dispozici mnoho možností pro léčbu individuálních symptomů tohoto onemocnění. Mezi hlavní metody léčby některých symptomů patří:

 • Bolest svalů: Tento symptom je nejčastěji léčen léky proti bolesti a fyzioterapií.
 • Emocionální problémy: Někteří pacienti skvěle reagují na kognitivně behaviorální terapii, jiní vyžadují antidepresiva.
 • Bolest nervů: Různé léky, jako například gabapentin, pomáhají udržet bolest nervů pod kontrolou.
 • Problémy s mobilitou: Cvičení, fyzioterapie, kolečkové křeslo apod. Všechny tyto pomůcky pomáhají vyřešit problém s mobilitou.
 • Křeče: Fyzioterapie pomáhá ulevit od křečí. Dále existují různé léky, jako clonazepam a gabapentin, které jsou také často předepisovány.

Lékařské Konopí a Symptomy Roztroušené Sklerózy

RS má mnoho symptomů. Jak přesně by tedy lékařské konopí mohlo pomoci? Předtím, než se podíváme na jednotlivé studie zabývající se lékařským konopím a RS, tak se pojďme podívat, jak přesně konopí v našem těle funguje.

Endokanabinoidní Systém

V našem těle nalezneme mnoho systémů, jako je například nervový systém, kardiovaskulární sytém, ale také i endokanabinoidní systém (EKS). Stejně jako další fyziologické systémy, i EKS hraje důležitou roli v tom, jak naše tělo funguje. Zatímco plicní systém nám pomáhá dýchat a náš nervový systém nás udržuje v pohybu, EKS pomáhá udržet stav, který se nazývá homeostáze (biologická rovnováha). Jednoduše řečeno, EKS pomáhá dalším systémům v našem těle pracovat v ideálních podmínkách.

Vědci objevili součásti EKS po celém našem těle, od nervového systému až po kůži a kosti. Tyto součásti EKS pomáhají s mnoha funkcemi našeho těla, od regulace neurotransmiterů až po výstavbu kostí. Mezi klíčové součásti tohoto systému patří kanabinoidní receptory, signalizační molekuly (endokanabinoidy) a enzymy, které vytvářejí a rozkládají tyto signalizační molekuly.

A co je zajímavé na konopí? Tato bylinka obsahuje chemikálie, kterým říkáme kanabinoidy. Tyto molekuly jsou schopné interagovat s EKS a do určité míry jej modulovat, čímž mohou ovlivnit jeden z nejdůležitějších systému v našem těle.

Endokanabinoidní Systém

Zdá se, že EKS často hraje roli i v našem zdraví. Pokud je tento systém narušen, tak již naše tělo není ve stavu homeostáze a to může někdy vést k propuknutí onemocnění. Vědci například zjistili, že někteří lidé s RS mají špatně regulovaný EKS.

Vědci z Università Tor Vergata v Itálii změřili hladinu endokanabinoidů[1] u 26 pacientů s RS, 25 zdravých kontrolních pacientů a u myší, které slouží jako modelový organismus pro RS. Výsledky naznačují, že pacienti s RS v relapsu měli daleko vyšší hladinu anandamidu (jeden z hlavních endokanabinoidů) ve vzorcích mozkomíšního moku a v periferních lymfocytech (imunitní buňky). Vědci také odhalili zvýšenou hladinu anandamidu u myší, což je vedlo k myšlence, že RS je spjata se signifikantními alteracemi v EKS.

Nicméně k odhalení toho, jak přesně by EKS mohl pomoci odhalit příčinu RS, potřebujeme více studií na lidských pacientech. Momentálně se většina hlavních studií soustředí na to, jak by konopí mohlo pomoci ulevit od různých symptomů tohoto onemocnění.

 • Konopí a Spasticita

Spasticita vede k pocitům ztuhlosti u pacientů s RS a to poté vede k problémům s pohybem. Tento symptom si vybírá daň na kvalitě života a často jej doprovází pocity bolesti a slabosti. Probíhající studie zkoumají potenciál konopí ke snížení spasticity, což by mohlo vést ke zvýšení kvality života pacientů s RS.

Náhodná, placebem kontrolovaná studie z roku 2012 zkoumala vliv vykouřeného[2] konopí u pacientů se spasticitou. Budoucí studie snad potvrdí pozitivní výsledky této studie a my se snad dozvíme více o tom, jak by konopí mohlo pomoci se zvládnutím tohoto symptomu.

Potenciální vliv konopí proti svalovým křečím a spasticitě vedl k tomu, že mnoho vlád po celém světě legalizovalo konopné léky k léčbě těchto symptomů. Například vláda Spojeného Království umožnila, aby orální sprej Sativex (nabiximols) byl k dispozici pacientům se středně závažnou až těžce závažnou spasticitou. Tento sprej obsahuje stejné množství THC a CBD. I když nefunguje u všech pacientů, Společnost RS tvrdí, že Sativex má pozitivní vliv na většinu pacientů s RS[3].

 • Konopí a Bolest

Lidé používají konopí ke snížení bolesti již po tisíce let. Jistě vás tedy nepřekvapí, že EKS hraje důležitou roli v signalizačních drahách bolesti. Existuje mnoho příběhu od lidí trpících chronickou bolestí, kteří tvrdí, že THC jim pomohlo ulevit od bolesti a zvýšilo tak jejich kvalitu života. Co nám ale říká vědecký výzkum?

Studie publikovaná v časopise Frontiers in Pharmacology zkoumala minulé studie, které zkoumaly analgetické[4] účinky konopí. Autoři této studie tvrdí, že mechanismus účinku zahrnuje interakci kanabinoidů s uvolněním neurotransmiterů z nervových zakončení a že metaanalýza klinických testů vykazuje vliv konopí na chronickou bolest. Nyní potřebujeme moderní klinické testy, které potvrdí analgetické účinky různých kanabinoidů u pacientů s RS.

Konopí a Bolest

 • Konopí a Močový Měchýř

Jak RS postupuje, imunitní systém může poškodit části mozku a míchy, které jsou zodpovědné za fungování močového měchýře. Tento symptom se nazývá měchýřová inkontinence a ztráta kontroly nad měchýřem může způsobit, že pacienti potřebují často na toaletu. Zajímavé je, že vědci zkoumají roli konopí při kontrole[5] močového měchýře u pacientů s RS. Zdá se, že několik kanabinoidů by v této oblasti mohlo pomoci a to včetně CBG[6] (kanabigerol).

 • CBD a Mobilita

Jistě jste již slyšeli o CBD (kanabidiol). Tento ne-psychoaktivní kanabinoid získal na slávě díky svým čistým a uvolňujícím účinkům. Tato molekula má velice odlišný mechanismus účinku než THC. Ale jak již její přítomnost v Sativexu naznačuje, CBD olej a roztroušená skleróza by mohly tvořit pár.

Studie[7] publikovaná v časopise Frontiers in Neurology se věnovala revizi studií, které testovaly CBD proti modelům mobility, únavy, zánětu, deprese a spasticity. Je pochopitelné, že právě probíhající výzkum poskytuje mnoho zajímavých informací, ale žádné z nich nejsou jasnými závěry ohledně účinnosti CBD.

Rozdíl Mezi Lékařským Konopím a Přípravkem Sativex

Zatímco některé země umožňují pacientům s RS přístup k přípravku Sativex, neumožňují přístup ke konopným květům, extraktům a další přípravkům. Záleží však na tom? Nejspíše ano.

Sativex obsahuje THC a CBD v přesném poměru 1:1. Zdá se, že tento mix funguje u některých pacientů, ale konopí obsahuje daleko více kanabinoidů než jen tyto dva. Konopí totiž produkuje více než 100 kanabinoidů a 200 terpenů. Kromě toho, že všechny tyto sloučeniny mají své jedinečné účinky, tak také spolupracují s THC a CBD a to vede k optimálnějším účinkům. Výzkum je stále v plenkách, ale nejspíše v dohledné době uvidíme extrakty na míru a dokonce i selektivně šlechtěné odrůdy (chemovary) pro pacienty s RS.

THC vs CBD Pro Roztroušenou Sklerózu

Obě dvě tyto sloučeniny vykazují pozitivní výsledky v probíhajících studiích. THC navozuje psychotropní účinky, které mohou být pro některé pacienty nežádoucí. Nicméně jiní pacienti si váží tohoto účinku a věří, že to pomáhá jejich mentálnímu stavu.

Celkově platí, že THC a CBD mají velice odlišné účinky na EKS. Zatímco THC se přímo váže na hlavní kanabinoidní receptory, CBD ovlivňuje náš endokanabinoidní systém spíše nepřímým způsobem a váže se na jiné receptory, které jsou dle vědců součástí "rozšířeného endokanabinoidního systému". Konopí a jeho složky funguje u každého člověka jinak. I když je mnoho pacientů s RS limitováno na konopné léky na předpis, někteří pacienti mohou preferovat jeden kanabinoid před druhým za předpokladu, že budou moci sami experimentovat s různými kanabinoidy.

Jak Užívat Lékařské Konopí Pro Roztroušenou Sklerózu

Existuje mnoho různých způsobů, jak lze užívat konopí. Obecně platí, že to vše záleží na osobních preferencích a dostupnosti. Níže naleznete ty nejčastější metody užívání konopí:

Kouření

Kouření konopí vede k tomu, že kanabinoidy a terpeny jsou téměř okamžitě dopraveny do krevního oběhu a to vede k rychlému nástupu účinků. Nicméně tato metoda užívání s sebou nese i problémy s inhalací nebezpečných karcinogenů. 

Vaporizace

Vaporizace vede ke stejně rychlému nástupu účinků jako při kouření. Nicméně vaporizéry využívají nižší teplotu a uživatelé přijdou do kontaktu s menším množstvím toxinů. 

Orální užívání

Požívání konopí vede k tomu, že kanabinoidy musí projít skrze trávicí trakt. To vede ke zpomalenému nástupu účinků. Takto užité THC je také v játrech přeměněno na 11-hydroxy-THC, které má silnější psychotropní účinky. CBD lze také užívat orální cestou. Mnoho lidí užívá CBD olej pro svalovou spasticitu a další symptomy RS.

Sublinguální

Tato metoda zahrnuje nakapání olejů a extraktů přímo pod jazyk. Zde mohou kanabinoidy rychle projít do krevního oběhu skrze difuzi a to vede k rychlému nástupu účinků.

Jaká Jsou Rizika Užívání Lékařského Konopí Proti Roztroušené Skleróze?

I když má konopí relativně dobrý bezpečnostní profil, tak má také několik vedlejších účinků. Níže se podíváme na vedlejší účinky dvou nejčastěji zastoupených kanabinoidů.

THC
Zvýšená srdeční frekvence Suchost v ústech
Úzkost Problémy s pamětí
Snížená reakční doba Panika
Vyvolání mentálních problémů
CBD
Změna chuti k jídlu Průjem
Ztráta váhy Únava
Meziléková interakce

Výzkum nadále pokračuje v odhalování role konopí a jeho složek v léčbě RS a pacienti budou mít v budoucnu nejspíše přístup k produktům vyrobeným na míru a také dostanou přesné návody pro dávkování, díky čemuž bude užívání lékařského konopí co nejbezpečnější.

Pokud máte jakékoliv otázky či pochyby o užívání lékařského konopí na RS, tak je vždy nejprve konzultujte se svým lékařem.

External Resources:
 1. The endocannabinoid system is dysregulated in multiple sclerosis and in experimental autoimmune encephalomyelitis - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Sativex (nabiximols) | Multiple Sclerosis Society UK https://www.mssociety.org.uk
 4. Frontiers | Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules | Pharmacology https://www.frontiersin.org
 5. The effect of cannabis on urge incontinence in patients with multiple sclerosis: a multicentre, randomised placebo-controlled trial (CAMS-LUTS) - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Effect of Non-psychotropic Plant-derived Cannabinoids on Bladder Contractility: Focus on Cannabigerol - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Cannabidiol to Improve Mobility in People with Multiple Sclerosis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.