S objevem systému kanabinoidních receptorů v lidském těle,  je koncept, který pomáhá konopí a THC řešit určité tělesné neduhy, např. bolest, a problém přímo neřeší. V těle existují dva kanabinoidní receptory: CB1 a CB2. CB1 se nachází v různých částech těla, např. v neuronech v mozku, míše a periferním nervovém systému. Určité orgány a tkáně také obsahují receptor CB1, např. slezina, endokrinní žlázy, srdce a reprodukční sytém, močové cesty a zažívací systém. Receptory CB2 se nachází zejména v buňkách imunitního systému jako jsou leukocyty a ve slezině a na mandlích. Rozdíl mezi receptory je, že CB1 vytváří účinky podobné těm způsobeným konopím, jež se zejména týkají krevního oběhu a psychiky. Receptory CB2 takový účinek nemají.
Cannabis recoptors CB1 CB2
Studie léčebné marihuany
Existuje řada současných studií využití léčebného konopí k léčbě nepřeberného množství onemocnění, řada z nich se provádí na laboratorních myších a krysách. Podle jedné studie kanabinoidy pomáhají v případě zvýšené potřeby příjmu potravy, a to omezením hormonu leptinu (přirozený způsob těla jak snížit příjem potravy). To vysvětluje, proč mají lidé po užití THC nebo konopí zvýšenou potřebu jíst. Tyto výsledky mohou pomoci lidem s minimální chutí k jídlu nebo výraznou ztrátou hmotnosti v důsledku onemocnění nebo vedlejších účinků léčiv.
Další studie zjistila, že kanabinoidy snižují produkci intestinálních sekretů v tenkém střevě. Z těchto zjištění vyplývá, že léčebná marihuana může být účinná při léčbě průjmu.

Endokanabinoidní anandamid reaguje s hladkými svaly, které se nachází v dýchacích cestách a následně tak snižuje kašel. Zaměřením se na receptory v horních částech dýchacích cest lze regulovat kašel, kterým trpí osoby trpící dýchacími nemocemi.
Health effects of CBDStudie souvislosti mezi THC a nevolností a zvracením došla ke konkrétním závěrům ohledně anticipačního zvracení, které je zpravidla spojené s užívání opiátů. Tato zjištění jsou významná zejména kvůli možnému účinku, který může mít chemická látka na vedlejší účinky v případě chemoterapie, běžně provázené nevolnostmi a zvracením.

Studie zaměřené na THC coby protinádorové látky prokázaly pozitivní výsledky na laboratorních myších. Výzkumní pracovníci objevili, že při kombinaci se syntetickým kanabinoidem, mělo THC významný vliv na výsledek studie. Některým myším byla indikována rakovina mozku, která působí smrtelné tumory. Kombinace THC a syntetického kanabinoidu cílená na nádorové buňky způsobila jejich rozptýlení. Je třeba poznamenat, že léčba rakoviny provedená na myších nebo krysách má potenciál být pro lidi smrtelná nebo neúčinná. 
cannabis patient
Zkušenosti pacientů
Informace týkající se zkušeností pacientů s léčebnou marihuanou coby součástí vědeckého výzkumu jsou diskutabilní a vyžadují další zkoumání. Někteří profesionální zdravotničtí pracovníci shromažďují informace od svých pacientů, nicméně výsledky jsou pro úplnou souhrnnou analýzu příliš skrovné. Vyhodnocením osobních reakcí lidí užívajících léčebnou marihuanu bylo zjištěno, že v případě řady nemocí, chorob a chronických bolestí jde o efektivnější medikaci, a to i když lidé na určitá léčiva reagovali různě. V současnosti neexistuje žádná obecná shoda ohledně otázek týkajících účinnosti léčebné marihuany, každý případ je jedinečný.

Grow your own Medical Marijuana

Medical Disclaimer:
Information listed, referenced or linked to on this website is for general educational purposes only and does not provide professional medical or legal advice. Royal Queen Seeds does not condone, advocate or promote licit or illicit drug use. Royal Queen Seeds Cannot be held responsible for material from references on our pages or on pages to which we provide links, which condone, advocate or promote licit or illicit drug use or illegal activities. Please consult your Doctor/Health care Practitioner before using any products/methods listed, referenced or linked to on this website.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.