By Luke Sumpter


HIV bylo v roce 1981 klasifikováno jako vir a od té doby si toto onemocnění vyžádalo přes 35 milionů životů. Toto smrtelné onemocnění vzniklo ve zvířatech a prostřednictvím lovu se rozšířilo na lidi. Jakmile jednou vstoupí do těla, tento patogen začne cílit na nepostradatelné imunitní buňky, díky čemuž je pacient náchylný na běžné infekce. Vědci se snaží zjistit, zda konopí a jeho složky mohou pomoci proti široké škále zdravotních onemocnění, mezi které patří i HIV.

Co je to HIV?

HIV je zkratkou pro human immunodeficiency virus (virus lidské imunitní nedostatečnosti) a poškozuje tedy náš imunitní systém. Buňky, které tvoří náš imunitní systém, jako jsou například bílé krvinky, pomáhají našemu tělu v boji proti bakteriálním, virálním a fungálním infekcím. Bez tohoto obranného systému bychom byli neustále nemocní. Tyto buňky tvoří naši přirozenou imunitu (první linii obrany) a adaptivní imunitu (imunitní odpověď tvořená protilátkami, které jsou účinné proti specifickým infekcím). Jelikož HIV ničí tyto nezbytné komponenty naší imunity, tak pacienti trpící touto nákazou nejsou schopni bojovat proti běžným infekcím ani proti závažným patogenům.

Jako všechny viry, i HIV žije parazitickým způsobem života a pro své přežití se spoléhá na hostitelské buňky. Hlavní nositelkou genetické informace u lidí a zvířat je DNA (dvoušroubovice, která obsahuje instrukce k tvorbě proteinů), nicméně u HIV je to RNA - jednošroubovice. Jakmile viry vstoupí do hostitelské buňky, tak použijí své RNA k unesení ribosomů (organely zodpovědné za tvorbu proteinů) a využijí je k tvorbě vlastních virálních kopií. Jakmile je buňka plná dalších virů, tak praskne a díky tomu dokážou tyto nové viry infikovat další buňky. Za jeden den HIV dokáže vytvořit mezi 10 miliony až 10 miliardami kopií.

HIV ale necílí na všechny imunitní buňky, se kterými přijde do styku. Místo toho se specializuje na specifický typ lymfocytu T, který je znám jako pomocný lymfocyt CD4. Obecně řečeno, T lymfocyty mají za úkol tvořit protilátky[1] v boji proti infekcím. Tyto buňky jsou tvořeny v kostní dřeni a poté jsou vyslány do celého našeho těla, kde se později diferencují na různé buňky se specifickými rolemi. Během imunitní odpovědi hrají[2] pomocné lymfocyty CD4 velice důležitou roli, jelikož produkují signalizační molekuly, jejichž úkolem je "naverbovat" všechny další typy imunitních buněk.

Proč se ale HIV soustředí na pomocné lymfocyty CD4? Virus HIV je využívá jako centra reprodukce. Virus se zmocní těchto buněk a využije je jako způsob k vlastnímu rozmnožení. Snižuje[3] tak délku jejich života a jejich celkové množství, díky čemuž naruší imunitní systém pacientů s HIV.

Jakmile se virus takto usadí, tak se infekce rozvine do tří odlišných fází:

Akutní fáze Během prvních týdnů po infekci se virus rychle replikuje a útočí na buňky CD4. Pacienti zažívají symptomy připomínající chřipku.
Chronická latentní fáze Tělo si během této doby vytváří protilátky a snaží se snížit replikaci viru. Pacienti jsou v této fázi často bez symptomů, ale množství buněk CD4 nadále klesá.
Pokročilá infekce Tato fáze byla dříve známá jako AIDS a dostávají se do ní obvykle pacienti, kteří nepodstoupili žádnou léčbu HIV. Typickým znakem této fáze je extrémní poškození imunitního systému.
 • Odkud HIV pochází?

HIV pochází od šimpanzů ze Střední Afriky[4]. Tento virus původně existoval u těchto zvířat jako virus opičí imunodeficience (SIV - simian immunodeficiency virus), ale nejspíše přeskočil na lidi v moment, kdy původní obyvatelé začali lovit šimpanze pro jejich maso. Přesný čas prvního přenosu mezi šimpanzem a člověkem není jasný, ale nejspíše k němu mohlo dojít již během 19. století.

 • Příčiny a Symptomy HIV

HIV se šíří z člověka na člověka prostřednictvím specifických tělesných tekutin[5]. Mezi tyto tekutiny patří:

Krev Semeno
Mateřské mléko Rektální a vaginální tekutiny

Jakmile se osoba nakazí HIV, tak se může objevit řada symptomů[6], jako například:

Únava Bolest v krku
Nateklé lymfatické uzliny Afty
Horečka Zimnice
Vyrážka Noční pocení
Bolest svalů

Pochopení Role Endokanabinoidního Systému

A jak je to tedy s konopím? Může kouření či jiné užívání konopí pomoci se symptomy HIV? Naneštěstí jsou studie teprve v rané fázi a tudíž nemůžeme přijít s žádnými závěry. Nicméně existuje malé množství studií, které zkoumaly vliv účinků konopí na HIV.

Předtím, než se na tyto studie podíváme, tak je vhodné si připomenout, co vlastně endokanabinoidní systém (EKS) dělá. Jednoduše řečeno, EKS je univerzální regulátor[7] u mnoha druhů zvířat a u lidí. Tento systém se nachází v celém našem těle a vědcům se podařilo identifikovat součásti tohoto systému v neuronech, kostech, kůži, trávicím traktu, imunitním systému, rozmnožovací soustavě a jinde. Hlavní funkcí EKS je udržení homeostáze (biologické rovnováhy) mezi těmito jednotlivými systémy, díky čemuž mohou efektivně pracovat. Jak toho ale dosáhne?

 • Součásti EKS

Součásti EKS jsou přítomné ve všech výše zmíněných částech našeho těla. Mezi tři hlavní součásti EKS patří receptory, signalizační molekuly a enzymy. Receptory jsou součástí plazmatických membrán různých buněk (a také jsou přítomny na organelách) a čekají na aktivaci od signalizační molekuly. Mezi dva hlavní receptory EKS patří receptory CB1 a CB2, nicméně i další receptory jsou součástí rozšířeného EKS, který je znám jako endokanabinoidom[8].

Signalizační molekuly EKS jsou známé jako endokanabinoidy ("endo" znamená "uvnitř"). Hlavní dva endokanabinoidy v našem těle jsou Anandamid a 2-AG. Různé typy buněk mají za úkol tvořit a uvolňovat endokanabinoidy do našeho těla dle potřeby. Jakmile se tyto sloučeniny navážou na receptory EKS, vytvoří požadovanou biochemickou změnu uvnitř cílových buněk.

A nakonec máme enzymy EKS. Tyto proteiny tvoří endokanabinoidy dle potřeby a rozkládají je chvíli poté, co se navážou na receptory.

Jak už možná víte, konopná rostlina také vytváří kanabinoidy. Tyto molekuly (strukturně jsou z části terpeny a z části fenoly) mají podobný tvar molekuly s našimi endokanabinoidy a dokážou se tak navázat na receptory EKS. Jednoduše řečeno to znamená, že molekuly obsažené v konopí jsou schopné modulovat universální regulátor lidského těla - což je opravdu něco.

Právě probíhající studie zkoumají, zda tento mechanismus účinku lze využít k léčbě mnoha onemocnění, včetně HIV. Vědci například testují vliv kanabinoidů na modelech chronického zánětu[9], neuropatické bolesti[10] a snížené funkce imunitního systému[11].

Pochopení Role Endokanabinoidního Systému

Marihuana a HIV: Výzkum

Teď víte, jak HIV postupuje a proč je EKS tak důležitý. Nyní je čas se podívat na některé studie, které zkoumají vztah mezi konopím a pacienty s HIV.

 • Konopí a zánět

Chronický zánět doprovází mnoho onemocnění. Slovo "zánět" má velice špatnou reputaci, ale jedná se o reakci, která nám pomáhá přežít. Jakmile se do našeho těla dostane infekční patogen, tak náš imunitní systém vypustí zánětlivé buňky a signalizační molekuly, které spustí útok proti těmto narušitelům. Nicméně některá onemocnění zabraňují našemu tělu vypnout tento agresivní útok. Z dlouhodobého hlediska může tento proces poškodit naše vlastní tkáně.

Zatímco některé elementy imunitního systému jsou oslabeny kvůli infekci HIV, jiné složky, jako jsou například monocyty, jsou chronicky aktivní[12]. To může způsobit systemický zánět, díky kterému jsou pacienti náchylnější na vznik kardiovaskulárního, kostního a nebo neurologického onemocnění. Mnoho HIV pacientů také vykazuje nerovnováhu v jejich střevním mikrobiomu.

Mnoho pacientů s HIV prožívá neurokognitivní poškození a behaviorální změny, které jsou způsobeny zánětem nervů, který je zase způsoben virem HIV. Několik vědců zkoumá, zda může konopí pomoci v redukci zánětlivých signálů, které způsobují tento symptom.

Například tato studie, která byla publikována v časopise AIDS Care, sledovala dřívější užívání konopí[13] u 138 pacientů s HIV. Jejich cílem bylo zjistit, zda konopí ovlivnilo neurokognitivní schopnost pacientů. Podobná studie, která byla publikována v časopise Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, sledovala dopad užívání konopí[14] na neurokognitivní poškození u 679 pacientů s HIV.

A nakonec studie z roku 2021[15] zkoumala, zda může konopí snížit zánětlivost centrálního nervového systému u pacientů s HIV. Vědci během studie testovali HIV negativní pacienty, kteří neužívají konopí, HIV pozitivní pacienty, kteří neužívají konopí, HIV pozitivní pacienty s občasným užíváním konopí a HIV pozitivní pacienty, kteří užívají konopí denně.

 • Konopí a Imunita

Jelikož problémy s imunitou jsou hlavním problémem u HIV, dává smysl, že vědci zkoumali dopad konopí na imunitu u pacientů s HIV. I když jsou data z klinických testů vzácná, tak tým vědců navrhnul v roce 2019 studijní protokol, který by otestoval účinky orálně užitých kanabinoidů na aktivaci imunity u pacientů s HIV.

Návrh této studie[16] popisuje nábor 26 HIV pozitivních pacientů, kteří žili nevědomky s virem po alespoň poslední tři roky. Vědci by poté randomizovali pacienty do dvou skupin a podali perorální kapsle po dobu 12 týdnů. Jedna skupina by dostala kapsle obsahující THC a CBD v poměru 1:1 a druhá skupina s THC a CBD v poměru 1:9. V návrhu této studie se zmiňuje, že Research Institute of the McGill University Health Centre tuto studii schvaluje, nicméně výsledky ještě nebyly publikovány[17].

 • Konopí a Bolest

Stovky tisíc pacientů po celém světě můžou legálně získat konopí na předpis proti řadě onemocnění a chronická bolest je tím nejčastějším[18] důvodem. Vědci nadále odhalují, jakou roli hraje EKS při signalizaci bolesti[19] a studie cílí na EKS v naději, že rozlousknou neuropatickou bolest spjatou s HIV.

Kromě toho tato systematická studie z roku 2021[20] procházela již existujícími předběžnými a klinickými daty ze studií, které zkoumaly kanabinoidy, endokanabinoidy a inhibitory EKS enzymů a jejich vliv na modely HIV. Co se týče klinických dat, většina studií zahrnovala kouření konopí. Autoři této studie chtějí prozkoumat i další metody užívání.

Marihuana a HIV: Výzkum
 • Jaké Jsou Potenciální Nevýhody Užívání Konopí u Pacientů s HIV?

Prozatím dostupná data nejsou konkluzivní a tudíž nevíme, jaký vztah je mezi konopím a HIV. Navíc má konopí několik nevýhod, které budou pro vědce představovat problém v následujících letech. I když konopí obsahuje přes 100 různých kanabinoidů, THC a CBD jsou nejhojněji zastoupeny ve většině odrůd. THC má psychotropní vedlejší účinky, které mohou pomoci rozjet některé psychické poruchy, zatímco CBD nemá psychoaktivní účinky, ale může u některých lidi podráždit žaludek, navodit únavu a také je potřeba si dávat pozor na jeho mezilékovou interakci.

HIV a Konopí: Co Nás Čeká v Budoucnu?

Podpora pro legalitu konopí naštěstí po celém světě roste a mnoho zemí světa má již legální lékařské konopí. V průběhu následujících let budeme mít k dispozici i další data z klinických testů a budeme tak vědět více o účincích konopí mezi pacienty s HIV.

External Resources:
 1. T cell | Definition, Function, & Facts | Britannica https://www.britannica.com
 2. helper T cell | Description & Function | Britannica https://www.britannica.com
 3. HIV 1: epidemiology, pathophysiology and transmission | Nursing Times https://www.nursingtimes.net
 4. About HIV/AIDS | HIV Basics | HIV/AIDS | CDC https://www.cdc.gov
 5. Transmission VIH / sida | Sidaction https://www.sidaction.org
 6. Quels sont les symptômes du VIH ? | Plate-Forme Prévention Sida https://preventionsida.org
 7. The Endocannabinoid System, Our Universal Regulator https://www.jyi.org
 8. The Endocannabinoid System and PPARs: Focus on Their Signalling Crosstalk, Action and Transcriptional Regulation - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. The endocannabinoid system in pain and inflammation: Its relevance to rheumatic disease - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Cannabinoids and the immune system: an overview - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 12. Systemic Effects of Inflammation on Health during Chronic HIV Infection - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. The neurocognitive effects of a past cannabis use disorder in a diverse sample of people living with HIV - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 14. Cannabis Exposure is Associated With a Lower Likelihood of Neurocognitive Impairment in People Living With HIV - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Daily Cannabis Use is Associated With Lower CNS Inflammation in People With HIV - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 16. Oral cannabinoids in people living with HIV on effective antiretroviral therapy: CTN PT028—study protocol for a pilot randomised trial to assess safety, tolerability and effect on immune activation | BMJ Open https://bmjopen.bmj.com
 17. Cannabinoids in PLWHIV on Effective ART - No Study Results Posted - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov
 18. Consensus recommendations on dosing and administration of medical cannabis to treat chronic pain: results of a modified Delphi process | Journal of Cannabis Research | Full Text https://jcannabisresearch.biomedcentral.com
 19. The role of the endocannabinoid system in pain - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 20. Targeting the endocannabinoid system for management of HIV-associated neuropathic pain: A systematic review - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.