Dokáže pomáhat s rakovinou prostaty, rakovinou plic, leukémií, rakovinou mozku, rakovinou tlustého střeva, rakovinou děložního čípku, rakovinou prsu a dalšími.

Současně pomáhá zmirňovat symptomy, které souvisí s tradiční léčbou rakoviny jako je nevolnost a zvracení. Mnoho lidí o tom ale neví, protože léčebné účinky marihuany jsou zastíněny jejím stigmatem.

Jedičná léčivá látka

Marihuana je také známá jako konopí. Listy, palice a květy obsahují jedinečnou chemickou látku známou jako kanabinol. To je chemická látka, která se nachází v marihuaně nabízené Royal Queen Seeds, jež je vyhledávaná k různému lékařskému použití.

Kanabinol má schopnost vypnout gen, který zodpovídá za matestázování řady agresivních forem rakoviny. Současně nemá psychoaktivní vlastnosti rostliny marihuany. Dokáže předejít vzniku rakoviny a také snížit nutnost užívání inzulinu v případě diabetu až o 58% a výskyt infarktu o 66%. 

Podpora závěrů

Schopnosti kanabinolu jsou podepřeny výsledky studie, která byla nedávno provedena ve Španělsku. Španělský lékařský tým provedl testy, aby zjistil, zda lze růst rakovinného glioblastomu zastavit odříznutím přívodu krve, a to pomocí použití léčebné marihuany.

Karcinom glioblastom je jedním z nejhůře léčitelných typů rakoviny. Často nereaguje na konvenční léčby rakoviny, jako je operace, chemoterapie a ozařování. Vědci věděli, že použití léčebné marihuany zablokuje trvalý růst krevních cév u myši. Nicméně chtěli zjistit, zda k tomu stejnému dojde i v případě lidského pacienta.

Výsledky byly jednoduše vynikající. Aktivita genů souvisejících s růstem krevních cév v nádoru, a to produkcí chemické látky známé jako vaskulární endoteliální růstový faktor, nebo-li VEGF, se výrazně snížila. Kanabinol zastaví produkci VGEF, a to vytvořením sloučeniny nazvané ceramid, která řídí buněčnou smrt. Toto zjištění také poskytlo nový farmakologický cíl pro použití terapií na bázi kanabinoidů.

Další významný objev

Kromě léčby jednoho z nejtěžších druhů rakovin se prokázalo, že je velmi účinná při léčbě nemelanomových nádorů. Nemelanomové nádory jsou považovány za jedny z nejčastějších malignit u lidí. Vzhledem k účinkům kanabinolu na růst gliomů společně s širokou distribucí dvou typů receptorů kanabinoidu, se vědci zaměřili na studium možné schopnosti těchto sloučenin při léčbě rakoviny kůže.

Výsledky byly znovu neuvěřitelné. Aktivace receptoru kanabinolu způsobuje apoptózu rakovinných buněk. Současně se snižuje životaschopnost epidermálních buněčných linií. Studie také prokázala, že může dojít ke snížení aktivace EGF-R v kožním nádoru. EGF-R je rakovinná sloučenina, která hraje zásadní roli při vyvolání angiogenního spínače nutného pro růst kožních nádorů.

Další účinky

Díky těmto závěrům mohou pacienti využít léčebného konopí od Royal Queen Seeds coby alternativní léčby rakoviny. Rovněž existuje celá řada výhod, které pacienti s rakovinou při jejím užívání získají. Jednou z nich je to, že pomáhá lidem znovu získat chuť k jídlu.

Jak ozařování, tak chemoterapie ovlivňují pacientovu chuť k jídlu a čichové schopnosti. Díky tomu pacient často necítí vůbec nic, co má něco společného s jídlem. Aby se jejich stav zlepšil, musí pacienti s rakovinou jíst zdravou stravu. Znovu bylo prokázáno, že kanabinol, hlavní složka konopí, zvyšuje u pacientů s rakovinou chuť k jídlu.

Dalším důležitým přínosem léčebné marihuany je, že pomáhá snížit bolest, kterou pacienti při rakovině pociťují. Léčby rakoviny nejsou často příjemné. Když jejich tělo vyhlásí válku nemoci, trpí většina pacientů vážnými bolestmi. Použití léčebné marihuany může tuto bolest zmírnit.

Nezapomínejme na spánek a závratě

Kromě uvedených prospěšných účinků pomáhá léčebná marihuana také pacientům s rakovinou, kteří mají problémy s usínáním. Ať už na léčbu nereagují nebo se vyrovnávají s tím, že jim byla diagnostikována tato nemoc, nespavost není pro nikoho zábavná. Bylo prokázáno, že kanabinol objevený v léčebné marihuaně často pomáhá tomu, aby se pacient vyrovnávající se s diagnostikou rakoviny uvolnil a snadněji a rychleji usnul. Spánek je důležitou součástí každé léčby. Pokud lidské tělo nemůže spát, mnohem hůře se hojí. Léčebná marihuana také pomáhá při závratích. Znovu jde o problém související s léčbou rakoviny.

Mnozí pacienti, kteří podstoupili léčbu rakoviny, často trpí závratěmi. Díky tomu nejsou schopni soustředit se. Bylo zjištěno, že léčebná marihuana skutečně pomáhá pacientům, kteří trpí závratěmi, k nimž dojde v důsledku léčby rakoviny. Snížení výskytu závratí rovněž snižuje zvracení, které trápí řadu pacientů. To jim zase pomáhá udržet přijatou potravu a zachovat si váhu, což je významným faktorem pro zotavení se z rakoviny.

Neznalost těchto skutečností

I když s těmito fakty byla seznámena lékařská společnost v USA, mnoho lidí a praktických lékařů neví o výhodách užívání léčebné marihuany v boji proti rakovině. Hlavním důvodem je, že americká vláda žádnou ze studií neuznala. Rovněž uvedli, že s marihuanou nelze provádět dobře kontrolované pokusy, protože ji nelze aplikovat v reprodukovatelných, standardních dávkách. Proto nemůže splnit vládní standardy týkající se kvality, účinnosti a čistoty léků.

Další zdravotní služby z celého světa se tento fakt rozhodly ignorovat. Léčebné vlastnosti marihuany uznává například izraelské ministerstvo zdravotnictví. Zároveň byly formulovány směrnice pro efektivnější implementaci státem podporované distribuce a produkce léčebné marihuany. Rovněž se odhaduje, že po plné implementaci programu bude mít plný přístup k léčebné marihuaně 40 000 pacientů s rakovinou. Stručně řečeno, léčebná marihuana přináší pacientům s rakovinou řadu výhod. 

Lékařské prohlášení

Uvedené, odkazované informace na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné vzdělávací účely a nepředstavují odbornou lékařskou či právní radu. Royal Queen Seeds neomlouvá, neobhajuje ani nepropaguje nezákonné užívání drog. Royal Queen Seeds Cannot nenese zodpovědnost za materiál z odkazů na našich stránkách nebo na stránkách, na něž byly uvedené odkazy, které omlouvají, obhajují nebo propagují nezákonné užívání drog nebo nezákonné aktivity.
Než užijete jakékoli produkty/způsoby uvedené nebo odkazované na této webové stránce, obraťte se na svého lékaře/poskytovatele zdravotní péče.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.