By Ryan Najjar

V průběhu posledního desetiletí se mnoho lidí obrátilo na lékařské konopí, které využívají jako prostředek pro léčbu fyzických i psychických onemocnění. Lidé trpící chronickou bolestí, záněty, glaukomem a dokonce i rakovinou našli úlevu od svých onemocnění díky konopí.

Seznam onemocnění, které by konopí mohlo být schopné vyléčit, roste každým dnem a Tourettův syndrom by mohl být dalším onemocněním na tomto seznamu. Je stále příliš brzy něco tvrdit s jistotou, ale vše vypadá slibně.

CO JE TO TOURETTŮV SYNDROM?

I když je jméno tohoto onemocnění velice dobře známo, existuje mnoho nedorozumění o tom, co to vlastně Tourettův syndrom (TS) je. Prakticky se jedná o poruchu vývoje nervů, která způsobuje nechtěné svalové stahy, které vedou k motorickým a vokálním tikům (tyto tiky vysvětlíme později).

Vědcům se zatím nepodařilo objevit přesnou příčinu, ale předpokládá se, že genetické a environmentální faktory hrají roli. Ukázalo se, že mnoho případů TS je dědičných. Přesný gen, který tuto nemoc přenáší, ještě nebyl objeven.

JAKÉ JSOU SYMPTOMY TOURETTOVA SYNDROMU?

Jakmile se zmíní TS, mnoho z vás si jistě představí případy lidí v televizi, kteří trpí náhodnými vokálními tiky. Nicméně i když jsou tyto tiky a křičení nadávek spojeny s tímto onemocněním, většina lidí trpících TS nevykazuje toto chování.

Většina lidí trpících TS má směs motorických a vokálních tiků[1]. Tyto tiky se liší ve své závažnosti, ale mnoho z nich si většina lidí ani nevšimne. Mezi motorické tiky patří například mrkání, krčení ramen či otáčení očí v sloup. Tyto tiky může řada lidí považovat za normální chování. I některé vokální tiky, jako je odkašlání či vydávání zvuků jazykem, lze vydávat za normální chování.

Lidé, kteří mají jiné tiky, to mají o poznání složitější. Někteří mají nutkání skákat či se točit kolem a nebo hýbat hlavou a všemi končetinami najednou. Jiní mají zase nutkání dotýkat se objektů či lidí ve svém okolí. Některé vokální tiky mohou způsobit trapné chvíle, pokud se jedná o nutkání pískat, opakovat fráze, říkat náhodné fráze, vydávat zvířecí zvuky a nebo nadávat. Nekontrolovatelné nadávání však postihuje pouze 1 pacienta z 10 a ostatní zmíněné tiky jsou daleko běžnější.

 

TOURETTE SYNDRME SYMPTOMS
Attention deficit Dysfunction in sensory integration
Executive disfunction Visual perception motor disabilities
Learning disabilities Mood disorders
Social skills deficits Obsessive-compulsive disorder
Memory deficits Panic disorder

 

JAK SE DÁ TOURETTŮV SYNDROM LÉČIT?

V dnešní době existuje několik možností[2] léčby TS, které jsou různě účinné. Nejběžnější léčby jsou behaviorální terapie a nejvíce studovaná metoda se jmenuje trénink zvrácení návyků (habit reversal training HRT). Tato metoda cílí na tu touhu či potřebu, která předchází tiku.

Když pacient cítí tuto potřebu, behaviorální terapeut je naučí udělat odpověď, která vyruší tik. Tato specifická strategie se jmenuje komplexní behaviorální intervence pro tiky (CBIT) a zdá se, že se jedná o nejefektivnější léčbu.

Toto je však základní terapie a pacienti se závažnějšími symptomy podstupují i další léčby. Momentálně neexistují žádné léky, které jsou specificky navrženy proti tikům, nicméně dochází k předepisování léčiv proti některým symptomům.

Antipsychotika jako je pimozid, byly schváleny pro léčbu TS. Společně s dalšími antipsychotiky, jako je haloperidol, je nejefektivnějším lékem k potlačení tiků. Tyto léky fungují díky schopnosti blokovat dopaminové receptory a jejich vedlejší účinky mohou bohužel vést k dalším obtížím. Dokud nebude existovat specifický lék proti tikům, tak jsou tyto léky nejlepší volbou.

JAKOU ROLI HRAJE ENDOKANABINOIDNÍ SYTÉM V TOURETTOVĚ SYNDROMU?

Možná již víte, že chyba je v mozku pacienta trpícího TS, ale věděli jste, že u TS možná hraje svou roli i endokanabinoidní systém?[3] U TS jsou problémy s bazálními ganglii, společně s thalamem a frontálním kortexem. V bazálních gangliích je vysoká koncentrace kanabinoidních receptorů typu 1 (CB1) a ví se, že endokanabinoidní systém (EKS) je zapleten v jeho funkci. Jelikož EKS moduluje tento systém a mnoho dalších, tak se předpokládá, že dysfunkce EKS je částečně zodpovědná za TS.

MOHLO BY LÉKAŘSKÉ KONOPÍ VYLÉČIT TOURETTŮV SYNDROM?

Pojďme se na tuto myšlenku podívat detailněji. Pokud TS způsobuje dysfunkce EKS, šlo by vyléčit TS díky konopí?

Stále častěji slýcháme od vědců ano, nebo alespoň "možná". Již po desetiletí někteří vědci předpokládají, že konopí by mohlo pomoci pacientům, kteří trpí Tourettovým syndromem.

V roce 1998 se tým německých vědců věnoval TS. Ze 64 pacientů jich 17 užívalo konopí a 14 z nich potvrdilo částečnou a nebo úplnou úlevu[4] od jejich tiků. Následující studie, které vypracoval stejný tým, potvrdily výsledky první studie.

Medical Marijuana Treating Tourette

Všechno ohledně TS se ale netýká pouze tiků. Mnoho lidí trpících TS také trpí nedostatkem či problémy se spaním. Mnoho z vás již ví, že konopí může opravdu pomoci lidem, kteří mají problémy usnout. Zatímco TS způsobuje spánkovou latenci, konopí se s tímto problémem[5] umí vypořádat. Zatímco tiky jsou daleko častější v průběhu REM spánku, konopí se zbaví REM spánku. Pokud pacienti mají problém s udržením spánku, konopí jim může pomoci i s tímto problémem. Konopí také pomáhá se symptomy OCD[6], které se často vyskytují u pacientů s TS. Dále také pomáhá s úzkostí a agresivitou[7], se kterou se někteří pacienti s TS musejí umět vypořádat.

BUDOUCNOST TOURETTOVA SYNDROMU A KONOPÍ

I když existuje mnoho výzkumů, které se tímto problémem zabývají, budoucnost konopí a TS je stále ve hvězdách. Nyní probíhá řada klinických testů, z nichž jeden, který je oficiálně veden vládou USA, bude ukončen v roce 2020[8]. Vzhledem k tomu, jaké studie jsme zde zmínili, tak máme důvod být optimističtí, ale nesmíme usnout na vavřínech. Vědci se budou muset ujistit, že THC nezpůsobí žádné dlouhodobé vedlejší účinky a že snížení častosti tiků nebyla lež. Doufáme však, že pacienti s TS již brzy budou mít efektivní léčbu.

External Resources:
  1. Tourette's syndrome - NHS https://www.nhs.uk
  2. Management of Tourette syndrome https://en.wikipedia.org
  3. Possible Role of the Endocannabinoid System in Tourette Syndrome https://www.intechopen.com
  4. Cannabinoids: possible role in patho-physiology and therapy of Gilles de la Tourette syndrome. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Decreased sleep quality and increased sleep related movements in patients with Tourette’s syndrome https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in Tourette syndrome: a 6-week randomized trial. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Psychiatry Online https://neuro.psychiatryonline.org
  8. Safety and Efficacy of Cannabis in Tourette Syndrome - Full Text View - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.