Dokáže konopí Tourettův syndrom vyléčit?

Tourettův syndrom postihuje zhruba 1% populace a to i přesto, že příčina nemoci je neznámá, se počet pacientů, kteří tímto onemocněním trpí každoročně zvyšuje. Nicméně je velmi dobře známo, že možnosti léčby Tourettova syndromu jsou značně nedostačující. Kristen R. Muller-Vahl, M.D., výzkumná pracovnice oddělení neurologie na Medical School of Hannover, publikovala v roce 2003 článek nazvaný "Kanabinoidy snižují symptomy Tourettova syndromu": “V současnosti je léčba Tourettova syndromu (TS) nedostačující. Z toho důvodu se zájem o nové terapeutické strategie neustále zvyšuje." Pokračuje, "Neoficiální zprávy naznačují, že užívá konopí může zlepšit nejen tiky, ale také problémy s chováním pacientů s TS" (“Expert Opinion on Pharmacology.” Ročník 4, Č. 10, str. 1717-1725).

Cannabis for treating tourette Syndrome
Muller-Vahl dále popisuje dvě různé klinické studie, které provedla v roce 2002. Jedné studie se zúčastnilo 12 pacientů s Tourettovým syndromem, kterým byla podána jedna dávka THC a o dva týdny později jim bylo podáno placebo. 75% účastníků této studio hlásilo pozitivní účinky konopí.

Druhá studie byla randomizovaná studie 24 účastníků, z nichž všichni trpěli tiky souvisejícími s TS. Tato studie uvádí, že delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), primární psychoaktivní chemická látka v marihuaně, snižuje tiky u pacientů s Tourettem. Ani v jedné ze studií nebyly hlášeny žádné vážné nežádoucí účinky. Muller-Vahl uvádí, že pokud by se běžně používané léky na léčbu TS ukázaly neefektivními, mělo by být zváženo podávání konopí.

Léčebná marihuana léčí Tourettův syndrom jestliže běžné léky selžou

Další zpráva, tentokrát od Reuvena Sandyka, M.D., a Gavina Awerbucha, M.D., neurologa a specialisty na léčbu bolestí, vydaná v prosinci 1988 v “Journal of Clinical Psychopharmacology”,  nazvaná “Marihuana a Tourettův syndrom", uvádí, že se v poslední době setkali s třemi pacienti s TS, kteří neměli adekvátní reakce na běžné léky používané při léčbě TS, ale zaznamenali výrazné zlepšení symptomů při kouření konopí” (Ročník 8, Č. 6).

A  nakonec, podle on-line zprávy Americké lékařské asociace jde o zprávu s názvem "Léčebná marihuana (A-01)”: “O účincích marihuany na pacienty s Tourettovým syndromem, kteří nedostatečně reagovali na standardní léčbu existují pouze omezené údaje, tvoří je 4 kauzaistiky, které hlásí významné zlepšení při kouření marihuany a 1, která hlásí výrazné zlepšení při podávání 9-THC (10 mg) v orální formě.”

THC úspěšně léčí Tourettův syndrom

Je třeba provést další výzkum souvislostí mezi Tourettovým syndromem a marihuanou. V tuto chvíli jsme v Royal Queen Seeds potěšeni, že můžeme prohlásit, že se podle všech provedených výzkumů zdá, že marihuana může významně snížit viditelné tiky těch, kteří jsou postiženi Tourettovým syndromem. 

Lékařské prohlášeníUvedené, odkazované informace na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné vzdělávací účely a nepředstavují odbornou lékařskou či právní radu.

Royal Queen Seeds neomlouvá, neobhajuje ani nepropaguje nezákonné užívání drog. Royal Queen Seeds Cannot nenese zodpovědnost za materiál z odkazů na našich stránkách nebo na stránkách, na něž byly uvedené odkazy, které omlouvají, obhajují nebo propagují nezákonné užívání drog nebo nezákonné aktivity. Než užijete jakékoli produkty/způsoby uvedené nebo odkazované na této webové stránce, obraťte se na svého lékaře/poskytovatele zdravotní péče.

External Resources:
  1. Tourette's syndrome - NHS https://www.nhs.uk
  2. Management of Tourette syndrome https://en.wikipedia.org
  3. Possible Role of the Endocannabinoid System in Tourette Syndrome https://www.intechopen.com
  4. Cannabinoids: possible role in patho-physiology and therapy of Gilles de la Tourette syndrome. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Decreased sleep quality and increased sleep related movements in patients with Tourette’s syndrome https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in Tourette syndrome: a 6-week randomized trial. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Psychiatry Online https://neuro.psychiatryonline.org
  8. Safety and Efficacy of Cannabis in Tourette Syndrome - Full Text View - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.