By Miguel Ordoñez


Tráva a úzkost mají poměrně jedinečný a zajímavý vztah. Mnoho studií[1] se zabývalo potenciálem konopí nebo jeho komponentů léčit úzkost, někteří experti se zabývali i vývojem nového anxiolytika založeného na bázi konopí[2].

Zároveň má ale konopí, konkrétně THC, reputaci spouštěče paranoie. Podobně některé studie[3] nalezly spojení mezi zázračnou bylinkou a vznikem úzkostných poruch.

Je nezbytné zdůraznit, že jak uživatelé medicínského konopí, tak i rekreační uživatelé se mohou stát oběťmi konopím způsobené úzkosti. To znamená, že je velmi důležité vědět, jak se s tímto stavem vypořádat. S tímto na mysli se pojďme ponořit do fenoménu konopím způsobené úzkosti a důvodů, proč k ní dochází. Poté si představíme nějaké způsoby, jak se jí zbavit a v budoucnu jí předcházet.

Related story

Co Je To THC?

Co je to konopím způsobená úzkost?

Určité životní situace s sebou přináší úzkost. Takové ty momenty před tím, než musíte přednést proslov, cítíte, jak se vám potí dlaně a srdce buší rychleji. Nejste schopni se soustředit na daný moment a místo toho se přehnaně bojíte toho, co má přijít.

To jsou všechno normální reakce. A jakmile se trochu sesbíráte a začnete pořádně dýchat, setřesete ze sebe všechny hlodající pochyby a nejistoty.

Při úzkosti způsobené konopím je to trochu jiné. Podobně jako greening out, symptomy jsou nepříjemné – pocení, třes, vyčerpání – až na to, že konopná úzkost především vyvolává mentální trápení oproti tomu fyzickému. Úzkost je v každém případě známá tím, že způsobuje žaludeční potíže, nevolnost a dokonce i zvracení.

Kromě toho, co je všeobecně známé, našli vědci spojení mezi užíváním konopí a úzkostí. Například v průzkumu[4] provedeném v Austrálii 22 % respondentů hlásilo záchvaty paniky v návaznosti na užití konopí.

What Is Weed Anxiety?

Jak poznat konopím způsobenou úzkost?

Příznaky konopné úzkosti může být pro některé lidi obtížné rozeznat, ale existují určité typické znaky.

Obvykle začíná s přívalem negativních myšlenek. Ty jsou obtěžující, je to otravné hloubání a je obtížné se ho zbavit. Posléze to přechází do fyzických symptomů, včetně přerývavého dýchání (což samo o sobě způsobuje úzkost) a neschopností se pohodlně volně pohybovat.

Lidé, kteří procházejí epizodou konopné úzkosti mají pocit, jako by byli uvězněni uvnitř své vlastní hlavy. Jejich myšlenky jsou příliš hlasité, což jim znemožňuje soustředit se nebo sledovat to, co se zrovna děje kolem.

Typický symptom paranoie, který je rozšířený mezi rekreačními uživateli konopí, je nervózní vyhlížení z okna v očekávání policie. Strach z toho, že udělali něco ilegálního bohatě stačí ke spuštění paniky.

Jak se konopné úzkosti zbavit

První věc, na kterou je potřeba pamatovat při prožívání konopné úzkosti, je přiznat si, že se to děje.

Může to znít jako těžký úkol, ale je to klíčový krok k redukci úzkosti, i té, která není způsobena konopím. V tu chvíli už bude snažší párkrát se nadechnout a vrátit se zpátky k normálu. Pokud to nepomůže, máme pro vás nějaké tipy, které můžete vyzkoušet:

Dejte si studenou sprchu
Přinejmenším si alespoň opláchněte studenou vodou krk. Náhlý teplotní šok vám pomůže vymanit se z momentálního stavu omráčenosti a zmatenosti.
Najezte se nebo něco vypijte
Tím přesunete svou pozornost od stavu paniky jinam
Rozptylte se
Udělejte si procházku po okolí. Pusťte si relaxační hudbu. Cílem je udržet vaši mysl stranou od neklidných myšlenek, které úzkost umocňují.
“Vynuťte si” pozitivní mindset:
Připomeňte si, že je to všechno jen ve vaší hlavě a že budete v pořádku. Občas i laskavé pošťouchnutí sebe sama k přijetí pozitivního mindsetu může stačit k uvolnění a lepšímu naladění.
 • Odezní konopím způsobená úzkost?

Ano! Stejně jako u všech oslabujících rekreačních látek, s trochou času pocítíte odeznění účinků.

V případě konopné úzkosti délka trvání symptomů významně závisí na metodě užití konopí – účinky poživatin, včetně těch negativních, trvají i o hodiny déle než účinky navozené inhalací a nebo aplikací pod jazyk. Než se tedy opět budete cítit v pohodě, může to trvat od 10 minut do několika hodin. Může se to zdát jako věčnost, ale díky následování kroků zmíněných v předchozích sekcích to bude ok.

Ve výsledku budete určitě v pořádku. Ale nepohodlí může být zneklidňující, obzvlášť pro nové uživatele konopí.

Jak se konopím způsobené úzkosti vyhnout?

Jak se říká, prevence je nejlepší lék. Zde je několik způsobů, jak odvrátit potenciálně traumatizující epizody konopné úzkosti.

Víc CBD, méně THC
Vyberte si odrůdu s poměrem THC:CBD, který obsahuje více toho druhého. Poměr 1:1, také známý jako zlatý poměr, vás stále zkouří, ale psychotropní účinky budou díky obsahu CBD menší.
Mikrodávka
Tato rada platí především pro úplné nováčky, kteří jsou výrazně náchylnější ke konopím způsobené úzkosti. Pro váš první konopný trip je v pořádku požít jen malou dávku. Mnohem lépe se tak seznámíte s účinky. To je obzvlášť důležité, když dojde na první konzumaci poživatin.
Udělejte si příjemné prostředí:
Udělejte si příjemné prostředí: Úplně ideálně chcete být v kontrolovaném prostoru s lidmi, kterým věříte. Nastavte světla tak, aby vytvářela poklidnou atmosféru. Také je dobré mít poblíž nějaké jídlo pro chvíli, kdy udeří konopím způsobená žravost a vodu k ovlažení vyschlých úst.

Proč mi kouření trávy způsobuje úzkost?

Zodpovězení této otázky už vyžaduje trochu vědečtější odpověď. Když THC vstoupí do těla, váže se na dva hlavní typy receptorů endokanabinoidního systému – CB1 a CB2.

Pro ty, kteří nejsou s endokanabinoidním systémem (EKS) obeznámeni: je to regulační systém, který se nachází v celém těle. Podle studií[5] to vypadá, že hraje klíčovou úlohu v modulaci mozkových funkcí, endokrinního a imunitního systému. Vědci také nalezli spojení mezi EKS a sekrecí reprodukčních a stresových hormonů.

Právě stimulací EKS začne THC vyvolávat citelné účinky. Zde je to, co věříme, že se děje poté, co kouříte, vapujete nebo jinak požíváte THC.

 • Amygdala

Amygdala je oblast našeho mozku mající roli jak v podmíněném, tak i v nepodmíněném vyvolání strachu. Také je zodpovědná za odeznění strachu a podmíněnou inhibici.

Nedávný výzkum[6] odhalil přítomnost velkého mmožství CB1 receptorů v amygdale. To vedlo experty k nálezu spojitosti mezi možnou provokací emocionální reakce následující po požití THC. Díky tomu dává úzkost způsobena kouřením THC mnohem větší smysl.

 • Centrální nervový systém

Podobně jako amygdala je i centrální nervový systém domovem kanabinoidních receptorů, především CB1 – tím, že se na něj THC váže, vyvolává psychotropní účinky.

Jak do toho všeho tedy zapadá úzkost? Studie z roku 2014[7] se zabývala vztahem mezi THC, svalovými křečemi a problémy močového měchýře. Navzdory některým slibným nálezům, jedním z nepříznivých účinků byla úzkost. Společně s psychózou a dysforií souvisely všechny tyto účinky s vyššími koncentracemi THC.

 • Kardiovaskulární systém

Výzkum[8] z roku 1994 tvrdí, že panická porucha a chronická úzkost zvyšují úmrtnost na kardiovaskulární choroby. Studie zdůrazňuje spojení mezi chronickým užíváním konopí a chronickou úzkostí, poznamenávající, že obojí by mohlo představovat významný faktor přispívající ke zvýšené úmrtnosti na kardiovaskulární choroby.

Proč mi kouření trávy způsobuje úzkost?

Proč marihuanová úzkost působí jen na někoho?

To je velmi běžná otázka a také velmi opodstatněná. Nicméně ale nemá krátkou a přímočarou odpověď, jelikož zde figuruje několik různých faktorů.

 • Genetika

Konopí je milované hned pro několik pozitivních účinků a pocitů. Při užití správné dávky působí THC relaxačně a poskytuje mentální stimulaci. Jisté odrůdy jsou známé tím, že ve svých uživatelích probouzí kreativitu a poklidnost.

Jak ale tvrdí studie z roku 2019[9], pozitivní účinky se zdají být dominantní hlavně u těch, kteří mají THC-senzitivní přední část mozku. Jedinci s THC-senzitivní zadní částí mozku jsou náchylnější k prožívání úzkosti. U těchto jedinců jsou další pozorované nežádoucí následky také paranoia a negativní emoce.

 • Věk

Stejně jako naše těla, stárne i náš mozek. A je tím ovlivněn i endokanabinoidní systém.

Například receptorová hustota se obvykle s věkem snižuje[10]. A podle akademika Dr. Gregoryho Gerdemana[11], Ph.D. by mohlo konopí ovlivňovat lidi odlišně v závislosti na jejich věku.

Podle Gerdemana se může třicetiletý jedinec po kouření trávy cítit paranoidněji, než jak se cítil po kouření ve svých dvaceti. Jak poznamenává, endokanabinoidní systém v mozku už „nemusí být nastavený stejně“.

 • Pohlaví

Zdá se, že i pohlaví může hrát roli v konopím způsobené úzkosti. Jak tvrdí studie z roku 2014[12], estrogen by mohl zvyšovat citlivost na konopí.

Studie byla provedena na myších samičkách a nalezla souvislost mezi estrogenem a zvýšenou citlivostí k THC. Především právě estrogen se projevoval interakcemi s uklidňujícími schopnostmi THC.

Taková citlivost by mohla potenciálně zvýšit zranitelnost žen na konopí způsobené úzkosti a paranoii. Nicméně studie také spekuluje, že by si ženy mohly vyvinout toleranci k THC mnohem rychleji než muži.

 • Tolerance

Stejně jako s alkoholem, lidé mají tendenci vybudovat si ke konopí po určité době užívání toleranci. I když má na tom svůj podíl i genetika a nervové nastavení mozku, nejvýznamnějším faktorem je samotné užívání.

Studie tvrdí, že čím častěji je mozek vystavován THC, tím méně citlivými[13] se CB1 receptory stávají. Dále nastává proces nazývaný internalizace[14], kdy se receptory stáhnou zpět. Důsledkem je méně intenzivní THC prožitek.

Vyvinout si toleranci by mohlo být jak dobré, tak i špatné. Pokud jste ten typ, který si stav zkouřenosti užívá, významně slabší prožitek by mohl být nepříjemný. Pokud je tohle váš případ, můžete zkusit dát si malou přestávku, která vašemu systému umožní reset a zbavení se zbytků THC.

Někteří experti věcí, že čtyři týdny[15] jsou dostatek času na obnovení konopných receptorů v mozku zpátky na původní hladiny. Není tedy nutné abstinovat ani tak dlouho!

Nálada
 • Nálada

Nepotřebujeme ani vysoce kvalitní vědecké studie, abychom pochopili, že stav úzkosti přímo před kouřením konopí pro někoho může znamenat ještě vyšší pravděpodobnost úzkosti po kouření. Ačkoli někteří jedinci mohou po několika pořádných potáhnutích pocítit odlehčení, jiní budou mít pocit, že to jejich negativní myšlenky akorát umocnilo.

Jako jakákoli látka, vždycky je lepší užívat, když se nacházíte v dobrém rozpoložení.

Jaká dávka THC spustí negativní účinky?

Na tohle má věda konkrétní odpověď, alespoň podle studie z roku 2017[16]. Skupina 42 účastníků byla rozdělena do dvou skupin. Skupina s nízkou dávkou dostala 7,5 miligramovou kapsli THC, skupina se střední dávkou obdržela kapsli s 12,5 miligramy.

Účastníci měli 10 minut na přípravu na falešný pracovní pohovor, poté museli projít pětiminutovým rozhovorem, ke kterému jim nebyla dána žádná zpětná vazba.

Závěrečným testem bylo od pětimístného čísla odečítat číslo 13. To museli dělat po dobu pěti minut.

Účastníci, kteří obdrželi nižší dávky hlásili, že se cítili méně vystresovaně. Ti, kteří si vzali střední dávku, prožívali „významnější negativní rozpoložení“ před i během dříve zmíněných úkolů.

Pokud jste tedy začátečník, zvažte začít s dávkami spíše na nižším konci spektra (okolo 5–7,5 mg THC). To může znamenat i jenom pár potáhnutí z jointu!

Nedovolte úzkosti způsobené kouřením trávy zkazit váš vztah k ní

Konopí má vysokou pravděpodobnost způsobení úzkosti a paranoii. A i když se může zdát, že zrovna prožíváte život ohrožující stav, nemějte strach. Všechno je to jen vedlejší produkt několika výše zmíněných faktorů.

Pokud chcete zkušenost s trávou bez úzkosti a traumat, nejlepším krokem je začít pomalu a pomálu. Jakmile si všimnete, že si začínáte budovat toleranci, můžete svůj příjem vhodně navýšit.

Také zvažte začlenění více CBD a méně THC do svých kouřících dýchánků. Nejdůležitější je se uvolnit a užít si to. Není to soutěž o to, kdo toho vykouří nejvíc!

Pamatujte na naše tipy. jak bude vaše konopná cesta postupovat, jelikož bez ohledu na vaši zkušenost, ve vědomostech je síla.

External Resources:
 1. The role of cannabis in treating anxiety: an update : Current Opinion in Psychiatry https://journals.lww.com
 2. Cannabinoid-related agents in the treatment of anxiety disorders: current knowledge and future perspectives https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. A positive association between anxiety disorders and cannabis use or cannabis use disorders in the general population- a meta-analysis of 31 studies | BMC Psychiatry | Full Text https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com
 4. A community survey of adverse effects of cannabis use - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 5. [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans] - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Multiple Mechanistically Distinct Modes of Endocannabinoid Mobilization at Central Amygdala Glutamatergic Synapses https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Systematic review: Efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Symptoms of anxiety and risk of coronary heart disease. The Normative Aging Study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 9. The Bivalent Rewarding and Aversive properties of Δ9-tetrahydrocannabinol are Mediated Through Dissociable Opioid Receptor Substrates and Neuronal Modulation Mechanisms in Distinct Striatal Sub-Regions | Scientific Reports https://www.nature.com
 10. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 11. ​Why Pot Makes You Paranoid—but Mellows Out Your Buddies https://www.menshealth.com
 12. Estrogen increases cannabis sensitivity, study shows https://www.sciencedaily.com
 13. Rapid CB1 cannabinoid receptor desensitization defines the time course of ERK1/2 MAP kinase signaling https://www.sciencedirect.com
 14. Regulation of CB1 cannabinoid receptor internalization by a promiscuous phosphorylation-dependent mechanism https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. Low-dose THC can relieve stress; more does just the opposite https://www.sciencedaily.com
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.