Dvě sklizně z jedné sazby

část 1 / Úvod

Po dvou dlouhých měsících květu a předrůstového období jste nyní konečně dospěli do stádia, kdy máte konopné palice, vypěstované vlastníma rukama. Tím to ale ještě nekončí. Ze sklizených rostlin je potřeba získat nejen konopí, ale také vyextrahovat nějaký ten „skuff“ nebo vodní hašiš. Oba principy lze uvést do praxe velmi snadno a účinně. Ale abych byl stručný, sklizeň ještě úplně neskončila...

Všechny palice z rostlin byste teď již měli mít řádně uložené k usušení, ty nejmenší z nich by dokonce snad už mohly být dost suché na to, abyste si z nich vyrobili „zkušební“ kuřivo. Po dvou dalších týdnech budou všechny palice vypadat zvnějšku suché, uvnitř ale ještě mohou obsahovat trochu vlhkosti. Větší palice potřebují trochu více času. Nechte je schnout pomalu v tmavé místnosti, která je dostatečně velká nebo vybavená ventilátorem, aby vlhkost uvolňovaná z palic mohla unikat pryč.

Až uvidíte, že se stonky palic snadno odlamují, a také u těch největších z nich, je možné palice sebrat a uložit je k dozrání, aby se mohla chuť a vůně konopí dovyvinout. Není třeba se ničeho obávat, pokud bude konopí během prvních pár týdnů stále ještě vonět trochu syrově; některé variety skutečně potřebují více času, aby získaly typickou, charakteristickou vůni konopí.

část 2 / Skuff

Mezitím jsme nechali uschnout také úctyhodný objem listů a odřezků. Podle toho, jakou varietu jste pro pěstování zvolili, a podle počtu listů, které na ní vyrostly, byste měli mít zhruba stejnou hmotnost sušených listů jako palic.

Jinými slovy, zhruba 500 gramů suchého konopí z vašich rostlin by mělo znamenat, že máte také přibližně 500 gramů suchých listů. U listnatějších variet to samozřejmě bude mnohem více, a naopak u variet, které mají málo listů, získáte samozřejmě materiálu méně. Sbírají se pouze ty listy, u nichž je zřejmé, že mají na povrchu THC, což jsou obecně listy, které obklopují palice bohaté na THC.

 

To znamená také velké listy s povrchem pokrytým THC. Všechny ostatní listy, na nichž THC není patrné, se mohou vytřídit. To se obvykle provádí při střihání palic, kdy se nejprve odstraní velké listy a poté střihání pěkně a úhledně pokračuje kolem palic. Tímto způsobem byste měli získat dvě hromady listů. Na jedné budou velké listy bez THC, na druhé naopak listy na THC bohaté.

Nemá příliš velký smysl oba druhy listů míchat, protože tím jen snížíte kvalitu hašiše, který bude mnohem více znečištěn listy, jež na sobě nemají žádné THC nebo jen málo. V každém případě je velmi důležité, aby listy nejprve úplně vyschly. To obvykle trvá déle, než kolik času potřebují k usušení palice. Nestačí, aby byly listy jen tak „obyčejně“ suché; musejí být jako troud, takové, že když kousek rozemnete mezi prsty, list se začne drolit a rozpadne se.

Čím sušší listy budete mít, tím lépe, a tím větší výnos ve formě hašiše můžete z listového materiálu očekávat. Krystalky THC se totiž z dokonale suchých listů uvolňují mnohem snáze, než jsou-li listy uschlé jen částečně. To je stav, kdy list vypadá vcelku suchý, dosud se ale nedrolí. V tomto stavu vydá jen málo krystalků THC nebo případně žádné.

Naším cílem je získat co nejvíce THC, z jeho krystalků vytvořit hmotu a získat tak hezkou dávku hašiše. Tento zlatavě žlutý prášek, který se nachází na palicích, má značně odlišný účinek, kouříte-li jej čistý. Někteří kuřáci mají raději sladké high a účinky hašiše než účinek stoned, který přináší kouření konopných palic. Inu, každý podle své chuti.

Když si z dobře usušených konopných palic ubalíte joint, často si nejspíš povšimnete, že se vám na prsty přilepil zlatavě až žlutě zbarvený prášek. To jsou právě ty krystalky, které zde mám na mysli. Na přípravě hašiše je pěkné to, že kromě normální sklizně konopných palic získáte ze stejné sklizně také přiměřeně velké množství hašiše. Pokud jste tedy sklidili například 500 gramů palic a máte 600 gramů suchých listů, můžete počítat, že z nich získáte zhruba 60 gramů hašiše. Použije-li se dobře usušený listový odpad, představuje odhad 10% výnosu standard.

 

Samozřejmě i zde platí, že čím je kvalita listů lepší, tím více krystalů na nich bude, a tím větší výnos tudíž získáte. Pokud jste tedy zvolili některou ze vskutku „sněžných“ variet nebo jinou varietu s vysokou produkcí THC, logicky z ní získáte větší výnos hašiše. Za normálních okolností získáte vyšší výnos než 10 % tehdy, pěstujete-li konopí uvnitř; o některých pěstitelích je známo, že se jim při použití kvalitních listů podařilo získat až 16 %. Při pěstování venku bude výnos mnohem nižší, zejména při nevhodném počasí na podzim, kdy se množství THC produkovaného listy snižuje a tím pádem také výnos klesá značně pod 10 %.

Proto je také potřeba zůstat v klidu a odolat pokušení, že ke 400 gramům listů bohatých na THC přidáte dalších 200 gramů velkých listů, kde téměř žádné THC není, v marné naději, že tak získáte 600 gramů kvalitního listového materiálu. Pořád budete mít jen 400 gramů dobrých listů. Tím mám na mysli, že místo toho, abyste použili pouze pečlivě sestřihané listy bohaté na THC, přidáte k nim i velké listy, u nichž je obsah THC nízký.

Samozřejmě je pěkné, že ať už máte dobrou nebo špatnou sklizeň palic, pořád si ještě můžete své skóre vylepšit hezkou dávkou hašiše. Ta se vždy hodí, zejména získáte-li nekvalitní sklizeň palic, která sotva stojí za všechnu tu námahu, což se může při pěstování venku stát. Potom můžete prostě dát všechno dohromady a vyrobit pouze hašiš.

část 3 / Polinace

Princip výroby hašiše je vcelku snadný a využívá skutečnosti, že se krystalky THC snadno uvolňují. Jejich uvolnění lze docílit různými cestami. Můžete použít síto, rozložit na něj usušené listy a třást jím nebo jej nechat vibrovat. Použité síto by mělo být dostatečně jemné, aby jím nemohly projít částečky listů, nýbrž pouze krystalky.

Existují také specializovaná „zařízení“ na výrobu hašiše; fungují tak, že dovnitř dáte malé množství listů a potom naplněným zařízením třepete v ruce. Na stejném principu fungují i nejnovější mlýnky. Řada současných mlýnků obsahuje malé síto, které umožňuje sbírat krystalky THC do oddělené části, kdy samotné konopí ztrácí jen málo ze své síly. Množství hašišového prášku, který získáte, nebo který se uvolní, když použijete normální mlýnek nebo budete palice drolit ručně, vás jistě ohromí.

 

Potřebujete-li ovšem zpracovat přiměřené velké množství listového materiálu, budete potřebovat polinátor. Jedná se o zařízení, které k uvolňování krystalků využívá rotace bubnu, na jehož obvodu je natažené síto. Listy se vkládají do bubnu, kterým následně otáčí jednotka motoru. Listový materiál se uvnitř bubnu různě protřásá a naráží na stěny, což vede k setřásání krystalků THC z jeho povrchu. Po krátké době – obvykle stačí 30-40 minut – můžeme polinátor vypnout a shrnout hašišový prášek na hromádku; pokud se rozhodneme jej rovnou slisovat (to znamená, že jej neuložíme alespoň na jeden rok, aby dozrál), získáme hned hašiš.

Tento slisovaný prášek se nazývá skuff. Prášek se lisuje z toho důvodu, aby se zlepšila jeho chuť i vůně. Také se z něj snáze dělá joint a lépe se přepravuje. O slisovaný kousek hašiše se i lépe podělíte s někým jiným než o hromádku lepkavého prášku. V každém případě platí, že čím lepší je jeho kvalita, tím menší sílu je nutno k jeho slisování vynaložit. V případě hašiše nízké kvality budete potřebovat lis, který dokáže vyvinout větší sílu, protože krystalky obsahují tolik znečišťujících rostlinných látek, že se na sebe nalepí jen s obtížemi.

Použitý materiál musí být jednak velmi suchý, a jednak lze doporučit jej na noc nechat v mrazničce, zejména hodláte-li použít polinátor. Díky mimořádnému chladu se budou krystalky THC snáze odlamovat. Nejlepším řešením by bylo, kdyby se hašiš vyráběl přímo uvnitř jakési přenosné mrazničky nebo podobného zařízení, v němž by se udržovala konstantní nízká teplota. V tom případě by výsledný produkt byl nejlepší. Bohužel taková zařízení většina z nás samozřejmě k dispozici nemá. Pokud ale znáte někoho, kdo by vám podobné zařízení zapůjčil, vyplatí se za ním zajít a zeptat se.

Sledovat, kolik hašišového prášku se dá získat dokonce i z malého množství listů, je vždy nádherné. Vzhledem ke kvalitě listového materiálu není nutné zpracovat polinací také palice, pokud máte ovšem hašiš v oblibě a kouření palic až tolik nemilujete, můžete samozřejmě takto pracovat celou sklizeň. Nezapomeňte ovšem palice nejprve rozlomit, aby se mohly krystalky uvolnit ze všech jejich částí. Tím se dramaticky zvýší výnos hašiše. Také dejte pozor, aby na palicích nezůstaly žádné stopky (nebo alespoň co nejméně), protože tím by se mohlo použité síto poškodit. Takové síto je poměrně drahé, takže je škoda jej zbytečně vyhodit.

Polinátor nebo podobné zařízení sice stojí zhruba 300-500 eur, jedná se ovšem o investici, která se vám okamžitě vrátí hned po první sklizni a následné výrobě hašiše. Také vám bude dobře fungovat bez jakýchkoliv problémů řadu let. Pokud uvažujete o tom, že si podobného pomocníka pořídíte, budete muset udělat jediné – každých pár měsíců si zajistit pěknou hromádku listového materiálu, abyste měli co zpracovávat.

Pokud máte jen malé množství listového odpadu, pořízení vlastního polinátoru příliš velký smysl nemá, protože zařízení pak stráví více času ve skříni než v akci.

část 4 / Vodní hašiš

V posledních letech se rozšířila nejnovější metoda výroby hašiše, a sice výroba tzv. „vodního hašiše“. Tato metoda funguje na stejném principu jako polinace, pro oddělení krystalků od listového materiálu se ale používá ledová voda a šlehání nebo mixování. Výroba vodního hašiše je pracovně trochu náročnější než výroba prostého hašiše, nabízí nicméně velmi dobrou výslednou kvalitu.

V tomto případě již nestačí materiál jednoduše hodit do bubnu, takže do začátku je vhodné, máte-li trochu více suchého materiálu. Budete potřebovat kbelík o kapacitě zhruba 20 litrů, do kterého se ponoří speciální síto ve tvaru válce nebo vaku. Sestava pro výrobu vodního hašiše obsahuje ještě dva nebo více dalších vaků, skrze něž se nechává materiál prosévat. Každé síto má jiné rozměry, jedno tedy může krystalky propouštět a jiné je bude zachytávat, takže jím neprojdou.

 

Při použití většího počtu takových sít dochází k zachytávání krystalků různé velikosti odděleně. Místo jednoho velkého množství krystalků v jednom vaku tak získáte v každém vaku jinou kvalitu. Vzhledem k tomu, že se krystalky v každém vaku liší, budou různé i účinky a chuť výsledného vodního hašiše. Abychom ale pokročili: vaky se vloží do kbelíku. Nejníže se umisťuje ten, který zachycuje krystalky a propouští pouze vodu. Nad něj se dají všechny ostatní, které vždy zadrží část listového materiálu a určitou velikost krystalků.

Nejprve se kbelík naplní ledovou vodou (ve skutečnosti o teplotě zhruba 3 stupně). Čím je voda chladnější, tím lépe, protože krystalky se budou snáze odlamovat. Pomocí (kuchyňského) šlehače nebo mixéru se listový materiál rozšlehá, přitom se uvolní krystalky. Nepoužívejte na mixéru maximální rychlost, protože cílem není vytvořit z materiálu kaši. Tím byste jen snížili kvalitu výsledného produktu. Znovu si dovoluji doporučit, abyste listový materiál dali na noc před zpracováním do mrazničky. Není-li teplota vody dostatečně nízká, můžete přidat kostky ledu. Pokud ovšem nemáte na vodovodní kohoutek napojen chladič vody, ten obecně zajistí dostatečně studenou vodu, do níž se kostky ledu přidávat nemusejí.

Zhruba hodinu před výrobou vodního hašiše můžete také dát do mrazničky pár 1-2litrových láhví s vodou. Až budete vodu potřebovat, bude dokonale ledová a tudíž vhodná pro výrobu kvalitního hašiše. Nenechte ji v mrazničce příliš dlouho, jinak zmrzne a v tom případě vám nebude k ničemu. Případně byste snad mohli láhve (PET) rozříznout a použít jejich zmražený obsah.

Nejjednodušší řešení výroby, které není příliš složité, vypadá takto: použitý mixér se napojí na časovač tak, aby běžel 20 minut, poté aby se na 5 minut vypnul a poté opět běžel 20 minut. Tento cyklus se opakuje zhruba hodinu a půl. Důležité je zajistit, aby byl mixér dobře a kvalitně upevněn, a tedy aby se nemohl uvolnit a tím pádem všechno zničit (včetně vaků). Máte-li štěstí, že je tento aspekt výroby v pořádku, nemusíte postávat kolem, mixér sledovat a ručně jej zapínat a vypínat.

 

Rozhodně nepoužívejte žádné šlehací násady s ostrými hranami – opakuji: cílem není vyrobit z listů konopnou kaši. K tomu, aby se krystalky THC uvolnily, stačí mírnější míchání spolu s ledovou vodou. Zjistit, zda se krystalky z listů uvolňují nebo ne, můžete poměrně snadno. Když voda získá zlatavě hnědé až žluté zbarvení, je zřejmé, že obsahuje slušné množství krystalků.

Vzhledem k tomu, že se k extrakci hašiše používá voda, dochází ke znečištění finálního produktu v mnohem menší míře, což kvalitu hašiše a jeho čistotu zvyšuje. Vodní hašiš se od běžného hašiše také velmi liší svým účinkem a silou. Máte-li jej řádně ocenit, nezbývá než jej vyzkoušet. Pro nezkušené kuřáky může být vodní hašiš dokonce až příliš silný.

Ne všechny variety konopí jsou pro výrobu vodního hašiše stejně vhodné; některé tím ztrácejí část své chuti. Proto je lepší postupovat stejně jako znalec vína, abych tak řekl, a když budete zkoušet novou varietu, použít obě metody a ověřit si tak, která z nich je pro danou varietu lepší. Výroba vodního hašiše je nicméně cenná zkušenost sama o sobě – nepopsatelný je okamžik, kdy vůbec poprvé z kbelíku vyndáte poslední vak a před otevřením s ním trochu zatřesete – potom se vám naskytne úchvatný pohled na nádherné žluté krystalky.

I pro výrobu vodního hašiše platí, že čím je listový materiál sušší, tím větší sklizeň krystalků můžete získat. Kvalita bude na druhou stranu mírně horší. Tato metoda nabízí jednu výhodu, a sice to, že můžete zpracovat i čerstvé, neusušené listy. V tom případě bude výnos znatelně nižší, získáte ovšem naopak velmi dobrou kvalitu, protože výsledný hašiš bude méně znečištěn ostatními látkami z listů než při použití listů sušených.

část 5 / Bubbleator

Člověk je ze své podstaty tvor pohodlný, a navíc obnáší metoda výroby hašiše pomocí ledové vody jednu nevýhodu, a tou jsou potíže s řádným upevněním mixéru. Nemůžete si jen tak z ničeho nic říct – tak, teď si vyrobím trochu vodního hašiše. Vždycky je nejprve potřeba sehnat vhodný mixér, který bude v daném kontextu fungovat bezpečně. Tento fakt by mohl některé pěstitele zcela odradit od toho, aby výslednou výbornou variantu hašiše byť jen vyzkoušeli.

Společnost, která vyrábí již zmiňovaný polinátor, uvedla nedávno na trh tzv. bubbleator, který je určen k rychlé výrobě vodního hašiše. Bubbleator je v podstatě mixér a vypadá podobně jako malá pračka. Funguje tak, že se do jednoho obrovského síta ve tvaru vaku vloží listový materiál a tento vak se následně vloží do bubbleatoru. Poté se materiál doplní ledovou vodou. Teď již stačí jen zmáčknout knoflík a směs se bude sama 15 minut mixovat.

Výhodou systému je to, že nemusíte pátrat po vhodném domácím mixéru, a že všechno je mnohem čistší a rychlejší. Bubbleator se jednoduše nechá běžet, tím se jeho obsah postupně přemístí do připravených vaků, a na konci procesu z něj vyndáte vytouženou hromádku krystalků. Jsem si jistý, že toto zařízení osloví mnoho nových pěstitelů, aby to s vodním hašišem přece jen zkusili – teď, když už není nutné pracně shánět vhodný mixér. Bubbleator si můžete koupit samostatně nebo v akci, kdy k němu získáte také vaky ice-o-lator.

Praví milovníci hašiše nechávají vyrobený hašiš alespoň rok dozrát, než vůbec pomyslí na to, aby jej ochutnali. Určitě to stojí za to, podaří-li se vám uložit stranou alespoň část sklizně. Když to tak budete dělat každý rok, brzo budete mít zásobu hašiše skutečně vynikající kvality.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.