By Miguel Ordoñez


Představte si následující situaci: jste na párty s vašimi kamarády. Jeden z nich odpálí jointa a ten začne putovat v kroužku mezi dalšími účastníky. Každý kromě vás se zapojí. Vy jste se rozhodli abstinovat, jelikož musíte za dva dny absolvovat test na drogy v zaměstnání. Nicméně i přesto inhalujete kouř z odpáleného jointa, který je v místnosti.

Najednou začnete panikařit a přemýšlet: "Může se pasivní kouření projevit při testu na drogy?". "Bude tedy test pozitivní na konopí a přijdu kvůli tomu o práci? Vždyť jsem si ani nepotáhl!".

Pokud jste milovníky konopí, tak jste jistě v podobné situaci již byli. Jedná se o nepříjemnost, kvůli které si můžete položit následující otázku: Může se pasivní kouření konopného kouře projevit při testu na drogy?

Related story

Co Je To THC?

Jaké Účinky Má Pasivní Kouření Konopného Kouře?

Jak se ukázalo, pasivní kouření konopí není tak úplně bezpečné. Studie z roku 2016[1] vypracovaná na laboratorních myších ukázala známky poškození plic po dobu alespoň 90 minut. A zde je opravdu zajímavá část: tyto symptomy se projevily pouze po jedné minutě pasivního kouření konopí.

Teď se naskýtá otázka ohledně "pasivní zhulenosti" či "kontaktní zhulenosti". Podle tohoto výzkumu to celé závisí na situaci.

Jako referenci použijeme tuto studii z roku 2015[2], která byla vypracována na Johns Hopkins University. Tato studie obsahuje dva experimenty: první experiment se týkal 12 subjektů, které se tísnili v malé, neventilované místnosti po dobu jedné hodiny. Šest z nich byli kuřáci a dalších šest nekuřáci.

Skupina kuřáků vykouřila deset "silných jointů", z nichž každý obsahoval 11,3% THC (což není tak úplně vysoké číslo dle rekreačních standardů). Nekuřáci začali nakonec pociťovat "příjemné" účinky, no také pociťovali i únavu a ztrátu pozornosti.

 Pasivní Kouření Marihuany: Projeví Se Při Testu Na Drogy?

Druhů experiment byl proveden ve ventilované místnosti. V tomto případě nekuřáci nepociťovali stejné účinky, s výjimkou "hladu". Nicméně tato studie byla provedena kolem oběda a tudíž se mohlo jednat o ovlivňující faktor.

Vědci svou studii zakončili tvrzením, že kontaktní zhulenost z pasivního kouření konopí je možná. Nicméně ke kouření musí dojít "pod extrémními neventilovanými podmínkami" k navození lehčích účinků zhulenosti.

 • Lze Konopný Kouř Absorbovat Skrze Kůži Či Vlasy?

Krátká odpověď: ano, lze. Pojďme se nejprve podívat na absorpci skrze vlasy, která podle výzkumu může být složitá. Tato studie[3] například přišla s tvrzením, že tmavší vlasy zadržují více THC než světlejší vlasy. Lidé s tmavými či zrzavými vlasy mají tedy nevýhodu při testech na drogy, které používají vlasové folikuly v porovnání s blonďatými lidmi.

Vysvětlením[4] je fakt, že lidé s tmavšími vlasy mají vyšší koncentraci melaninu. Zdá se, že melanin zadržuje drogy v daleko vyšším měřítku.

Absorpce skrze kůži je vzhledem k tomu, že existují topikální produkty s kanabinoidy, poměrně očekávaná. Kanabinoidy, jako je právě THC a CBD[5], jsou přirozeně lipofilní. To znamená, že se tyto kanabinoidy mohou rozpustit v tucích a díky tomu mohou snáze penetrovat pokožku. Nicméně takto absorbované kanabinoidy mají nižší biologickou dostupnost a to obzvláště bez zesilovačů absorpce a také se nedostanou do krevního oběhu.

Can Marijuana Smoke Be Absorbed Through the Skin or Hair?

Co Nám Říká Výzkum O Pasivním Kouření Konopného Kouře?

V předchozí sekci jsme se bavili o možných fyziologických a behaviorálních účincích pasivního kouření konopí.

Jak konopný kouř může biologicky ovlivnit člověka prostřednictvím různých vzorků.

Studie z roku 2015[6] se účastnilo 26 jednotlivců. Mezi uživatele konopí patřilo osm účastníků a průměrně užívali konopí již 12 let. Podle jejich tvrzení konzumovali kolem 1,5 gramu marihuany denně. Zbylých 18 účastníků konopí neužívalo.

Všechny testované subjekty byly umístěny do improvizované a uzavřené místnosti na kouření a všichni na sobě měli jednorázové papírové oblečení. V rámci této studie byly naplánovány tři experimentální kuřácká setkání, z nichž každé trvalo jednu hodinu. Následně došlo k odběru moči, krve a slin, nicméně pouze vzorky moči byly následně zanalyzovány.

V této studii byly použity dvě konopné odrůdy. První odrůda byla slabší a měla 5,3% obsah THC, zatímco druhá odrůda byla silnější a obsahovala 11,3% THC.

Celkové výsledky naznačují, že "extrémní vystavení konopnému kouři" může vést k odhalení stopového množství THC při testu na drogy. Nicméně tyto hodnoty by byly na nejnižší mezní úrovni. Mezní úroveň určuje koncentraci látky ve vašem vzorku, která signalizuje pozitivní výsledek.

Projeví Se Pasivní Kouření Konopí Při Testu Na Drogy?

Projeví se tedy pasivní kouření při testu na drogy?

Ve většině případů ne, neprojeví. Stopová množství THC v našem těle nemusejí nutně znamenat pozitivní výsledek testu na drogy. Jak jsme již dříve zmínili, testy na drogy mají určené mezní hranice, podle kterých je určen pozitivní a nebo negativní výsledek. Níže se této problematice budeme věnovat detailněji.

 • Testy na Drogy Z Krve a Moči

Testy na drogy analyzující moč jsou navrženy tak, že testují přítomnost THC metabolitů v moči. Krevní testy fungují odlišně. Přímo detegují obsah samotného THC a jsou obvykle vypracovávány pouze v nemocnicích. Z tohoto důvodu jsou testy analyzující moč standardem a jsou mnohem běžnější.

V USA je mezní hranice pro obsah THC v moči 50 ng/ml[7]. U nekuřáků, kteří se účastnili výše zmíněného experimentu, došlo k naměření hodnoty THC kolem 20 ng/ml.

Podobný experiment byl vypracován v Nizozemsku v roce 2010[8]. Osm dobrovolníků bylo po tři hodiny vystaveno konopnému kouři v coffeeshopu. Nejvyšší naměřený obsah THC u těchto dobrovolníků byl 7,8 ng/ml. Tato koncentrace byla tedy daleko nižší než mezní hodnota 25 ng/ml, která tehdy platila.

 Pasivní Kouření Marihuany: Projeví Se Při Testu Na Drogy?
 • Test na Drogy ze Slin

Studie vypracované[9] v roce 2004 se účastnilo 5 aktivních uživatelů konopí. Všichni účastníci byli posazeni do místnosti, ve které kouřili konopné cigarety s nízkým obsahem THC (1,75%). Účastníci kouřili pouze prvních 20 minut, ale celý experiment trval 4 hodiny.

I po dlouhém vystavení konopnému kouři obsahovaly odebrané vzorky slin od 3,6 do 26,4 ng/ml THC. Tyto hodnoty jsou stále hluboko pod mezní hodnotou 50 ng/ml.

 • Test na Drogy z Vlasového Folikulu

Pamatujete si, jak jsme dříve zmínili, že tmavší vlasy zadržují více THC v porovnání se světlejšími vlasy a to kvůli vyšší koncentraci melaninu? Může to ale vést k pozitivnímu výsledku při testování na drogy?

Pojďme se podívat na tuto studii z roku 2015, ve které došlo k provedení dvou experimentů. V prvním experimentu jediný účastník studie denně užíval 50 mg THCA-A po dobu 30 dní. Analýza vlasů poté odhalila, že i přes vysokou koncentraci a frekvenci užívání vlasové folikuly obsahovaly méně než 1 hmotnostní procento THCA-A.

Druhého experimentu se účastnili dva lidé, kteří užívali dronabinol, což je lék obsahující THC, který se užívá v orální formě a používá se k léčbě nechutenství. Tito dva jedinci denně užívali tři kapsle obsahující 2,5 mg THC po dobu 30 dnů.

A výsledek? Při analýze vlasových kořínků, vousů a chlupů nedošlo k detekci THC.

 Pasivní Kouření Marihuany: Projeví Se Při Testu Na Drogy?

Co Dělat Pokud Se Obáváte Pasivního Kouření Konopí

Představili jsme vám několik studií. Celkový verdikt je takový, že šance na pozitivní výsledek testu na drogy při pasivní inhalaci konopného kouře je velice malá.

Pokud však i přesto máte obavy, zde je několik věcí, které můžete udělat:

 • Držte se dál: Pokud jste pozváni na párty a moc dobře víte, že se zde bude kouřit konopí, tak prostě zůstaňte doma.
 • Hydratace: Propláchněte svůj systém vodou a to asi 24 až 48 hodin před testem. Smyslem je naředit stopová množství THC ve vaší moči.
 • Vezměte si zinek: Zinek pomáhá snížit detekci THC v našem těle po následujících 12 až 18 hodin. Doplňky stravy obsahující zinek naleznete v lékárně.

Doufáme, že vám tento článek dodá klid na duši, který hledáte!

External Resources:
 1. One Minute of Marijuana Secondhand Smoke Exposure Substantially Impairs Vascular Endothelial Function https://www.ahajournals.org
 2. Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Practical Aspects of Drug Testing in Human Hair https://www.samhsa.gov
 4. FAA Medical Certification & Drug Testing https://www.leftseat.com
 5. Absorption – A Complete Guide https://www.cannify.us
 6. Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Cutoff levels for drugs and drug metabolites https://www.nrc.gov
 8. Concentrations of delta9-tetrahydrocannabinol and 11-nor-9-carboxytetrahydrocannabinol in blood and urine after passive exposure to Cannabis smoke in a coffee shop https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Passive cannabis smoke exposure and oral fluid testing https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 10. https://www.researchgate.net/publication/279846256_Delta9-Tetrahydrocannabinolsaure_A_-_Studien_und_Untersuchungen_zur_Anwendung_als_Cannabis-Konsummarker_in_der_forensischen_Toxikologie
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4595642/
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.