By Ryan Najjar

Těhotenství je vzrušující a emocionální zkušenost. Nicméně součástí této zkušenosti jsou i přirozené pocity nevolnosti. Ráno se zkrátka probudíte a pocítíte nevolnosti, které mohou trvat téměř celý den. Dokonce i pohyb může být bolestivý!

Pokud to vezmeme v potaz, tak dá rozum, že si chcete užít svou oblíbenou odrůdu a dostat do svého těla trochu THC, které vám pomůže od nevolnosti a problémů.

Nicméně je rozumné se nad tímto ještě zamyslet, jelikož kouření konopí v těhotenství může způsobit různé problémy vašemu plodu. Existuje řada studií, které odmítají tato rizika, nicméně existuje i řada studií, které tato rizika potvrzují.


Jaká Potenciální Rizika s Sebou Nese Kouření Konopí v Těhotenství?

 • Kouření konopí v těhotenství může vést k předčasnému porodu, nízké porodní váze, malému obvodu lebky a nebo k úmrtí novorozence.
 • Studie na hlodavcích naznačují možnost poruchy kognitivních schopností dětí matek, které užívaly konopí během těhotenství.
 • Člověk by také měl vzít v potaz přítomnost dalších škodlivých látek, jako jsou pesticidy, plísně a bakterie, které mohou uškodit nenarozenému dítěti.

Rizika Samotného Konopí

Jaká jsou možná rizika[1] užívání konopí během těhotenství? Existuje jich několik, nicméně lékaři vás hlavně upozorní na možnost, že vaše dítě bude mít nízkou porodní váhu. Mnoho lékařů také navrhuje možnou souvislost mezi užíváním THC a předčasným porodem a také tvrdí, že by to mohlo dokonce vést k menšímu obvodu lebky novorozence.

Dále studie[2] na hlodavcích zjistily, že užívání konopí u těhotné matky může vést k tomu, že její dítě bude mít kognitivní problémy. Samozřejmě potřebujeme více než pouhé studie na zvířatech, abychom dokázali, že existuje skutečná obava, nicméně nemůžeme s klidným svědomím říci, že ani neexistuje žádné riziko.

Ještě znepokojivější myšlenkou je však potenciální souvislost mezi trvalým užíváním konopí během těhotenství a novorozeneckou smrtí. Tomuto problému se budeme brzy věnovat a existují i vědecké studie, které jej potvrzují, nicméně se nejedná o něco, co by se mohlo tesat do kamene.

Rizika Cizích Látek v Konopí

I v případě, že by THC bylo bezpečné pro konzumaci, je důležité vzít v potaz i přítomnost dalších chemikálií, které se mohou skrývat v konopí či v jiných produktech bohatých na THC. Konopný průmysl není perfektně regulovaný a tudíž jisté produkty mohou obsahovat například plísně, bakterie či pesticidy, které byly na rostliny naneseny v průběhu růstu. Užití těchto sloučenin může způsobit problémy jak vám, tak i vašemu nenarozenému dítěti.

Rizika Cizích Látek v Konopí

Konopí a Těhotenství: A Co CBD Olej?

 • CBD je obvykle považováno za neškodnou sloučeninu, nicméně rané studie na hlodavcích naznačují, že by mohlo podpořit tvorbu deformit v oblasti obličeje u dětí, jejichž matky jej užívaly během těhotenství.
 • Cizí kontaminanty, podobně jako je tomu u palic s vysokým obsahem THC, by se mohly dostat k plodu při užívání během těhotenství a nebo po narození, během kojení.

Rizika Samotného CBD Oleje

Pojďme si nyní něco vyjasnit. Až doteď jsme se bavili o konopných odrůdách s vysokým obsahem THC, jelikož se jedná o zdaleka nejpopulárnější konopný produkt. Nicméně CBD olej získává na popularitě a čím dál tím více se konzumuje. Díky tomu, že CBD olej nemá žádné psychotropní účinky, tak se stal součástí řady studií, které zkoumaly jeho potenciální terapeutické účinky. Nyní se prodává prakticky kdekoliv - od benzínek až po supermarkety.

Mnoho uživatelů tvrdí, že jim CBD olej pomáhá uklidnit mysl a žaludek a obecně je brán jako bezpečnější alternativa k THC. I přesto si ale musíme položit následující otázku: "Je bezpečné užívat CBD olej během těhotenství?"

V nedávné vědecké studii se přišlo na to, že dávka CBD, která byla podána těhotnému hlodavci, způsobila obličejové deformace[3] u narozeného dítěte, které jsou podobné těm u fetálního alkoholového syndromu. Problémy nekončí ani v děloze. Jiné studie ukázaly, že děti zvířat mohou užívat CBD prostřednictvím mateřského mléka při kojení. To neznamená, že by CBD mohlo nutně způsobit problémy, nicméně si nejsme jisti, že žádné problémy nezpůsobí.

Riziko Přítomnosti Cizích Látek v CBD Oleji

Kromě výše zmíněných rizik existuje i riziko přítomnosti nežádoucích látek v některých CBD olejích. Ve většině CBD olejů naleznete CBD, nicméně mnoho výrobců si nedává dostatečný pozor a jejich produkty jsou tak kontaminovány bakteriemi či pesticidy. Ignorování těchto kontaminantů může vést k problémům pro váš plod a nebo dítě, které právě kojíte.

Některé Výzkumy Potvrzují Rizika Spjatá s Užíváním Konopí Během Těhotenství

 • Studie, která zkoumala 314 těhotných uživatelů konopí a 4 700 těhotných uživatelů, kteří konopí neužívají zjistila, že těhotné ženy, které užívají konopí, rodí děti s nižší porodní váhou.
 • U těhotných uživatelek konopí existuje také vyšší riziko předčasného porodu.
 • Nicméně výsledky této studie jsou zmařeny neproporčně velkou kontrolní skupinou. Studie, která by zkoumala například 5 000 těhotných uživatelek konopí a 5 000 těhotných žen, které neužívají konopí, by byla daleko spolehlivější a přesnější.
 • Během jiné studie došlo k podávání CBD oleje těhotným hlodavcům. Tato studie odhalila, že potomci mají poměrně mnoho obličejových deformit. Tato studie sice neznamená, že to samé se může stát u lidí, nicméně je potřeba provést další výzkum.

Nízká Porodní Váha a Riziko Předčasného Porodu

I když někteří podporovatelé konopí budou tvrdit, že neexistuje žádná spojitost mezi konopím a problémy v těhotenství[4], tak studie, která vyšla v roce 2020, tvrdí pravý opak. Vědci z Velké Británie sledovali přes 5 000 těhotných žen, které rozdělili do pěti skupin. Tyto skupiny byly následující: nikdy neužila konopí, užila konopí někdy před těhotenstvím, užívala konopí do odhalení těhotenství, užívala konopí až do 15. týdne, užívala konopí i po 15. týdnu.

Sledováním těchto skupin během těhotenství a porodu vědci zjistili, že děti matek, které kouřili konopí i po 15. týdnu těhotenství, měly nižší porodní váhu a zvýšenou šanci na předčasný porod. Nicméně ženy, které přestaly užívat konopí před 15. týdnem těhotenství, neměly téměř vůbec odlišný porod od matek, které konopí nikdy neužily.

Velikost zkoumaného vzorku je velice dobrým znamením pro validitu této studie. Nicméně je vhodné poznamenat, že ženy nebyly rozděleny do stejně velikých skupin. Z více než 5 000 žen, které se účastnily této studie, pouze 314 žen kouřilo konopí někdy během svého života. I když se jedná o větší množství lidí, než které obvykle v těchto studiích vidíme, nicméně více než 4 700 lidí v kontrolní skupině je až příliš mnoho a velikost této studie by tedy mohla vést k tomu, že si někteří lidé mohou myslet, že tato studie je daleko více reprezentativní, než je tomu ve skutečnosti.

Nízká Porodní Váha a Riziko Předčasného Porodu

Předběžný Výzkum Vlivu CBD a Dalších Komplikací

Jiná studie, která byla vydána na konci roku 2019[5], se soustředila na CBD a jeho účinky na těhotné hlodavce a jejich potomstvo. Porovnáním dat ze zkoumání neonatálních hlodavců s fetálním alkoholovým syndromem vědci zjistili, že hlodavci trpící tímto syndromem mají podobné obličejové deformace jako hlodavci, jejichž matky užívaly CBD během těhotenství. Tyto výsledky neznamenají, že to samé se může stát i u lidí. Nicméně se jedná o pádný důvod, proč si dávat pozor na užívání CBD během těhotenství.

Některý Výzkum Popírá Rizika Užívání Konopí Během Těhotenství

 • Studie, která zkoumala 184 studií zabývajících se konopím a těhotenstvím naznačuje, že existuje pouze několik málo spojitostí mezi užíváním konopí u těhotných žen a zdravím narozených dětí.
 • Nejnovější studie z tohoto seznamu pochází z roku 2017 a tudíž nejsou zahrnuty ty, které jsme zmínili výše. Je vhodné zmínit, že studie, které byly v rámci této studie prozkoumány, neberou v potaz další faktory jako jsou finance, zdraví a vzdělání.
 • Nemusí to tedy nutně znamenat, že neexistuje žádné riziko. Zkrátka je potřeba vypracovat více studií, které nám s jistotou prozradí pravdu.

Shrnutí Studií Popírá Spojitost Mezi Konopím a Problémy v Těhotenství

Pokud vezmete v úvahu další stejně nedávné a platné studie, můžete také tvrdit, že neexistují dostatečné důkazy, které by říkaly, že užívání konopí během těhotenství je zcela nebezpečné. Vědci z Columbia University v New Yorku na New York State Psychiatric Institute a z australské Swinburne University zkoumali 184 studií[6] datovaných do prosince 2017, které se spolu týkají více než 1 000 pacientů ve věku od 0 do 22 let.

Vědci si všimli, že užívání konopí u těhotných matek má málo spojitostí s problémy či s pozitivními charakteristikami jejich novorozených dětí. Dále také poznamenali, že některé studie, které ukazují tyto rozdíly, neberou v potaz ekonomickou situaci rodičů či jejich přístup ke studiu nebo k dalším aspektům jejich zdraví.

Studie, které spojují samotné konopí s vývojovými vadami, bychom tedy měli brát s rezervou. Na druhou stranu to také znamená, že musíme přehodnotit i ostatní studie, které mají tyto nedostatky.

Potřebujeme Více Lepšího Výzkumu

Místo toho, abychom tuto souhrnnou studii brali jako pojistku toho, že neexistují žádná rizika, měli bychom ji brát jako návod k vypracování nových studií, které vezmou v potaz i tyto zmíněné faktory. Vědci musí vzít v potaz i lidi z jiných socioekonomických skupin a také musejí mít dostatek pacientů, kteří budou plně reprezentovat komunitu, ze které pocházejí.

Zkuste Pro Jistotu Přestat s Užíváním Konopí Během (a Po Těhotenství

 • Dokud nebude k dispozici pořádný výzkum, který popře všechna rizika, je možná nejlepší volbou neužívat konopí během těhotenství.
 • Pokud vezmeme v potaz, jak se látky, které užije matka, dostávají k dítěti prostřednictvím kojení, je moudré neužívat konopí během tohoto období.
 • Nicméně tato pauza nemusí nutně znamenat doživotní abstinenci! Jakmile přestanete kojit, tak si můžete znovu začít užívat konopí (avšak s mírou).

Berte to Jako Pauzu

Chápeme, že myšlenka na doživotní abstinenci zní děsivě. Koneckonců máte na konopí jen ty nejlepší vzpomínky a jistě vám pomáhá se vypořádat se stresem.

Všichni huliči si berou toleranční pauzu a čím delší máte pauzu, tím víc vás pak konopí zhulí. Někdy si můžete připadat, jako kdybyste jej užívali poprvé. Pokud si tohle řeknete, tak se již nejedná o "abstinenci", ale o pauzu, díky které si po porodu a odkojení budete moci konopí užívat jako dřív!

Nicméně, pokud si myslíte, že i během těhotenství budete potřebovat užívat konopí - to platí obzvláště pro uživatelky lékařského konopí - tak si rozhodně promluvte se svým lékařem o ideálním plánu léčby. To platí i pro uživatelky CBD olejů! Používejte pouze spolehlivé CBD produkty a také si promluvte se svým lékařem o možnosti užívání CBD olejů během těhotenství.

External Resources:
 1. Can marijuana use during and after pregnancy harm the baby? | National Institute on Drug Abuse (NIDA) https://www.drugabuse.gov
 2. How Marijuana Use During Pregnancy Could Harm a Developing Baby's Brain - Scientific American https://www.scientificamerican.com
 3. Cannabinoids Exacerbate Alcohol Teratogenesis by a CB1-Hedgehog Interaction | Scientific Reports https://www.nature.com
 4. The deleterious effects of cannabis during pregnancy on neonatal outcomes | The Medical Journal of Australia https://www.mja.com.au
 5. Cannabinoids Exacerbate Alcohol Teratogenesis by a CB1-Hedgehog Interaction | Scientific Reports https://www.nature.com
 6. Frontiers | Totality of the Evidence Suggests Prenatal Cannabis Exposure Does Not Lead to Cognitive Impairments: A Systematic and Critical Review | Psychology https://www.frontiersin.org
Disclaimer:
Tento obsah je určen pouze pro vzdělávací účely. Zmíněné informace jsou vybrány z výzkumů, které jsou získány z externích zdrojů.

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.