Těhotenství je období, kdy se o své tělo důkladně staráte, protože v sobě nosíte nový život. Užívání alkoholu, tabáku, ba i kávy, je odsuzováno. Léčebná marihuana představuje zcela odlišný faktor, který vědci zkoumají již řadu let. Marihuana je jednoduše rostlina, která se pěstuje již stovky let. Dokonce ani hybridní odrůdy, které se pěstují v současnosti, nejsou spojeny s žádnými dalšími drogami nebo chemickými látkami, jako je tomu v případě cigaret nebo alkoholu. Lze užívat konopí během těhotenství? Negativní stigma a zkreslené výsledky z nesouvisejících experimentů často zrazují před výhodami užívání léčebného konopí během těhotenství.

Jíst, odpařovat nebo kouřit?
Vzhledem k tomu, že řada žen na počátku těhotenství trpí nevolnostmi, jedení konopných koláčků nebo dortíků není možností. Většina těhotných žen užívá léčebnou marihuanu ve formě jointu nebo z vaporizéru. Při kouření se molekula THC dostane do mozku rychle, protože díky plicím coby distribučnímu centru, se do krevního oběhu dostane rychle. Na druhou stranu, konzumace léčebné marihuany vyžaduje určité období čekání než se aktivní molekula dostane z krevního řečiště v zažívacím systému do krevního oběhu. Důrazně doporučujeme, abyste během těhotenství nekouřily! Vaporizace je nejzdravějším způsobem užívání léčebné marihuany. 

Cannabis food products

Výživa je nejvyšší prioritou
Při ranních nevolnostech, které trápí většinu těhotných žen, snižuje léčebná marihuana nevolnost a příznaky zvracení. Klidný trávicí systém umožní matce jíst výživné potraviny, které vyživují vyvíjející se plod. Ženy, které trápí zvracení pomalu trápí plod hladem a nedostatkem základních prvků a vitamínů nutných pro zdravý rozvoj. Vážná forma ranních nevolností, tzv. hyperemesis gravidarum, může ohrozit život dítěte, a matka musí vyhledat lékařskou pomoc ve formě nitrožilního podávání výživy v nemocničním prostředí. Jednoduché užívání léčebné marihuany zvyšuje vaši chuť k jídlu a umožňuje vám jídlo v sobě udržet a strávit ho.

Marihuana pregnantVyvíjející se plod
Léčebná marihuana se nespojuje s kratšími obdobími těhotenství nebo vývojovými problémy v děloze. Matky, které mají během těhotenství problémy, jsou často ovlivněny otázkami životního prostředí, jako je např. špatná zdravotní péče v oblastech se slabou socioekonomikou. Nedostatek prenatální péče a zdravých potravin, společně s již existujícími zdravotními problémy, přispívá k problémům během vývoje plodu. Léčebná marihuana není kauzálním faktorem jakýchkoli abnormalit, včetně Downova syndromu. 

Účinky po narození
Děti narozené pacientkám užívajícím léčebnou marihuanu nevykazují žádné fyzické rozdíly od dětí narozeným ostatním matkám. Délka porodu může být v porovnání s dětmi narozenými ženám, které léčebné konopí neužívaly, kratší, ale tyto délky jsou rovněž ovlivněny genetikou a dalšími faktory, např. stresem. V jedné studii zaměřené na délku dítěte při narození byl pozorován rozdíl menší než dvě desetiny palce. Obvod hlavičky, hmotnost a fyzická obratnost - tyto údaje byly srovnatelné mezi všemi novorozenci.. Zhruba po 30 dnech života prokázala všechna miminka normální vývojové znaky, bez ohledu na vystavení marihuaně.

Baby

Růst
Na kontrolní skupině a u těchto byly provedeny testy kognitivních a fyzických schopností, aby se zjistilo, zda na ně měla tato rostlina nějaké negativní účinky. Děti ve věku jednoho roku neprokázaly žádné zásadní rozdíly, bez ohledu na to, zda byly v prenatální fázi vystaveny působení marihuany či ne. Jak děti rostly, byly i nadále prováděny testy, aby se zjistilo, zda se objeví nějaké jiné následky. Výzkumní pracovníci se v tomto bodě dostali na rozcestí, protože inteligence tří nebo čtyřletého dítěte je ovlivněna těmi, kteří se o něj starají a prostředím, v kterém vyrůstá. Děti, které v kognitivních testech dopadly špatně zpravidla pocházely ze slabých socioekonomických oblastí, v kterých  nemají přístup k vzdělávacím hračkám nebo elektronice. Léčebná marihuana nemůže být jedinou příčinou slabších kognitivních schopností, protože zásadní roli hraje v tomto případě prostředí.

girl smokes joint

Nebezpečí vzniku rakoviny
Výzkum týkající se rakoviny u dětí je kvůli stigmatu, které si marihuana nese, značně zkreslený. Například, rodiče, kteří mají dítě bojující s rakovinou chtějí najít definitivní příčinu nemoci. Dotazované matky mohou přehánět jejich užívání léčebné marihuany, aby našly způsob jak nemoc vysvětlit. Pokud se zeptáte matek dětí bez rakoviny na jejich užívání léčebného konopí, spíše odpovídají, že žádné neužívaly. V případě upřímné odpovědi nechtějí vypadat jako špatné matky. Příčin rakoviny je řada, včetně rodinné anamnézy, vystavení působení chemických látek a věku matky. Léčebná marihuana nemůže být určena za příčinu vzniku rakoviny.
Cannabis not Guilty
Oponenti užívání léčebné marihuany provedli výzkum, který byl pro lékaře, kteří hledají konkrétní odpovědi, poněkud obtížně přijatý. Podle výzkumu, který probíhá více než několik desetiletí, je užívání léčebné marihuany těhotnými ženami bezpečné. Pokud se negativní stigma a byrokratické překážky v budoucnosti ztratí, lékaři mohou implementovat nové testy, aby prokázali, že konopí je pro těhotné ženy bezpečnou alternativou. 

Grow your own Medical Marijuana

Medical Disclaimer:
Information listed, referenced or linked to on this website is for general educational purposes only and does not provide professional medical or legal advice. Royal Queen Seeds does not condone, advocate or promote licit or illicit drug use. Royal Queen Seeds Cannot be held responsible for material from references on our pages or on pages to which we provide links, which condone, advocate or promote licit or illicit drug use or illegal activities. Please consult your Doctor/Health care Practitioner before using any products/methods listed, referenced or linked to on this website.

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.