• White Clover Royal Guardians

Jetel Plazivý Kamarádský Balí?ek

Jetel plazivý je žijící mul? a skv?lý zdroj vysoce kvalitního p?írodního dusíku pro vaše konopné rostlinky. Je to perfektní rostlinný spole?ník b?hem r?stové fáze a m?že pomoci snížit vaši spot?ebu kupovaných hnojících p?ípravk?. Ur?it? pop?emýšlejte nad vysazením této úžasné rostliny!
 5.00/5 (3) Napsat recenzi
€ 0.99
Přidat do zapamatovaných produktů
Doprava
Zdarma
Bezplatny
Návrat
Tajnost
Jak Nakupovat

 • Více informací
 • Otázky (0)
 • Recenze (2)

Jetel plazivý fixuje atmosférický dusík a je skv?lým zdrojem zeleného hnojiva

JETEL PLAZIVÝ

Jetel plazivý (Trifolium repens) je velice odolná, p?ízemní a t?žko zabitelná rostlina, který pokryje velké plochy mezi dalšími rostlinami. Má malou ?i žádnou hodnotu v kuchyni ?i medicín?, ale má jiné sv?tlé stránky. Nap?íklad vám pom?že vyp?stovat zdravou a krásnou konopnou rostlinu. Jetel plazivý je žijící mul? a chrání p?du proti horku a radiaci. Zárove? napomáhá k erozi a rychlejší distribuci vody v p?d?. Roste velice rychle a je to velice užite?ný zdroj minerál? a zeleného hnojiva. Tak jako tak je to velice užite?ný p?ír?stek do vaší konopné zahrady.

To co d?lá jetel plazivý speciálním je jeho schopnost vázat atmosférický dusík do svého ko?enového systému. Postupem ?asu jak rostlina umírá, vypouští velice kvalitní dusík do svého okolí a napomáhá tak k p?írodnímu a zdravému r?stu sousedících rostlin. Konopí je známé svou spot?ebou dusíku a pokud chcete ušet?it peníze doporu?ujeme jetel vyzkoušet. Bílé a r?žové kv?ty p?ilákají spoustu užite?ného hmyzu jako je nap?íklad v?ela medonosná ?i r?zní motýli.


  By K. A. on 03/Jul/2020 :
  (5)

  Titul : Good
  Comment : Good guardians!

  By K. F. on 03/May/2019 :
  (5)

  Titul : L’utile
  Comment : Reçu très vite Joindre l’utile à l agréable


  You can't post a review because you are not logged as a customer

  Log in / sign up

Momentálně nemáme žádné otázky od zákazníků.

Zeptejte se na otázku
Děkujeme za váš dotaz, byl úspěšně zpracován a odeslán našemu týmu.

Zeptejte se na otázku

Zákazníci, kteří si koupili tyto produkty, také zakoupili

JE VÁM 18 NEBO VÍCE LET?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.