• White Clover Royal Guardians

Jetel Plazivý Kamarádský Balí?ek

Jetel plazivý je žijící mul? a skv?lý zdroj vysoce kvalitního p?írodního dusíku pro vaše konopné rostlinky. Je to perfektní rostlinný spole?ník b?hem r?stové fáze a m?že pomoci snížit vaši spot?ebu kupovaných hnojících p?ípravk?. Ur?it? pop?emýšlejte nad vysazením této úžasné rostliny!
(6) Napsat recenzi
Výprodej!
Sleva!
€ 0.94

€ 0.94 (--1%)

Přidat do zapamatovaných produktů
Doprava
Zdarma
Bezplatny
Návrat
Tajnost
Jak Nakupovat

 • Více informací
 • Otázky (0)
 • Recenze (2)

Jetel plazivý fixuje atmosférický dusík a je skv?lým zdrojem zeleného hnojiva

JETEL PLAZIVÝ

Jetel plazivý (Trifolium repens) je velice odolná, p?ízemní a t?žko zabitelná rostlina, který pokryje velké plochy mezi dalšími rostlinami. Má malou ?i žádnou hodnotu v kuchyni ?i medicín?, ale má jiné sv?tlé stránky. Nap?íklad vám pom?že vyp?stovat zdravou a krásnou konopnou rostlinu. Jetel plazivý je žijící mul? a chrání p?du proti horku a radiaci. Zárove? napomáhá k erozi a rychlejší distribuci vody v p?d?. Roste velice rychle a je to velice užite?ný zdroj minerál? a zeleného hnojiva. Tak jako tak je to velice užite?ný p?ír?stek do vaší konopné zahrady.

To co d?lá jetel plazivý speciálním je jeho schopnost vázat atmosférický dusík do svého ko?enového systému. Postupem ?asu jak rostlina umírá, vypouští velice kvalitní dusík do svého okolí a napomáhá tak k p?írodnímu a zdravému r?stu sousedících rostlin. Konopí je známé svou spot?ebou dusíku a pokud chcete ušet?it peníze doporu?ujeme jetel vyzkoušet. Bílé a r?žové kv?ty p?ilákají spoustu užite?ného hmyzu jako je nap?íklad v?ela medonosná ?i r?zní motýli.

Latinský název Trifolium repens
Typ Perennial, herbaceous.
Výška 15-25cm
Sklizeň Flowering occurs from April/May to September
Efekt Aromatic and stealth (ground level).
Klima Full sun or slightly shaded. the shallow root system, intolerant to drought conditions.
pH 5 to 6.
Půda Prefers slightly moist soil.
Klíčení Up to 10 days (2-3 in mid-summer).
Řádkování 15 - 20 cm
Semínka na gram 1550
Semínka na gram Plants provide nitrogen fixation, attract pollinators and beneficial insects.


  Od K. A. Dne 03/Jul/2020 :

  Titul : Good
  Komentáře : Good guardians!

  Od K. F. Dne 03/May/2019 :

  Titul : L’utile
  Komentáře : Reçu très vite Joindre l’utile à l agréable


  Nemůžete napsat recenzi, jelikož jste si tento produkt nezakoupili.

Momentálně nemáme žádné otázky od zákazníků.

Only registered user can ask a question. Přihlášení
Recommended products:
Zákazníci, kteří si koupili tyto produkty, také zakoupili

Je vám 18 nebo více let?

Obsah na RoyalQueenSeeds.com je vhodný pouze pro dospělé a neměli by jej prohlížet osoby mladší 18 let.

Ujistěte se, že jste obeznámeni s daným zákonem ve vaší zemi.

Kliknutím na VSTOUPIT potvrzujete,
že vám je
18 a nebo více let.